05.11.2017 – Syria: 766 dzień sprzątania świata…”Tęsknię za mamą”. Napis na ścianie więzienia dajesz w Tabka. Terroryści więzili tam wszystkich złapanych żywcem żołnierzy syryjskich z całej prowincji Rakka…

” Я скучаю по маме” надпись в тюрьме боевиков ИГ находящиеся в городе Табка. Здесь находились пленные сирийские солдаты со всей провинции Ракка. …

05.11.2017 czyli 766 dzień walki dzień walki z Imperium Zła i jego armią na Bliskim Wschodzie…

Czytaj dalej