♫ – OFF TOPIC – Scientific American 1855 (część 2)Fulton’s First Steamboat…
Prawdopodobnie tak wyglądał pierwszy statek parowy Fultona. W tekście zamieściłem artystyczne fantazje na temat tego statku w postaci różnych grafik…

Takie jak ta:

♫ – OFF TOPIC – Scientific American 1855 (część 2)

Wstęp dydaktyczny

Aby pojąć doniosłość informacji jakie przekazuje nam rocznik 1855 czasopisma Scientific American, proponuję by Czytelnik spróbował zapoznać się z tym krótkim „smrodkiem dydaktycznym”.

Niestety, żyjemy otoczeni stalą i zupełnie nie wyobrażamy sobie czegoś co było przed okryciem procesu jej produkcji. Nie wiemy i nie zdajemy sobie sprawy co to jest czyste żelazo i z jaką trudnością dochodzono do uzyskania żelaza w jego czystej postaci!

Wyobraźmy sobie, że gotujemy zwyczajną zupę! Mamy garnek, do którego wlewamy wodę, dodajemy posiekane warzywa, jakiś kawałek mięsa lub wywar z kości i całość podgrzewamy do zagotowania. Proces gotowania w temperaturze 100 °C na ogół jest prowadzony aż do momentu gdy warzywa nam zmiękną i wszelkie ingrediencje z poszczególnych składników mieszanki przenikną się nawzajem. Otrzymujemy zupę, mieszankę cieczy z pływającymi w niej fragmentami warzyw i mięsa. Możemy taką zupę zmiksować – otrzymujemy niemal jednorodną substancję – zupę-krem – swoisty stop!

Aby odgrzać zupę do kolejnego spożycia, na przykład na drugi dzień, nie musimy znów jej gotować i doprowadzać do wrzenia!

Wystarczy ogrzać do temperatury – na przykład 40 °C!

DOKŁADNIE tak samo postępujemy przy wytworzeniu szkła, żelaza czy stali!

Przy szkle jest to najlepiej zauważalne – „warzymy” składniki przyszłego szkła przez długi czas w temperaturze – powiedzmy 1500-1600 stopni Celsjusza. Raz „uwarzone” szkło, możemy przerabiać w dowolne wyroby ogrzewając go do temperatury zaledwie 300-400 °C

Niemal dokładnie takie same temperatury jak przy wyprodukowaniu szkła, potrzebujemy do wytworzenia żelaza! Aby przerobić żelazo na stal – wystarczy go znów podgrzać – ale „tylko do czerwoności” (nie musimy topić!!!) – i skuć albo wielokrotnie przewalcować. Nie otrzymamy stali czyli stopu w ścisłym tego słowa znaczeniu – ale otrzymamy rodzaj „niby-stali” – odpornej, twardej i kowalnej.

Aby otrzymać „prawdziwą” stal – musimy odpowiednio „uwarzyć” naszą „zupę żelazną”, dodać węgla i doprowadzić do stworzenia się swoistej „zupy-kremu”.

Bo stal to STOP żelaza z węglem w odpowiedniej i ściśle określonej proporcji!

Aby jednak zacząć produkować różne gatunki stali, zawierające różne proporcje żelaza i węgla, zawierające także domieszki innych metali (co pozwala nam uzyskiwać choćby stal odporną na zginanie – stal sprężynowa, czy na rdzewienie – stal nierdzewna) – MUSIMY uzyskać CZYSTE ŻELAZO!!!!

Proces uzyskiwania żelaza zaczyna się od wytworzenia w specjalnym piecu (choćby w prymitywnej dymarce) – bryły „żelaznej” bardzo zanieczyszczonej różnymi składnikami. Najważniejsze w tym procesie są odpowiednie składniki (skały zwierające związki żelaza), odpowiedni piec, odpowiednie paliwo i odpowiedni nadmuch.

Paliwo musi być wysokokaloryczne – czyli dawać przy spalaniu dużo ciepła! Musi to być albo węgiel drzewny, albo odpowiedni węgiel kamienny – na przykład antracyt. Podgrzewając drewnem nigdy nie osiągniemy temperatury pozwalającej na wytopienie metalu ze skały!

Ale nawet wysokokaloryczne paliwo nic nie da, jeżeli nie podniesiemy sztucznie temperatury przez odpowiednio wywołany ciąg kominowy lub nadmuch paleniska dużą ilością powietrza.

Przecież wielu z nas posiadało, albo posiada piece na węgiel czy kominki na drewno. I wiemy z doświadczenia, że ile byśmy w piecu nie napalili, nie ma szans by stopić żelazny, stalowy czy żeliwny piec! Bo do tego potrzebna jest bardzo wysoka i bardzo trudno osiągalna temperatura.

Załóżmy jednak, że zbudowaliśmy prymitywną dymarkę, rozpaliliśmy pod nią węglem drzewnym, wrzuciliśmy kawałki skał zawierającej związki żelaza. A najważniejsze – wymusiliśmy odpowiednio duży przepływ powietrza przez palenisko dymarki! Można to robić albo budując nad piecem odpowiednio wysoki komin, lub stosując rozwiązania naszych praprzodków, którzy stawiali dymarki nad studniami i wykopanymi rozgałęzionymi tunelami, dzięki którym uzyskiwano odpowiedni ciąg powietrza.

Załóżmy, że otrzymaliśmy bryłkę czarnej i miejscami błyszczącej substancji – rodzaj stopionej, porowatej i niejednorodnej bryły – bardziej żużla niż żelaza. Żelazo tam już jest, ale należy go jeszcze oczyścić! Bo otrzymany produkt to ziarna czystego żelaza oraz ziarna stopów żelaza z węglem o różnym stosunku.

Tak otrzymany półprodukt nazywamy „surówką”. Jest on co prawda kowalny, ale przez swą niemal gąbkową strukturę i wielką ilość zanieczyszczeń, jest kruchy i mało przydatny do bezpośredniej obróbki.

Oczyszczenie produktu do postaci czystego żelaza prowadzi się w kolejnym piecu, gdzie po doprowadzeniu produktu do upłynnienia, miesza się tę substancję i zgarnia gromadzący się na powierzchni kożuch zanieczyszczeń.

Zgodnie z informacjami z Wikipedii, pierwsze prace nad sposobem oczyszczania surówki z zanieczyszczeń i zmniejszenia ilości węgla rozpoczęto w roku 1750, ale dopiero w latach 1766, 1783, 1784 otrzymano pierwsze patenty i wykonano pierwsze instalacje służące do doprowadzenia surówki do stanu przydatnego do dalszego wykorzystania – co robiono w specjalnych piecach „pudlingowych”.

Wydaje się, że najważniejsze w procesie „pudlowania żelaza” było doprowadzenie dużych ilości powietrza do pieca za pomocą specjalnych dmuchaw. Dmuchawy były napędzane kołem wodnym, później silnikiem parowym. Należy przy tym stale pamiętać że osiągnięcie kolejnych kilkudziesięciu stopni Celsjusza to pokonanie kolejnej, wielkiej  bariery technologicznej.

Dzięki opanowaniu tej technologii można było uzyskiwać zarówno żelazo w czystej postaci, jak i stopy żeliwne.

Należy tu zaznaczyć, że chyba pierwsza i najnowocześniejsza pudlingarnia w Europie Wschodniej została uruchomiona w Sielpii, do napędzania urządzeń zastosowano tam gigantyczne koło wodne. Zakład został uruchomiony w roku 1840.

Dopiero w roku 1856 Henry Bessemer wymyślił sposób na produkcję stali w specjalnym piecu konwertorowym.

Tako rzecze o tym Wikipedia:

W połowie XIX wieku podstawowymi materiałami żelaznymi były: żeliwo otrzymywane poprzez wytapianie za pomocą koksu w wielkich piecach i kute żelazo wyrabiane w prymitywnych piecach za pomocą tzw. „pudlowania” (proces pudlarski), pracochłonnego procesu polegającego na roztapianiu żelaza w celu pozbycia się zanieczyszczeń węglowych, a następnie ręcznym usuwaniu żużlu poprzez jego wygrabywanie. Żeliwo nadawało się głównie do wykonywania konstrukcji nienarażonych na duże naprężenia czy rozciąganie (takich jak np. kolumny czy elementy mostów), ale już np. do budowania torów kolejowych czy dźwigarów mostów odpowiednie było tylko kute żelazo. Za pomocą pudlowania można było otrzymywać materiał pozbawiony węgla, ale kruchy i zanieczyszczony żużlem i mający kształt dużych brył. Ponadto otrzymywany w ten sposób surowiec mógł być później obrabiany tylko w pracochłonnym procesie wykuwania za pomocą młotów parowych, które nadawały mu dopiero użyteczny kształt i długość. Materiał znany wówczas pod nazwą stali otrzymywano poprzez dodawanie węgla do kutego żelaza, proces ten był jednak długotrwały, a otrzymywany produkt finalny stosunkowo twardy, tak że używano go głównie do wyrobu narzędzi tnących.

Dalej:

Bessemer stwierdził ponadto, że wdmuchiwanie powietrza w roztopione żeliwo nie tylko go oczyszcza, ale także doprowadza je do wyższej temperatury, dzięki czemu może być ono „rozlewane” do odpowiednich form. Ten dodatkowy efekt polegający na rozgrzaniu żelaza jest wynikiem reakcji tlenu z węglem i krzemem w nim zawartym. Dzięki tej nowej technice nazwanej później procesem Bessemera możliwe stało się otrzymywanie dużych ilości w stosunkowo krótkim czasie kutego żelaza pozbawionego zanieczyszczeń i dającego się w łatwy sposób formować. Cały proces odbywał się w specjalnym pochylonym konwertorze, do którego można było wlewać surówkę przed wdmuchaniem powietrza od spodu.

I wszystko byłoby cudownie i ładnie, gdyby nie coś, co nazwałem „kłamstwem bessemerowskim”.

Kłamstwo bessemerowskie polega na tym, że stal w tym procesie zaczęto produkować dopiero po roku 1877. Stal martenowską zaczęto produkować wcześniej, bo po roku 1865.

Stali nie zaczęto produkować po roku 1856, ale 9 do 21 lat później!!!

Czytamy dalej Wikipedię:

Jednak wynalazek Bessemera miał poważną wadę, mianowicie żelazo otrzymywane jego metodą zawierało duże ilości siarki i fosforu, metodę ich usuwania opatentował dopiero w 1877 r. Sidney Gilchrist Thomas, tak że możliwe stało się używanie rudy żelaznej z zawartością fosforu (takie złoża rudy węglowej występowały w większości w Europie kontynentalnej). Natomiast sam Bessemer podczas swoich doświadczeń nieświadomie używał rudy pozbawionej fosforu, takiego surowca natomiast nie mieli hutnicy, którzy zakupili u niego licencje. Ich ruda świetnie nadawała się do procesu pudlowania, w którym to procesie fosfor jest usuwany ze względu na niewysoką temperaturę natomiast do technologii Bessemera ruda taka była nieprzydatna. Dlatego też został zmuszony do odkupienia swoich licencji.

Czyli – do roku 1877 NIE MOŻNA BYŁO produkować stali metodą Bessemera!

A dopiero w roku 1857 udało się osiągać wystarczające temperatury by zacząć próby z produkcją stali metodą Siemensa-Martina!

Martin odkupił licencję od Siemensa na metodę otrzymywania wysokich temperatur i dopiero po roku 1865 zaczęto pierwsze próby z produkcją stali w piecach martenowskich!

Tako rzecze Wikipedia! To nie są moje domniemania! Proszę zapisać w kajecikach, że technologię produkcji stali przesuwamy z roku 1856 na lata 1865-1877.

Uzyskiwanie wysokich temperatur- takich jak do wytopu stali – jest także nieodzowne przy produkcji szkła! Nic na to nie poradzę! Taka jest fizyka!

I może w innym odcinku opowiem Państwu o technologiach stosowanych w przemyśle szklarskim oraz o paradoksach z tym związanych.

Najważniejsze w powyższym to informacja, że żeliwa nie można wykorzystywać do produkcji szyn kolejowych, oraz że metalurgia i przemysł produkcji szkła, z natury wymaganych tam temperatur – są jak jednojajowe bliźniaki.

Jak ktoś opanuje produkcję stali, od razu posiada technologię do produkcji szkła. I na odwrót!

https://en.wikipedia.org/wiki/Bloomery
https://en.wikipedia.org/wiki/Pig_iron
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sur%C3%B3wka_hutnicza
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBeliwo
https://en.wikipedia.org/wiki/Puddling_(metallurgy)#Puddling_furnace
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fryszerka
https://en.wikipedia.org/wiki/Finery_forge
https://en.wikipedia.org/wiki/Wrought_iron
https://pl.wikipedia.org/wiki/Henry_Bessemer
https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Bessemer
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konwertorowanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stal
https://en.wikipedia.org/wiki/Steel
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piec_martenowski
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_hearth_furnace

Click to access Materia%C5%82y-a-post%C4%99p-cywilizacji-_laboratorium.pdf

Ważne linki dodatkowe (daty w nawiasach dotyczą uruchomienia / zastosowania wynalazku) :

Maszyny parowe:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Maszyna_parowa

Newcomen i jego silnik (1712)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Thomas_Newcomen
https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Newcomen
https://pl.wikipedia.org/wiki/Atmosferyczny_silnik_parowy

James Watt i jego silnik (1781)
https://pl.wikipedia.org/wiki/James_Watt
https://en.wikipedia.org/wiki/James_Watt
https://en.wikipedia.org/wiki/Watt_steam_engine

Lokomotywa parowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lokomotywa_parowa
https://en.wikipedia.org/wiki/Steam_locomotive

Richard Trevithick (1801)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Richard_Trevithick
.https://www.swiatmodeli.eu/public/assets/images/03.jpg
.http://www.alangeorge.co.uk/e-comon/Images_Q-T/RichardTrevithick_SteamEngine_2.JPG
.https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/27/Locomotive_trevithick.svg/770px-Locomotive_trevithick.svg.png
.https://www.locos-in-profile.co.uk/Early_Locomotives/Images/Trevithick_Coal-dale_Replica.jpg
.https://farm8.staticflickr.com/7374/14000076440_a7ed5d9401_b.jpg
.https://farm5.static.flickr.com/4352/23500364988_3fb11dc06a_b.jpg

George Stephenson (1814 / 1822)
https://pl.wikipedia.org/wiki/George_Stephenson
.http://www.muzeum.gliwice.pl/wp-content/uploads/2016/01/Lokomotywa-%E2%80%9ERocket%E2%80%9D-George%E2%80%99a-Stephensona-ze-zbior%C3%B3w-prywatnych-Adama-Fru%C5%BCy%C5%84skiego.jpg
.https://i.pinimg.com/236x/70/fd/76/70fd764989a8241c5b71c3590b09be58–liverpool-rockets.jpg
.https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3f/Stephenson%27s_Rocket_drawing.jpg/300px-Stephenson%27s_Rocket_drawing.jpg
.http://c8.alamy.com/comp/ERGA88/locomotive-lancashire-witch-designed-by-robert-stephenson-1828-front-ERGA88.jpg
.https://www.gracesguide.co.uk/images/9/9e/Im19350830GWR-RobertStephen.jpg
.https://vignette.wikia.nocookie.net/locomotive/images/c/c2/JohnBull_2.72.jpg/revision/latest?cb=20130725235926
.https://imechearchive.files.wordpress.com/2013/07/prd-nc-1-daniel-goochs-north-star-locomotive-for-the-gwr.jpg
.http://www.modelrailways.info/_images/stephensonsteamtrainlocomotive.gif
.http://www.zgapa.pl/zgapedia/data_pictures/_uploads_wiki_mini_715x00/d/Dampflokomotive_The_Rocket_im_Original_von_1829.jpg

.https://www.bazakolejowa.pl/_fervojoj/TABOR/PAROWOZY/OBSE/1841BORS.JPG
Pierwszy parowóz, który pojawił się na Śląsku już w 1841 roku.

Historia kolei
http://www.kolejnictwo-polskie.pl/default_295.html
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_early_locomotives_of_the_London_Brighton_and_South_Coast_Railway
http://www.polish-railways.com/default_219.html
.http://gerald-massey.org.uk/smiles/images/Lonbirmg_bury_loco_1840.jpg
.https://railroad.lindahall.org/siteart/essays/stephenson.jpg
.http://wondersofworldengineering.com/wpimages/wpce5bb0e1_05_06.jpg

Parowiec
https://pl.wikipedia.org/wiki/Parowiec
https://en.wikipedia.org/wiki/Steamboat
https://en.wikipedia.org/wiki/Steamship
https://en.wikipedia.org/wiki/Paddle_steamer

Robert Fulton ( 1807 )
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Fulton
https://en.wikipedia.org/wiki/North_River_Steamboat

.http://lowres-picturecabinet.com.s3-eu-west-1.amazonaws.com/43/main/5/84295.jpg
Robert Fulton’s original design for steamboat, 1803.

Horse Power Boat (1807 / 1836) – statek napędzany przez 8 koni! 4 węzły!
https://en.wikipedia.org/wiki/Experiment_(horse-powered_boat)

Robert Stirling i jego silnik (1816)
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Stirling
https://en.wikipedia.org/wiki/Stirling_engine
https://en.wikipedia.org/wiki/Hot_air_engine

Silnik Ericssona’a (1844)
https://en.wikipedia.org/wiki/Rider-Ericsson_Engine_Company

Wstęp właściwy

Czytelników „Zwyczajnych” przepraszam za ten długi wstęp, a Czytelników – „Metalurgów” przepraszam za takie skrótowe i uproszczone przedstawienie ciekawych procesów technologicznych.

Jednak całościowe i skrótowe „ogarnięcie” matalurgii – jako procesu technologiczno-historycznego – jest niezwykle istotne dla dostrzeżenia i zrozumienia informacji jakie serwuje nam amerykańskie, specjalistyczne pismo techniczne z roku 1855.

UWAGA!

Jak wspomniałem w pierwszej części ( https://kodluch.wordpress.com/2018/02/26/%e2%99%ab-off-topic-scientific-american-1855-czesc-1/ ), informacje podzieliłem na kategorie – jako osobisty „spis treści”.

W tym odcinku są zawarte informacje które podzieliłem na kategorie „Koleje i przemysł” oraz „Wynalazki”. Wiele wpisów zawartych w tych podzielonych przeze mnie sztucznie „kategoriach” się niejako przenika i uzupełnia. Dlatego też nie rozbijam tych informacji na dwa osobne wpisy.

Na końcu wpisu znajduje się spis linków które można przejrzeć i sprawdzić co i jak Państwu nakłamałem!

Swoje uwagi starałem się maksymalnie zminimalizować – zaznaczyłem je kursywą.

Używana miara wagi tun, tuns, tuna = 2000 lub 2240 funtów (lbs). Przyjmujemy że odpowiada to 1 tonie.

Koleje i przemysł

Jeszcze raz przypominam Czytelnikom, że jest to OPIS informacji zawartych w Scientific American a nie moja INTERPRETACJA!

Co to jest „przemysł”?

Według Wikipedii:

Przemysł – dział produkcji materialnej, w którym wydobywanie zasobów przyrody i dostosowanie ich do potrzeb ludzi odbywa się na dużą skalę, na zasadzie podziału pracy i za pomocą maszyn.

Można by tę definicję opisać „po mojemu” inaczej:

„Przemysł to sposób masowej produkcji dóbr konsumpcyjnych, za pomocą maszyn i urządzeń, które służą do zapewnienia dostaw surowców, produkcji dóbr, dowozu siły roboczej i wywozu wyprodukowanych towarów”.

Co spowodowało rozwój przemysłu? Potrzeba masowej produkcji płótna! Zarówno dla ludzi jak i dla statków żaglowych. W końcu angielskie słowo „maszyna” – to tkalnia, a raczej urządzenie w tkalni (fabric) – „fabryce”.
https://en.wikipedia.org/wiki/Machine
https://en.wikipedia.org/wiki/Textile

Z jakichś przyczyn, na przełomie XVIII i XIX wieku, ludzkość została zmuszona do odziewania się w płótno, i to na masową skalę!

Stopień rozwoju maszyn i przemysłu aż do teraz mówi o zamożności i sile danego państwa.

Dlatego, nie jest dziwne że Amerykanie w swym czasopiśmie technicznym chwalą się swoją potęgą przemysłową. Nie tylko zresztą oni!

I tak:

W 1850 zbudowano w Anglii 477 mil kolei, w Szkocji 104 mile, w Irlandii 44 mile. Amerykanie układają w kierunku Chicago 20 mil torów kolejowych dziennie. Amerykańskie lokomotywy przystosowane na antracyt rozwijają prędkość 36 mil na godzinę! Skończono tory z Rochester do Niagara Falls (droga z NY trwa tylko 16 godzin).

Imperator Napoleon podarował dla Windsoru lokomotywę wykonaną przez Brunela. Lokomotywa osiąga prędkość 72 mile na godzinę.

Anglicy odpowiadają informacją, mówiącą że brytyjskie linie kolejowe przewożą ponad 18 mln pasażerów po 7300 milach torów, co daje 2604 osoby na mile. Dają porównanie ilości pasażerów i długości linii kolejowych z rokiem 1843.

Okazuje się jednak, że długość linii kolejowych w Wlk. Brytanii stanowi 1/3 długości linii kolejowych w USA, zaś ich koszt budowy jest 3 razy wyższy niż w USA!

Redakcja Science American ogłasza wielki sukces! Fabryka lokomotyw w Schenectady (NY) produkuje jedną lokomotywę tygodniowo.

Od 1815 roku do 1855 wybudowano w USA na zamówienie rządu 39 092 jednostki pływające, o tonażu 1,5 miliona tuns.
Właściciele statków z Bostonu zaproponowali Anglikom wyścigi do Chin o 10 tys. funtów. W Bostonie buduje się statki o wyporności 800-1200 ton.

Anglicy się rewanżują odlaniem śruby z mosiądzu do okrętu Agamemnon. Zużyto 11 ton surowca!

Do wyścigu zgłasza się Szkocja informując, że wyeksportowali do USA 115 300 tuns żelaza, a do Kanady 31 200 tuns. A węgiel ze Szkocji wysyłany jest do Niemiec gdzie służy do produkcji gazu.

Prusy ogłaszają, że wykonali dla Anglii 40 kamieni litograficznych z wyobrażeniem kaplicy Michała Anioła.

Nie pozostają w tyle Francuzi chwaląc się, że zbudowali nowy silnik parowy Blanchard’a. Dodają skromnie, że długość linii kolejowych we Francji ma już 1169 „french leagues”.

Amerykanie stawiają na sukcesy na morzu! Usprawniają dragi – maszyny do bagrowania (pogłębiania np. kanału). 15 takich maszyn wyprodukowano na zlecenie rządu USA. Możliwe że zostanie taka draga użyta na Hudson River, gdzie od lat jest często niski stan wody.

Szwecja skromnie dodaje, że jej flota posiada już 1205 łódek i 49 parowców, a szwedzki wiceadmirał Kreuger wymyślił jakiś nowy wiatromierz pokazujący prędkość wiatru.

Odzywają się Mormoni informując, że zaczęli budowę parowca do pływania po jeziorze Salt Lake.

Na takie dictum „król parowców”, Cornelius Vanderbildt zamówił parowiec w stoczni Allaire Works. Silnik 86 cali średnicy tłoka i skok 12 stóp. Amerykańskie silniki są tak dobre że zostaną adoptowane do parowców na całym świecie. Amerykańskie rozwiązania w budowie parowców mają zostać zastosowane na statkach jakie buduje Austria dla floty pływającej na Dunaju.

Amerykanie w czynie partyjnym ogłaszają, że tkalnie w Manchester (NH – USA) przedłużą czas pracy.

Na to z Europy odzywają się Szwajcarzy. Najbardziej rozwinięta sieć telegraficzna jest w Szwajcarii (1 telegraf na 25 tysięcy obywateli, w Anglii na 56 tysięcy, na Sardynii 70 tysięcy, Belgia 130 tysięcy, Francja 290 tysięcy, Prusy 320 tysięcy).
W Szwajcarii wysłanie depeszy o długości 25 słów kosztuje 1 frank (na terenie całego kraju).

Amerykanie odpowiadają, że w USA długość linii telegrafu ma już 41 392 mil. a 10 lat temu było tylko 30 mil telegrafów w USA!

Odzywa się staruszka Europa! Melduje że połączono telegrafem Bombaj, Madras i Kalkutę a wkrótce poprzez Egipt połączy się Europę do Indii.

Skromni jak zawsze Brytyjczycy po cichu uruchomili telegraf z Krymu (Bałakława) do Londynu. Kabel podmorski tego telegrafu łączy klasztor Św. Jerzego na Krymie z Kolerga w Bułgarii (301 mil). Imperator Rosji oraz królowie Danii i Szwecji zgodzili się by telegraf łączący Amerykę z Europą szedł przez ich terytoria. Amerykanie liczą na położenie kabla telegrafu pomiędzy Nową Funlandią a Irlandią.

Czesi cicho przypominają że wydrążyli najgłębszą kopalnię na świecie. A mieszkańcy Królestwa Sardynii oznajmiają, że trwają u nich próby z telegrafem kolejowym, działającym w jadącym pociągu.

Anglicy chwalą się, że rocznie w Anglii produkują 3 mln tuns żelaza. Zaczynają też dbać o środowisko – przerabiany jest żużel – rocznie w Anglii produkuje się 6 mln tuns żużla (jedna tona wyprodukowanego żelaza daje 2 tuny żużla).

Na to odpowiadają Francuzi ogłaszając, że we Francji opanowano łatwy sposób produkcji aluminium z błota. Aluminium ma zastąpić brązowe hełmy stosowane przez armię francuską.

Dodają informacje o sukcesach rolniczych. Francja jest największym producentem cukru na świecie. W „Europie kontynentalnej” – w tym na terenie Rosji – rocznie produkuje się 360 milionów funtów cukru – to jest niemal połowa tego co produkuje Francja. We Francji jest 334 manufaktury (cukrownie). W okolicach Lille są najlepsze ziemie pod uprawę buraków cukrowych – wydajność: 16 tuns z jednego akra uprawy. W Valenciennes – 19 tuns z akra. Ale są miejsca gdzie wydajność dochodzi do 25 tuns z akra. Cena cukru w Anglii jest dwa razy większa jak w USA.

A w związku z tym, że prowadzone są prace nad przeróbką ryb w nawóz, który by zastąpił guano z Peru, francuskie fabryki już przerabiają rocznie 1500 tuns ryb w nawóz.

Nowa Funlandia dodaje skromnie, że planuje produkować nawóz z 8-10 tysięcy tuns ryb.

Na to Francja odpowiada że najlepsze nici lniane produkowane są właśnie we Francji. Nić o długości 226 mil kosztuje 600 USD, czyli jeden funt takiej nici ma większą wartość niż dwa funty złota.

Amerykanie dumnie odpowiadają Francuzom, że bez ich wynalazku maszyny do szycia i pracy wynalazczyni, pani Ames we Francji, nie udało by się produkować tam masowo ubrań dla armii francuskiej. Za pomocą maszyn Pani Ames  i pod jej okiem szyje się aż 20 pantalonów dziennie!

Dodają, że Pan Goodyear opatentował wulkanizowanie „gumy indyjskiej”, w związku z czym trwa wysyp pomysłów patentowych na jej zastosowanie. Wymyśla się pokrywanie gumą szkieletów łódek, łódki dmuchane oraz testuje się nieprzemakalne ubrania dla armii amerykańskiej.


Tę propagandę sukcesu pewnie można by ciągnąć dalej. Zapewniam Państwa, że jest to czysty wymysł Redakcji Science American!

Absolutne Himalaje Science Fiction!

Science American Fiction 1855!

A teraz przedstawię drugą stronę medalu, czyli informacje jakie wydają się prawdziwe i które pokazują rzeczywisty poziom przemysłu USA oraz Europy z roku 1855.

Przemysł szklarski

Wstępnie podzielone informacje na dwie kategorie: „Koleje i przemysł” oraz „Wynalazki” – rozbiłem i uszeregowałem na „podkategorie”. Celem moim nie jest zadręczenie Czytelnika nadmiarem informacji, ale wykazanie, że nie dobieram znalezionych wiadomości w sposób subiektywny, pod z góry ustaloną tezę.

Kilka dziwnych wieści znalezionych w Scientific American można by traktować jako pomyłki redakcyjne. Mamy jednak do czynienia, prócz „szumu informacyjnego” i widocznej „propagandy sukcesu”, z jednolitym obrazem technologii początku drugiej połowy XIX wieku.

Zaczynamy od przemysłu szklarskiego w USA. W całym roczniku „SA” 1855 znalazłem tylko osiem zapisów „dotyczących szkła”.

Najbardziej sensacyjna jest informacja, że na terenie USA udało się dopiero w roku 1855 osiągnąć tak wysoką temperaturę, że umożliwiło to wytopienie („uwarzenie”) takiej ilości szkła, że udało się odlać aż sześć płaskich tafli szklanych.

Moje pytanie: co było do tego momentu montowane w oknach amerykańskich domów, jeżeli nie potrafili wykonywać płaskiego szkła?

Jednocześnie, dopiero wtedy (1855) pojawia się patent na wykonywanie płaskiego szkła – w postaci „zupełnie płaskich, okrągłych denek w wydmuchiwanym walcu szklanym” .

Kolejne zaskoczenie to fakt dopiero co opanowanej technologii srebrzenia szkła. Nareszcie ludzkość nie musi żmudnie polerować luster metalowych!

Notujemy: nic się nie zmieniło od lat 1678 – 1684, gdy dla Sali Lustrzanej w Wersalu wyprodukowano wielkie szklane lustra! Zastój w technologii – co najmniej 170 lat!

No, chyba, że poziom technologii europejskiej był taki sam jak opisany wyżej!

https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Gobain

 

Patent na wykonywanie (wydmuchiwanie) szklanych cylindrów z zupełnie płaskimi, okrągłymi denkami

W Wiliamsburgu (obecnie Brooklyn) uruchomiono pierwszą w Ameryce manufakturę produkującą płaskie szkło. Redakcja oglądała pierwsze sześć, ogromnych wyprodukowanych tafli szkła o wymiarach 9×4 stopy =2,75 x 1,2 metra , które zostały odlane „z wielką precyzją”. Te 6 tafli szkła odlewano w ciągu 1 godziny. Amerykańskie białe piaski z których się produkuje to szkło, dostały nagrodę na wystawie londyńskiej w roku 1851

Na wystawie w Paryżu pokazują „kolosalne zwierciadło” – 10×17 stóp = 3×5 metrów (St Goban). Jest coś sensacyjnego. [14]

Opatentowano sposób srebrzenia szkła do wykonywania luster.

W Anglii zaczęli pokrywać srebrem szkło. Ma to ogromne znaczenie przy produkcji reflektorów, światem i elementów odblaskowych

Od kilku lat na świecie buduje się latarnie morskie – jest to rewolucja w nawigacji. Francuskie rozwiązania – stosuje się soczewki Fresnela. Lampy są oliwne (w dużej ilości w jednej latarni). Proponuje się stosowanie czterech 1-calowych palników (burner), co daje 6600 zwykłych „palników” i widać światło z odległości 50 mil! ????
System Fresnela nie wymaga luster, które wciąż trzeba polerować ani nic nie trzeba konserwować czy naprawić – poza mechanizmem obrotowym. Redakcja ma nadzieję, że system Fresnela wkrótce upowszechni się w miastach i do oświetlenia domów. ?????

O wykorzystaniu żużla powstającego przy wytapianiu żelaza. Wykorzystuje się do otrzymywania kolorowego szkła.

O metodach barwienia szkła. Kilka lat temu nikt nie potrafił wykonywać szkła kolorowego. Wpierw zaczęto stosować kobalt do uzyskiwania koloru niebieskiego. Potem zaczęto barwić szkło innymi kolorami – co widzimy w oknach europejskich kościołów. Tak naucza profesor Mapes. Redakcja pisze że to są bzdury, bo wiadomo wszystkim, że szkło barwiono od stuleci.

Przemysł wydobywczy.

Niezwykle mała ilość informacji na temat wydobywania rud metali czy surowców skalnych.

Nie ma żadnych zapisów dotyczących wydobycia rudy żelaza. Amerykanie żelazo sprowadzają z Europy. Mają u siebie rudy miedzi, ale całość eksportują do Europy, importują w zamian mosiądz. Zupełnie nie ma informacji o produkcji lub imporcie drutu do telegrafów. A tego powinny być kolosalne ilości!

Przy okazji wpisu o zakończeniu budowy kanału „Saute”, łączącego jeziora Huron i Superior, znajdujemy informację, że nad jeziorem Superior ruda miedzi oraz czysta miedź jest w ogromnej ilości. Znajdowane kawały miedzi tnie się na mniejsze fragmenty, dogodne do transportu. Znajdowane jest tam też czyste srebro wraz z miedzią.

Wybuchy na kopalniach spowodowały że myśli się o oświetlaniu kopalni gazem spalanym w specjalnych lampach wyposażonych w siatki Davy’ego

Kopalnie miedzi z Tennessee wysłały do Anglii w marcu 2000 tuns rudy miedzi (yellow sulferet). Ceny rudy od 20 funtów (20, 12s. 6d) do 37 funtów (37, 6s) per „tun”

Uzyskiwanie miedzi z rudy za pomocą amoniaku

Hutnictwo metali i przemysł maszynowy

Zauważamy niemal zupełnie brak wpisów na temat hut, odlewni i jakiegoś przemysłu maszynowego w USA. Są informacje że produkują statki, lokomotywy i silniki parowe do nich, ale nie ma żadnych patentów, pomysłów czy innowacji dotyczących choćby tokarek czy szlifierek.

Jedyne wiertarki to ręczne świdry korbowe! Czysty XVI wiek!

W USA pierwsze patenty związane z pudlingiem zgłoszono w latach 1841, 1850 i 1851 – czyli niemal 100 lat „po Europie”!.

A wszak Amerykanie skrupulatnie wszystko patentują od roku 1783!

Prezentowany jest patent z rysunkiem na piec (instalację) do pudlowania żelaza. Zaznaczam, że jest to dopiero pomysł, a nie działająca instalacja.

Redakcja twierdzi, że jest to tak nowatorskie, że bardzo przydało by się w Anglii – bo pozwoliłoby to unowocześnić tamtejszą metalurgię. Z zamieszczonego opisu i rysunku tego epokowego wynalazku amerykańskiej metalurgii wynika, że nie odbiega to od pierwszych instalacji „pudlarskich” z połowy XVIII wieku. A mamy rok 1855!

WSZYSTKIE rysunki różnych urządzeń urządzeń mechanicznych pokazują drewnianą ramę – konstrukcję, na której znajduje się jakiś epokowy wynalazek – na przykład rodzaj tokarki do drewna z napędem nożnym, jak w starodawnych maszynach do szycia.

Zupełny brak śrub! Redakcja radzi Czytelnikom, że zamiast zamawiać wykonanie śrub i nakrętek u doświadczonego kowala, można już kupować śruby wykonywane maszynowo dla kolei! Wszystkie prezentowane wynalazki dotyczące kluczy do śrub są na śruby i nakrętki kwadratowe. Jeszcze nie wynaleziono sześciokątnych, choć niemal wszystkie zamieszczane rysunki pokazują nakrętki i śruby sześciokątne. To jak je odkręcać – zakręcać, jeżeli patentuje się klucze na „kwadraty”?

Redakcja daje rady Czytelnikom – jak odróżnić żelazo od stali. Stal, to takie żelazo które po przekrojeniu czy przełamaniu ma „małe ziarna”.

Redakcja informuje Czytelników, że osie do kół oraz koła kolejowe się odlewa. W innym miejscu piszą, że osie „kolejowe” nie mogą być odlewane. „Muszą być walcowane a nie kute.”

Specjalista który od 42 lat pracuje w fabryce bawełny skarży się, że jak dotychczas nie ma żadnych zasad dotyczących stosowania pasów napędowych w przemyśle. Chodzi o moce przenoszone, szerokości i długości pasów oraz średnice kół pasowych.

Bardzo dużo patentów i pomysłów na różnego rodzaju piły. Znalazłem jeden, jedyny opis z rysunkiem mechanizmu jakiegoś dwupoziomowego traka, który wydaje się mieć ręce i nogi – moim zdaniem powinien działać.

Absolutny brak informacji jak wykonać piłę (płaski brzeszczot żelazny z zębami) – czyli narzędzie „wykonawcze” do takiego traka!

Opisywane są jedynie usprawnienia w tartakach Niagara. Zaproponowano wyginanie co trzeciego zęba w piłach by się nie kleszczyły w drewnie. Uruchamiają tam nowe, opatentowane koła wodne. Woda idzie żelazną rurą 5 stopowej średnicy – różnica poziomów 200 stóp (wymagana obliczeniami 130 stóp). Koło wodne o średnicy 12 stóp. Przenoszenie mocy linami – 625 koni.

Dopiero rozpracowują teoretycznie szerokość i średnicę kół wodnych! Redakcja informuje że to ma wielkie znaczenie także w optymalizacji kół napędowych statków bocznokołowych.

A teraz uwaga! Pokazują patent z rysunkiem na ultranowoczesne łożysko do wałów napędowych jakie można zastosować na statkach. Jego innowacyjność polega na tym, że istnieje możliwość wymiany drewnianych elementów (klocków) łożyska!

Podkreślam! Łożyska są z drewna, co w jednym z artykułów opisuje redakcja, rozwodząc się na temat wyższości łożysk drewnianych nad stalowymi! Te łożyska nie mają elementów tocznych! To są łożyska ślizgowe, które potrzebują stałego smarowania! Stąd pewnie wiele wpisów na temat ogromnych ilości olejów używanych na amerykańskich kolejach!

Wracając do metalurgii, ubawił mnie patent na odkuwanie na specjalnym, opatentowanym przyrządzie, dziur okrągłych w szerokich płaskownikach. Elementy z taką dziurą, służą do tworzenia łańcuchów do podwieszanych mostów.

A teraz silniki parowe. Moce uzyskiwane to średnio 5 koni mechanicznych. W roku 1855 budują jakiś wielki silnik co ma 20 KM.

Silniki są jednostronnego działania! Chodzi o tłok i cylinder. W 1855 w Worcester (USA) uruchomiono największy silnik parowy do młyna. Cylinder – średnica 40 cali, skok 6 stóp. Silnik kondensacyjny, niskociśnieniowy. Z uwagi na to, że średnio średnica tłoka ma 15-40 cali (40-100 cm) , a skok tłoka średnio 2-3 metry, silniki te pracują z ustawionymi pionowo tłokami. Dlatego też na wszystkich rysunkach statków parowych z tego okresu widać na pokładach jakieś dziwne konstrukcje – „rusztowania”. Po prostu, cylinder znajdował się przy dnie statku a nad pokład wystawało tłoczysko tłoka!

W roku 1855 pojawił się pierwszy patent na silnik parowy dwucylindrowy – taki jakie pamiętamy z lokomotyw parowych, które miały po jednym cylindrze z każdej strony kotła!.

Z tym, że te znane nam  cylindry i tłoki były dwustronnego działania! Para działała raz z jednej a raz z drugiej strony tłoka! A Amerykanie produkują silniki z tłokiem jednostronnego działania, do czego potrzebne są olbrzymie koła zamachowe! Stąd wiele informacji o kołach zamachowych silników parowych! Stąd tak ogromne skoki tłoczyska w stosunku do średnicy tłok – cylinder!

Patentują nowe zawory do lokomotyw które pozwolą napełniać wodą kotły (boilery). To te ich lokomotywy jeździły aż do momentu gdy zabrakło wody w kotle? Patentują też jakiś zawór („kran powszechnego użytku”) – twierdzą że to pierwszy zawór który nie cieknie!

A teraz porozmawiajmy o kotłach parowych…

W roku 1855, w Anglii budują jakiś unikalny, pierwszy silnik parowy, z kotłem w całości odlewanym z żeliwa.

A jak jest w USA? Mamy wiele informacji o wybuchach kotłów silników parowych. Aby temu przeciwdziałać Kongres wydaje ukaz, nakazujący zmniejszenie ciśnienia pary w kotłach. Ale nie mówi się nigdzie do jakiego ciśnienia, ale o maksymalnej temperaturze wody w kotle która ma wynosić 212 stopni F = 100 st C! Można podejrzewać, że nie było manometrów i można było jedynie mierzyć temperaturę wody w kotle. Czyli były to wszystko kotły bardzo niskociśnieniowe!

A z czego były wykonywane kotły? W wielu miejscach pisze się że z żelaza i to bardzo kiepskiej jakości. Dodatkowo producenci oszukiwali (albo nie byli w stanie wykonać) i robili kotły z żelaza o grubości mniejszej niż 3/16 cala (4,7 mm) – a miało być (obliczeniowo) ¼ cala (6,35 mm). Redakcja pisze o badaniu jednego przypadku wybuchu kotła, że „kocioł (boiler) był wcześniej sprawdzany przez inspektorów. Kocioł 30 stóp długości, 40 cali średnicy, z dwoma wlotami średnicy 15,5 cala. Powinni być uczciwi inspektorzy i wszystkie kotły powinny być sprawdzane.”  To zdanie Redakcji o jednym z opisywanych przypadków.

Potem opisywany jest przykład wybuchu kotła pod NY o masie 6500 lbs, który przeleciał w górę na 75 stóp i w dal ponad 100 stóp. Na szczęście tylko kilka osób zostało rannych.

Przyczyną wybuchów kotłów był także kamień kotłowy, który bardzo szybko narastał wewnątrz kotła. Jak ustaliły stosowne komisje, badające przypadki wybuchów kotłów,  (dotyczy to wszystkich kotłów – przemysłowych, kolejowych i tych montowanych na statkach), przyczyną jest używanie „zwyczajnej wody”. A ta „zwyczajna woda” – jak ustaliła komisja na przykładzie wód rzek Ohio – zawiera się 46-48 % „sulfate of lime” = Calcium sulfate = Siarczan wapnia (CaSO4)

Najciekawszą informację serwuje Redakcja w jednym z opisów kotłów i wypadków związanych z ich wybuchami. Pisze się nie mniej ni więcej – że wszystkie kotły amerykańskie robione są z miedzi!

Jeżeli tak, to ta informacja wyjaśniała by niezwykły opór w stosowaniu węgla kamiennego w lokomotywach kolejowych i parostatkach. Wielokrotnie się pisze o konieczności przejścia z opalania kotłów drewnem na węgiel, choć jest to droższe paliwo (węgiel kamienny). Przejście na węgiel miało zwiększyć moc silników. Ale jeżeli faktycznie kotły były miedziane, to palenie węglem zamiast drewnem mogło powodować całkowite niszczenie takich kotłów!

Po dokładnym przeanalizowaniu wszystkich informacji o amerykańskich silnikach parowych z roku 1855, które są oczywiście „najlepsze i najnowocześniejsze na świecie”, pragnę podkreślić – kładąc na szalę moje 40-letnie doświadczenie i inżynierski autorytet – że WSZYSTKIE silniki parowe posiadały pojedyncze cylindry z tłokami jednostronnego działania i ogromne koła zamachowe! Były to wolnoobrotowe silniki o niezwykle małej sprawności!

Dodam, że z uwagi na bardzo małe średnice cylinder / tłok i ogromne skoki tłoka (tłoczyska), silniki te wykonywały kilka lub kilkanaście obrotów na minutę!

Stąd brało się stosowanie do napędu parowców kół łopatkowych. Przy tak wolnoobrotowych silnikach, śruby napędowe były całkowicie nieskuteczne!

Prawdopodobnie WSZYSTKIE kotły tych silników były wykonane z miedzi i nie były przystosowane do opalania węglem, ale drewnem!

Notujemy: zastój w technologii trwa niemal 150 lat! Nic się nie zmieniło od czasów Newcomena i Watta!

No, chyba, że poziom technologii europejskiej był taki sam jak opisany wyżej!

 

.

Cudne! Opis i rysunek łożysk drewnianych do wałów śrub napędowych statków!!!! To standard na statkach. Nowość polega na możliwości wymiany drewnianych elementów.

Art. O wyższości łożysk z drewna nad łożyskami żelaznymi („stalowymi”)

Kolejny patent na klucz zapadkowy do nakrętek, Znów kwadratowych i okrągłych.

Kowale robią dla rolników śruby i nakrętki, ale już się pojawiły nakrętki i śruby mocne, dokładnie wykonane (maszynowe) – „kolejowe”. Dobra wiadomość dla rolników.

Od 1846 trwają prace nad usprawnieniem „water tuyeres” – chodzi chyba o dysze do hartowania żelaza. https://en.wikipedia.org/wiki/Tuyere

Ajmes Nasmyth (który wcześniej opatentował młot parowy), opatentował zmniejszanie ilości węgla w żelazie w piecu pudlingowym. Metal jest dekarbonizowany przez wtłaczanie pary na spód kotła w którym jest stopione żelazo. Inni próbowali dodawać do płynnego żelaza wody. Efekt jest też dobry ale grozi eksplozją

Duży art. o produkowaniu „surowej stali” (raw steel, German Steel, Styria steel, Carynthia steel), pudlingują ją z „pig iron” – Czyli „stal” to oczyszczone żelazo za pomocą pudlingu!

Naturalna „niemiecka stal” jest wytwarzana z surówki. Dobry metalurg wyrabia 7 cwt. takiej stali w ciągu 17 godzin. Straty materiału wynoszą 20-25% i zużywa się w procesie 240 buszli węgla
https://en.wikipedia.org/wiki/Cyfarthfa_Ironworks
Surówka
https://en.wikipedia.org/wiki/Pig_iron
https://en.wikipedia.org/wiki/Puddling_(metallurgy)

Od 1830 szkocka surówka żelaza dominuje w Ameryce. Ta surówka jest jest gorsza i bardziej miękka niż angielska, a także gorsza niż amerykańskie żeliwo – bo nie stosuje się procesu hot blast. https://en.wikipedia.org/wiki/Hot_blast
. Użycie węgla antracytowego daje lepszą jakość żelaza niż „węgla bitumicznego”. Lepsze żelazo powstaje ze złóż rudy odkrytych przez Mushet’a w Ohio (Black Band iron ore). Autor ma nadzieję na zastosowanie procesu „hot blast” przy produkcji żelaza z rudy pochodzącej z Ohio, ale pisze że to wymaga osiągania wyższych temperatur.

Art. o obecnym stanie przemysłu żelaznego. W Anglii uruchomiono piec do żelaza pudlingowego. Opatentowano nowy typ pieca z powietrzem wdmuchiwanym zarówno od góry jak i „od strony popiołu”

Podano temperatury i kolory żelaza przed chłodzeniem do otrzymania materiałów do odpowiednich zastosowań.

Piec do wytapiania żelaza bezpośrednio z rudy. Opis z rysunkiem. Na razie pomysł a nie działające urządzenie. W roku 1836 niejaki Hawking z Anglii otrzymał pierwszy patent na otrzymywanie żelaza pudlingowego. W roku 1839 Sanderson z Anglii opatentował sposób przesuwania prażonej rudy żelaza w piecu pudlingowym (w zamkniętych pudłach, bez dostępu atmosfery). W roku 1847 Clay z Anglii opatentował wykorzystanie w piecu pudlingowym traconego ciepła i „deoksydację rudy żelaza”. W USA patenty związane z pudlingiem zgłoszono w latach 1841, 1850 i 1851.

Williamsport uruchomiono piec do wytopu żelaza. Opalany antracytem, wsad jest wpuszczany w dół specjalnym systemem mechanicznym.

W Pennsylwanii produkują z 3 pieców 566 tuns żelaza tygodniowo

Nowa fabryka żelaza pracuje od 1853 w Hamilton (Ohio)

O różnicach pomiędzy żelazem i stalą. Zawartość węgla. Żelazo rozgrzane do białości zahartowane staje się twarde. Osie i koła się odlewa! Dobra stal „ma małe ziarna”.

W Albany wyprodukowano w ciągu roku kuchni (stoves) za 2 mln USD, więcej niż gdziekolwiek na świecie

Absolutny anachronizm. Opis odlewania z żelaza drążków zawieszenia – oczkowych. Używane w mostach podwieszanych – łańcuchowych. Oczko jest wybijane młotem. Elementy formy muszą być z „walcowanego żelaza”.

Nie jest więc dziwna taka informacja:
W czasie prób wytrzymałościowych (obciążenie 20 tuns) – zawalił się most podwieszany w Passaic (NJ). Redakcja pisze, że to drugi most który się w tym samym miejscu zawalił w ciągu roku i ktoś powinien przed budową wyliczyć jego wytrzymałość.

O moście podwieszanym w Filadelfii, w związku z wieloma zawalonymi mostami podwieszanymi w ostatnich 6 miesiącach w USA.

Otwarto podwieszany most łańcuchowy nad Niagara River. Most połączył koleje Kanady i NY

Koła do lokomotyw. Odlewane z żeliwa z pustymi przestrzeniami w środku [3]

Opis nowego odlewanego z żeliwa kotła dla lokomotyw wykonanego w Anglii

Kotły muszą być produkowane z najlepszego żelaza. Czasami producenci wypuszczają kiepskie żelazo, co jest powodem wybuchów kotłów.

Typowy silnik przemysłowy ma 4 konie, a boiler typu „jak w lokomotywie”

Autor chwali się dużą ilością silników parowych pokazywanych na wystawie w NY, są bardzo nowoczesne bo „podwójnego działania” – czyli para uderza raz na jedną, raz na druga stroną tłoka.

Optymalizacja kotłów by tak nie dymiły i zużywały mniej paliwa

Trwają eksperymenty nad użyciem węgla zamiast drewna w lokomotywach. Drewno jest chyba tańsze i ma za sobą lobby „drzewne”. Węgiel wymaga lepszych silników parowych (kotłów)

Koszt ogrzewania węglem jest dwa razy większy niż tradycyjny. Zimą szkoła zużywa 110 tuns węgla lub 16 „cordów” drewna

Opis pieca ogrzewającego powietrze. Spaliny nie idą na pomieszczenie!

Sygnalizują nowy silnik rotacyjny (parowy – dwucylindrowy)

Kiedyś inżynierowie wykonywali silniki parowe o masie „12 tuns” i ciśnieniu pary 45 lbs / na cal kwadratowy, teraz wykonują silniki o masie 40 „tuns” i ciśnieniu 120 lbs /cal2

W Worcester (USA) uruchomiono największy silnik parowy do młyna. Cylinder – średnica 40 cali, skok 6 stóp. Silnik kondensacyjny, niskociśnieniowy [1]

Edward Gripper buduje silnik 25 konny, oszczędniejszy o 10% i przede wszystkim który mniej dymi. Boiler jest inaczej umiejscowiony w stosunku do poprzednich rozwiązań.

Udoskonalenie silnika „oscylacyjnego”. Długi opis z rysunkami. Redakcja ma nadzieję że te proste silniki wkrótce zostaną zastosowane w lokomotywach.

Trwa śledztwo w sprawie pożarów / wybuchu na statkach. Okazuje się że grubość ścianek kotła miała wynosić ¼ cala (6,35 mm) a miała ona ,mniej niż 3/16 cala (4,7 mm). Boiler był wcześniej sprawdzany przez inspektorów. Kocioł 30 stóp długości, 40 cali średnicy, z dwoma wlotami średnicy 15,5 cala. Powinni być uczciwi inspektorzy i wszystkie kotły powinny być sprawdzane. Przykład wybuchu kotła pod NY o masie 6500 lbs, który przeleciał w górę na 75 stóp i w dal ponad 100 stóp. Na szczęście tylko kilka osób rannych.

O zmniejszeniu temperatury pary w silnikach do 212 stopni F (100 stopni C). Pracowano w systemie 360 / 400 stopni? (184 / 205 stopni C) ??? W innych artykułach pisze się o decyzjach Kongresu dotyczących zmniejszenia ciśnienia pary i temperatury kotłów, co jest związane z licznymi katastrofami i wybuchami silników parowych

Na rzece Ohio wielka eksplozja kotła na statku Lexington. Pierwszy wypadek od wprowadzenia ustawy o zmniejszeniu ciśnienia w kotłach.

Prezentacja nowych dwóch silników parowych. Jeden ma dwa cylindry średnicy 70 cali i o skoku 10 stóp – pompuje wodę pompą o średnicy 30 cali i skoku 8,75 cala. To najbardziej ekonomiczne pompy i silniki na świecie! To najlepiej wypolerowane silniki w USA. Oba silniki są bliźniaczo podobne, w najdrobniejszych szczegółach. (Pierwsza produkcja seryjna?) Belki ważą po 30 tuns. Pompy będą tłoczyć wodę z jeziora na wysokość 170 stóp do zbiornika, skąd grawitacyjnie będzie spływać na dół do miasta Kotły mają dużą powierzchnię grzewczą – według planów Cornish’a – wysokociśnieniowe. Wszystkie elementy silników i pomp są bardzo dobrze odlane.

Specjalista który od 42 lat pracuje w fabryce bawełny skarży się, że jak dotychczas nie ma żadnych zasad dotyczących stosowania pasów napędowych w przemyśle. Chodzi o moce przenoszone, szerokości i długości pasów oraz średnice kół pasowych.

Usprawnienia w tartakach Niagara. Zaproponowano wyginanie co trzeciego zęba w piłach by się nie kleszczyły w drewnie. Uruchamiają nowe, opatentowane koła wodne. Woda idzie żelazną rurą 5 stopowej średnicy – różnica poziomów 200 stóp (wymagana obliczeniami 130 stóp). Koło o średnicy 12 stóp. Przenoszenie mocy linami – 625 koni.

Cudne! Opis i rysunek łożysk drewnianych do wałów śrub napędowych statków!!!! To standard na statkach. Nowość polega na możliwości wymiany drewnianych elementów.

Art. O wyższości łożysk z drewna nad łożyskami żelaznymi („stalowymi”)

Ktoś eksperymentuje z zastosowaniem łożysk szklanych w osiach kolejowych – by zmniejszyć tarcie ?????

Bardzo dużo o pomysłach na maszyny do szycia. Opisywany jest patent panie Ames, wykorzystywany we Francji.

Maszyny do szycia rękawiczek. Rewolucja.

Patent na aparaturę do destylacji terpentyny

Opis patentu na smarowidło w skład którego wchodzi saletra, sól, twarde mydło oraz tłuszcz zwierzęcy. Wcześniej (w innych numerach) sporo linków na temat za dużego zużywania oleju na kolejach.

„Silniki strażackie”. Sporo pomysłów i patentów. Adam’s patent fire engine. 3-Tłokowy. „Fire engines” – to różnego typu urządzenia strażackie z napędem ręcznym lub parowym

Nowy silnik pożarniczy pracuje już w 6 minut po zapaleniu i daje ciśnienie pary 60 lbs i pompuje 80 obr na minutę wyrzucając wodę na 120 stóp. Odpowiada to 11 szt. tradycyjnych silników pożarniczych obsługiwanych przez 575 ludzi.

Silnik (pożarniczy) zasilany ciśnieniem wody z wieży ciśnień

Generał Henry Dembiński opatentował jakieś urządzenie do ogrzewania dużych pomieszczeń, składające się z szeregu rur. System co z użyciem wody!

Nowy sposób łączenia wiertła z wiertarka ręczną (świdrem)

Nowa wersja wiertarki ręcznej (prymitywnego świdra).

Ręczna wiertarka – patent

Opatentowano piłę ramową, którą można piłować ruchem posuwisto-zwrotnym (Simon Ingersoll).

Poziomnica została opatentowana!

Wynalazek. Zastosowanie sprężyn w pojazdach

Patent na koło karety (do wozu)

Connecticut nazywane jest „stanem drewnianych zegarów”, bo tyle drewnianych zegarów tam produkują. Rocznie setki tysięcy drewnianych zegarów!

Usprawniono sanie (NY)

 

Koleje

Wiele wpisów dotyczy kolejnictwa. Dużo rozmyślań i pomysłów jak zmniejszyć opór powietrza by pociągi mogły rozwijać większą prędkość. Kilka zapisów na temat możliwości budowania specjalnych rur w których panowałaby próżnia, dzięki czemu pociągi poruszałyby się z ogromnymi prędkościami.

Opisywany jest nieprawdopodobny rozwój kolejnictwa w USA. W roku 1828 były 3 mile torów kolejowych, a w roku 1855 jest już 20 tysięcy mil! Czyli – przez 27 lat budowali 740 mil (1190 km) torów kolejowych rocznie!

Ale prawdziwą bombą jest informacja, że podkłady kolejowe są złej jakości i zupełnie nieimpregnowane, co powoduje konieczność ich wymiany co 3 do 5 lat! Mało tego! Nasypy kolejowe są nieodporne na deszcze i warunki zimowe, a importowane szyny żelazne są tak złej jakości, że należy je wymieniać co 3-4 lata!

Powtarzam!

Na 20 tysiącach mil amerykańskich kolei,  najdalej co 4 lata wymieniają wszystkie szyny, a co 5 lat wszystkie podkłady!

Żaden kraj nie jest w stanie udźwignąć takich kosztów!

Mało tego! „Żelazne” szyny zużywały się niemal dwa razy szybciej jak niekonserwowane podkłady kolejowe!

No, chyba że tory są drewniane!

Nie wierzycie Państwo że tak było?

Podpowiada nam to pomysł na likwidację zanieczyszczenia (zasypywania) torów na liniach kolejowych przechodzących przez miasto.

Piszą, że „jak wiadomo, zwykłe tory posiadają rowek po którym jeżdżą koła pociągu i w warunkach miejskich rowek ten jest często zanieczyszczony kurzem”. Pomysł patentowy polega na zastosowaniu „gumy indyjskiej”. Jadące koło pociągu będzie jechało po tej gumie która potem odskoczy i strzepnie kurz. „Bardzo częste jest bowiem wyskakiwanie wagonów z tych szyn.”. Tak twierdzi Redakcja Scientific American w roku 1855!!!

Jeżeli oni co kilka lat wymieniali szyny, i miały one rowki po których jechało koło pociągu, to nie ma innej możliwości technicznej, jak „wyriezać” taki rowek w kłodzie drewnianej!

Zresztą, w roku 1855 nie znano maszyn do walcowania szyn, dzięki którym powstają stalowe szyny współczesne, a żeliwo nie nadawało się na odlewanie szyn. Tako rzecze rozum i Wikipedia! A jak pamiętamy wcześniejszy mój cytat dotyczący żelaza pudlingowego:

„Za pomocą pudlowania można było otrzymywać materiał pozbawiony węgla, ale kruchy i zanieczyszczony żużlem i mający kształt dużych brył. Ponadto otrzymywany w ten sposób surowiec mógł być później obrabiany tylko w pracochłonnym procesie wykuwania za pomocą młotów parowych, które nadawały mu dopiero użyteczny kształt i długość. Materiał znany wówczas pod nazwą stali otrzymywano poprzez dodawanie węgla do kutego żelaza, proces ten był jednak długotrwały, a otrzymywany produkt finalny stosunkowo twardy, tak że używano go głównie do wyrobu narzędzi tnących.”

Tako rzecze Wikipedia. Przepraszam za powtórkę!

Jeszcze raz! Szyny do 1855 roku były drewniane!

A jakie były koła kolejowe – wagonów i lokomotyw?

Ano, mam odpowiedni cytat z „SA 1855”, oto on:

„Na kolei Camden i Amboy stosowane są od 6 lat drewniane koła z czerwonego cedru, z osiami żeliwnymi i obręczami stalowymi.”

Moje pytanie: z czego wykonywali koła 6 lat wcześniej?  Rzeźbili z gliny, wykuwali z kamienia, lepili z „gównolitu”?

Jeżeli ktoś z Państwa przyglądnął się zmieszczonym wyżej linkom na obrazki pierwszych parowozów Trevithick ‘a i Stephenson’a – to dokładnie takie drewniane koła z obręczami żelaznymi jak u karet czy starych wozów konnych opisuje „SA 1855”…

Notujemy: ponad 50 lat zastoju w technologii! Nic się nie zmieniło od czasów Trevithick ‘a i Stephenson’a…

No, chyba, że poziom technologii europejskiej był taki sam jak opisany wyżej!

 

Dyskusja o oporze powietrza na pociągi, które bez tego oporu mogły by się poruszać „setki mil na godzinę”.

Art. o bezpieczeństwie i szybkości amerykańskich kolei. Linia NY – Erie – 35 mil/h. Rozważano opór powietrza i by przyśpieszyć jazdę wymyślono poruszanie się pociągu w rurze z próżnią.

Duży art. o amerykańskich kolejach. W roku 1828 w USA były 3 mile torów kolejowych! Teraz jest 20 tysięcy mil! Koleje Stanu NY mają 668 lokomotyw. Długość linii kolejowych w użyciu i projektowanych – 4436 mil. Zbudowanie jednej mili linii kolejowej kosztuje 20 tysięcy USD. Koleje liczą na redukcję kosztów utrzymania po dostosowaniu kotłów do spalania węgla zamiast drewna. [

Ośmiokołowa lokomotywa czy raczej wagon. Patent z roku 1834, teraz się próbuje wdrożyć. O prawie patentowym z roku 1793 odnowionym w roku 1836. W pożarze 1836 spaliły się wszystkie oryginalne patenty. Koszty procesu patentowego to 40 tysięcy dolarów, ale zmniejszenie kosztów na kolejach może iść w miliony.

O problemach amerykańskich kolei. Źle wykonane nasypy kolejowe są nieodporne na deszcze i warunki zimowe. Żelazo w szynach (chyba tak trzeba to tłumaczyć), jest importowane i jest złej jakości, a co 3-4 lata trzeba te żelazne szyny wymieniać. Podkłady kolejowe są bez jakiejkolwiek impregnacji, muszą być wymieniane co 3-5 lat.

Pomysł na zanieczyszczenie torów w kolejach miejskich (przechodzących przez miasto). Piszą, że jak wiadomo, zwykłe tory posiadają rowek po którym jeżdżą koła pociągu i w warunkach miejskich rowek ten jest często zanieczyszczony kurzem. Pomysł polega na zastosowaniu gumy indyjskiej. Jadące koło będzie jechało po tej gumie która potem odskoczy i strzepnie kurz. Bardzo częste jest wyskakiwanie wagonów z tych szyn.

Na kolei Camden i Amboy stosowane są od 6 lat drewniane koła z czerwonego cedru, z osiami żeliwnymi i obręczami stalowymi.

Osie do lokomotyw. Redakcja pisze, że muszą być walcowane a nie kute

Patenty na hamulce (skomplikowane mechanizmy), automatyczne sygnalizacje nadjeżdżających pociągów, bardzo dużo pomysłów i patentów dotyczących wietrzenia wagonów pasażerskich.

Wiele wpisów tego typu: „Coraz większym problemem jest ogromne zużycie olejów do smarowania maszyn i urządzeń”.

Opis patentu na kocioł łatwy do czyszczenia

O konieczności budowy lokomotyw na węgiel

W USA zaczynają budować pierwsze lokomotywy na węgiel, które mają być lepsze niż opalane drewnem.

Pierwsza lokomotywa na węgiel już jeździ od kilku tygodni (USA)

Informacje na temat kotłów parowych. Do budowy ich używa się miedzi! Żelazo też jest stosowane. Watt używał do budowy kotłów czystego żelaza (wrought iron). Tabelka wytrzymałości -porównująca ciśnienia w kotłach z żelaza, miedzi i żeliwa. Od 12 lat produkuje się także kotły „wysokociśnieniowe”. Zaczyna się produkować silniki z tłokiem podwójnego działania ale to nie przynosi zmniejszania zużycia paliwa. Silniki parowe z tłokiem jednostronnego działania są tańsze ale wymagają większego koła zamachowego. Próbuje się stosować sprzężone dwa silniki z tłokami jednostronnego działania by pracowało wszystko „regularnie”. Największe lokomotywy mają 700 koni mocy i osiągają prędkość 45 mil na godzinę. Kotły cylindryczne są lepsze dla większych ciśnień.

Artykuł na temat ekonomiczności kotłów w zależności od stosowanego paliwa oraz ich wielkości (kształtu). Okazuje się że nie istnieją znane zasady jakie by stosowano przy budowie kotłów. Piszą, że 15 lat temu tylko jeden kocioł na 15 zbudowanych miał płaską powierzchnię grzewczą kotła. Należy prowadzić badania nad optymalizacją powierzchni grzewczych kotłów. Temperatura wody /pary/ w kotłach = 400 stopni. A temperatura spalania paliwa to 1500-2000 stopni, i jest tak duża że powoduje topienie się metalu kotła – czyli miedzi z jakiej wykonuje się kotły. Ciśnienie w kotłach ma od 10 do 150 funtów na cal kwadratowy. Trwają prace nad optymalizacją stosunku ciśnienia pary oraz wymiarów silnika (średnica cylindra i skok tłoka).

Trwają badania przyczyn wybuchów kotłów na parowcach Kate Kearney i Timour nr 2. Podejrzewa się że przyczyną jest używanie złej wody. Według badań, wykonywanych „wiele lat temu”, wody Ohio zawierały „kwasy i zasady roślinne”, a obecne testy wskazują na to, że w wodzie rzek Ohio znajduje się 46-48 % „sulfate of lime” = Calcium sulfate = Siarczan wapnia (CaSO4)

W 1852 Kongres kazał zmniejszyć ciśnienie w kotłach statków parowych. Ilość kolizji się zmniejszyła od kiedy wprowadzono sygnalizację syrenami.

Statki

Na początek wrzucam znalezione w internecie rysunki pierwszego statku Fultona „Clermont” oraz silnika tego statku. Na górze mojego wpisu znajduje się rysunek tego statku – prawdopodobnie widok rzeczywisty. Poniżej różne wersje „artystyczne” tego samego, pierwszego parowca Fultona, oraz jego silnika:


Jedna z artystycznych fantazji na temat pierwszego parowca Fultona

.https://about.usps.com/who-we-are/postal-history/images/steamboat-clermont-1807.jpg
.http://newyorkhistoryblog.org/wp-content/uploads/2015/08/image002.jpg
.http://www.henrylivingston.com/history/clermont/images/clermontonaug17.jpg
.https://about.usps.com/who-we-are/postal-history/images/steamboat-clermont-1807.jpg

.https://cbsnews1.cbsistatic.com/hub/i/r/2014/02/07/11e8a5fa-8611-47df-bf5f-18592229c33d/thumbnail/1200×630/fd401dcccbf318c6512afe812e26196b/robert-fulton-steamboat-clermont-promo.jpg
.http://c8.alamy.com/comp/FFB58J/robert-fultons-clermont-nrobert-fultons-steamboat-clermont-built-in-FFB58J.jpg
.http://www.scovillelibrary.org/wp-content/uploads/2017/12/elemfultonclerrmont.jpg
.https://www.cardcow.com/images/set64/card00301_fr.jpg
.http://c8.alamy.com/comp/FFB58H/robert-fultons-clermont-nrobert-fultons-steamboat-clermont-built-in-FFB58H.jpg
.https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQzgRuV6KSvYgBFWYTA1VIUkaI43hU22ixoDXw_oPktIVWi7w8Z
.https://people.emich.edu/jsherma2/revolution/clermont2.gif
.https://images.fineartamerica.com/images/artworkimages/mediumlarge/1/plan-of-robert-fultons-first-steamboat-everett.jpg
.https://media.gettyimages.com/photos/lithograph-by-c-f-cheffins-after-a-drawing-by-john-c-bourne-of-the-picture-id90771959?s=612×612

.https://www.picclickimg.com/d/l400/pict/371977130527_/Hudson-Fulton-Celebration-Expo-New-York-Clermont-Ship-Redfield.jpg
Hudson-Fulton Celebration Expo New York Clermont Ship Redfield Postcard No. 44


.https://media.gettyimages.com/photos/steamboat-designed-by-robert-fulton-watercolour-united-states-19th-picture-id173458371
.http://1.bp.blogspot.com/-voVre313xgY/TgT24TC9N4I/AAAAAAAABVc/euiIy2eiMno/s1600/Seine%2BRiver%2BBoat%2Bsmall.jpg
.http://himedo.net/TheHopkinThomasProject/TimeLine/Wales/Steam/URochesterCollection/Thurston/f81p258.gif
.http://1.bp.blogspot.com/-voVre313xgY/TgT24TC9N4I/AAAAAAAABVc/euiIy2eiMno/s1600/Seine%2BRiver%2BBoat%2Bsmall.jpg
.http://www.p12.nysed.gov/ciai/chf/images/midfulton1.gif
.http://www.p12.nysed.gov/ciai/chf/images/midfulton2.gif
.http://steamboat-robert-fulton.weebly.com/uploads/4/5/6/2/45622595/7193517.png?725
.http://www.p12.nysed.gov/ciai/chf/images/midfulton2.gif
.https://media.gettyimages.com/photos/the-engine-and-shaft-of-the-wheels-of-the-clermont-steamboat-built-by-picture-id183976715
.http://www.gutenberg.org/files/35916/35916-h/images/illo183.png

.
.https://img-aws.ehowcdn.com/750x428p/s3.amazonaws.com/cme_public_images/www_ehow_com/i.ehow.com/images/a04/mc/7q/how-did-fultons-steamboat-work-2.1-800×800.jpg

Patent Fitch’a z końca XVIII wieku
http://www.craven-hall.org/fitch-steamboat-museum/
http://www.craven-hall.org/online-tour/john-fitch-museum/
https://pl.wikipedia.org/wiki/John_Fitch_(wynalazca)
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Fitch_(inventor)

Z Wikipedii:
Steam locomotive

While living in Kentucky, Fitch continued to work on steam engine ideas. He built two models. One was lost in a fire in Bardstown, but the other was found in the attic of his daughter’s house in Ohio in 1849. That model still exists at the Ohio Historical Society Museum in Columbus.[8] In the 1950s, a curator from the Smithsonian Museum examined it and concluded that it was „the prototype of a practical land-operating steam engine,” meant to operate on tracks – in other words, a steam locomotive.

In 1802, the Englishman Richard Trevithick invented a full-size steam locomotive that, in 1804, hauled the world’s first locomotive-hauled railway train, and within a short time the British invention led to the development of actual railways. Americans began importing English locomotives and copying them

.http://www.living-in-the-past.com/images/steam45.jpg
.https://www.uh.edu/engines/fitch.gif
.http://clipart-finder.com/data/mini/27-first_steamboat_by_John_Fitch_1787.png
.https://s3.amazonaws.com/s3.timetoast.com/public/uploads/photos/448598/C05-FitchSteamboat.jpg?1473412890
.http://c8.alamy.com/comp/G3AT4J/john-fitchs-steamboat-on-the-delaware-river-at-philadelphia-pa-usa-G3AT4J.jpg
.

.http://ushistoryimages.com/images/steamboats/fullsize/steamboats-1.jpg
Obrazek

Zbierając informacje na temat pierwszych parowców, natrafiłem na pierwszego wynalazcę który zastosował silnik parowy na statku. Był to John Fitch, który kilkanaście lat przed Fultonem, jako pierwszy człowiek zastosował silnik parowy do napędzania statku. Rozwiązanie Fitch’a polegało na przeniesieniu napędu silnika parowego poprzez skomplikowany system mechaniczny na zestaw wioseł. Co ciekawe, Fitch przyczynił się też do rozwoju silników parowych i jego pomysł został zaadoptowany w lokomotywie Richard Trevithick’a.

Fulton zaadoptował pomysł Fitch’a, zamienił skomplikowany system przenoszenia napędu na wiosła, w przenoszenie napędu z silnika na koła łopatkowe, które były umieszczone po bokach szalupy.

Aby długo się nie rozpisywać – Redakcja twierdzi, że „Nie ma postępu w dziedzinie kół statków bocznokołowych. Nic się nie zmieniło od czasu Fultona”.

Dalej:

Piszą, że nie opłaca się budować kadłubów statków z żelaza. Redakcja przyznaje, że statki mają taką samą wyporność jak 30 lat temu, ale za to „mają lepsze proporcje”. Największe „statki-monstra” zabierają 300 pasażerów. Buduje się statki z żelaza ale one się niestety palą!

Statystyka jednego roku:

Na Rzekach Zachodu pływa 600 parowców. W pół roku zniszczyło się 12 (pożar), 7 zniszczył lód, 52 zatonęły przez pnie i gałęzie płynące rzeką, 5 zniszczyły eksplozje a 7 kolizja (chyba z innymi statkami). Połowa statków jest niszczona przez płynące pnie (snags).

Trwają eksperymenty nad średnicami kół parowych bocznokołowców oraz nad ilością łopatek. Niemal zupełnie brak innowacji związanych ze śrubami okrętowymi. Pewnie nie ma sposobu jak uszczelnić wał śruby i kadłub statku.

A może na amerykańskich rzekach, gdzie jest błoto, gałęzie, woda rzeczna to jakaś gęsta ciecz wapienno-gipsowa – nie dało się pływać łódkami wyposażonymi w śrubę, a jedynie za pomocą kół łopatkowych „przepychać” statek po tym bagnie?

Moce silników parowych stosowanych na statkach są tak samo niewielkie, jak silników „przemysłowych”,czy lokomotyw. Jak piszą, statki osiągają niewiarygodną chyżość 10-12 węzłów (mil na godzinę). W praktyce jest to chyba raczej  5-8 węzłów. Bo takie prędkości osiągają 15-osobowe szalupy. A większe statki posiadają silniki parowe o niewiele większych mocach jak te małe „szalupy”!

Najlepsze jest opis najnowszych angielskich okrętów wojennych::

Przeciwko Rosji Anglia zbudowała olbrzymim kosztem 6 okrętów, każdy wyposażony w armaty (68 pounder i 24 howitzer). Wyporność 1269 tuns burden, silnik 150 koni, napęd śrubowy. Okręty pokryte żelaznymi płytami grubości 4 cali (10 cm). Płyty przykręcane śrubami do drewnianego kadłuba. Okręty już są podobno gotowe, ale rozwijają zawrotna prędkość 3 węzły, więc są nazywane „flotą na wojnę z krabami”…

Notujemy: ponad 50 lat zastoju w technologii budowy statków!

No, chyba, że poziom technologii europejskiej był taki sam jak opisany wyżej!

 

Nie ma postępu w dziedzinie kół statków bocznokołowych. Zdanie redakcji. „Nic się nie zmieniło od czasu Fultona…

Dyskusja o kołach zamachowych oraz kołach napędowych do statków bocznokołowych. Badano zależność ilości elementów koła napędowego (łopatek) na wibrację statku

W porcie NY zamontowano opatentowane koła do statku, mają zwiększyć jego prędkość

Podawane są obliczenia koła wodnego (dotyczy to zarówno kół wodnych w parowcach bocznokołowych jak i kół młynów wodnych).

Na małym parowcu Lizzie zamontowano nowo opatentowane koła napędowe. Jest obrazek. W tej 32-stopowej szalupie jest 16 osób. Parowiec kursuje po East River. Silnik „oscylacyjny”, z cylindrem średnicy 5 cali i skoku tłoka 10 cali. Ciśnienie pary 120 funtów na cal. Zwykłe łopatki dawały prędkość 5 mil na godzinę, nowe łopatki pozwalają osiągać prędkość 8 mil/h (węzłów).

Na rzekach Zachodu pływa 600 parowców. W pół roku zniszczyło się 12 (pożar), 7 zniszczył lód, 52 zatonęły przez pnie i gałęzie płynące rzeką, 5 zniszczyły eksplozje a 7 kolizja (chyba z innymi statkami). Połowa statków jest niszczona przez płynące pnie (snags).

Redakcja podaje, że na zbudowanie 74 działowego (armaty) statku potrzeba 2200 dobrze wyrośniętych drzew lub 44 akrów lasu

Nie opłaca się budować kadłubów statków z żelaza. Redakcja przyznaje, że statki mają taką samą wyporność jak 30 lat temu, ale za to „mają lepsze proporcje”. Największe „statki-monstra” zabierają 300 pasażerów. Buduje się statki z żelaza ale one się niestety palą!

Notatka o wyższości klipperów nad parowcami lub odwrotnie

Pomysły na zastosowanie wiatraka do napędzania statku

Sposób na pokrywanie powierzchni statku drewnianego lub żelaznego rodzajem asfaltu tureckiego

Opatentowano nową śrubę napędową do statków

Patent na obrotowe elementy śruby okrętowej (ustawiany skok łopat śruby). To nie będzie działać!

16 stopowa śruba okrętowa mosiężna waży 8 tuns dla amerykańskiej fregaty Princeton. Można w niej łatwo wymieniać uszkodzone płaty.

Urządzenie do „balastowania” statków. Używają ciężaru zawieszonego na mechanizmie różnicowym

Snykes patentuje nowy rodzaj silnika parowego z nowym sposobem przeniesienia napędu na statku

Przeciwko Rosji Anglia zbudowała olbrzymim kosztem 6 okrętów, każdy wyposażony w armaty (68 pounder i 24 howitzer). Wyporność 1269 tuns burden, silnik 150 koni, napęd śrubowy. Okręty pokryte żelaznymi płytami grubości 4 cali. Płyty przykręcane śrubami do drewnianego kadłuba. Okręty już są podobno gotowe, ale rozwijają zawrotna prędkość 3 węzły, więc są nazywane „flotą na wojnę z krabami”… [12] ”Pounder” – prawdopodobnie armaty jednofuntowe, https://en.wikipedia.org/wiki/Caliber#Pounds_as_a_measure_of_cannon_bore; Howitzer – hufnica, prymitywna haubica https://en.wikipedia.org/wiki/Howitzer

 

Produkcja papieru i druk


Nie przedłużając wykładu…
Do produkcji papieru nie używa się bawełny, ale mielonych szmat. W celu obniżenia kosztów produkcji szuka się materiałów zastępczych – na przykład słomy. Dodam, że w tym czasie Europa importuje z Azji ogromne ilości bawełny do produkcji z niej papieru!

Żadnych zapisów, patentów, pomysłów na temat amerykańskich drukarni. Żadnych litografii! Dopiero wydano patenty na sposób grawerowania na płytach żelaznych i miedzianych. Obrazki ryje się na drewnianych deskach!

Widziałem JEDEN opisany i zilustrowany patent na „maszynę drukarską” (patent – pomysł, a nie pracujące urządzenie!). To rodzaj prasy drukarskiej z kołem zamachowym i korbą jak ze starej wiejskiej studni. Urządzenie umożliwiało odciskanie druku na jednostronni drukowanych kartkach – „ulotkach”. Oceniam wydajność tej „maszyny” na jakieś 40- 60 jednostronnych kartek na godzinę.

Zastój w przemyśle papierniczym i poligrafii – trwa niemal od czasów Gutenberga!

No, chyba, że poziom technologii europejskiej był taki sam jak opisany wyżej!

 

Rośnie zapotrzebowanie na papier /od 5 lat/. Szuka się innych i tańszych surowców jak szmaty bawełniane. Eksperymentuje się z trawą morską i słomą. Na przykład pulpa o składzie 66% słomy i 34% szmaty. Niejaki Beardslee z Albany zaprezentował papier z pulpy drzewnej. Przesłał redakcji kilka próbek do testowania. Prace nad eksperymentem trwają. Nie wiadomo czy to będzie się opłacało (Redakcja jest sceptyczna). W 1772 niemiecki teolog Jacob Christian Scaffers wydrukował książkę ze stron z różnych rodzajów papieru.

Rozpoczęto budowę papierni (młyny do drzewna). Kilka numerów wcześniej redakcja twierdziła że próbować można ale jest to całkowicie nieopłacalne (produkcja papieru z pulpy drzewnej).

Użycie próżni przy produkcji pulpy w paper Pulp Strainers

Maszyna do mycia szmat dla produkcji papieru dużo takich urządzeń jest patentowanych

Oscylacyjna prasa do drukowania

Od 1842 trwają pracę nad dobrym atramentem do piór który to atrament pisał by dobrze na każdym rodzaju papieru

Wydano patenty na sposób grawerowania na płytach żelaznych i miedzianych, dzięki czemu będzie można drukować grafiki za pomocą płyt metalowych a nie jak dotychczas na płytach drewnianych. Podniesie to koszt drukowania.

 

Przemysł włókienniczy


Zupełny brak informacji na temat tej dziedziny przemysłu. Bardzo dużo informacji i porad dotyczących barwienia różnych rodzajów tkanin. Wszystkie barwniki naturalne.

Amerykanie noszą na sobie przede wszystkim sukno (broadcloth).

Nie mogę znaleźć czytanego fragmentu w którym redakcja pisała że Amerykanie noszą przede wszystkim sukno (broadcloth). Trochę ono gryzie ciało, ale Amerykanie się do niego już przyzwyczaili.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sukno
https://en.wikipedia.org/wiki/Broadcloth

Jakieś średniowiecze…

No, chyba, że poziom technologii europejskiej był taki sam jak opisany wyżej!

 

Prawie zupełny brak informacji na temat przemysłu włókienniczego.

Sukno wełniane ( Broadcloth) – zaczęto produkować w USA w roku 1826. Teraz w okręgu Berkshire produkuje się rocznie 906000 jardów wełnianych rzeczy

Barwienie bawełny Redakcja niemal w każdym numerze zamieszcza kolejny artykuł o farbowaniu wełny i bawełny

Kolejny odcinek porad jak barwic materiał. Teraz jedwab. Czerwień uzyskuje się trwała za pomocy koszenili i mocnego amoniaku

Opis fabryki dywanów: „Large Knitting Factory” – „The Mohawk River Mill”

Patent na usprawnienie zwijanie bawełny lub mieszanki wełny i bawełny na szpulce chyba

Usprawnienie maszyny tkackiej

Dwa patenty na ulepszenie krosna mechanicznego

 

Rolnictwo


W dziedzinie rolnictwa, a raczej maszyn rolniczych „SA 1855” daje nam obraz zupełnej schizofrenii. Z jednej strony zamieszczany jest cykl artykułów na temat historii maszyn żniwnych i jej świetlanego rozwoju. Są organizowane konkursy na różne maszyny rolnicze (żniwiarki, kosiarki), maszyny są często pokazywane na rysunkach i są bardzo skomplikowane.

Z drugiej strony – dużo patentów na różne typy pługów, w bardzo pancernym wykonaniu, podobnie jak siewniki.

Pługi całkowicie drewniane, z małym elementem żelaznym wzmacniającym lemiesz.

Są patenty na „pługi do ziemi kamienistej i z korzeniami”. Spotykamy sporo patentów i udoskonaleń dotyczących końskiego chomąta. Spotykamy patent na maszynę do roztrząsania błota („pulverized the clay” ), urządzenie do oczyszczanie ziarna z kamieni, pługo-kultywatory, pługi z „polerowanego żelaza” dla „zachodnich stanów” = Indiana i Illinois. Wynalazca H H May z Galesburga (Ilinois) wymyślił taki „pług z polerowanego żelaza” prawie 20 lat temu i udoskonalał go aż do teraz.

Rozbrajający jest patent na łopatę – wzór niemal współczesny! Tu chyba Amerykanie wyprzedzają świat!

Ale najlepsze są kosy! W zasadzie to najbardziej mi się spodobało nazwanie łączenia ostrza kosy z kosiskiem! Element łączący kosę z drewnianą stylem Amerykanie nazywają „połączeniem scytyjskim” ( „scythe fastenings”).

Jedni mogą twierdzić, że jest to dowód na to że już „starożytni Scytowie” znali kosy.

Równie dobre jest tłumaczenie, że słowiańskich mieszkańców Karyntii i Styrii, a którzy wymyślili kosy około roku 1830 Amerykanie nazywali „Scytami”.

Jak sprawdziłem, pierwsze patenty na kosy pojawiają się w USA około roku 1850. Ostateczny, znany nam współcześnie kształt kosa przyjmuje około roku 1877.

Interesująca jest informacja o problemach przechowywania i przewożenia zboża oraz mąki. Połowa produktów zbożowych jakie znajdują się na typowym angielskim rynku nie nadaje się do konsumpcji! Badały to specjalne komisje!

Mąkę przewożą w beczkach, są więc patenty na wsypywanie mąki do beczek, jest patent na beczki „wietrzone” – by mąka nie zepsuła się w transporcie.

Beczki są oczywiście „drewniano-linowe” – czyli klepki beczki związane są liną a nie żelaznymi obręczami!

Wydaje się w dziedzinie prostych maszyn rolniczych poziom technologii amerykańskiej dorównuje osiągnięciom europejskim…

 

Patentowane urządzenie do produkcji końskiego chomąta

Kolejny patent na chomąto (sporo takich usprawnień końskiej uprzęży)

Co to jest „scythe fastenings”? To połączenie kosy z kosiskiem!
https://www.google.com/patents/US13697
https://www.google.ch/patents/US10562
http://www.google.ch/patents/US14842
https://www.google.com/patents/US8000
Pierwsze patenty na kosy pojawiają się w USA około roku 1850. Ostateczny, znany nam współcześnie kształt kosa przyjmuje około roku 1877. Element łączący kosę z drewnianą stylem Amerykanie nazywają „połączeniem scytyjskim”. Jedni mogą twierdzić, że jest to dowód na to że już „starożytni Scytowie” znali kosy. Równie dobre jest tłumaczenie, że słowiańskich mieszkańców Karyntii i Styrii, a którzy wymyślili kosy około roku 1830 Amerykanie nazywali „Scytami”…

Wymyślono trzyskibowy pług

Opatentowano łopatę! Wygląda jak z końca XIX wieku!

Udoskonalenie pługa na ziemię z kamieniami i korzeniami

Dokonywano prób komisyjnych, porównywanie żniwiarek jednokonnych. Podane ceny jednej żniwiarki – od 95 do 120$

Opracowano nowy przyrząd do sadzenia ręczny, dla rolników

Siewnik – kolejny patent

Patent i opis jakiegoś pancernego siewnika. On siał na skałach?

Wymyślono parowy kultywator

Maszyna do „pulverized the clay” – roztrząsarka błota?

Skonstruowano maszynę do wykopywania ziemniaków. Napęd 2 konie. Wydajność – 5 akrów na dzień (1 akr =~40 arów).

Historia żniwiarek Przez wiele numerów Redakcja zamieszcza cykl artykułów o historii maszyn żniwnych

Budowa spichlerza. Sól jako pochłaniacz wilgoci.

Oczyszczanie ziarna z kamieni

Maszyna do sadzenia ziemniaków. Rodzaj taczek z mechanizmem

Ręczna sadzarka do kukurydzy

Wentylowana beczka na mąkę i ziarno. Beczka ma pierścienie z liny. Angielska prasa donosi w roku 1854: na 40 pobranych próbek ziarna / na rynku/ – połowa nie nadawała się dla ludzi.

Wykonywanie okrągłych zamknięć do beczek. Patent.

Opis przesiewacza do mąki

Wynalazek kieratu koniem napędzanego

Usprawnienie pługa-kultywatora, takie pługi są często kupowane zarówno we wschodnich jak i zachodnich stanach.

O pługach z „polerowanego żelaza” dla „zachodnich stanów” = Indiana i Illinois. Wynalazca H H May z Galesburga (Ill) wymyslił ten pług prawie 20 lat temu i udoskonalał do teraz

Pokrywanie woskiem warzyw by zachowywały świeżość

Szatkownica. Patent

Żniwiarki do zbioru owsa. Maszyny 3 producentów zostaną sprawdzone „w tym sezonie”. A mamy sierpień.

Rady Redakcji. Jak zrobić słodkie mleko? Trzeba „użyć elektryczności” przez wrzucenie do mleka kowanego żelaza lub 12 gwoździ „jak ołówki” do każdego kubka mleka (?). Mleko pozostaje bardziej słodkie przez dłuższy czas niż słodzone inaczej.

 

Uzbrojenie (militaria)


Wydaje się, że jedynym w miarę nowoczesnym „urządzeniem militarnym” produkowanym w roku 1855 są odprzodowe karabiny kapiszonowe. Prowadzone są zupełnie nieudane próby z armatami odtylcowymi, i bardziej udane próby z karabinami odtylcowymi.

Ktoś pisze do Redakcji, że karabiny ładowane odtylcowo nie strzelają tak dokładnie jak stare muszkiety. Redakcja odpowiada, że wynalazek broni odtylcowej daje możliwość szybszego ładowania a nie ma na celu zwiększania dokładności strzelania.

Redakcja zachwyca się nową bronią strzelającą podwójnymi kulami łączonymi łańcuchem – kule łańcuchowe (guns for fire chain shot). Piszą że zapowiada się „świetna maszyna wojenna”.

Może nie wszyscy wiedzą co to jest ta nowa, „świetna maszyna wojenna”?

Służę zapisem z Wikipedii:

Kula łańcuchowa – pocisk artylerii okrętowej przeznaczony do niszczenia takielunku nieprzyjacielskiego okrętu. Używane od XVI do XVIII wieku.
Pocisk taki składał się z dwóch półkul lub pełnych kul połączonych kilkoma ogniwami łańcucha. Po wystrzeleniu kule oddalały się od siebie, napinając łańcuch. Trafiając w ostrzeliwaną jednostkę pocisk taki miał znacznie większe pole rażenia niż pojedyncza kula. Uszkodzenie takielunku znacznie zmniejszało manewrowość i prędkość okrętu, przez co stawał się łatwiejszym celem.

W połowie XVII wieku zapas amunicji galeonu wynosił 1040 kul lanych, 320 kul łańcuchowych i 150 innych pocisków.

W latach 80. XVIII wieku okręt angielski o 74 działach zabierał 2800 kul, 84 kule łańcuchowe i 400 innych pocisków.

W dziedzinie „miliaria” notujemy opóźnienie technologiczne wynoszące co najmniej 70 lat!

No, chyba, że poziom technologii europejskiej był taki sam jak opisany wyżej!

 

Badano naturę prochu strzelniczego. Zastanawiano się czy proch do tego by się palił potrzebuje tlenu czy nie. Robiono próby palenia prochu z opiłkami czystego żelaza które się zapalało i strzelało iskrami. Sprawę badał też Farady. Robiono eksperymenty badając „absorpcję dwutlenku węgla przez płuca”.

Manufaktura Harpera (Ferry) wykonała w minionym roku 9000 muszkietów (percussion muskets) i 2761 strzelb (percussion rifle) – broń kapiszonowa.
https://en.wikipedia.org/wiki/Percussion_rifle
Zakłady Springfielda wykonały 11 tysięcy percussion muskets i 2 tysiące muszkietów kawaleryjskich
https://en.wikipedia.org/wiki/Musketoon
https://en.wikipedia.org/wiki/Pattern_1853_Enfield
Koszt wykonania muszkietu przez Harpers ferry – 1198 $, przez Springfielda 1061 $
Wykończony karabin ze stali kosztuje 1232 $

Patent na mechanizm spustowy broni. Ale antyk!

Pokazują żelazny muszkiet 11 lufowy. Strzela na odległość 40 jardów.

Zbudowano „wielkie działo” żelazne 3 stopy średnicy (chyba kaliber), długość 12 stóp., zasięg 5 mil. Kule 1000 funtowe. Redakcja uważa że to kiepskie rozwiązanie.

Pomysły przesłane do redakcji: patent na obracająca się w locie kulę, obrotowe działo (obraca się na podstawie obrotowej), jakaś maszyna latająca

Opis pistoletu ładowanego odtylcowo.

Trwają próby z jakimś działem odtylcowym

Piszą, że karabiny ładowane odtylcowo nie strzelają tak dokładnie jak stare muszkiety. Redakcja odpowiada, że wynalazek broni odtylcowej daje możliwość szybszego ładowania a nie zwiększenia dokładności strzelania.

Hotchkiss wymyślił nowe kule żelazne do karabinu, ale redakcja jest sceptyczna bo tyle było nowych pomysłów ale wszystkie do niczego

Niejaki Dobson z Reading (PA) zaczął stosować antracyt zamiast węgla drzewnego do produkcji prochu.

Należy zabronić jakiegoś środka wybuchowego który zawiera rtęć, bo ma taką siłę że rozrywa działa. „Fulminate is prepared with nitric acid (extracted from salpetr), alcohol (that is, sporits of wine), and mercury.” „Percussion powder” – tak nazywają ten materiał.

Jakaś nowa broń strzelająca podwójnymi kulami łączonymi łańcuchem – kule łańcuchowe (guns for fire chain shot). Piszą że zapowiada się „świetna maszyna wojenna”. [3]
https://en.wikipedia.org/wiki/Chain-shot
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kula_%C5%82a%C5%84cuchowa

Karabin Sharpsa pokazywany jest w Anglii
https://pl.wikipedia.org/wiki/Karabin_Sharpsa

Terpentyna zapobiega korozji broni strzeleckiej – rady redakcji

 

Fotografia


„SA 1855” zamieszcza wyjątkowo dużą ilość wiadomości i porad dotyczących fotografowania. Opisywane są różne porady dotyczące procesów chemicznych dla uzyskania obrazu na szkle dagerotypu. Jednak niemal wszystkie opisy aparatu fotograficznego – dotyczą „camera obscura” – czyli pudełka z dziurką! Jeden jedyny zapis dotyczy tego, że dodając do camera obscura „małą soczewkę”, możemy poprawić działanie tego urządzenia.

W związku z tym, że jak pisze Wikipedia, soczewki zaczęto montować w camera obscura około roku 1840, dajemy Amerykanom 15 lat opóźnienia za Europą…

No, chyba, że poziom technologii europejskiej był taki sam jak opisany wyżej!

 

Bardzo dużo wpisów na temat dagerotypii. Jednak z opisów wynika, że aparaty są typu „camera obscura”.

Fotografia. Bada się „camera obscura”. Próbuje się też kamer z soczewkami „polerowanymi”. Trwają próby nad zdjęciami stereoskopowymi.

O dagerotypach i camera obscura opracowanej 100 lat temu przez Baptista Porta. Dodanie małej soczewki poprawia działanie camera obscura. Dostrzeżono, że soczewka włożona do camera obscura daje obraz większy na dagerotypie niż widziany ludzkim okiem. Podobno to pierwsze takie spostrzeżenie na świecie.

 

Łączność


Jako inżynier elektryk nie jestem w stanie wytłumaczyć sobie i Państwu tego faktu, że rozciąga się druty telegraficzne na tysiąckilometrowych i międzykontynentalnych odległościach, a jednocześnie „SA 1855” pisze że nie jest rozwiązany sposób zasilania tych międzykontynentalnych telegrafów. Wciąż eksperymentuje się z różnymi bateriami.

Kolejnym paradoksem jest rozciąganie podmorskich kabli telegraficznych. Trzeba je doskonale zaizolować! Stosuje się „gumę indyjską”, czyli wulkanizowany kauczuk. W kilku miejscach pismo utwierdza, że trwają dopiero prace nad tym patentem. Od roku 1842 trwa w Anglii proces sądowy o uznanie patentu Charles’a Goodyear’a, bo w miedzyczasie ktoś w Anglii opatentował podobny wynalazek. Aby było bardziej zawile, w innym miejscu znajdujemy informację, że Goodyear już opatentował swój wynalazek w Anglii i zrobił to w roku 1853.

Nie jest wytłumaczalna sprzeczność polegająca na tym, że z jednej strony układany jest kabel podmorskiego telegrafu z Europy do Ameryki, a z drugiej strony dopiero jest badana odległość dzieląca Amerykę od Europy.

A przy okazji spraw patentowych – taka informacja ciekawa: prawo patentowe w USA powstało w roku 1793, odnowione zostało w roku 1836. W pożarze 1836 spaliły się wszystkie amerykańskie patenty oryginalne (dokumenty).

Amerykanie kabli podmorskich nie układają. Na razie planują. Generalnie są w tyle za Europą jakieś 10 lat…

No, chyba, że poziom technologii europejskiej był taki sam jak opisany wyżej!

Choć może jesteśmy w błędzie?

Bo mamy taki zapis:

Redakcja informuje, że przewody telegrafu zaizolowane gutaperką jakie zainstalowano w roku 1848 pomiędzy NY a NJ pracują nadal poprawnie. Redakcja uważa, że informacje New York Herald o tym, że pokrywanie przewodów telegrafu gutaperką (chodzi o Telegraf Oceaniczny)– co wymyślono w roku 1850 muszą być pomyłką redakcji

 

O telegrafie elektrycznym,opisanym pierwszy raz w 1753 roku. Ten stary telegraf nie był używany bo przez 50 lat nie wynaleziono baterii – stanowił swoiste kuriozum. Pierwszy telegraf w USA połączył Waszyngton z Baltimore i miał 40 mil. Szybko działający telegraf skonstruował Alexander Bain. Ten nowy system do starego Morsa redakcja porównuje jak koń do silnika parowego. Bain liczy że wkrótce przesłanie krótkiej informacji będzie kosztować 1-6 pensów. Landner przesłał 20 tysięcy słów w czasie godziny – po 1 przewodzie „telegrafu chemicznego”. Telegraf Morsa używany jest w Prusach ale jeszcze nie w Anglii ?

Z jednej strony kładą kable podmorskie a z drugiej eksperymentują dopiero jak to zasilać i łączyć w obwód!

O ogniwach galwanicznych Callan’a z Maynooth. Ujemnym metalem jest żeliwo, dodatnim jest „amagamed zinc”. W dwóch odseparowanych celach jest „nitric acid” jako dodatni i „diluthe sulphiric acid” jako ujemny roztwór. To bateria Groove’a. Callan użył kwasu mrókowego i siarkowego jako mieszanki. Nowością baterii Callana jest zastosowanie jednego roztworu elektrolitu i żeliwa.

Redakcja informuje, że przewody telegrafu zaizolowane gutaperką jakie zainstalowano w roku 1848 pomiędzy NY a NJ pracują nadal poprawnie. Redakcja uważa, że informacje New York Herald o tym, że pokrywanie przewodów telegrafu gutaperką (chodzi o Telegraf Oceaniczny) – co wymyślono w roku 1850 muszą być pomyłką redakcji NYH.

 

Budownictwo


Niezwykle mało informacji z dziedziny szeroko rozumianego budownictwa. Po za tym, że mosty podwieszane na łańcuchach im się walą i Redakcja sugeruje by przed ich zbudowaniem ktoś je policzył…

Jedyne „patenty budowlane” dotyczą mieszarek do gliny i pras do wyrobu cegieł.

Za to, że Amerykanie potrafią już wypalać cegły, uznajemy że są ze 100 lat za Europą!

No, chyba, że poziom technologii europejskiej był taki sam jak opisany wyżej!

 

Przyznano patent na prasę do wyrobu cegieł

Aby ograniczyć skutki pożarów proponuje się pomiędzy piętrami budynków układać warstwę piasku.

Prasa do cegieł? Wyrabianie gliny.

Patent na cegły w otworami i występami do łatwiejszego montażu – „lepsze niż patent Cartwrighta z 1795 roku”

Reklamy silników parowych i maszyn do produkcji cegły (20 tysięcy dziennie, inne miejsce / maszyna 2 tysiące na h)

Wstrząsający ciąg dalszy nastąpi w trzeciej i ostatniej części…

UWAGA! Wszystkie podane informacje nie są wytworem fantazji Autora opracowania, gdyż rzeczywistość przechodzi ludzką wyobraźnię…

          • +

Spis treści:

Koleje i przemysł

Pompowanie wody z kopalni [A]

Hamulec do kół powozu konnego (patent) [A]

Historia produkcji szkła [A]

Odlewnie żeliwa w Adirondack – informacja [B]

W 1850 zbudowano w Anglii 477 mil kolei, w Szkocji 104 mile, w Irlandii 44 mile [C]

Szwedzka flota posiada 1205 łódek i 49 parowców [C]

Autor pisze jak spotkał Fultona we Francji jak pamięta było to w 1796 lub 1798. To ile ma autor lat w 1851? [C]

W kolejnym numerze redakcja zamieści informacje o gazie świetlnym (nowość techniczna). [C]

20 mil dziennie torów układają w drodze do Chicago [D]

Wypadki na statkach parowych. Od 1 stycznia 24 statki miały wypadki. W sumie zginęło 250 osób. [D]

Lokomotywy przystosowane na antracyt rozwijają prędkość 36 mil na godzinę [D]

O konstruowaniu kotłów do statków parowych. [D]

Skończono tory z Rochetser do Niagara Falls (droga z NY trwa 16 godzin) [E]

Kotły muszą być produkowane z najlepszego żelaza. Czasami producenci wypuszczają kiepskie żelazo, co jest powodem wybuchów kotłów. [E]

O latarni cudownej w Anglii zbudowanej w 1759 („Tallow candles, common argand lamp). Wyposażono ją w soczewki Fresnela, który próbował to zastosować już w roku 1843 [E]

Właściciele statków z Bostonu zaproponowali Anglikom wyścigi do Chin o 10 tys. funtów. W Bostonie buduje się statki o wyporności 800-1200 ton [E]

Profesor Rogers bada dwutlenek węgla [E]

Król Prus wydał rozporządzenie, że z każdego regimentu przeszkoli się kilku żołnierzy i oficerów w znajomości inżynierii i kolejnictwa (silników lokomotyw) [F]

W Neapolu odkryli możliwość malowania na żółto obrazów oraz emalii i porcelany [F]

Wydano wiele pieniędzy ale próby z nowym, „elektro-chemicznym” telegrafem nie wypaliły. Świat zostaje przy telegrafie „elektro-magnetycznym” [F]

Usprawnienia w tartakach Niagara. Zaproponowano wyginanie co trzeciego zęba w piłach by się nie kleszczyły w drewnie. Uruchamiają nowe, opatentowane koła wodne. Woda idzie żelazną rurą 5 stopowej średnicy – różnica poziomów 200 stóp (wymagana obliczeniami 130 stóp). Koło o średnicy 12 stóp. Przenoszenie mocy linami – 625 koni. [F]

Patenty na rafinację cukru [F]

Goodyear patentuje sposób wulkanizacji w Anglii [F]

W Anglii zaczęli pokrywać srebrem szkło. Ma to ogromne znaczenie przy produkcji reflektorów, światem i elementów odblaskowych [F]

Buduje się odlewane, żeliwne wieże do sygnalizacji dzwonem pożaru. 100 stóp wysokości, średnica 20 stóp. [F]

Z jednej strony kładą kable podmorskie a z drugiej eksperymentują dopiero jak to zasilać i łączyć w obwód! [F]

Katastrofa parowca Independent na Pacyfiku. Nikt ze 140 pasażerów nie przeżył. Wszyscy pochodzili ze wschodnich stanów [F]

Następny patent na hamulce do pociągu. Także patent na hamulce bezpieczeństwa [F]

W Anglii odlano śrubę z mosiądzu do okrętu Agamemnon. Zużyto 11 ton surowca [F]

Interesujący art. o amerykańskim przemyśle. [F]

O wysychaniu i osuszaniu w podciśnieniu [F]

Zapadła decyzja o budowie tunelu pomiędzy Troy a Bostonem. Budować mają 4 lata [F]

Próbują opatentować jakąś maszynę „kaloryczną” typu perpetum mobile [F]

W Brooklinie wybuch kotła. Palacz oraz inżynier nie żyją [F]

O problemach amerykańskich kolei. Źle wykonane nasypy kolejowe są nieodporne na deszcze i warunki zimowe. Żelazo w szynach (chyba tak trzeba to tłumaczyć), jest importowane i jest złej jakości, a co 3-4 lata trzeba te żelazne szyny wymieniać. Podkłady kolejowe są bez jakiejkolwiek impregnacji, muszą być wymieniane co 3-5 lat. [1]

Od 1815 roku do 1855 wybudowano w USA na zamówienie rządu 39092 jednostki pływające o tonażu 1,5 miliona tuns. [1]

W poprzednim roku Szkocja wyeksportowała do USA 115300 tuns żelaza a do Kanady 31200 tuns. [1]

W Prusach wykonano dla Anglii 40 kamieni litograficznych z wyobrażeniem kaplicy Michała Anioła. [ 1]

Kolejny patent na maszynę do szycia. [1]

Art. o gumie indyjskiej [1]

Paryż. Nowy silnik parowy Blanchard’a [1]

Informacje o liniach kolejowych w Wirginii [1]

Pomysł na zanieczyszczenie torów w kolejach miejskich (przechodzących przez miasto). Piszą, że jak wiadomo, zwykłe tory posiadają rowek po którym jeżdżą koła pociągu i w warunkach miejskich rowek ten jest często zanieczyszczony kurzem. Pomysł polega na zastosowaniu gumy indyjskiej. Jadące koło będzie jechało po tej gumie która potem odskoczy i strzepnie kurz. Bardzo częste jest wyskakiwanie wagonów z tych szyn. [3]

Znów wentylacja wagonów (patent) [3]

W Illinois mają budować płoty wzdłuż linii kolejowych by bydło nie wchodziło na tory. Każdy kto zniszczy taki płot zapłaci karę do 100$ [3]

Eksplozja w kopalni węgla Midlothian Mine koło Richmond. 35 górników zabitych wielu rannych. W kopalni znajdowało się 50 górników. [3]

Długość linii kolejowych we Francji – 1169 „french leagues” [3]

Inspekcja angielskich kopalni. W latach 1851-1852 zginęło rocznie średnio 985 osób. Wydobycie nie jest znane dokładnie, można oceniać na około 54 miliony tuns. Szacuje się że na każde wydobyte 54822 tuny traci życie jeden górnik. W kopalniach belgijskich lepiej rozwinięta jest wentylacja kopalni. [3]

Opis odlewania z żelaza drążków zawieszenia – oczkowych. Używane w mostach podwieszanych – łańcuchowych. Oczko jest wybijane młotem. Elementy formy muszą być z „walcowanego żelaza”. [3]

Brytyjskie Linie kolejowe przewożą ponad 18 mln pasażerów po 7300 milach torów, co daje 2604 osoby na mile. Porównanie ilości pasażerów i długości linii kolejowych z rokiem 1843. Ciekawe: długość linii kolejowych w Wlk. Brytanii stanowi 1/3 długości linii kolejowych w USA, zaś ich koszt budowy jest 3 razy wyższy niż w USA [3]

Koła do lokomotyw. Odlewane z żeliwa z pustymi przestrzeniami w środku [3]

Opis nowego odlewanego z żeliwa kotła dla lokomotyw wykonanego w Anglii [3]

Usprawnienie dragi – maszyny do bagrowania (pogłębiania np. kanału). 15 takich maszyn wyprodukowano na zlecenie rządu USA. Możliwe że zostanie użyta na Hudson River, gdzie od lat jest często niski stan wody [4]

Tkalnie w Manchester (NH – USA) przedłużą czas pracy [4]

Czytelnik daje porady dla 25 tysięcy subskrybentów, . Zajmują dwa pomieszczenia 40×16 stóp przez które przechodzą rury z parą od boilera. W innych pomieszczeniach też są rury z parą. Silnik ma 4 konie, a boiler typu „jak w lokomotywie”. Budynek jest zbudowany pod „inwestycje produkcyjne”.
Na cele ogrzewania zużywają 400 funtów węgla dziennie (antracyt) po 6$ za tunę (ok 2000 funtów). Temperatura w pomieszczeniach 50 stopni F. [4]

Porównanie mąki produkowanej w USA z mąką z Anglii, Polski, Odessy, Hiszpanii i Francji [4]

O przypadkowo wynalezionej 40 lat temu jodynie (Davy)

Ambrotypia – rodzaj dagerotypu obraz na szkle. [4]

Mormoni zaczęli budowę parowca do poruszania się po Salt Lake [4]

O telegrafie elektrycznym,opisanym pierwszy raz w 1753 roku. Ten stary telegraf nie był uzywany bo przez 50 lat nie wynaleziono baterii – stanowił swoiste curiozum. Pierwszy telegraf w USA połaczył Waszyngton z Baltimore i miał 40 mil. Szybko działający telegraf skonstruował Alexander Bain. Ten nowy system do starego Morsa redakcja porównuje jak koń do silnika parowego. Bain liczy że wkrótce przesłanie krótkiej informacji będzie kosztować 1-6 pensów. Landner przesłał 20 tysięcy słów w czasie godziny – po 1 przewodzie „telegrafu chemicznego”. Telegraf Morsa używany jest w Prusach ale jeszcze nie w Anglii ?
Najbardziej rozwinięta siec telegraficzna jest w Szwajcarii (1 telegraf na 25 tysięcy obywateli, w Anglii na 56 tysięcy, na Sardynii 70 tysięcy, Belgia 130 tysięcy, Francja 290 tysięcy, Prusy 320 tysięcy)
W Szwajcarii wysłanie depeszy o długości 25 słów kosztuje 1 frank (na terenie całego kraju). W USA długość linii telegrafu ma 41392 mil. 10 lat temu było 30 mil telegrafów w USA [4]

Połączono telegrafem Bombaj, Madras i Kalkutę a wkrótce poprzez Egipt połączy się Europę do Indii. [4]

Coraz większym problemem jest ogromne zużycie olejów do smarowania maszyn i urządzeń. [4]

Prowadzone są prace nad przeróbką ryb w nawóz który by zastąpił guano z Peru. Francuskie fabryki już przerabiają rocznie 1500 tuns ryb w nawóz. Nowa Funlandia planuje produkować nawóz z 8-10 tysięcy tuns ryb. [4]

Mało zrozumiały wpis o zakupie drutu mosiężnego z Anglii [4]

O różnicach pomiędzy żelazem i stalą. Zawartość węgla. Żelazo rozgrzane do białości zahartowane staje się twarde. Osie i koła się odlewa! Dobra stal „ma małe ziarna”. [4]

Wyliczanie ciężaru właściwego . Tabelka [5]

Opis kolei Południa. Ceny biletów [6]

Opis najgłębszych kopalni. Najgłębsza na świecie jest w Czechach. [6]

Wynalazek hamulców kolejowych działających jednocześnie we wszystkich wagonach. Mechaniczny. [6]

Kamień młyński się rozleciał i człowiek zginął uderzony dużym kawałkiem w głowę [6]

Opis patentu na kocioł łatwy do czyszczenia [6]

O konieczności budowy lokomotyw na węgiel [6]

Pomysł na rodzaj autobusu szynowego. Wagon pasażerski napędzany indywidualni. [6]

Opis kopalni węgla w GB [6]

„Chemia pary i żelaza”. Znów piszą o wpływie elektryczności na parowanie wody [7]

Nie ma postępu w dziedzinie kół statków bocznokołowych. Zdanie redakcji. „Nic się nie zmieniło od czasu Fultona…” [7]

Kamienie młyńskie w młynach są przerabiane według patentu Gideona Hotchkiss’a. Chyba kamienie zostają, tylko system zasypu inny… [7]

Tabelka z kosztami inwestycji w koleje i drogi wodne. Wydano miliard dolarów. [7]

Rocznie w Anglii przerabia się 3 mln tuns żelaza. Przerabiany jest żużel – rocznie w Anglii produkuje się 6 mln tuns żużla (jedna tona wyprodukowanego żelaza daje 2 tony żużla) [8]

Opis Pałacu Przemysłu w Paryżu [8]

Węgiel ze Szkocji wysyłany jest do Niemiec gdzie służy do produkcji gazu [8]

Opis systemu wentylacji i ogrzewania wagonów kolejowych (pasażerskich). [9]

Maszyna napędzana kołem wodnym do produkcji butów [9]

Gin z bawełny? [9]

Informacje na temat kotłów parowych. Do budowy ich używa się miedzi! Żelazo też jest stosowane. Watt używał do budowy kotłów czystego żelaza (wrought iron). Tabelka wytrzymałości -porównująca cisnienia w kotłach z żelaza, miedzi i żeliwa. Od 12 lat produkuje się także kotły „wysokociśnieniowe”. Zaczyna się produkować silniki z tłokiem podwójnego działania ale to nie przynosi zmniejszania zużycia paliwa. Silniki parowe z tłokiem jednostronnego działania są tańsze ale wymagają większego koła zamachowego. Próbuje się stosować sprzężone dwa silniki z tłokami jednostronnego działania by pracowało wszystko „regularnie”. Największe lokomotywy mają 700 koni mocy i osiągają prędkość 45 mil na godzinę. Kotły cylindryczne są lepsze dla większych ciśnień. [9]

Anglicy policzyli, że w cywilizowanym świecie pływa 146 tysięcy statków – suma tonażu to 15,5 mln tuns. Ilość marynarzy 800 tysięcy. [9]

We Francji opanowano łatwy sposób produkcji aluminium z błota. Aluminium ma zastąpić brązowe hełmy stosowane przez armię francuską. [9]

Fotografia. Bada się „camera obscura”. Próbuje się też kamer z soczewkami „polerowanymi”. Trwają próby nad zdjęciami stereoskopowymi. [9]

O dymie z drewna i węgla. Dym z węgla (spalany w kotłach) dobrze działa na rośliny. [9]

Rozważania na temat wybuchów kotłów. Zastanawiano się czy w kotle nie następuję „dekompozycja” pary na wodę i tlen co powoduje wybuchy, ale Faraday udowodnił, że rozłożyć wodę może tylko elektryczność. [9]

Amerykańskie szyny są lepsze jakościowo niż angielskie, które z kolei są tańsze. Wykonywane są z żelaza. [9]

Patent na kasowniki biletów w pociągach, bo zawsze jest tłum by skasować bilet. [9]

W czasie prób wytrzymałościowych (obciążenie 20 tuns) – zawalił się most podwieszany w Passaic (NJ). Redakcja pisze, że to drugi most który się w tym samym miejscu zawalił w ciągu roku i ktoś powinien przed budową wyliczyć jego wytrzymałość. [9]

Trwa śledztwo w sprawie pożarów / wybuchu na statkach. Okazuje się że grubość ścianek kotła miała wynosić ¼ cala a miała ona ,mniej niż 3/16 cala. Boiler był wcześniej sprawdzany przez inspektorów. Kocioł 30 stóp długości, 40 cali średnicy, z dwoma wlotami średnicy 15,5 cala. Powinni być uczciwi inspektorzy i wszystkie kotły powinny być sprawdzane. Przykład wybuchu kotła pod NY o masie 6500 lbs, który przeleciał w górę na 75 stóp i w dal ponad 100 stóp. Na szczęście tylko kilka osób rannych. [9]

Optymalizacja kotłów by tak nie dymiły i zużywały mniej paliwa [9]

Prezentacja nowych dwóch silników parowych. Jeden ma dwa cylindry średnicy 70 cali i o skoku 10 stóp – pompuje wodę pompą o średnicy 30 cali i skoku 8,75 cala. To najbardziej ekonomiczne pompy i silniki na świecie! To najlepiej wypolerowane silniki w USA. Oba silniki są bliźniaczo podobne, w najdrobniejszych szczegółach. (Pierwsza produkcja seryjna?) Belki ważą po 30 tuns. Pompy będą tłoczyć wodę z jeziora na wysokość 170 stóp do zbiornika, skąd grawitacyjnie będzie spływać na dół do miasta Kotły mają dużą powierzchnię grzewczą – według planów Cornish’a – wysokociśnieniowe. Wszystkie elementy silników i pomp są bardzo dobrze odlane. [9]

Pierwsza podróż statku z silnikiem powietrznym (Stirlinga) – Ericsson. Budowano go dwa lata. Chyba silnik? Projekt ma zrewolucjonizować pływanie i „anihilować używanie pary”.
Redakcja publicznie przeprasza za to że 2 lata temu nie wierzyła w sukces. [9]

Ośmiokołowa lokomotywa czy raczej wagon. Patent z roku 1834, teraz się próbuje wdrożyć. O prawie patentowym z roku 1793 odnowionym w roku 1836. W pożarze 1836 spaliły się patenty oryginalne. Koszty procesu patentowego to 40 tysięcy dolarów, ale zmniejszenie kosztów na kolejach może iść w miliony. [9]

Francja jest największym producentem cukru na świecie. W „Europie kontynentalnej” – w tym na terenie Rosji – rocznie produkuje się 360 milionów funtów cukru – to jest niemal połowa tego co produkuje Francja. We Francji jest 334 manufaktury (cukrownie). W okolicach Lille są najlepsze ziemie pod uprawę buraków cukrowych – wydajność: 16 tuns z jednego akra uprawy. W Valenciennes – 19 tuns z akra. Ale są miejsca gdzie wydajność dochodzi do 25 tuns z akra. Cena cukru w Anglii jest dwa razy większa jak w USA. [10]

Na utrzymanie kolei w Nashville i Chattanooga wydaje się miesięcznie 32 tysiące USD. Rok wcześniej 22 tysiące. [10]

Najlepsze nici lniane produkowane są we Francji. Nić o długości 226 mil kosztuje 600 USD, czyli jeden funt takiej nici ma większą wartość niż dwa funty złota [10]

Koło Michigan znaleziono pokłady mineralne które się mieli w młynie koło Bostwick. Produkt to wspaniała szara farba ceniona przez malarzy. [10]

Na małym parowcu Lizzie zamontowano nowo opatentowane koła napędowe. Jest obrazek. W tej 32-stopowej szalupie jest 16 osób. Parowiec kursuje po East River. Silnik „oscylacyjny”, z cylindrem średnicy 5 cali i skoku tłoka 10 cali. Ciśnienie pary 120 funtów na cal. Zwykłe łopatki dawały prędkość 5 mil na godzinę, nowe łopatki pozwalają osiągać prędkość 8 mil/h (węzłów). [10]

„Król parowców”, Cornelius Vanderbildt zamówił parowiec w stoczni Allaire Works. Silnik 86 cali średnicy tłoka i skok 12 stóp (?). Amerykańskie silniki są tak dobre że zostaną adoptowane do parowców na całym świecie. [10]

Artykuł na temat ekonomiczności kotłów w zależności od stosowanego paliwa oraz ich wielkości (kształtu). Okazuje się że nie istnieją znane zasady jakie by stosowano przy budowie kotłów. Piszą, że 15 lat temu tylko jeden kocioł na 15 zbudowanych miał płaską powierzchnię grzewczą kotła. Należy prowadzić badania nad optymalizacją powierzchni grzewczych kotłów. Temperatura wody /pary/ w kotłach = 400 stopni. A temperatura spalania paliwa to 1500-2000 stopni, i jest tak duża że powoduje topienie się metalu kotła – czyli miedzi z jakiej wykonuje się kotły. Ciśnienie w kotłach ma od 10 do 150 funtów na cal kwadratowy. Trwają prace nad optymalizacją stosunku ciśnienia pary oraz wymiarów silnika (średnica cylindra i skok tłoka). [10]

Imperator Napoleon podarował dla Windsoru lokomotywę wykonaną przez Brunela. Lokomotywa osiąga prędkość 72 mile na godzinę. [10]

Barwienie jedwabiu. W procesie używają kwasu azotowego lub kwasu mrówkowego. Podane są ceny różnych materiałów włókienniczych. [10]

Wyliczenia proporcji wiatraka [10]

Fabryka lokomotyw w Schenectady (NY) produkuje jedną lokomotywę tygodniowo. Redakcja ogłasza wielki sukces. [10]

Duży art. o amerykańskich kolejach. W roku 1828 w USA były 3 mile torów kolejowych! Teraz jest 20 tysięcy mil! Koleje Stanu NY mają 668 lokomotyw. Długość linii kolejowych w użyciu i projektowanych – 4436 mil. Zbudowanie jednej mili linii kolejowej kosztuje 20 tysięcy USD. Koleje liczą na redukcję kosztów utrzymania po dostosowaniu kotłów do spalania węgla zamiast drewna. [10]

Informacje z Europy. Brytyjczycy uruchomili telegraf z Krymu (Bałakława) do Londynu. Kabel podmorski tego telegrafu łączy klasztor Św. Jerzego na Krymie z Kolerga w Bułgarii (301 mil). Imperator Rosji oraz królowie Danii i Szwecji zgodzili się by telegraf łączący Amerykę z Europą szedł przez ich terytoria. Amerykanie liczą na położenie kabla telegrafu pomiędzy Nową Funlandią a Irlandią. [10]

Zakończono budowę kanału „Saute”, łączącego jeziora Huron i Superior. Prace rozpoczęto w roku 1853. Można będzie wywozić rudę miedzi z kopalni leżących nad Jeziorem Superior. Już nad Superior jest 15 tysięcy kolonistów. Teren jest bez dróg, gęste lasy częste deszcze. Nad jeziorem Superior ruda miedzi i miedź jest w ogromnej ilości. Znajdowane kawałki miedzi tnie się na mniejsze fragmenty, dogodne do transportu, znajdowane jest też czyste srebro wraz z miedzią. [10]

W Wiliamsburgu (obecnie Brooklyn) uruchomiono pierwszą w Ameryce manufakturę produkującą płaskie szkło. Redakcja oglądała pierwsze sześć, ogromnych wyprodukowanych tafli szkła o wymiarach 9×4 stopy, które zostały odlane „z wielką precyzją”. Te 6 tafli szkła odlewano w ciągu 1 godziny. Amerykańskie białe piaski z których się produkuje to szkło, dostały nagrodę na wystawie londyńskiej w roku 1851 [10]

Na Sardynii trwają próby z telegrafem kolejowym, działającym w jadącym pociągu. [10]

Piec do wytapiania żelaza bezpośrednio z rudy. Opis z rysunkiem. Na razie pomysł a nie działające urządzenie. W roku 1836 niejaki Hawking z Anglii otrzymał pierwszy patent na otrzymywanie żelaza pudlingowego. W roku 1839 Sanderson z Anglii opatentował sposób przesuwania prażonej rudy żelaza w piecu pudlingowym (w zamkniętych pusłach, bez dostępu atmosfery). W roku 1847 Clay z Anglii opatentował wykorzystanie w piecu pudlingowym traconego ciepła i „deoksydację rudy żelaza”. W USA patenty związane z pudlingiem zgłoszono w latach 1841, 1850 i 1851. [11]

Badano naturę prochu strzelniczego. Zastanawiano się czy proch do tego by się palił potrzebuje tlenu czy nie. Robiono próby palenia prochu z opiłkami czystego żelaza które się zapalało i strzelało iskrami. Sprawę badał też Farady. Robiono eksperymenty badając „absorpcję dwutlenku węgla przez płuca”. [11]

Uruchomiono linię łączącą parostatkami Boston z Liverpoolem. Kapitał 2 mln USD. [11]

Współcześnie wyroby takie jak chińska porcelana nazywamy „ceramiką”. Pierwsi ceramiczne wyroby z gliny wykonywali Grecy, którzy przekazali te umiejętności Francuzom. Nazwę porcelany „chińska” – nadali Anglicy. W Europie pierwszą porcelanę wykonywano na Majorce 450 lat temu. Porcelana to słowo portugalskie – oznacza „cup”. [11]

Amerykańskie Biuro Patentowe rozesłało do wielu farmerów stanów południowych sadzonki drzewek oliwnych [11]

Zastosowanie guana do zwalczania szkodników w uprawach. [11]

Manufaktura Harpera (Ferry) wykonała w minionym roku 9000 muszkietów (percussion muskets) i 2761 strzelb (percussion rifle) – broń kapiszonowa.
https://en.wikipedia.org/wiki/Percussion_rifle
Zakłady Springfielda wykonały 11 tysięcy percussion muskets i 2 tysiące muszkietów kawaleryjskich
https://en.wikipedia.org/wiki/Musketoon
https://en.wikipedia.org/wiki/Pattern_1853_Enfield
Koszt wykonania muszkietu przez Harpers ferry – 1198 $, przez Springfielda 1061 $
Wykończony karabin ze stali kosztuje 1232$ [11]

W okolicach Baltimore zaczęto sadzić roślinę z Peru,która ma dawać bardzo zdrowy zapach i olej . (Castigliona lobata = Pioncello = Surco = Huacho = Sambageque) [11]

Williamsport uruchomiono piec do wytopu żelaza. Opalany antracytem, wsad jest wpuszczany w dół specjalnym systemem mechanicznym. [11]

Przeciwko Rosji Anglia zbudowała olbrzymim kosztem 6 okrętów, każdy wyposażony w armaty (68 pounder i 24 howitzer). Wyporność 1269 tuns burden, silnik 150 koni, napęd śrubowy. Okręty pokryte żelaznymi płytami grubości 4 cali. Płyty przykręcane śrubami do drewnianego kadłuba. Okręty już są podobno gotowe, ale rozwijają zawrotna prędkość 3 węzły, więc są nazywane „flotą na wojnę z krabami”… [12] ”Pounder” – prawdopodobnie armaty jednofuntowe, https://en.wikipedia.org/wiki/Caliber#Pounds_as_a_measure_of_cannon_bore; Howitzer – hufnica, prymitywna haubica https://en.wikipedia.org/wiki/Howitzer

Pomysł na nalewanie wody do kotła parowego lokomotywy. Jak to robili do tej pory? [12]

Dokończono budowę kolei w Ohio i Indiana [12]

Sygnały dźwiękowe w czasie mgły. Kolejnictwo. [13]

Szwedzki wiceadmirał Kreuger wymyślił jakiś nowy wiatromierz pokazujący prędkość wiatru. [13]

Na kolei Camden i Amboy stosowane są od 6 lat drewniane koła z czerwonego cedru, z osiami żeliwnymi i obręczami stalowymi. [13]

W Pennsylwanii produkują z 3 pieców 566 tuns żelaza tygodniowo [14]

Nowa fabryka żelaza pracuje od 1853 w Hamilton (Ohio) [14]

O wystawie paryskiej. Otwarcie wystawy. Wiszą flagi USA oraz miast NY, Bostonu, Baltimore i Filadelfii, ale źle zawieszone… Wejściówka kosztuje 5 franków = 94 centy. Pokazują „kolosalne zwierciadło” – 10×17 stóp (St Goban), sztućce elektro-platerowane, maszynę do produkcji kopert, porcelanę z Sevres. Jest w Europie bardzo zimno. (15 maj 1855) [14]

Kasownik biletów kolejowych [14]

Austria kopiuje amerykańskie rozwiązania statków parowych do kursowania po Dunaju [15]

Amerykanie pokazują 18 nowych modeli maszyn do szycia, oraz wyroby z gumy indyjskiej wykonanej przez Goodyear & Morey. [15]

Automatyczne połączenie wagonów kolejowych. Patent. [15]

Bardzo ciekawa turbina wodna Henry Van Dewatera, jest to udoskonalenie „Jonval French Turbine” [15]

Wymyślono trzyskibowy pług [15]

Dr. Taylor skonstruował „Plaindealer”, urządzenie do wytwarzania światła „from the Spirit World” [15]

Redakcja informuje, że przewody telegrafu zaizolowane gutaperką jakie zainstalowano w roku 1848 pomiędzy NY a NJ pracują nadal poprawnie. Redakcja uważa, że informacje New York Herald o tym, że pokrywanie przewodów telegrafu gutaperką (chodzi o Telegraf Oceaniczny)– co wymyślono w roku 1850 muszą być pomyłką redakcji [15]

Wymyślono sposób komunikacji maszynisty i konduktora w jadącym pociągu. Jakiś system pneumatycznej sygnalizacji dźwiękowej [15]

Opis fabryki dywanów: „Large Knitting Factory” – „The Mohawk River Mill” [15]

Niejaki Drake opracował szlifierkę („gumówkę”), wykonaną z żelaznej tarczy z naciętymi zębami umocowaną w drewnianej oprawie. Podobno ta tarcza szlifierska przecina szybciej dwa razy niż dotychczasowe. Warunek – tarcza żelazna musu być cienka i poruszać się w sposób stały… [15]

Cudne! Opis i rysunek łożysk drewnianych do wałów śrub napędowych statków!!!! To standard na statkach. Nowość polega na możliwości wymiany drewnianych elementów. [16]

Trwają badania przyczyn wybuchów kotłów na parowcach Kate Kearney i Timour nr 2. Podejrzewa się że przyczyną jest używanie złej wody. Według badań, wykonywanych „wiele lat temu”, wody Ohio zawierały „kwasy i zasady roślinne”, a obecne testy wskazują na to, że w wodzie rzek Ohio znajduje się 46-48 % „sulfate of lime” = Calcium sulfate = Siarczan wapnia (CaSO4) [16]

Informacje o przewozie kolejami 60 mln buszli węgla bitumicznego i używanego w Dolinie Ohio. Pola węgla („the coal field of the Ohio Valley) są największe na świecie (powierzchnia 99 tysięcy mil kwadratowych). Dla porównania pola węgla w Anglii mają powierzchnię 12 tysięcy mil kwadratowych i dają produkcję roczną 925 mln buszli. W Ohio planuje się budowę hut żelaza. [16]

Próbuje się usprawnić pracę silników parowych przez dodawanie do paliwa? bi-sulphuret of carbon [16]

O zmniejszeniu temperatury pary w silnikach do 212 stopni F (100 stopni C). Pracowano w systemie 360 / 400 stopni? (184 / 205 stopni C) ??? W innych artykułach pisze się o decyzjach Kongresu dotyczących zmniejszenia ciśnienia pary i temperatury kotłów, co jest związane z licznymi katastrofami i wybuchami silników parowych [17]

Buduje się parowiec który mógłby przepłynąć Atlantyk w 6 dni. Wykonuje się go na zamówienie z Europy. Opis silnika i boilerów do pracy w przód i tył. [17]

Great Trunk Railway w Kanadzie ma 1100 mil [17]

Pani Ames nadzoruje pracę amerykańskich maszyn do szycia we Francji, szyje się tam ubrania dla żołnierzy. [17]

Dokonywano prób komisyjnych, porównywanie żniwiarek jednokonnych. Podane ceny jednej żniwiarki – od 95 do 120$ [17]

Podano temperatury i kolory żelaza przed chłodzeniem do otrzymania materiałów do odpowiednich zastosowań. [17]

Wybuchy na kopalniach spowodowały że myśli się o oświetlaniu kopalni gazem spalanym w specjalnych lampach wyposażonych w siatki Davy’ego [17]

Redakcja podaje, że na zbudowanie 74 działowego (armaty) statku potrzeba 2200 dobrze wyrośniętych drzew lub 44 akrów lasu [17]

Koszt ogrzewania węglem jest dwa razy większy niż tradycyjny. Zimą szkoła zużywa 110 tuns węgla lub 16 „cordów” drewna [17]

Sukno wełniane ( Broadcloth) – zaczęto produkować w USA w roku 1826. Teraz w okręgu Berkshire produkuje się rocznie 906000 jardów wełnianych rzeczy [18]

Trwają eksperymenty nad użyciem węgla zamiast drewna w lokomotywach. Drewno jest chyba tańsze i ma za sobą lobby „drzewne”. Węgiel wymaga lepszych silników parowych (kotłów) [18]

Od 1830 szkocka surówka żelaza dominuje w Ameryce. Ta surówka jest jest gorsza i bardziej miękka niż angielska, a także gorsza niż amerykańskie żeliwo – bo nie stosuje się procesu hot blast. https://en.wikipedia.org/wiki/Hot_blast
. Użycie węgla antracytowego daje lepszą jakość żelaza niż „węgla bitumicznego”. Lepsze żelazo powstaje ze złóż rudy odkrytych przez Mushet’a w Ohio (Black Band iron ore). Autor ma nadzieję na zastosowanie procesu „hot blast” przy produkcji żelaza z rudy pochodzącej z Ohio, ale pisze że to wymaga osiągania wyższych temperatur. [18]

Na rzece Ohio wielka eksplozja kotła na statku Lexington. Pierwszy wypadek od wprowadzenia ustawy o zmniejszeniu ciśnienia w kotłach. [19]

Rozważania o pracach nad poprawą wydajności pieców na węgiel, poprzez wykorzystanie dymu z pieca. Z opisu można się domyślić że chodzi o jakieś piece z małą ilością powietrza – wtedy następuje zgazowanie węgla. [19]

O moście podwieszanym w Filadelfii, w związku z wieloma zawalonymi mostami podwieszanymi w ostatnich 6 miesiącach w USA. [19]

Za tydzień zostanie ułożony kabel podmorski do Europy (ostatni odcinek) [20]

W Turynie telegrafowano z pociągu jadącego pędem pełnym. Rozciągnięto wzdłuż torów dodatkową szynę [20]

Faraday wyjaśnia działanie „aparatury Ruhmkorffa”
https://archive.org/stream/scientific-american-1855-07-28/scientific-american-v10-n46-1855-07-28#page/n1/mode/2up
Opis: When a jar, coated inside with tinfoil, was placed within the exhaused receiver of an air-pump, and one end of the second wire was connected with the inside of the jar and yje other end with the metal plate of the pump, there was a copious uotpouring of pourple light from the interior of the jar, accompanied by concentrated electrical flashes, which varied in intensity as the strengh of the voltaic battery was increased or diminished .

Another remarkable exhibition of this condition of electric force was its passage in succession of sparks between the ends of two wires. The sparks succeeded each other so rapidly as to be not separately distinguishable when the wires were stationary, but on moving them about each spark was distincly visible; the optical effect, in consequence of the short duration of the electric spark, being the reverse of that when a continuous light is in motion.

Various modifications of Ruhmkorff’a coil have been made by Mr. Grove and others, to increase its intensify effects, and to make the kind of electricity evolved approach still more closely to that excited by friction.
In one of the arrangements shown by prof. faraday, in which the secondary wire was connected with the interior of a Layden jar, the positive and negative electricities of the secondary current were exhibited separately, and producing different effects; one being intensified by passing through the jar, and the other being in its ordinary condition.

The sparks emitted by the intensified current were much more brillant, and made a louder sound than the other, and the actions of the two currents were also different; for the former pierced holes through paper, whilst the latter set the paper on the fire, and the ordinary current ignithed gunpowder, which the other merely threw aside. [20]

Kolejny art. o metodzie galwanicznej „ekstrahowania” arsenu, ołowiu i rtęci z „ludzkiego systemu”. Ktoś uszkodził sobie dłonie „ekstrahując” srebro ze swojego ciała za pomocą prądu elektrycznego… [20]

Eksplodowała lokomotywa. Zginęli: palacz, konduktor i maszynista. [20]

Siedem maszyn parowych ścigało się w N. Jersey [20]

Nie opłaca się budować kadłubów statków z żelaza. Redakcja przyznaje, że statki mają taką samą wyporność jak 30 lat temu, ale za to „mają lepsze proporcje”. Największe „statki-monstra” zabierają 300 pasażerów. Buduje się statki z żelaza ale one się niestety palą! [21]

Zupełnie nowy i nieubezpieczony parowiec się spalił w Oregonie (- 140 tysięcy USD) [21]

Praktykuje się „zastrzyki” za pomocą igły z kości słoniowej? [21]

Osiągnięcia „elektryczności galwanicznej”. Telegrafiści potrafią tworzyć sztuczne światło i topić metale? [21]

Parowy statek wyposażony w silnik „rotacyjny” próbowano na Nilu [21]

Zbudowano „wielkie działo” żelazne 3 stopy średnicy (chyba kaliber), długość 12 stóp., zasięg 5 mil. Kule 1000 funtowe. Redakcja uważa że to kiepskie rozwiązanie. [21]

Angielski producent papier-mache zastosował jako dodatek do pulpy drzewnej mielone szmaty, co wzmocniło wyrób, który stał się niepalny? [21]

Kopalnie miedzi z Tennessee wysłały do Anglii w marcu 2000 tuns rudy miedzi (yellow sulferet). Ceny rudy od 20 funtów (20, 12s. 6d) do 37 funtów (37, 6s) per „tun” [22]

Rozpoczęto układanie pierwszego kabla telegraficznego z Nowej Funlandii do Europy (cable ship Bryant). Kabel 3-żyłowy, srednicy 1,5 cala tylko. Masa całego kabla 400 „tuns” [22]

Kolejarze organizują „Kongres Eteryzacji” [22]

W 1855 na konserwację kanałów w USA wydano 700 tysięcy USD, 432 tysiące mniej niż poprzednim roku. [22]

Specjalista który od 42 lat pracuje w fabryce bawełny skarży się, że jak dotychczas nie ma żadnych zasad dotyczących stosowania pasów napędowych w przemyśle. Chodzi o moce przenoszone, szerokości i długości pasów oraz średnice kół pasowych. [22]

W Amerykański przemysł zainwestowano już 600 mld usd. Roczna produkcja wynosi miliard USD (one billion of dollars). Trochę opisów amerykańskiego przemysłu. Cienko to wygląda. [22]

W USA używa się rocznie 900 milionów torebek papierowych? Opis maszyny – najwyraźniej offsetowej (????) do nadrukowywania napisów na tych torebkach. [22]

Autor chwali się dużą ilością silników parowych pokazywanych na wystawie w NY, są bardzo nowoczesne bo „podwójnego działania” – czyli para uderza raz na jedną, raz na druga stroną tłoka. [22]

Amerykanie oferują Francuzom maszyny do produkcji rzeźb „bez użycia dłuta”. [22]

Art. o obecnym stanie przemysłu żelaznego. W Anglii uruchomiono piec do żelaza pudlingowego. Opatentowano nowy typ pieca z powietrzem wdmuchiwanym zarówno od góry jak i „od strony popiołu” [22]

Koszty linii kolejowej NY – Erie [22]

Obliczenia silnika parowego dla czytelników, Wyjaśnienie co to „HP” [22]

W 1852 Kongres kazał zmniejszyć ciśnienie w kotłach statków parowych. Ilość kolizja się zmniejszyła od kiedy wprowadzono sygnalizację syrenami. [23]

Dyskusja o oporze powietrza na pociągi, które bez tego oporu mogły by się poruszać „setki mil na godzinę”. [23]

Kiedyś inżynierowie wykonywali silniki parowe o masie „12 tuns” i ciśnieniu pary 45 lbs / na cal kwadratowy, teraz wykonują silniki o masie 40 „tuns” i ciśnieniu 120 lbs /cal2 [23]

Pierwsza lokomotywa na węgiel już jeździ od kilku tygodni (USA) [23]

Dr Tyndall daje lekcje o elektryczności (działy: maszyny poruszające się,oświetlenie itd.). Zastnawiano się nad kosztami tej elektryczności bateryjnej która niedługo wyprze parę. [23]

Zapowiadana jest reforma Kongresu dotycząca nowych miar i wag (metrycznych – takie jak lada chwila mają zostać wprowadzone w Anglii) [23]

Kanadyjski statek przywozi z Anglii stal do rzeki Św Wawrzyńca a potem Wielkimi Jeziorami pływa do Chicago [23]

Na rzekach Zachodu pływa 600 parowców. W pół roku zniszczyło się 12 (pożar), 7 zniszczył lód, 52 zatonęły przez pnie i gałęzie płynące rzeką, 5 zniszczyły eksplozje a 7 kolizja (chyba z innymi statkami). Połowa statków jest niszczona przez płynące pnie (snags). [23]

Na Giełdzie Londyńskiej stworzono kapitał dla rozwoju przemysłu żelaznego, a raczej przerobu odpadków w użyteczne rzeczy (chodzi najprawdopodobniej o żużel). [24]

W Paryżu układa się przewody telegrafu pod ziemią, izolując je „płynnym bitumem”. Gazeta informuje, że nie zaobserwowano działania szkodliwego pola. [24]

Rozpoczęto budowę papierni (młyny do drzewna). Kilka numerów wcześniej redakcja twierdziła że próbować można ale jest to całkowicie nieopłacalne (produkcja papieru z pulpy drzewnej). [24]

Zużycie oleju na liniach kolejowych. Duże różnice [24]

Dyskusja o kołach zamachowych oraz kołach napędowych do statków bocznokołowych. Badano zależność ilości elementów koła napędowego (łopatek) na wibrację statku [24]

Notatka o wyższości klipperów nad parowcami lub odwrotnie [24]

Art. o bezpieczeństwie i szybkości amerykańskich kolei. Linia NY – Erie – 35 mil/h. Rozważano opór powietrza i by przyśpieszyć jazdę wymyślono poruszanie się pociągu w rurze z próżnią. [25]

Osie do lokomotyw. Redakcja pisze, że muszą być walcowane a nie kute [25]

W USA zaczynają budować pierwsze lokomotywy na węgiel, które mają być lepsze niż opalane drewnem. [25]

Duży art. o produkowaniu „surowej stali” (raw steel, German Steel, Styria steel, Carynthia steel), pudlingują ją z „pig iron” – Czyli „stal” to oczyszczone żelazo za pomocą pudlingu! [25]

Stal pudlingowa. Opis. [25]
https://en.wikipedia.org/wiki/Puddling_(metallurgy)
Wykonano z niej Wieżę Eiffel’a i Statuę Wolności. Służyła do wykonywania noży i narzędzi.
Pierwszy zakład pudlingowy w Polsce to Sielpia 1820 / 1840. Z tym, że w Sielpii nie było podobno pieców tylko młoty! W Anglii proces ten zastosowano w latach 1830-1834 i do połowy XIX wieku był to proces podstawowy produkcji stali. Tako rzecze Wikipedia.

Naturalna „niemiecka stal” jest wytwarzana z surówki. Dobry metalurg wyrabia 7 cwt. takiej stali w ciągu 17 godzin. Straty materiału wynoszą 20-25% i zużywa się w procesie 240 buszli węgla
https://en.wikipedia.org/wiki/Cyfarthfa_Ironworks
Surówka
https://en.wikipedia.org/wiki/Pig_iron
https://en.wikipedia.org/wiki/Puddling_(metallurgy) [25]

Wynalazki

„Morse air distributor” – opis [B]

Spawane rury do silników parowych – informacja [B]

Co to jest „scythe fastenings”? To połączenie kosy z kosiskiem!
https://www.google.com/patents/US13697
https://www.google.ch/patents/US10562
http://www.google.ch/patents/US14842
https://www.google.com/patents/US8000
Pierwsze patenty na kosy pojawiają się w USA około roku 1850. Ostateczny, znany nam współcześnie kształt kosa przyjmuje około roku 1877. Element łączący kosę z drewnianą stylem Amerykanie nazywają „połączeniem scytyjskim”. Jedni mogą twierdzić, że jest to dowód na to że już „starożytni Scytowie” znali kosy. Równie dobre jest tłumaczenie, że słowiańskich mieszkańców Karyntii i Styrii, a którzy wymyślili kosy około roku 1830 Amerykanie nazywali „Scytami”… [C]

Maszyna do szycia z nożnym napędem [C]

Pomysły przesłane do redakcji: patent na obracająca się w locie kulę, obrotowe działo (obraca się na podstawie obrotowej), jakaś maszyna latająca [C]

Użycie próżni przy produkcji pulpy w paper Pulp Strainers [C]

Premia dla wynalazcy ( tysiąc dolarów) za cylinder który może drukować na wymiarze 42×26 cali.500 szt na godzinę. [C]

Rączka skręcana na śrubę (opis patentu) [C]

Patent na wybielanie bawełny [C]

Nowy luksusowy omnibus w Anglii – „samojeżdżący” (self-acting machine) [C]

Pompa wodna odśrodkowa [C]

Patent na zmienną (ustawienie łopat) śrubę okrętową [D]

Patent na kolorowe kapelusze [D]

Wynalazek pompy podnoszącej wodę [D]

Piszą o wykorzystaniu gumy. [D]

Opatentowano łopatę! Wygląda jak z końca XIX wieku! [D]

Lampa sygnalizacyjna – dobre (używali świeczek?) [E]

Siewnik – patent [E]

O dagerotypie – opis aparatu [E]

Patent poprawiający działanie water closetów [E]

Poprawienie silników parowych [E]

Maszynka do szukania złota [E]

Patent na separację metali z rudy [E]

Receptura na farbę litograficzną (tusz) [F]

Piec na węgiel – chyba sprzed 100 lat? [F]

Młyn o żarnach pionowych. Jak to łożyskowali? [F]

W Południowej Karolinie zbudowano kruszarkę dla wydobywania złota ze skał [F]

Przyznano patent na prasę do wyrobu cegieł [F]

Kolejny udany patent na sprężyny do amortyzacji wozów [F]

Silos i urządzenie do napełniania beczek mąką [F]

Urządzenie do precyzyjnego przecinania cyny mającej postać grubych walców [F]

Usprawnienie ukośnicy – rodzaj hebla chyba… [1]

Skonstruowano maszynę do wykopywania ziemniaków. Napęd 2 konie. Wydajność – 5 akrów na dzień. [1]

Anglicy budują żelazną łódź podwodną [1]

Długi art. o dagerotypii. [1]

O obchodzonym święcie Jamesa Watta. Przypomnienie że zbudował silnik do pierwszego parowca na świecie (dla Fultona) [1]

Kolejny pomysł na łódź gdzie szkielet jest pokrytą gumą [1]

Podawane są obliczenia koła wodnego (dotyczy to zarówno kół wodnych w parowcach bocznokołowych jak i kół młynów wodnych). [1]

Problem nagrzewanie się cyrkularek [1]

Telegraf Morsa połączył Krym zresztą Europy [1]

Historia żniwiarek [1]. Przez wiele numerów Redakcja zamieszcza cykl artykułów o historii maszyn żniwnych

Budowa spichlerza. Sól jako pochłaniacz wilgoci. [1]

W Worcester (USA) uruchomiono największy silnik parowy do młyna. Cylinder – średnica 40 cali, skok 6 stóp. Silnik kondensacyjny, niskociśnieniowy [1]

Udoskonalenie silnika „oscylacyjnego”. Długi opis z rysunkami. Redakcja ma nadzieję że te proste silniki wkrótce zostaną zastosowane w lokomotywach. [2]

Opis pieca ogrzewającego powietrze. Spaliny nie idą na pomieszczenie! [2]

O wykładach Faradaya na temat iskier elektrycznych. Trwają eksperymenty nad odpalaniem prochu za pomocą iskry elektrycznej. Niektóre substancje absorbują (i chyba przechowują) światło iskry. (phosphate of lime). W szklanej rurze z próżnią elektryczne iskry tworzą rodzaj zorzy polarnej. [2]

|Connecticut nazywane jest „stanem drewnianych zegarów”, bo tyle drewnianych zegarów tam produkują. Rocznie setki tysięcy drewnianych zegarów! [2]

Usprawniono sanie (NY) [2]

Opatentowano zawór samoczynny (różnicowy) – utrzymujący stałe ciśnienie gazu [2]

Usprawniono ławki szkolne [2]

Opis pistoletu ładowanego odtylcowo. [2]

Piszą, że karabiny ładowane odtylcowo nie strzelają tak dokładnie jak stare muszkiety. Redakcja odpowiada, że wynalazek broni odtylcowej daje możliwość szybszego ładowania a nie zwiększenia dokładności strzelania. [2]

Jakiś nowy typ silnika parowego opatentowano w Anglii [2]

Usprawnienie wagi [2]

Otwarto podwieszany most łańcuchowy nad Niagara River. Most połączył koleje Kanady i NY [2]

Aby ograniczyć skutki pożarów proponuje się pomiędzy piętrami budynków układać warstwę piasku. [2]

Należy zabronić jakiegoś środka wybuchowego który zawiera rtęć, bo ma taką siłę że rozrywa działa. „Fulminate is prepared with nitric acid (extracted from salpetr), alcohol (that is, sporits of wine), and mercury.” „Percussion powder” – tak nazywają ten materiał. [2]

Nowy młyn do kukurydzy [3]

Barwienie bawełny [3] Redakcja niemal w każdym numerze zamieszcza kolejny artykuł o farbowaniu wełny i bawełny

Patent na usprawnienie zwijanie bawełny lub mieszanki wełny i bawełny na szpulce chyba [3]

Oczyszczanie ziarna z kamieni [3]

Jakaś nowa broń strzelająca podwójnymi kulami łączonymi łańcuchem – kule łańcuchowe (guns for fire chain shot). Piszą że zapowiada się „świetna maszyna wojenna”. [3]
https://en.wikipedia.org/wiki/Chain-shot
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kula_%C5%82a%C5%84cuchowa

Kolejny patent na klucz zapadkowy do nakrętek, Znów kwadratowych i okrągłych. [3]

Nowy sposób łączenia wiertła z wiertarka ręczną (świdrem) [3]

Nowa pompa podnosząca wodę [3]

W Londynie zrobili urządzenie do grawerowania za pomocą elektryczności. Maszyna przypomina zwykłą maszynę do rzeźbienia. W maszynie zastosowano dwa elektromagnesy i nieprzewodzący tusz. Ciekawe! [3]

W Albany wyprodukowano w ciągu roku kuchni (stoves) za 2 mln USD, więcej niż gdziekolwiek na świecie [3]

Pomysły na zastosowanie wiatraka na statku [3]

Kowale robią dla rolników śruby i nakrętki, ale już się pojawiły nakrętki i śruby mocne, dokładnie wykonane (maszynowe) – „kolejowe”. Dobra wiadomość dla rolników. [3]

Opis skomplikowanej maszyny – chyba do cięcia drzewa na deski a może łupania na deski? [3]

Patent na montowanie w wysokich butach elementów np. fiszbinowych, by one nie opadały [3]

Patent na trap a raczej rodzaj automatycznej bramki. Okazuje się że „wiele osób corocznie w naszym mieście ginie podczas wchodzenia na prom czy statek” [3]

Mieszanki oleju z gutaperką – porady redakcji [4]

Tokarka a w zasadzie rodzaj wycinarki [4]

Samoregulująca się zastawka wodna [4]

Ktoś eksperymentuje z zastosowaniem łożysk szklanych w osiach kolejowych – by zmniejszyć tarcie ????? [4]

Kolejny odcinek porad jak barwic materiał. Teraz jedwab. Czerwień uzyskuje się trwała za pomocy koszenili i mocnego amoniaku [4]

Piec na węgiel kamienny zamiast drzewnego, bo daje mniej ciepła. Instalacja do rafinacji cukru [4]

Usprawnienie maszyny tkackiej [4]

Od kilku lat na świecie buduje się latarnie morskie – jest to rewolucja w nawigacji. Francuskie rozwiązania – stosuje się soczewki Fresnela. Lampy są oliwne (w dużej ilości w jednej latarni). Proponuje się stosowanie czterech 1-calowych palników (burner), co daje 6600 zwykłych „palników” i widać światło z odległości 50 mil! ????
System Fresnela nie wymaga luster które wciąż trzeba polerować ani nic nie trzeba konserwować czy naprawić – poza mechanizmem obrotowym. Redakcja ma nadzieję, że system Fresnela wkrótce upowszechni się w miastach i do oświetlenia domów. ????? [4]

Maszyna do sadzenia ziemniaków. Rodzaj taczek z mechanizmem [4]

Klucz zapadkowy [4]

Regulator odśrodkowy pary [4]

Para kontra eter – wyliczenia ciepła. [4]

Wentylowana beczka na mąkę i ziarno. Beczka ma pierścienie z liny. Angielska prasa donosi w roku 1854: na 40 pobranych próbek ziarna / na rynku/ – połowa nie nadawała się dla ludzi. [4]

„Poligraf” – czyli maszyna pozwalająca kopiować to co się pisze czy rysuje [5]

Opis jakiegoś chodnika czy budowli niezrozumiałej. Wykonane z żeliwa i żelaza, spojone cementem [5]

Teoria elektryczności. Opis teorii Franklina i Dufaya. Ciekawe [5]

Rotten Muntz metal [5]

Pompa obrotowa do wody. Napęd ręczny [5]

Zawór do silników parowych [5]

Pompa ssąca z elementami gumowymi [5]

Udoskonalenie pługa na ziemię z kamieniami i korzeniami [5]

Trwają próby z nowymi pociskami do armat odtylcowych, z korkowym sabotem [5]
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%BE%D0%BD_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0

Karabin Sharpsa pokazywany jest w Anglii [5]
https://pl.wikipedia.org/wiki/Karabin_Sharpsa

Młynek formujący – raczej rodzaj frezarki do drewna [6]

Dagerotyp bez kamery. Stereoskopia. [6]

Opis patentu na siewnik [6]

Patent na zabezpieczanie korka w butelce [6]

Trwają próby z jakimś działem odtylcowym [6]

Sposób na pokrywanie powierzchni statku drewnianego lub żelaznego rodzajem asfaltu tureckiego [7]

W porcie NY zamontowano opatentowane koła do statku, mają zwiększyć jego prędkość [7]

Uzyskiwanie miedzi z rudy za pomocą amoniaku [7]

Skrzynka uciosowa [7]

Kultywator [7]

Regulator ciśnienia gazu dający stałe ciśnienie na wyjściu [7]

O stosowaniu medycznym chloroformu [7]

Sygnalizują nowy silnik rotacyjny (parowy – dwucylindrowy) [7]

Zawór do WC [7]

Ręczna sadzarka do kukurydzy [7]

Maszyna do mycia szmat dla produkcji papieru [8]

Poziomnica [8]

Rządowa komisja ma zbadać nierdzewny metal Muntza (taki stop) [8]

Statystyka patentów w USA w roku 1853 [8]

Patenty na strzyżenie mechaniczne owiec [8]

Patent na maszyny jeżdżące Ketchum’a został przedłużony [8]

Redakcja twierdza że teraz nie jest wiek pary, żelaza czy elektryczności ale wiek gumy indyjskiej. Gumę tę miesza się z siarka i wulkanizuje. [8]

Wynalazek. Zastosowanie sprężyn w pojazdach [8]

Usprawnienie kominów [8]

Młynek [8]

Terpentyna zapobiega korozji broni strzeleckiej – rady redakcji [8]

Walka z kwieciakiem bawełnianym za pomocą chloroformu [8]

Od 1842 trwają pracę nad dobrym atramentem do piór który to atrament pisał by dobrze na każdym rodzaju papieru [8]

System ogrzewania i wentylacji wymyślony przez Ruttana zastosowano w nowo wybudowanym więzieniu. Mają ten system zastosować np. w kościołach, szpitalach i szkołach. [9]

Dwa patenty na ulepszenie krosna mechanicznego [9]

Opatentowano zwiększanie mocy za pomocą przekładni zębatej [9]

Niezwykle prymitywne stanowisko do piłowania i wiercenia [9]

Opatentowano maszynę do odlewania kultywatorów [9]

Próby destylacji nafty, węgla itd. [9]

Pług do sadzenia roślin. Połączenie pługa z zasobnikiem do sadzonek. Przykład prymitywnego pługa. [9]

Nawozy sztuczne. Proporcje składu (uryna, kości i guano plus dodatki) [9]

Latarnia z soczewkami Fresnela będzie zbudowana na wybrzeżu Kalifornii (Zatoka San Fran) [9]

Rada! Nie należy używać „niemieckich łyżek srebrnych” o kolorze żółtym, bo zawierają miedź i arsen. Prawdziwe łyżki srebrne nie są żółte, [9]

Wydano patenty na sposób grawerowania na płytach żelaznych i miedzianych, dzięki czemu będzie można drukować grafiki za pomocą płyt metalowych a nie jak dotychczas na płytach drewnianych. Podniesie to koszt drukowania. [10]

Regulator ciśnienia gazu. Urządzenie dwucylindrowe. [10]

Opatentowano urządzenie regulujące szybkość obrotu wiatraka z hamulcem. [10]

Opatentowano sposób srebrzenia szkła do wykonywania luster. [10]

Opatentowano kran który nie cieknie jak zwyczajne krany [10]

Zasłona (markiza) do okna. Bardzo dużo patentów na zasłanianie (szczelne zamykanie z zewnątrz) okien przed światłem oraz na siatki przeciwko moskitom. [10]

Kapitan Ericsson buduje dwa kolejne silniki na ciepłe powietrze (Stirlinga). [10]

Opatentowano maszynę żniwną z obrotowymi nożami [10]

Patent na aparaturę do destylacji terpentyny [10]

Opis przesiewacza do mąki [10]

Usprawnienie pługa-kultywatora, takie pługi są często kupowane zarówno we wschodnich jak i zachodnich stanach. [10]

Niejaki Dobson z Reading (PA) zaczął stosować antracyt zamiast węgla drzewnego do produkcji prochu. [10]

Dwa nowe patenty na gumę indyjską (wulkanizację). [10]

Opatentowano piłę ramową, którą można piłować ruchem posuwisto-zwrotnym (Simon Ingersoll). [10]

Niejaki Paine zbudował aparaturę do tworzenia światła z wody „water light”. Redakcja nie chce widzieć takich aparatów. [10]

Opatentowano skomplikowany inhalator dla osób z chorymi płucami. Ciśnienie wytwarza rodzaj miecha kowalskiego. [10]

O wykorzystaniu żużla powstającego przy wytapianiu żelaza. Wykorzystuje się do otrzymywania kolorowego szkła. [10]

Paine zaprezentował na wystawie maszynę do wytwarzania „water light”. Maszyna posiada 30 magnesów jak końskie podkowy – jest to rotor. Stator składa się z „elektromagnesów” owiniętych drutami. Jeżeli włączy się w obwód baterię, koło rotora się porusza (obraca). Wynalazca twierdzi, że urządzenie wymaga baterii mniejszej jak dotychczas. Na wystawie silnik wytwarzał 3 konie mocy przez całą noc, podłączony do trzech baterii Grove’a. Myśli się o zastosowaniu tego silnika w zegarach. [11]

Maszyny do szycia rękawiczek. Rewolucja. [11]

Morse walczy ze Smithem o prawa patentowe do telegrafu. [11]

Wytwarzanie mosiądzu z miedzi w procesie elektrolizy. [11]

O dagerotypach i camera obscura opracowanej 100 lat temu przez Baptista Porta. Dodanie małej soczewki poprawia działanie camera obscura. Dostrzeżono, że soczewka włożona do camera obscura daje obraz większy na dagerotypie niż widziany ludzkim okiem. Podobno to pierwsze takie spostrzeżenie na świecie. [11]

Innowacyjna piła do tartaku (trak) [11]

Maszynka do kręcenia lodów (ice cream feezer) [11]

O ogniwach galwanicznych Callan’a z Maynooth. Ujemnym metalem jest żeliwo, dodatnim jest „amagamed zinc”. W dwóch odseparowanych celach jest „nitric acid” jako dodatni i „diluthe sulphiric acid” jako ujemny roztwór. To bateria Groove’a. Callan uzył kwasu mrókowego i siarkowego jako mieszanki. Nowością baterii Callana jest zastosowanie jednego roztworu elektrolitu i żeliwa. [11]

Statek Ericssona pływa po zatoce w NY z prędkością 12 węzłów, zużywa ¾ tuny paliwa na godzinę. [11]

O metodach barwienia szkła. Kilka lat temu nikt nie potrafił wykonywać szkła kolorowego. Wpierw zaczęto stosować kobalt do uzyskiwania koloru niebieskiego. Potem zaczęto barwić szkło innymi kolorami – co widzimy w oknach europejskich kościołów. Tak naucza profesor Mapes. Redakcja pisze że to są bzdury, bo wiadomo wszystkim, że szkło barwiono od stuleci. [11]

Opatentowano kolejny regulator ciśnienia gazu. Patent został przekazany do uznania jako innowacja do Europy. [11]

Innowacyjne wiertło (świder). [11]

Śruba napędowa Tysona [12]

Nowa prasa do bawełny [12]

Pomysł Ericssona na silnik Stirlinga do napędu statku zupełnie nie wypalił. [12]

Muntz opatentował metal „Munza” (1832) – nie korodujący rzekomo stop miedzi i cynku [12]

Przesypywanie mąki [12]

Patent na mechanizm spustowy broni. Ale antyk! [12]

Kontrakt na ułożenie 70-milowego kabla podwodnego pomiędzy NT a St Johns (nowa Funlandia) [13]

O statku z silnikiem Stirlinga Ericsson. Cylindry średnicy 20 stóp???? Szczegółowy opis!!!! Dziwne – jakby silnik parowy? [13]

Ericsson stracił fortunę swoja i żony na swój silnik i filantropię [13]

Sposób dawkowania oleju na wał – automatycznie (porcjami) [13]

Ciekawy piec do ogrzewania powietrza [13]

Wykonywanie okrągłych zamknięć do beczek [13]

Karmienie świń – udoskonalone koryto [13]

Patent na suchy dok [13]

O problemie dymu i pary z silników parowych [13]

Ajmes Nasmyth (który wcześniej opatentował młot parowy), opatentował zmniejszanie ilości węgla w żelazie w piecu pudlingowym. Metal jest dekarbonizowany przez wtłaczanie pary na spód kotła w którym jest stopione żelazo. Inni próbowali dodawać do płynnego żelaza wody. Efekt jest też dobry ale grozi eksplozją [13]

Patent na otrzymywanie siarki z pirytów przez prażenie węglem drzewnym [13]

W Anglii opatentowano dyszle z kości wieloryba lub bambusa [13]

Rośnie zapotrzebowanie na papier /od 5 lat/. Szuka się innych i tańszych surowców jak szmaty bawełniane. Eksperymentuje się z trawą morską i słomą. Na przykład pulpa o składzie 66% słomy i 34% szmaty. Niejaki Beardslee z Albany zaprezentował papier z pulpy drzewnej. Przesłał redakcji kilka próbek do testowania. Prace nad eksperymentem trwają. Nie wiadomo czy to będzie się opłacało. W 1772 niemiecki teolog Jacob Christian Scaffers wydrukował książkę ze stron z różnych rodzajów papieru. [13]

Opis jak malować karety [13]

Barwienie bawełny [13]

O pływaniu pod wiatr rozważania. [13]

Adam’s patent fire engine. 3-Tłokowy. „Fire engines” – to różnego typu urządzenia strażackie z napędem ręcznym lub parowym [14]

Nowy silnik pożarniczy pracuje już w 6 minut po zapaleniu i daje ciśnienie pary 60 lbs i pompuje 80 obr na minutę wyrzucając wodę na 120 stóp. Odpowiada to 11 szt. tradycyjnych silników pożarniczych obsługiwanych przez 575 ludzi. [14]

Opis tynku wykonanego z użyciem wrzącego oleju lnianego (?) [14]

Opis silników parowych i kotłów [14]

Elektro-magnetyczne silniki Halla i Palmera. Chyba komutatorowe? [14]

Thomas’s rotary engine. Rodzaj silnika parowego, obrotowego [14]

Jeszcze raz o właśnie uruchomionym telegrafie transatlantyckim [14]

O pługach z „polerowanego żelaza” dla „zachodnich stanów” = Indiana i Illinois. Wynalazca H H May z Galesburga (Ill) wymyslił ten pług prawie 20 lat temu i udoskonalał do teraz [14]

Trwają próby nad wynalazkiem przekładni która ma zwiększać obroty śruby okrętowej [14]

Opracowano pianino mające trzy funkcje – harfy, gitary i fortepianu [14]

Liczenie pary i ciepła (kolejne rozważania) [14]

Pokazują żelazny muszkiet 11 lufowy. Strzela na odległość 40 jardów. [14]

Silnik (pożarniczy) zasilany ciśnieniem wody z wieży ciśnień [14]

16 stopowa śruba okrętowa mosiężna waży 8 tuns dla amerykańskiej fregaty Princeton. Można w niej łatwo wymieniać uszkodzone płaty. [14]

Francuzi chcą produkować alkohol z węgla [14]

Generał Henry Dembiński opatentował jakieś urządzenie do ogrzewania dużych pomieszczeń, składające się z szeregu rur. System co z użyciem wody! [14]

O cięciu żelaznych płaskowników i prętów przez obracające się szybko obrotowe cyrkularki chłodzone wodą [14]

Nowa wersja wiertarki ręcznej (prymitywnego świdra). [14]

Edward Gripper buduje silnik 25 konny, oszczędniejszy o 10% i przede wszystkim który mniej dymi. Boiler jest inaczej umiejscowiony w stosunku do poprzednich rozwiązań. [15]

Snykes patentuje nowy rodzaj silnika parowego z nowym sposobem przeniesienia napędu na statku [15]

Anglicy ulepszają rosyjski piec do prowadzenia analiz chemicznych [15]

Kolejny odcinek o tym jak farbować materiały [15]

Patent i opis siewnika. On siał na skałach? [15]

Nowa kosiarka do trawy [15]

Usprawnienie baterii galwanicznych [16]

Ciekawy zawór obrotowo-iglicowy do silników parowych [16]

Kolejny wynalazek sztucznego kamienia [16]

Sposób na separację złota w amalgamacie, poprzez przepuszczanie przez irchę – na skórze zostaje złoto [16]

Od 1846 trwają prace nad usprawnieniem „water tuyeres” – chodzi chyba o dysze do hartowania żelaza. https://en.wikipedia.org/wiki/Tuyere [16]

Faraday nadal wykłada na temat elektryczności [16]

Opatentowano nową śrubę napędową do statków [16]

Urządzenie do „balastowania” statków. Używają ciężaru zawieszonego na mechanizmie różnicowym [16]

Statek Ericsson. Chyba napędzany silnikiem Stirlinga? [16]

Sztuczne kamienie. Artykuły się powtarzają te same. [16]

Farbowanie tkanin [16]

Ręczna wiertarka – patent [16]

Próby zastąpienia terpentyny „olejem z węgla” [16]

Yale opatentował zamek zapadkowy [17]

Zawór do silników hydraulicznych (wodnych) [17]

Opatentowano sygnalizację która ostrzegała sygnałem dzwonu przypływ i odpływ. [17]

Opatentowano rodzaj sprężarki tłokowej [17]

Podnośnik – niemal jak współczesny [17]

Ręczna wiertarka [17]

Wymyślono i wyprodukowano urządzenie powielające – faksymile [17]

O zaworach bezpieczeństwa i parowych [17]

O statku do układania kabla na Atlantyku [17]

Hotchkiss wymyślił nowe kule żelazne do karabinu, ale redakcja jest sceptyczna bo tyle było nowych pomysłów ale wszystkie do niczego [17]

Jak w każdym numerze kolejne rady jak barwić bawełnę [17]

Maszynka do strzyżenia owiec [17]

Kombajn-obrabiarka do drewna [18]

Patent na mocowanie „elementów świetlnych” w lampach tak by były odpowiednio zamontowane [18]

Usprawnienie „Lard lamp” [18]

Urządzenie do przesiewania piasku? Wodą. [18]

Kolejny patent na chomąto (sporo takich usprawnień końskiej uprzęży) [18]

Koszty biur patentowych [18]

Patent na koło karety (do wozu) [18]

Pokład i kabina statku bocznokołowego. Usprawnienie. [18]

Maszyna do produkcji butów [18]

Najwięcej patentów wydawanych jest na: silniki parowe, silniki Stirlinga, koła wodne, maszyny do szycia, maszyny do prania, maszyny rolnicze – statystyka. [19]

Kocił z zabezpieczeniem przeciwwybuchowym. Patent. [19]

Patent na bramkę zwodzoną (do domu). [19]

Opis patentu na smarowidło w skład którego wchodzi saletra, sól, twarde mydło oraz tłuszcz zwierzęcy. Wcześniej (w innych numerach) sporo linków na temat za dużego zużywania oleju na kolejach. [19]

Maszyna do „pulverized the clay” – roztrząsarka błota? [19]

Patent na wykonywanie szklanych cylindrów z płaskimi denkami [19]

Samoregulujące się wiatraki dające stałe obroty [19]

Temperatura pary. Rozważania, [19]

O fotografowaniu z różnymi ogniskowymi [19]

Patent na przechowywanie owoców (friut ice house) [19]

Łóżko regulowane dla inwalidów [19]

Mechaniczny drogomierz [19]

Wiatrak. Usprawnienie [20]

Wymyślono jakieś kule które są w stanie zniszczyć i spalić miasto w 15 minut, przy okazji redakcja zapowiada wieści wojenne z Sewastopola [20]

Patenty: lampą olejową z regulacją płomienia. [20]

Metalowy szkielet łodzi pokrywany wulkanizowaną gumą. [20]

Beaumont i Mayer pokazali w Paryżu urządzenie które które ogrzewa 400 l wody w dwie godziny bez doprowadzania ciepła, ale za pomocą tarcia. Redakcja pisze że Książę Rumford gotował wodę za pomocą siły tarcia ponad 50 lat temu. [20]

Cyrkularka do drewna i skóry [20]

Dmuchawa separująca (np. ziarno) [20]

Porównanie kosztów koszenia ręcznego i maszynowego [20]

O kotłach parowych rozważania [20]

Opracowano nowy przyrząd do sadzenia ręczny, dla rolników [21]

Podawanie kartek papieru ze stosu do prasy drukarskiej. Podobno podobne urządzenie wymyślono w Anglii do kopert. [21]

Jakiś rodzaj tłoka który pozwala na usuwanie resztek świeczek z lichtarza [21]

Oscylacyjna prasa do drukowania [21]

Patent na obrotowe elementy śruby okrętowej (ustawiany skok łopat śruby). To nie będzie działać! [21]

Pompa z tłokiem podwójnego działania [21]

Patent na gutaperkowe łodzie dmuchane [21]

Amerykańska Navy robi próby z wulkanizowaniem gutaperki by wykonywać z tego nieprzemakalne ubiory [21]

Patent na użycie „gazu węglowego” do podgrzewania żelaza (topienia) [21]

Wodomierz [21]

Wodne łożyska [21]

„Wartościowy patent” zdaniem redakcji na zegar liczący także lata przestępne [21]

Regulowany wychwyt (do zegarów) [21]

Opór powietrza jest badany. Chodzi o przyspieszenie szybkości pociągów. [21]

Eksperymenty z węglem drzewnym (absorpcja) [21]

Prasa do cegieł? Wyrabianie gliny. [21]

Turbina wodna Howarda [21]

Francuzi kłócą się a Amerykanami o patent [22]

O cyrkularkach tak ważnych dla kraju (piły do drewna) [22]

Nowe hydranty w NY [22]

Rodzaj obrabiarka do drewna [22]

Maszyna do obierania jabłek [22]

Nowy czajnik do lodu (?) [22]

Gaz rozweselający. Opis działania. [22]

O barwieniu materiałów bawełnianych i wełnianych [22]

Pułapka na wyjmowanie z ludzkiego brzucha robaków (patent) [22]

Wynalazek kieratu koniem napędzanego [23]

Patent na nowy typ kabestanu [23]

Nowy stop miedzi, srebra i niklu [23]

Pokrywanie woskiem warzyw by zachowywały świeżość [23]

Jakieś próby nad stalowymi cyrkularkami [23]

Żniwiarki do zbioru owsa. Maszyny 3 producentów zostaną sprawdzone „w tym sezonie”. A mamy sierpień. [23]

Wymyślono organy zasilane parą [23]

Rady Redakcji. Jak zrobić słodkie mleko? Trzeba „użyć elektryczności” przez wrzucenie do mleka kowanego żelaza lub 12 gwoździ „jak ołówki” do każdego kubka mleka (?). Mleko pozostaje bardziej słodkie przez dłuższy czas niż słodzone inaczej. [23]

Mechaniczna dojarka [23]

Patent na podnoszone okna [23]

Szatkownica [23]

Silnik elektromagnetyczny. Ale działa gorzej na statku jak silnik parowy. Więcej w numerze 7 (vol 7) [23]

Patent na szczelne drzwi [23]

O patencie na gumę indyjską – wulkanizowaną gumę? Angole też coś takiego opatentowali i trwa sądowa przepychanka. Producent Charles Goodyear. Od roku 1842 [23]

Znów piła cyrkularka – patent [23]

O systemie patentów we Francji i USA [23]

Pompa beztłokowa z galwanizowanego żelaza (??) [23]

Silnik Ericssona na gorące powietrze (stirling?) [23]

Wymyślono parowy kultywator [23]

Opis czegoś podobnego do telefonu czy głośnika [23]

Prasa do słomy [23]

Maszyna do planowania (wyrównywania, szlifowania) powierzchni. Jak to jest napędzane? [24]

Brama obrotowa („samodziałająca”) [24]

Lista patentów [24]

O systemach wentylacji i ogrzewania budynków – opisany [24]

Opis eksperymentów nad poprawieniem ilości ciepła idącego z kominków i nad radiacją (mika, platyna) [24]

Pompa zęzowa [24]

Klucz do nakrętek ciekawy (wszystkie takie klucze na kwadratową nakrętkę lub śrubę) [24]

Patent na haczyki do ryb [24]

O wyższości łożysk z drewna nad łożyskami żelaznymi („stalowymi”) [24]

Prace nad maszynami żniwnymi [24]

Maszyna parowa jedno i dwucylindrowa [24]

Pokrywanie żelaza powłokami z niklu, aluminium i cyną [24]

Jakiś wynalazek z Francji o możliwości prasowani i druku ornamentów na powierzchniach metalowych i niemetalowych za pomocą dwóch wałków z „twardej stali” [24]

Patent na cegły w otworami i występami do łatwiejszego montażu – „lepsze niż patent Cartwrighta z 1795 roku” [24]

Patentowane urządzenie do produkcji końskiego chomąta [25]

Pilarka do drzewa. Czym było napędzane i jak wytwarzano tarczę piły? [25]

Nowy patent na rewolwer [25]

Ktoś ma pomysł na produkcję czegoś co zapobiega korozji rur do studni i instalacji gazowych [25]

Pomysł na oddzielenie alkoholu od wody za pomocą grawitacji [25]

Reklamy silników parowych i maszyn do produkcji cegły (20 tysięcy dziennie, inne miejsce / maszyna 2 tysiące na h) [25]

O produkcji kamfory [25]

Piła a raczej niemal obrabiarka do cięcia desek [26]

Młyn do ziarna [26]

Piła do przecinania drewna [26]

LINKI

[A]
Scientific American Volume 04b Number 41 (June 1849)
https://archive.org/stream/scientific-american-1849-06-30/scientific-american-v04-n41-1849-06-30#page/n7/mode/2up

[B]
Scientific American Volume 04b Number 43 (July 1849)
https://archive.org/stream/scientific-american-1849-07-14/scientific-american-v04-n43-1849-07-14#page/n0/mode/2up

[C]
Scientific American Volume 06 Number 28 (March 1851
https://archive.org/stream/scientific-american-1851-03-29/scientific-american-v06-n28-1851-03-29#page/n1/mode/2up

[D]
Scientific American Volume 07 Number 35 (May 1852)
https://archive.org/stream/scientific-american-1852-05-15/scientific-american-v07-n35-1852-05-15#page/n0/mode/2up

[E]
Scientific American Volume 07 Number 41 (June 1852)
https://archive.org/stream/scientific-american-1852-06-26/scientific-american-v07-n41-1852-06-26#page/n0/mode/2up

[F]
Scientific American Volume 08 Number 33 (April 1853 )
https://archive.org/stream/scientific-american-1853-04-30/scientific-american-v08-n33-1853-04-30#page/n0/mode/2up

[1]
Scientific American Volume 10 Number 27 (March 1855)
https://archive.org/stream/scientific-american-1855-03-17/scientific-american-v10-n27-1855-03-17#page/n0/mode/2up
Rocznik zaczyna się od numeru 27

[2]
Scientific American Volume 10 Number 28 (March 1855 )
https://archive.org/stream/scientific-american-1855-03-24/scientific-american-v10-n28-1855-03-24#page/n0/mode/2up

[3]
Scientific American Volume 10 Number 29 (March 1855)
https://archive.org/stream/scientific-american-1855-03-31/scientific-american-v10-n29-1855-03-31#page/n0/mode/2up

[4]
Scientific American Volume 10 Number 30 (April 1855 )
https://archive.org/details/scientific-american-1855-04-07

[5]
Scientific American Volume 10 Number 31 (April 1855 )
https://archive.org/stream/scientific-american-1855-04-14/scientific-american-v10-n31-1855-04-14#page/n0/mode/2up

[6]
Scientific American Volume 10 Number 32 (April 1855)
https://archive.org/stream/scientific-american-1855-04-21/scientific-american-v10-n32-1855-04-21#page/n0/mode/2up

[7]
Scientific American Volume 10 Number 33 (April 1855 )
https://archive.org/stream/scientific-american-1855-04-28/scientific-american-v10-n33-1855-04-28#page/n0/mode/2up

[8]
Scientific American Volume 10 Number 34 (May 1855 )
https://archive.org/stream/scientific-american-1855-05-05/scientific-american-v10-n34-1855-05-05#page/n0/mode/2up

[9]
Scientific American Volume 10 Number 35 (May 1855)
https://archive.org/stream/scientific-american-1855-05-12/scientific-american-v10-n35-1855-05-12#page/n0/mode/2up

[10]
Scientific American Volume 10 Number 36 (May 1855 )
https://archive.org/stream/scientific-american-1855-05-19/scientific-american-v10-n36-1855-05-19#page/n0/mode/2up

[11]
Scientific American Volume 10 Number 37 (May 1855)
https://archive.org/stream/scientific-american-1855-05-26/scientific-american-v10-n37-1855-05-26#page/n0/mode/2up

[12]
Scientific American Volume 10 Number 38 (June 1855)
https://archive.org/stream/scientific-american-1855-06-02/scientific-american-v10-n38-1855-06-02#page/n0/mode/2up

[13]
Scientific American Volume 10 Number 39 (June 1855)
https://archive.org/stream/scientific-american-1855-06-09/scientific-american-v10-n39-1855-06-09#page/n0/mode/2up

[14]
Scientific American Volume 10 Number 40 (June 1855 )
https://archive.org/stream/scientific-american-1855-06-16/scientific-american-v10-n40-1855-06-16#page/n0/mode/2up

[15]
Scientific American Volume 10 Number 41 (June 1855 )
https://archive.org/stream/scientific-american-1855-06-23/scientific-american-v10-n41-1855-06-23#page/n0/mode/2up

[16]
Scientific American Volume 10 Number 42 (June 1855)
https://archive.org/stream/scientific-american-1855-06-30/scientific-american-v10-n42-1855-06-30#page/n0/mode/2up

[17]
Scientific American Volume 10 Number 43 (July 1855)
https://archive.org/stream/scientific-american-1855-07-07/scientific-american-v10-n43-1855-07-07#page/n0/mode/2up

[18]
Scientific American Volume 10 Number 44 (July 1855)
https://archive.org/stream/scientific-american-1855-07-14/scientific-american-v10-n44-1855-07-14#page/n0/mode/2up

[19]
Scientific American Volume 10 Number 45 (July 1855)
https://archive.org/stream/scientific-american-1855-07-21/scientific-american-v10-n45-1855-07-21#page/n0/mode/2up

[20]
Scientific American Volume 10 Number 46 (July 1855)
https://archive.org/stream/scientific-american-1855-07-28/scientific-american-v10-n46-1855-07-28#page/n0/mode/2up

[21]
Scientific American Volume 10 Number 47 (August 1855)
https://archive.org/stream/scientific-american-1855-08-04/scientific-american-v10-n47-1855-08-04#page/n0/mode/2up

[22]
Scientific American Volume 10 Number 48 (August 1855 )
https://archive.org/stream/scientific-american-1855-08-11/scientific-american-v10-n48-1855-08-11#page/n0/mode/2up

[23]
Scientific American Volume 10 Number 49 (August 1855 )
https://archive.org/stream/scientific-american-1855-08-18/scientific-american-v10-n49-1855-08-18#page/n0/mode/2up

[24]
Scientific American Volume 10 Number 50 (August 1855
https://archive.org/stream/scientific-american-1855-08-25/scientific-american-v10-n50-1855-08-25#page/n0/mode/2up

[25]
Scientific American Volume 10 Number 51 (September 1855)
https://archive.org/stream/scientific-american-1855-09-01/scientific-american-v10-n51-1855-09-01#page/n0/mode/2up

[26]
Scientific American Volume 10 Number 52 (September 1855)
https://archive.org/stream/scientific-american-1855-09-08/scientific-american-v10-n52-1855-09-08#page/n0/mode/2up

============================================
Do tłumaczenia tekstów można stosować na przykład:
http://free-website-translation.com/

============================================

18 uwag do wpisu “♫ – OFF TOPIC – Scientific American 1855 (część 2)

 1. Jako, było nie było, fachowiec po szkołach muszę się ustosunkować do opowieści o żelazie, stali i żeliwie . Otóż czyste żelazo (powiedzmy poniżej 0,008 węgla zwane ferrytem) jest nie tylko bardzo trudne do uzyskania to jeszcze niemal bezużyteczne w zastosowaniach praktycznych. W technice stosuje się stopy żelaza z węglem . W zależności od zawartości tego drugiego dzieli się na stale i żeliwa. Stale do 2,11%C , a żeliwa od 2,11 do 6,67%C
  .https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Wykres_Fe-C.jpg
  W procesie wytopu z rudy żelaza (w procesie wielkopiecowym) uzyskuje się półprodukt – surówkę żelaza zawierającą zwykle 2-4,5%węgla, mangan, krzem, fosfor i siarkę. O ile doprowadzenie surówki do postaci żeliwa jest stosunkowo proste bo wymaga przetopienia jej razem ze złomem i topnikami służącymi głównie do pozbycia się nadmiaru zanieczyszczeń krzemem, siarką czy fosforem (zawartość węgla koryguje się nieco złomem ale zwykle jest już satysfakcjonująca). Ze stalą już tak prosto nie jest – musimy wypalić albo w inny sposób zredukować węgiel . Robiono to w różny sposób. Najstarsza metoda – fryszowanie polegała na wdmuchiwaniu powietrza do pieca z surówką i węglem drzewnym przez boczne nawiewy. W XVIIIw wyparł ją proces pudlarski , a ten został potem zastąpiony świeżeniem w konwerterach besemerowskich i piecach martenowskich. Obecnie stosuje się konwertery tlenowe. Nieprawdą jest, że stal nie była wytwarzana do wynalezienia pieca martenowskiego czy konwertera Bessemera. Co innego było problemem – niejednorodna struktura, brak powtarzalności parametrów oraz co najważniejsze CENA, na którą składały się koszty zarówno samego wytworzenia kęsów stali jak również ich późniejsza obróbka mechaniczna (przekuwanie) mająca na celu usunięcie resztek żużla czy ujednorodnienie struktury.
  Z formalnego punku widzenia to co niedouczeni historycy nazywają żelazem zawsze było lepszą lub gorszą realizacją wyrobu stalowego lub żeliwnego (rozróżnienie – na podstawie składu chemicznego ) . O tym, że w dawnych czasach potrafiono wykonywać świetne wyroby stalowe najlepiej świadczą znakomite japońskie katany czy słynne damascenki.

  Polubione przez 3 ludzi

  • Witam i serdecznie dziękuję za słuszne uwagi!

   Na swoją obronę dodam, że tematem wpisu nie jest opisanie historii metalurgii, ale przedstawienie informacji z czasopisma technicznego z połowy XIX wieku.

   Aby Czytelnik bez przygotowania „metalurgicznego” załapał wszystkie niuanse, musiałem w sposób skrótowy opisać proces techniczny dochodzenia do produkcji stali. Świadomie nie wdawałem się w szczegóły jakie różnią „fryszowanie” od „pudlowania” itd…

   Najważniejsze – to co chciałem przekazać – jest to, że do otrzymywania stali oraz szkła potrzeba dokładnie tej samej technologii – umiejętności otrzymywania temperatur 1500-1600 st. C.

   Zgadzam się, że można wykonywać elementy stalowe przekuwając żelazo z węglem, ale jest to proces wolny, kosztowny, „manufakturowy” i tym sposobem nie można wytwarzać powtarzalnych, przemysłowych, dużych elementów – takich jak szyny kolejowe. Szyny wytwarza się w procesie walcowania. A walcarki – to dopiero koniec XIX wieku!

   Wyżej zamieściłem link – który daje poniżej – w sposób dość dobry i prosty opisujący „metalurgię”…

   Click to access Materia%C5%82y-a-post%C4%99p-cywilizacji-_laboratorium.pdf

   Polubione przez 2 ludzi

 2. Super artykuł.

  Dodam w temacie coś od siebie. Polak Jan Słomka ur. 1842, zm. 1932 w swoich „Pamiętnikach Włościanina” opisał życie Polaków pod zaborami, głównie austriackim.
  W swojej pracy uwzględnił prawie wszystko to, o czym pisze powyżej Brusek.

  Podam linki.

  Wygląd wsi w czasie popańszczyźnianym · Domy mieszkalne · Sprzęty domowe i naczynia kuchenne · Pierwszy zegar · Pościel · Opał · Oświetlenie · Ubiór · Włosy · Pranie · Pożywienie · Studnie
  http://www.linux.net.pl/~wkotwica/slomka/slomka-02.html

  fragment:

  „Dom mieszkalny gospodarza czy komornika składał się z jednej tylko izby mieszkalnej, przytem z dużej sieni i komory, a gospodarz posiadał nadto stajnie na konie, krowy, świnie i stodołę.

  Wszystkie zabudowania włościańskie wznoszone były z drzewa okrągłego, tak, jak rosło w lesie, mało co ociosanego. Węgły wystawały prawie na pół metra, tak że gdy później drzewo zdrożało, to węgły te obrzynano na opał, a niektórzy robili to celem nadania domowi zgrabniejszego wyglądu.

  Po wsiach okolicznych, zwłaszcza dalszych od Wisły, osiadłych w lasach na gruntach piasczystych, były jeszcze prawie wyłącznie chałupy dymne, w których paliło się na tak zwanej »babce«, t. j. na słupie ulepionym z gliny, a dym rozchodził się po całej izbie i drzwiami wydobywał się do sieni, a stąd na strych. W czasie palenia izba musiała być otwarta, a ludzie siedzieli nisko przy ziemi lub chodzili chyłkiem, bo inaczej dławił ich dym. Ściany były okopcone (nigdy nie bielone), ludzie czarni i przesiąknięci dymem.

  W Dzikowie były już wtedy przeważnie kominy wyprowadzone na dach, ale ulepione były z gliny, zarobionej ze słomą. Były też i ówdzie kominy urządzone z wypróchniałego pnia drzewnego, obrzuconego gliną. Pierwsze kominy murowane z cegły zaczęły nastawać u chłopów dopiero około roku 1870, równocześnie z blachami kuchennemi, rozpowszechnionemi obecnie, służącemi do gotowania.

  Na razie w Dzikowie znane było tylko palenie »na kominie«, przy czym garnki ze strawą do gotowania przystawiane były do ognia albo stawiane wśród ognia, jeśli się chciało gotowanie przyśpieszyć, a tu i ówdzie były w tym celu używane dymarki, czyli żelazne podstawki pod garnki.

  Prócz tego w każdej izbie znajdował się piec chlebowy tak duży, że można w nim było upiec chleb z pół korca mąki naraz, i piec do ogrzewania, do którego paliwo nakładało się z sieni przez długą szyję czyli tzw. »grubę«. Piece te budowane były z cegły surowej, nie palonej i zajmowały dużo miejsca w izbie, a sklepienie pieca chlebowego — »nalepa« i pieca do ogrzewania — »wierzchnica« było razem tak obszerne, że mogło spać na nim czworo ludzi.”

  Uprawa gruntu · Wartość gruntu · Narzędzia rolnicze · Nasiona i kolejne następstwo płodów · Ogrodnictwo i warzywnictwo · Kwiaty w oknach i ogródkach · Pszczelnictwo · Pastwisko · Hodowla i ceny koni, krów, trzody i drobiu
  http://www.linux.net.pl/~wkotwica/slomka/slomka-03.html

  Fragment:

  „Nie było dawniej takich, jak są teraz, narzędzi rolniczych. Pług był z deską drewnianą. Gdy w gruncie był perz albo mokro i wogóle, gdy grunt był ciężki, to jeden albo dwóch ludzi musiało pług taki z wielką forsą trzymać, a jeden czterema końmi poganiał. Za dzień przy wielkim wysiłku dało się zaorać ledwie pół tego, co się zorze dzisiejszym pługiem; więc jeżeli dawnym, drewnianym pługiem zorał na dzień pół morga gruntu, to dzisiejszym można zorać jeden mórg tej samej gleby, — z tą jeszcze różnicą, że gdy do dawnego pługa zaprzęgał gospodarz 4 konie i zatrudniał dwóch albo trzech ludzi, to dzisiaj w tej samej glebie zaprzęga 2 konie przy jednym człowieku. A w lżejszej glebie, gdzie pierwej musiał orać na dwa konie, dziś orze w jednego.

  Po lasach zamiast pługa używaną była socha, podobna do radła, którą oracz trzymał w rękach i zapuszczał w rolę na różną głębokość według potrzeby.

  Brony także były liche, z małymi gwoździami. Zamiast dzisiejszych żelaznych »pazurów« do czyszczenia gruntu z perzu było radło czyli drewniany osęk, którym się grunt radliło czyli »hakowało«.

  Do młócenia zboża używane były tylko cepy, a czyszczenie zboża odbywało się przez wianie w ten sposób, że na boisku w stodole przy otwartych drzwiach rzucało się ziarno szuflą po wiatr. W ten sposób oddzielało się ziarno od plewy: najcięższe ziarna padały najdalej, lżejsze bliżej, plewy pod nogi wiejącemu. Młocarnie i młynki do wiania wcale nie były znane. Sieczkę rznęło się w skrzynkach ręcznych, a co parobek lub gospodarz urznął wtedy przez cały dzień, to teraz przy sieczkarni korbowej ma się za pół godziny.

  W całej gminie nie było wozu, na którym byłoby choć za 1 zł. żelaza. Cały wóz był »bosy«, t. j., nie kuty, skrępowany wiciami brzozowemi. Na dowód, jak mało był ceniony, przytoczę fakt, że gdy wóz taki, odziedziczony po dziadku, sprzedałem szewcowi w Tarnobrzegu, Ignacemu Zdyrskiemu, ten za to po długim targu zgodził się podszyć mi proste buty, co wtedy mogło przedstawiać wartość 1½ reńskiego.

  Kto się wybierał w drogę takim wozem na 2 lub 3 mile, musiał mieć maźnicę, uwiązaną w tyle u wozu, do smarowania osi drewnianych, gdyż inaczej wóz piszczał i nie dało się jechać. Prócz tego brał ze sobą gruby drąg i sochę na windugę, konieczną przy smarowaniu wozu, gdyż własną siłą nie można go było ulżyć.

  Gdy kto jechał przez wieś, a miał osie nie nasmarowane i wóz mu skrzypiał wołali za nim: »Sprzedaj woły — kup se smoły!«”

  Rzemiosła i przemysł domowy: tkactwo, sukiennictwo, krawiectwo i kuśnierstwo, szewstwo i rymarstwo, wyrób kapeluszy słomkowych, kowalstwo i kołodziejstwo, bednarstwo, koszykarstwo, garncarstwo i strycharstwo, młynarstwo, olejarnie, garbarnie, maziarnie, miśkarze, druciarze, uwagi o rzemiosłach i przemyśle domowym
  http://www.linux.net.pl/~wkotwica/slomka/slomka-04.html#sec_4_06

  Fragment:

  „Po wsiach między lasami koło Majdanu Kolbuszowskiego kwitło bednarstwo. Prawie każdy chłop, mający mniejszy grunt, był tam bednarzem. Wyrabiali oni wszelkie naczynia gospodarskie, jak: beczki różnej wielkości; faski, dzieżki, konewki. skopki, cebrzyki, wanienki, niecki, tryfusy, dalej sita, przetaki, łopaty do chleba, pociaski, wreszcie łyżki, łyżniki, wrzeciona, sikawki ręczne, miotły. Naczynia były z drzewa sosnowego, świerkowego i olszowego, łyżki z twardego drzewa bukowego, miotły z gałązek brzeziny. Nadto w tych wsiach wyrabiane były opałki, okrągłe koszyki, koszałki z korzenia dartego na pasy.

  Materjał na te naczynia brali bednarze z lasów, wśród których mieszkali. Brali go bezpłatnie, do czego z dawien dawna byli przyzwyczajeni i, choć po uregulowaniu służebności ta wolność była zniesiona, woleli go zawsze ukradkiem z lasu wywozić pomimo czujności leśnych, — niż kupować choćby najtaniej.

  Były to wyroby bardzo zgrabne, ładne i tanie. Porządna konewka kosztowała 25 cnt., cebrzyk około 30 cnt., beczka duża 3-korcowa 1 r., opałka objętości jednej ćwierci, bardzo mocna 15 cnt., miotła 2 –3 cnt. Dziś te naczynia zastąpiono przeważnie blaszanemi, dowożonymi z zagranicy, ale i przemysł bednarski zupełnie jeszcze nie ustał.”

  Cegielnia · Wapniarnia i walka konkurencyjna · Kółko rolnicze
  http://www.linux.net.pl/~wkotwica/slomka/slomka-09.html#sec_9_04

  Fragment:

  „Zaraz od początku mego gospodarowania przemyśliwałem nad teym, jak by ten grunt najkorzystniej zużytkować. Kopiąc doły, przekonywałem się, że glina jest na 3 m. głęboko, – więc powziąłem myśl założenia cegielni. Liczyłem na zbyt cegły w Tarnobrzegu i w okolicy, gdyż na miejscu była tylko cegielnia dworska, w której wyrabiano cegłę na własny użytek. Ludzie zawodowi: strycharze, których rady przy sposobności zasięgałem, upewniali mię, że glina dobra, i cegielnia się opłaci. Zrobiłem próbę – wypaliłem w rozkopanej górze około 20.000 cegły, – okazało się, że jest dobra, ludzie ją rozkupili, i miałem ładny zysk.

  Więc wziąłem się stanowczo do wyrobu cegły: wymurowałem dobry piec, kierat, szopę, zgodziłem strycharza i od roku 1876 przez 30 lat cegielnia ta była ciągle w ruchu. Wypalało się w niej przeciętnie po 150.000 cegieł rocznie, w latach zaś, kiedy odbyt na cegłę był najlepszy, wypalałem przez lato 10 pieców po 22.000. Razem w ciągu 30 lat wypaliło się przynajmniej 5 miljonów cegły.

  Na tysiącu cegły miałem zarobek 5 złr., w czem mieściło się już wynagrodzenie za glinę. Rocznie więc miałem dochodu przeciętnie 750 złr., a w ciągu 30 lat cegielnia przyniosła mi przeszło 20.000 złr. dochodu.

  Pole przez cegielnię nie zepsuło się, ale, owszem, naprawiło, bo góra się zrównała, i na tem miejscu założyłem ogród warzywny i owocowy i staw odpływowy.”

  Polecam całą książkę. Można ją przeczytać online pod adresem:
  http://www.linux.net.pl/~wkotwica/slomka/slomka.html

  Pozdrawiam.

  Polubione przez 3 ludzi

 3. 🙂 Pan to potrafi opowiadać. Na uczelnie jako wykładowca Pan się nadaje lepiej, niż nie jeden mój wykładowca. Czasem przynudzają. 🙂 Bardzo ciekawe, zwłaszcza o tej kolei. Podkłady wymieniane co parę lat. Gdyby teraz tak było, to kolej nigdy nie byłaby masowym środkiem transportu.
  Czekam na 3 część.
  Pozdrawiam

  Polubione przez 1 osoba

  • Już jeden internauta rosyjski znalazł źródło potwierdzające (jest w jednej książce angielskiej i jednej rosyjskiej) – że pierwsze tory kolejowe to były drewniane, obite od góry paskiem metalu…

   A z wcześniejszego wpisu rewelacyjny jest ten fragment – cytuję:

   Jaka była wartość gruntu w pierwszych latach po ustaniu pańszczyzny, tego nikt nie wiedział ani nie słyszał, żeby kto grunt kupował i jakieś pieniądze chciał dać.

   Wogóle przed nastaniem wolności dzielenia gruntu i hipoteki nie kupowali chłopi gruntu wiecznością. Zwyczajnie mówili: »Czy to ja będę wiecznie żył, żebym kupował wiecznością«. Zresztą handel ziemią był utrudniony, bo na sprzedaż trzeba było otrzymać pozwolenie z Rzeszowa. Brali więc wtedy grunt tylko w dzierżawę, płacąc z morgi 5 zł. rocznie i to najczęściej nie pieniędzmi, ale ziarnem lub ziemniakami na wiosnę. Tego zwyczaju trzymał się ogół chłopów jeszcze i po nastaniu hipoteki i we wsi mogło się znaleźć na razie zaledwie paru takich, co z tym zwyczajem zrywali i grunt nabywali na własność.

   Dobrze pamiętam ten fakt, bo byłem już sporym chłopakiem, jak jednego wieczora do dziadka mojego przyszedł z flaszką wódki niedaleki sąsiad i kum i zaofiarował dziadkowi zamianę swego gospodarstwa za gospodarstwo dziadkowe. »Macie — powiada — 6 morgów gruntu i dajecie sobie jakoś radę, nic wam nie brakuje. Ja mam 18 morgów tej samej ziemi, i jakoś mi ciężko idzie. Ano kumie, mieniajmy się, szyja za szyję: wy przejdziecie na moje gospodarstwo, a ja na wasze«. A na to dziadek: »Kumie, wszystkobym wam zrobił, ale tego nie zrobię, — mnie tego gruntu wystarczy, chcę głowę położyć na swojem«. Tak kawał w noc się targowali i do żadnego skutku nie przyszli, bo dziadek mój nie chciał wtenczas dać 6 morgów za 18. Gospodarz ów nazywał się Michał Ozych, pochodził z Królestwa Polskiego, był osadzony na kmiecym gruncie przez hr. Tarnowskiego niedługo przed ustaniem pańszczyzny.

   Później, koło 1865 r., Jakób Tyniec sprzedał 3 morgi gruntu pierwszej klasy w ładnem położeniu za 600 złr.2 kowalowi dworskiemu Janowi Rydzowi. Głośnem to było w całej gminie, że »znalazł się — jak mówili — taki głupi, co tyle pieniędzy za 3 morgi gruntu wydał«. Dzisiajby dali — i tak płacą — za morgę takiego gruntu 3.000 złotych, ale wtenczas leżało dość gruntów i placów odłogiem.

   Ten kowal był pierwszym, który kupił grunt w Dzikowie, pieniądze miał z rzemiosła, bo był kowalem dworskim i wykonywał roboty kowalskie w mieście po pożarze. Z chłopów w Dzikowie pierwsi kupowali grunty Jan Sokół, Józef Szewc i ci wybili się na najbogatszych gospodarzy.

   Plus dodam Przemyślenia do trzeciej części:

   Nigdy w historii ludzkości nie było tak, że jedno plemię czy „państwo” było na jednym stopniu rozwoju a drugie plemię lub państwo na zupełnie innym poziomie!

   Wszak nawet jak Grecy walczyli z armią Persów – to w armii perskiej było podobno więcej Greków jak w greckiej!

   Wynalazki i idee rozprzestrzeniają się po planecie z siłą wirusów!

   Dlatego nie jest możliwy taki przypadek jak to opisałem, że Amerykanie w jakiejś dziedzinie byli i dziesięciolecia czy setki lat za Europą!

   Jak widać w tym co napisałem, pomysły na udoskonalenie silnika parowego jakie wymyślił Fitch – natychmiast wdrożył Trevithick.

   Nie ma odizolowanych społeczeństw – nawet teraz jak gdzieś w brazylijskiej dżungli żyją Indianie to już na ogół noszą koszulki bawełniane, takie jak masz Ty czy ja, i pewnie tam pisze „I love NY” 🙂

   Dlatego na przykładzie SA-1855 widać jak zaczęto na nowo kształtować historię. To modelowy przykład! W jednej dziedzinie techniki dołożyli 50 lat, w innej 100 lat. A jak weźmie się wszystko razem – „panoramicznie” – to wszystko trzeszczy w szwach!

   Zauważ jak spójne były społeczeństwa drugiej połowy XIX wieku! Wszędzie taki sam styl budowli, tak samo ubierali sie ludzie – zarówno w Paryżu, Moskwie, NY, czy w Manaus!

   Jak się pojawił gdzieś tramwaj – to zaraz były tramwaje we wszystkich miastach planety. Jak ktoś napisał ciekawą książkę – to czytali ją wszyscy! W oryginale lub w tłumaczeniach.

   Te same opery, niemal w tym samym czasie wystawiali w Kairze, Wiedniu, NY czy w Brazylii

   W celu znalezienia momentu „kiedy się to wszystko zaczęło” – bo niewątpliwie był taki moment – należałoby podchodzić jak Panowie Kamałow czy Vaduhan – w sposób panoramiczny. Cofając się wstecz – powiedzmy od roku 1900 – można znaleźć taki rok, że nagle pojawią się „niestykowki” technologiczne i kulturalne…

   Wydaje mi się ważne jest znalezienie konkretnego roku – kiedy zaczęto przerabiać historię – i uważam że to jest możliwe!

   Polubione przez 1 osoba

   • Uparty z Pana człowiek z tymi poszukiwaniami. 🙂 Ale to dobra cecha. Życzę powodzenia w dalszych badaniach.
    I zwróć uwagę jak możesz , na zachowanie niektórych użytkowników w dzisiejszym dniu, bo nie pamiętam, abym ja kiedykolwiek na tym blogu wyzywał kogoś od buców itd.. To są zachowania poniżej pewnego poziomu ,akceptowalnego na tym blogu. Przynajmniej dla mnie. Czas chyba na ostrzejszą reakcję, ale zrobisz jak zechcesz.
    Pozdrawiam.

    Polubione przez 1 osoba

Dodaj komentarz

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s