03.10.2021 – Syria: 2190 dzień sprzątania świata…


https://sun9-65.userapi.com/impg/ltVrmxDSQ8e1FGs4tROW-i774CMkCsGKfEGg_w/Jz48RkXFZbk.jpg?size=720x960&quality=96&sign=f7cc5f1a549dbf486b7553cc1c6c4285&type=album

Патриарх Мор Игнатий Афрем II принял посла Австрии в Сирии г-на Петера Кройса в Штаб-квартире Патриархата в Баб-Туме, Дамаск. …

03.10.2021 czyli 2190 dzień walki dzień walki z Imperium Zła i jego armią na Bliskim Wschodzie…

Czytaj dalej