23.05.2021 – Syria: 2057 dzień sprzątania świata…


https://sun9-57.userapi.com/impg/BH99Cnrfbln6ZZYIgj0qIhUlaUbgFORXi7dUHA/XVREu1Mlpks.jpg?size=1080x669&quality=96&sign=d64397e8020b2dbab9c3d603ba25d1d0&type=album

Дамаск. Жители освобожденного от терроризма города Айн Тарма подтверждают свою поддержку президентских выборов
Сирия. Президентские выборы 26 мая 2021 г.…

23.05.2021 czyli 2057 dzień walki dzień walki z Imperium Zła i jego armią na Bliskim Wschodzie…

Czytaj dalej