♫ – Alternatywna czy prawdziwa rzeczywistość?


♫ Alternatywna czy prawdziwa rzeczywistość?

https://pp.userapi.com/c840337/v840337049/326f/zD2OtH2Q738.jpg
Samochód elektryczny na nowych bateriach Edisona. Przejechał 1000 mil bez doładowywania…

Poniżej przedstawiam Państwu wybór linków z kilku/ moim zdaniem/ niezwykle interesujących, rosyjskojęzycznych blogów.

Autorzy zamieszczają informacje – przede wszystkim z XIX wiecznych gazet, opracowań, artykułów czy encyklopedii. Przedstawiany tym sposobem świat tylko na pierwszy rzut oka wydaje się „niespójny”, ale u Czytelnika powstaje nieodparte wrażenie iż przytaczane informacje kreują jakąś zupełnie inna, alternatywną rzeczywistość.

Przeważającą większość linkowanych poniżej wpisów dokonał rosyjski blogger Bekbułat Kamałow – „bskamalov”.

Przejrzałem jedynie część informacji (od połowy 2016), które starałem się podzielić i uporządkować w postaci pewnych tematów. Niektóre wpisy są „wielowątkowe” i siłą rzeczy trudno mi było powielać te same linki w różnych „kategoriach”. Starałem się minimalizować swoje komentarze, bacząc by były to raczej opisy a nie osobiste dywagacje.

Zdaję sobie sprawę, że powiedzmy za 100 lat trudno byłoby wyrobić sobie pogląd na naszą rzeczywistość tylko na podstawie naszej „kolorowej prasy”. Ale gdybyśmy się skupili tylko na drobnych fragmentach dotyczących historii, geografii czy wynalazków, obraz z tak tworzonej mozaiki zaczął by stanowić pewne przybliżenie naszej aktualnej rzeczywistości…

Na końcu (i „po drodze”) dorzucam dodatkowe, interesujące wpisy, które znalazłem podczas czytania…

Blogger „Chispa1707”, na podstawie znalezionych informacji stara się w sposób matematyczno-statystyczny znaleźć odpowiedzi na pytanie kiedy i w jakim stopniu została zafałszowana nasza historia…

Tutaj może się przydać znajomość „Cirkumpontyjskiej Prowincji Metalurgicznej” – informacja tylko w rosyjskiej wiki
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F

Jeszcze kilka słów wstępu i „smrodku dydaktycznego” do tego ogromnego materiału historycznego.

Z braku możliwości czasowych – większość linków nie jest opisana ale częściowo pogrupowana, choć niektóre konkretne linki „pasują” do kilku „grup”.

Autor „bskamalov” pisze cały czas o „Oldenburgach”. Nie bez przyczyny!

https://pl.wikipedia.org/wiki/Oldenburgowie
Nawet „durkopedia” podaje prawdziwe informacje o tym, że od Piotra III zaczyna się w Rosji dynastia Oldenburgów – bo Piotr przyjął nazwisko „Romanow”. A jego żona, Katarzyna II „Wielka” – też była z rodziny Oldenburg.

Dlatego też wszystkie wojny XIX wieku są wojnami „rodzinnymi” z tej racji, że wszystkie kraje Europy były rządzone przez Oldenburgów!

ПОЛНЫЙ ТИТУЛ НИКОЛАЯ II

Знаете ли что, полный титул последнего царя России был таким: «Божиею поспешествующею милостию Николай Вторый, император и самодержец Всероссийский, Московский, Киевский, Владимирский, Новгородский; царь Казанский, царь Астраханский, царь Польский, царь Сибирский, царь Херсонеса Таврического, царь Грузинский; государь Псковский и великий князь Смоленский, Литовский, Волынский, Подольский и Финляндский; князь Эстляндский, Лифляндский, Курляндский и Семигальский, Самогитский, Белостокский, Корельский, Тверский, Югорский, Пермский, Вятский, Болгарский и иных; государь и великий князь Новагорода низовския земли, Черниговский, Рязанский, Полотский, Ростовский, Ярославский, Белозерский, Удорский, Обдорский, Кондийский, Витебский, Мстиславский и всея северныя страны повелитель; и государь Иверския, Карталинския и Кабардинския земли и области Арменския; Черкасских и Горских князей и иных наследный государь и обладатель, государь Туркестанский; наследник Норвежский, герцог Шлезвиг-Голштейнский, Стормарнский, Дитмарсенский и Ольденбургский и прочая, и прочая, и прочая».

Inna rzecz godna zapamiętania w czasie przeglądania tych informacji to wyłaniający się z nich zupełnie inny niż nam oficjalnie wiadomo obraz historii Polski i świata.

W XIX wieku Niemcy i Rosjanie (a właściwie rosyjscy Oldenburgowie) napisali nam historię, której do tej pory się uczymy w szkołach. Wygląda jednak na to, że wiele spraw „stało inaczej” niż nam się teraz wydaje.

Po pierwsze – jedni XIX wieczni historycy twierdzą, że Polska „upadła” w roku 1656, zgodnie z traktatem w Radnot, który choć nie wszedł w życie, jednak był symbolem rozbioru Polski.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Traktat_w_Radnot
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_II_Rakoczy

Inni twierdzą, że Polska „upadła” jako kraj w roku 1574, gdy Henryk III „Walezy” przekroczył granice Polski w drodze do Francji. W istocie, Polska miała wtedy czterech wybranych władców. Dalej formalnie „Walezego”, oraz przez część szlachty wybranego Stefana Batorego – lennika osmańskiego. Część szlachty wybrała Joannesa zwanego Iwanem „Groźnym” a inni Habsburga.

Dlatego z jednej strony – wojna Batorego z Moskwą była wojną o tron pomiędzy dwoma królami Polski. Z drugiej strony, była to wojna pomiędzy Imperium Osmańskim (bo wybierając na króla lennika osmańskiego, Polska stawała się krajem lennym i podległym Osmanom) a księstwem Moskiewskim przekształcającym się akurat wtedy w cesarstwo imperialne.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_III_Walezy

Inni historycy twierdzą, że ostateczny rozbiór Polski został dokonany w 1815 roku w Wiedniu przez rządzących Prusami, Austrią i Rosją Oldenburgów.

Prawne i gospodarcze przypieczętowanie tego ostatecznego rozbioru nastąpiło w latach 1830 i 1863 czyli po tak zwanych „powstaniach”. Powstania – czyli ówczesne „kolorowe rewolucje” zostały sprowokowane bo służyły do rugowania Polaków z ich ziem (podobny charakter miały „kolorowe rewolucje” w Rosji w tym samym czasie) – by ziemie te wykupywali niemieccy koloniści oraz starozakonni. Do tego celu zorganizowano w Europie „walkę z pańszczyzną” – która była potrzebna do przejęcia ziem Polaków i Rosjan.

Analogiczne przyczyny i cele stały za północnoamerykańską „walką z niewolnictwem”. Chodziło tam także tylko i wyłącznie o przejęcie ziemi Południowców oraz siły roboczej której brakowało na Północy.

Schemat grabieży ziem Polski i Rosji przez Oldenburgów wyjaśniony jest niżej. Tu dodatkowo przytaczam te linki
http://bskamalov.livejournal.com/4104141.html
http://bskamalov.livejournal.com/4105248.html

Na ziemiach Rzeczpospolitej (podobnie jak w Rosji „do Oldenburgów” i w południowych stanach USA) istniał system feudalny. Co to oznacza? Ano to, że panował starosłowiański, bezpieniężny, symbiotyczny, system „mafijny” – „senior / wasal”.

Działało to tak: wasal – „szlachciur-baron” – miał obowiązek poświęcić dla seniora (swojego zwierzchnika – np. króla) 40 roboczodni w roku. Stąd biorą się zupełnie niezrozumiałe przerywanie wojen i „pochodów” – szlachta nagle wracała do domu w trakcie działań wojennych bo skończyły się dni robocze jakie szlachcic był winien seniorowi!!!.

WOLNY włościanin obrabiał SWOJĄ ziemię i „za ochronę” – czyli za bezpieczeństwo na drogach w drodze na jarmark gdzie sprzedawał swoje plony (na przykład) płacił „szlachciurze” podatkiem w naturze (jako tak zwana „pańszczyzna”) – wynoszącym od 4 do 14 dni w ROKU! Była to wymiana usług bezpieniężna!

Baron-szlachcic był zobowiązany do zapewnienia rodzinie chłopskiej ziemi, domu, konia i narzędzi.

Jeżeli były jakieś podatki / zamiast pańszczyzny – jak w przypadku rzemieślników czy mieszczan/ – wynosiły NIE WIĘCEJ niż 10% = JEDNĄ DZIESIĄTĄ /zarobków czy plonów/. Porównajcie sobie teraz z podatkami jakie obecnie Państwo płacicie – rozbitymi dla ich ukrycia na tysiąc części i sposobów!

System „feudalny” można porównać do systemu socjalistycznego w PRL i krajach Europy Wschodniej. Państwo, czyli XX wieczny „feudał-baron-szlachcic” zapewniało robotnikom pracę, dom, szkoły, kulturę, wczasy i opiekę medyczną. W zamian „poddany” spłacał to pracą. Zarobione pieniądze szły „na życie” i podnoszenie swojego bogactwa…

Robotnik był tak jak dawny chłop niejako „przywiązany do ziemi”, czyli do fabryki i mieszkania. Po 1989 roku „sprywatyzowano” ten system neo-feudalny. Każdy musi teraz dbać o siebie – pracę, mieszkanie i ochronę zdrowia – dodatkowo „zrekompensowano” te zmiany („uwolnienie od przywiązania do ziemi / fabryki / miasta”) oferując wysokooprocentowane kredyty. Czyli mamy dokładnie powtórzony mechanizm XIX wiecznego „uwalniania chłopów” w Europie i „walki z niewolnictwem” w USA. System „amerykańskiego niewolnictwa” był dokładnym analogiem systemu feudalnego w Europie XIX wieku czy systemu „socjalistycznego” wieku XX. O „niewolników” dbano, edukowano, leczono, wyposażano w mieszkania i własną ziemię…

https://3.bp.blogspot.com/-amgekWojmxU/WCNgyaTAZ5I/AAAAAAAAX3I/BxiRPVM-Es0CrvF0jGo2ik6KLlHzgm9QQCLcB/s1600/1870%2B0000365.jpg

https://1.bp.blogspot.com/-qYOFqk0tdRE/WCNUgKGpHaI/AAAAAAAAX24/hc5Zl1F7OrEHGPRHmEViudwTi1o02ONQQCLcB/s1600/1870%2B0000364.jpg

W XIX wieku ziemie polskie a raczej ich wartość, stały się podstawą zbicia ogromnych majątków przez Austrię, Prusy i Rosję – a raczej przez rządzących tymi krajami Oldenburgów.

Pod pozorem i za sprawą „powstań” czyli „kolorowych rewolucji” zabierało się majątki „szlachciurom”, chłopom i „mieszczanom”, by sprzedawać je niemieckim kolonistom. Następnie (około roku 1870) wprowadzono „sądy pokoju” oraz „banki ziemskie” – by ostatni legalni posiadacze ziemi czyli chłopi „pańszczyźniani” oraz właściciele wielkoobszarowych majątków (szlachta) a także mieszczanie byli albo pozbawieni w „mocy prawa” majątku (sprzedawanego „niemieckim kolonistom”), albo by zaczęli płacić ogromne podatki z tytułu posiadanego majątku. Samo „zatwierdzenie w sądzie” dokumentu własnościowego kosztowało ogromną sumę 300 rubli! (1871). Dlatego też zaraz banki oferowały „pomoc”. A jak ktoś się nie wywiązywał ze zobowiązań – to majątek, spłachetek ziemi, kamienica – szła dla „niemieckich kolonistów”.

Pozbawianych własności ludzi ściągano do fabryk, które w tym czasie na terenie całej Europy budowano…

Podobny system Oldenburgowie zastosowali na Powołżu, Kubaniu oraz na Kaukazie. System ten działa do tej pory – co mieliśmy przetrenowane na sobie po roku 1989 w Polsce a po roku 1991 w Rosji. Wszak każda „kolorowa rewolucja” służy do zbicia kapitału na „rewolucjonistach”…

Stąd też I WŚ, która wybuchła po tym jak społeczeństwa Europy spłaciły kredyty i ludzie stali się właścicielami nieruchomości. Teraz można było wybić miliony i zrównać z ziemią ich domy.

By… zaproponować nowe kredyty spłacane przez kolejne pokolenie…

Pytanie o to, skąd się wzięły setki tysięcy /a może miliony/ niemieckich kolonistów w Europie Wschodniej i Rosji jest związane z odpowiedzią na pytanie czy aby nie zatonęła wtedy Doggerlandia i duża cześć Niemiec, w związku z przebiegunowaniem osi ziemskiej – co mogło mieć miejsce końcem XVIII wieku…

Idiotyzmy z „durkopedii” i nie tylko
https://pl.wikipedia.org/wiki/Doggerland
https://en.wikipedia.org/wiki/Doggerland
http://tvnmeteo.tvn24.pl/informacje-pogoda/ciekawostki,49/tsunami-zmylo-naturalne-przejscie-miedzy-europa-a-wyspami-brytyjskimi,121554,1,0.html
https://humanities.exeter.ac.uk/archaeology/research/projects/title_89282_en.html

PS1

Naturalny, trwający setki czy tysiące lat „symbiotyczny system kołchozowy” czyli feudalny jest w ludziach tak głęboko utrwalony, że zupełnie zrozumiała staje się akceptacja przez społeczeństwo ZSRR (i krajów socjalistycznych Europy Wschodniej) wszystkich tych kołchozów i sowchozów – był to wszak powrót do „naturalnego” i znanego wszystkim systemu pracy i życia.

Wydaje się też zrozumiała „walka z kułakami” na radzieckiej wsi. Bo skąd i jak się pojawili tam „kułacy” – rolnicy którzy posiadali o wiele więcej ziemi niż inni? Byli to potomkowie niemieckich (zachodnich) kolonistów osadzonych tam przez Oldenburgów w XIX wieku, kosztem chłopów i ich „baronów” dysponujących swą ziemią od setek lat.

Zrozumiałe się też stają różne bunty chłopskie i „rabacje” XIX wieku – które tak naprawdę skierowane były przeciwko nowym porządkom a za zachowaniem starej i rzekomo (tak nam się mówi) – „znienawidzonej” pańszczyzny.

PS2

Po przeczytaniu i przestudiowaniu tych linków pojawia się pytanie – czy Oldenburgowie przechwycili władzę i sterowanie historią tuż przed Katastrofą czy w jej wyniku?

PS3

Blogger „bskamalov” stosuje specyficzne nazewnictwo i swoisty humor. Przykładowo: „Babaje” to mieszkańcy obecnych krajów arabskich a „Papuasi” to Słowianie zamieszkujący obecną Rosję i Europę Wschodnią.


= = = = = =

Linki dodatkowe

http://chispa1707.livejournal.com/ (Андрей Степаненко)
http://bskamalov.livejournal.com/

Plus ciekawy blog:
http://mylnikovdm.livejournal.com/
http://vaduhan-08.livejournal.com/

Plus „zakazana pseudonauka” chronologii Fomienki

Z durkopedii:

Nowa Chronologia – pseudonaukowa teoria oparta na pracach Mikołaja Morozowa i Jeana Hardouina dotyczących starożytności. Nowa Chronologia jest powszechnie kojarzona z Anatolijem Fomienką, pomimo że jest wynikiem współpracy pomiędzy Fomienką a kilkoma innymi matematykami.

Jest ona krótsza od klasycznej chronologii, ponieważ cała historia starożytna Greków, Rzymian oraz Egipcjan została włączona do średniowiecza. Zgodnie z tą chronologią historia ludzkości sięga 800 n.e., o latach 800-1000 n.e. nie ma praktycznie żadnych informacji, a większość wydarzeń miała miejsce w latach 1000-1500 n.e.

Chociaż niektórzy rewizjoniści chronologii tworzyli własne koncepcje chronologii, skracające historię starożytną przez eliminację różnych okresów wieków ciemnych, żadna z nich nie jest tak radykalna, jak Nowa Chronologia. Nowa Chronologia jest odrzucona przez uznanych historyków i sprzeczna z metodami datowania bezwzględnego i względnego.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowa_chronologia_(Fomienko)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_(%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Anatolij_Fomienko
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87

Linki na książki mówiące o fałszowaniu historycznych źródeł
http://www.kramola.info/vesti/novosti/issledovaniya-falsifikacii-istoricheskih-istochnikov

Rodzynek przykładowy
http://www.tart-aria.info/ob-astrahani/


Tyle „słowa wstępnego” – niżej przejrzane dla Państwa linki…

 1. Wojna prusko – francuska 1871 / Francja – Prusy – Anglia/
 2. I WŚ i nie tylko

 3. Imperium Osmańskie i XIX wieczny Bliski Wschód

 4. Przebiegunowanie Ziemi

 5. Absurdy i nielogiczności (przepisywanie historii)

 6. Sprawy ciekawe i ciekawostki

 7. Polonica

 8. Akwedukty, wieże / minarety, amfiteatry

 9. Heraldyka

 10. Rosja

 11. Wynalazki XIX wieku, świat

 12. DODATKI

= = = = = = = = =

https://imgprx.livejournal.net/d321e1aa18b540209b3a616e3afe81ff027673ee/o1s9VOtVaKnN8NHrp1xE0id-GFvrl6lOTeBKscgYOObapZtZ1MlA8BO3s3aZ-kBNemP8yHLaohS7F544RUg7dcoTjA8HB3CueimJI8YZEt4JxouMeAtKKpu5AzJpG8kQvtk8RLHPqQGTH-CQRyx4Wwy35EDc9x7laAmgarTBtPA
Wysyłanie do Anglii wziętych do niewoli Komunardów (zwanymi tu „komunistami”)…


1. Wojna prusko – francuska 1871 / Francja – Prusy – Anglia

Według Autora linków (bskamalov), kluczem do zrozumienia historii XIX wieku jest wojna prusko-francuska. Wojna dziwna i odmiennie wyglądająca w porównaniu z naszą szkolną wiedzą. Do prowadzenia każdej wojny potrzeba trzech rzeczy. Pieniędzy, pieniędzy i jeszcze raz pieniędzy. Skąd Prusy miały ich aż tyle, jeżeli to Francja była wtedy „bankierem Europy”, emitującym ówczesnego „światowego dolara”. Skąd Prusy wzięły rekrutów? Chyba że faktycznie walczyły tam wojska rosyjskich Oldenburgów? Dziwnie archaiczne wyposażenie armii francuskiej i aż za nowoczesne działa niemieckie. Dlaczego po poddaniu się Francuzów z premedytacją niszczono Paryż? Kim byli „komuniści”, czyli „Komunardzi” – ewakuowani po klęsce do Anglii? Dlaczego zniszczono wszystkie jakie były we Francji archiwa. A co dziwne, nawet papierka nie zagięto we francuskich bankach. Należy też pamiętać o nałożonej na Francję przez Prusaków niewyobrażalnie wielkiej kontrybucji…

Statystyka wojny. Opis obu walczących stron
http://bskamalov.livejournal.com/4093107.html

Informacje z wojny
http://bskamalov.livejournal.com/2914787.html

Nic nie pasuje! Skąd Prusy wzięły tyle wojska? A nie było to aby wojsko rosyjskie? Akurat wtedy w Rosji „rozpuszczają do domów” 80 tysięcy żołnierzy.
Rosjanie, podobnie jak Angole sprzedają Francuzom stare i archaiczne uzbrojenie
http://bskamalov.livejournal.com/4094065.html

plus
Kto jest w armii „niemieckiej”? Świadek opisuje że nie ma oznak żadnej mobilizacji!
http://bskamalov.livejournal.com/4095410.html

Cała Europa się zbroi i powołuje rekrutów a w Rosji zwalniają do domu aż cztery zaciągi do wojska. Możliwe, że te cztery „roczniki” to wojsko jakie walczyło we Francji jako „Prusacy”. Także o dochodach Rosji i o tym, że winnych polskich powstańców skazuje się na konfiskatę mienia
http://bskamalov.livejournal.com/4097093.html

Okazuje się że we francuskiej niewoli znajdują się cudzoziemcy. I to nie Prusacy – ale – 300 Polaków, 250 „Italiańców”, 165 „belgijcew”, 50 „russkich”, 50 „Węgrów” i „Mołdo-Wałachów”. Bardzo mało Hiszpanów i tylko 20 Niemców. To kto wojował z Francją w 1870/1871???? A może to byli turyści i przypadkiem dostali się do niewoli? Takie ówczesne „zielone ludziki”?
http://bskamalov.livejournal.com/4098291.html

Kapitulacja Paryża. Warunki. Rysunki i mapy które nie pasują do znanej rzeczywistości. Na mapach forty „gwiazdy”, których nie ma na rysunkach i opisach
http://bskamalov.livejournal.com/4085267.html

Po zdobyciu Paryża wymyślono kapitalny biznes! Sprzedawano masowo wykonywane fotografie zniszczeń wojennych jakie „dokonali komuniści” – a dla przypomnienia, w innych linkach są informacje że jak Prusacy zajmowali Paryż zniszczenia były minimalne. Potem zostało miasto całkowicie zrujnowane. Ale wracając do interesów – ilości sprzedawanych zdjęć oszałamiają – 150 tysięcy, 50 tysięcy, 500 tysięcy! Jeden z wpisów mówi o tym, że przecież rewolucja zaczęła się po zdobyciu Paryża! Dziwny podpis pod grafiką…
http://bskamalov.livejournal.com/4097785.html

Po zwycięstwie Niemiec nad Francją zaczynają się wielodniowe, ogromne pożary w Moskwie. 1871
http://bskamalov.livejournal.com/4097819.html

Forty francuskie „średniowieczne”. Forty typu „gwiazda” najwyraźniej zaczęto budować po roku 1870. Francuzi używają archaicznych armat. Nowoczesną broń wysyłają im Anglicy i Amerykanie. Ciekawa wzmianka o „dalekosiężnym oświetleniu elektrycznym”. Z „bateryjek”????
http://bskamalov.livejournal.com/4068163.html

Żadnych „fortów gwiazd”. Wszędzie we Francji średniowieczne zamki jako „współczesne twierdze”
http://bskamalov.livejournal.com/4095736.html

Testowanie umocnień /fortów/ „pod kątem budowanych”. Czy forty „gwiazdy” pojawiły się w tym momencie? 1870 rok
http://bskamalov.livejournal.com/4066373.html

Forty „gwiazdy” raz są raz ich nie ma
http://bskamalov.livejournal.com/4096614.html

Forty gwiazdy
http://bskamalov.livejournal.com/4143008.html

Fort gwiazda w Gdańsku. „Древнюю” историю писали в конце 19 века и „звезды” попали у когона 100 , а кого и 200 лет в прошлое в зависимости от наглости.
http://bskamalov.livejournal.com/4158539.html

W latach 1855-1870 masowo buduje się forty-gwiazdy?
http://bskamalov.livejournal.com/4133533.html

Strasburg 1870. Nie ma fortów „gwiezdnych”! A są na mapach!
http://bskamalov.livejournal.com/4135002.html

1855 Battle of Kinburn. Gdzie „fort gwiazda”? Krymska wojna
http://bskamalov.livejournal.com/4135752.html

Paryż
http://bskamalov.livejournal.com/2911463.html

Раньше войска могли стоя стрелять друг в друга по несколько часов и без толку ?
http://bskamalov.livejournal.com/2910394.html

Strasburg
http://bskamalov.livejournal.com/2910935.html

Czy Strasburg zniszczono podczas I WŚ a potem nam się wmawia że zniszczono go w roku 1870-1871?
http://bskamalov.livejournal.com/4152063.html

Bombardowania niewiele dają! Niemcy wszystko minują i wysadzają w powietrze (1870-71)
http://bskamalov.livejournal.com/4152222.html

Paryż 1871
http://bskamalov.livejournal.com/2925686.html
http://bskamalov.livejournal.com/2925425.html

Wyrąbane lasy pod Paryżem służyły do jego spalenia?
Komunardzi też podpalają Paryż
http://bskamalov.livejournal.com/2931842.html

1871 komuna paryska – Wsadzanie do statków jeńców „komunistów”. Wysyłają ich do Anglii.
http://bskamalov.livejournal.com/2918157.html

Pałac w Nancy przed pożarem
http://bskamalov.livejournal.com/2920308.html

Amfiteatr ? w Paryżu
http://bskamalov.livejournal.com/2908794.html

Ilustracje zniszczeń wojennych 1871
http://bskamalov.livejournal.com/2909031.html

Orlean bitwa
http://bskamalov.livejournal.com/2905777.html

Zdobycie Rzymu / Napoleon III
http://bskamalov.livejournal.com/2910550.html

Garibaldi we Francji
http://bskamalov.livejournal.com/2904690.html

Ilustracje wojenne
http://bskamalov.livejournal.com/2912636.html
http://bskamalov.livejournal.com/2912969.html – armia bawarska
http://bskamalov.livejournal.com/2913816.html
http://bskamalov.livejournal.com/2915123.html

Paryż
http://bskamalov.livejournal.com/2913044.html

1871 Paryż na razie nie jest zniszczony bo jest potrzebny Prusakom dla kontrybucji?
http://bskamalov.livejournal.com/2892544.html

Berlin 1871 . Panorama
http://bskamalov.livejournal.com/2926871.html

Rewolucjoniści kolorowi z 1871 uciekają do Londynu
http://bskamalov.livejournal.com/2927328.html

Dlaczego komunardzi nie ruszyli ówczesnego centrobanku – nie było rozkazu?
http://bskamalov.livejournal.com/2927580.html

Czerwoni zniszczyli Paryż ale centrobanku nie tknęli
http://bskamalov.livejournal.com/2950626.html

Komunardki
http://bskamalov.livejournal.com/2928533.html
http://bskamalov.livejournal.com/2929190.html

Niemcy weszli w nienaruszony Paryż i zniszczyli go całkiem
http://bskamalov.livejournal.com/2929536.html
http://bskamalov.livejournal.com/2930631.html

Ostatnie dni komuny
http://bskamalov.livejournal.com/2933098.html
http://bskamalov.livejournal.com/2933591.html
http://bskamalov.livejournal.com/2933939.html <cuiekawe
http://bskamalov.livejournal.com/2934385.html
http://bskamalov.livejournal.com/2937744.html

Komuna – Paryż
http://bskamalov.livejournal.com/2936645.html
http://bskamalov.livejournal.com/2939941.html
http://bskamalov.livejournal.com/2940909.html
http://bskamalov.livejournal.com/2943675.html
http://bskamalov.livejournal.com/2945127.html

Ogólnie ciekawie opisanie
http://bskamalov.livejournal.com/2946414.html

Kanonierki pod Paryżem
http://bskamalov.livejournal.com/2936528.html

Straty armii niemieckiej
http://bskamalov.livejournal.com/2937469.html

Rzym – kopią Paryża? Dlatego został spalony?
http://bskamalov.livejournal.com/2935642.html

http://bskamalov.livejournal.com/2914319.html
Berlin

1864 epidemia ospy w Londynie
http://bskamalov.livejournal.com/2907558.html

Ospa wynikiem czy powodem wojny 1871
http://bskamalov.livejournal.com/2898510.html

Pod Paryżem 1871
http://bskamalov.livejournal.com/2902250.html

Wojna. Havr z ptasiego lotu (podczas tej wojny zaczęto stosować fotografię z balonów)
http://bskamalov.livejournal.com/2015/08/07/

Pod Paryżem po ataku niemieckiej artylerii
http://bskamalov.livejournal.com/2903058.html

Paryż 1871
http://bskamalov.livejournal.com/2895641.html

Po co są wojny? Dla likwidacji nadwyżek ludności! Przykłady. Francja 1871. Jest już rozejm a niemieckie dowództwo daje rozkaz do nocnego, samobójczego ataku na francuski fort, mimo tego że Francuzi się poddają. Przed stworzeniem cesarstwa niemieckiego, należało fizycznie zlikwidować wierchuszkę dotychczasowych księstw niemieckich. Wojna to idealna sposobność do tego!
Dodatkowo w linku informacje przeczące oficjalnej historii współczesnej. Np ukaz Piotra III (1762) o „uwolnieniu dworzan”.
http://bskamalov.livejournal.com/4086701.html

Wydarzenia we Francji są powielane w Hiszpanii i Włoszech. Jacyś powstańcy, jakiś Garibaldi. Powstania to świetny pretekst do odbierania ziemi…
http://bskamalov.livejournal.com/4086794.html

Nietypowe zjawisko na niebie
http://bskamalov.livejournal.com/2896351.html

Nieporządki w Paryżu 1871
http://bskamalov.livejournal.com/2896420.html

По ходу "дгямучие" звезды где то из 1860-1870 годов
http://bskamalov.livejournal.com/2897141.html

Paryż 1871. Nie zniszczony
http://bskamalov.livejournal.com/2897264.html

Paryż z góry widziany
http://bskamalov.livejournal.com/4154241.html

Francuska bateria. Starożytne działa
http://bskamalov.livejournal.com/4101997.html

Pruska bateria. Wojny „podziemne”?
http://bskamalov.livejournal.com/4150961.html

Wcześniej armia francuska w łachmanach przechodzi do Szwajcarii teraz wraca francuski wojak do wioski swej
http://bskamalov.livejournal.com/2898994.html

Francja i Turcja – realia 1871
http://bskamalov.livejournal.com/2947224.html

Ile kosztowała okupacja Francji w 1871
http://bskamalov.livejournal.com/2946642.html

Archeolodzy potwierdzają że Prusy w 1871 wzięły co było ich! Znaleziono na tyczonej granicy kamień co w ziemi 320 lat przeleżał z napisem 'Francja". Jakie to proste – znaleźć stary „kamień graniczny”
Чурке Джугашвили надо было так же найти камни "терра де РОМАНИЯ / ФИНЛЯНДИЯ / ПОЛЬША" в 1940 году.
http://bskamalov.livejournal.com/2947341.html

Powstanie w Algierii przeciwko Francuzom
http://bskamalov.livejournal.com/2947608.html

Prusacy używali do transportu armii lokomobili. Na masową skalę
http://bskamalov.livejournal.com/4209037.html

Kwarantanna na belgijskiej granicy
http://bskamalov.livejournal.com/2899918.html

1871 Porównanie armii tureckiej i austriackiej
http://bskamalov.livejournal.com/2900288.html
Турция не могла физически воевать с Россией ни в 18 ни в 19 ни в 20 веке, разве что огребать люлей и ждать помощи от англо-франко-германских хозяевей.

1871 Wprowadzenie w Niemczech Marki
http://bskamalov.livejournal.com/2957186.html
Wszystkie monety niezależnie od ich nazw to są franki

Nowe mundury francuskie
http://bskamalov.livejournal.com/2960592.html
http://bskamalov.livejournal.com/2956748.html
Zamknięcie domów gry w Niemczech
Допустим ГАМбург не ИГРАЙбург, тогда что значит НауГЕЙМ (где теперь … ИГРАЮТ) ?
Ну надо же … Петя №1 с РЕВОЛЬВЕРОМ бегал !!!

http://bskamalov.livejournal.com/2955886.html
Так значит ГАМбург был всего лишь ГЕЙМбургом = ИГРАЙгород
Homburg! kasyna itd…

Plus o niemieckiej „flocie”

Великий германский флот нарисуется около Китая лет через 20, а пока Пруссия имела всего лишь ОДИН броненосец против французской эскадры. Торговый германский флот не мелькал пока. Значит развлекали чужих морячков.

Prusy zezwalają na noszenie przez oficerów medali rosyjskich. Ciekawe nazwiska
http://bskamalov.livejournal.com/2953297.html

Anglia – cennik za patenty oficerskie
http://bskamalov.livejournal.com/2952837.html

Anglia. Masz pieniądze to możesz być kapitanem
http://bskamalov.livejournal.com/2944563.html

= = = = = = = = =
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/4b/d7/32/4bd732242b22e17e5fe94b3363d44fd0.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/0c/c5/ea/0cc5eaba3488916debf74e21dc72cb5d.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/ff/c9/57/ffc9575c1955d27eb445d0583b86b9bd.jpg
Pierwsze dwa zdjęcia przedstawiają słonie używane przez Anglików, na dole słoń używany przez Niemców. Zwyczajne obrazki I WŚ…

02, I WŚ i nie tylko

Poniżej linki dotyczące I WŚ jakiej osobiście nie znałem. Żołnierze w zbrojach które można zobaczyć w Malborku, używanie kusz, ballist, trebuszetów. Miecze, kolczugi i żelazne strzały zrzucane z samolotów. Ultranowoczesna technika zmieszana z zupełnym średniowieczem…

Hasłowo jest to „I WŚ”, ale ogólnie biorąc linki traktują o uzbrojeniu i wojskowości w szerszym przedziale czasowym, zahaczając o Wojnę Krymską i osiągnięcia sztuki wojennej początków XX wieku…

Gruzini i nie tylko końcem XIX wieku w kolczugach. Zachód sprzedaje „aborygenom” starą produkcję czy produkuje taki standard i dla siebie ? (połowa i koniec XIX w)
http://bskamalov.livejournal.com/4116269.html

Anachronizmy – zbroje w I WŚ. Kirasjerzy itd… Katapulty, łuki, arbalety. Średniowiecze w czasie I WŚ
Amerykański „rycerski hełm” standardu nr 9 z czasu I WŚ. Standardowe hełmy „rycerskie” z USA z XIX i XX wieku
http://bskamalov.livejournal.com/4117589.html
http://bskamalov.livejournal.com/4118010.html
http://bskamalov.livejournal.com/4118044.html
http://bskamalov.livejournal.com/4118516.html
http://bskamalov.livejournal.com/4119856.html
http://bskamalov.livejournal.com/4120139.html
http://bskamalov.livejournal.com/4121295.html
http://bskamalov.livejournal.com/4121533.html
http://bskamalov.livejournal.com/4122706.html
http://bskamalov.livejournal.com/4123143.html
http://bskamalov.livejournal.com/4123433.html
http://bskamalov.livejournal.com/4123782.html
http://bskamalov.livejournal.com/4123925.html
http://bskamalov.livejournal.com/4124331.html
http://bskamalov.livejournal.com/4124433.html

Czy tak odlewano „starodawne” hełmy?
https://bskamalov.livejournal.com/4234463.html

Cd średniowiecza w I WŚ
http://bskamalov.livejournal.com/4124999.html
http://bskamalov.livejournal.com/4125423.html <pałkami walczyli?
http://bskamalov.livejournal.com/4127179.html
http://bskamalov.livejournal.com/2017/01/14/
http://bskamalov.livejournal.com/4127296.html
http://bskamalov.livejournal.com/4127571.html

Dalej o tym, dlaczego „średniowiecze” pojawiło się w czasie I WŚ
http://bskamalov.livejournal.com/4124433.html
http://bskamalov.livejournal.com/4124758.html <<ciekawie podsumowane!

Średniowiecze które pojawiło się w XIX wieku wraz z „wiekiem brązu”. O hełmach…
http://bskamalov.livejournal.com/4160248.html
http://bskamalov.livejournal.com/4160441.html
http://bskamalov.livejournal.com/4160661.html
http://bskamalov.livejournal.com/4160968.html
http://bskamalov.livejournal.com/4161061.html
http://bskamalov.livejournal.com/4161704.html

Niemcy, Francuzi, górnicy i kaski. Niemcy zrobili miękkie, skórzane hełmy.
http://bskamalov.livejournal.com/4135397.html

Hełm rycerski w Australii
http://bskamalov.livejournal.com/4136751.html

Hełmy wojny krymskiej. Forty wojny krymskiej.
http://bskamalov.livejournal.com/4134353.html
http://bskamalov.livejournal.com/4134740.html

W 1893 zaczęto stosować aluminiowe hełmy i kaski!
http://bskamalov.livejournal.com/4166839.html

O hełmach i kaskach ciekawie. Dlaczego na nich takie wzmocnienia? Bo zabezpieczały przy pracach górniczych! Podkopy! A z boku lub od czoła montowano świeczkę!
http://bskamalov.livejournal.com/4122276.html
http://bskamalov.livejournal.com/4132030.html
http://bskamalov.livejournal.com/4132119.html

Saperzy napoleońscy. Zawsze z toporem, granatami długim płaszczu. Kirasjerzy to zakuci w „średniowieczne” zbroje żołnierze?
http://bskamalov.livejournal.com/4131380.html

Saperzy / grenadierzy – kaski hełmy. Potrzebne w podkopach takie! Świeczka na kasku
http://bskamalov.livejournal.com/4131626.html

Plus
http://bskamalov.livejournal.com/4141211.html

Prace górnicze
http://bskamalov.livejournal.com/4127920.html

Prace saperskie – podkopy
http://bskamalov.livejournal.com/4138107.html
http://bskamalov.livejournal.com/4140798.html
http://bskamalov.livejournal.com/4140844.html

Różne armie – podkopy
http://bskamalov.livejournal.com/4126498.html
http://bskamalov.livejournal.com/4126723.html

Nie gaz-maski ale aparaty do oddychania przy kopaniu tuneli. Kirasjerzy to specnaz a nie konnica
http://bskamalov.livejournal.com/4132698.html
http://bskamalov.livejournal.com/4133117.html

Specnaz XIX w. Saper od sap-roller? Gabiony
http://bskamalov.livejournal.com/4133876.html
http://bskamalov.livejournal.com/4134097.html
http://bskamalov.livejournal.com/4134498.html

1920 rok podręcznik o hełmach i zbrojach. Rok 1920!
http://bskamalov.livejournal.com/4129748.html

Stąd hełmy "starożytne"????
http://bskamalov.livejournal.com/4132482.html

Artyleria
http://bskamalov.livejournal.com/4129892.html << naboje z gazem
http://bskamalov.livejournal.com/4130128.html
http://bskamalov.livejournal.com/4130408.html
http://bskamalov.livejournal.com/4130822.html

Artyleria 1918. Archaizmy nieprawdopodobne
http://bskamalov.livejournal.com/4146952.html

Angielskie działa 15 calowe. 1867
http://bskamalov.livejournal.com/4148221.html

Działa / artyleria (czy amfory były pociskami?). Jak robiono armaty?
http://bskamalov.livejournal.com/4128227.html
http://bskamalov.livejournal.com/3558179.html
http://bskamalov.livejournal.com/4128418.html
http://bskamalov.livejournal.com/4128682.html

Stal do produkcji dział opracowano w 1875 roku. Także o aukcji obrazów należących do „bankiera Salamanki” oraz o kanonizacji Joanny D’Arc
http://bskamalov.livejournal.com/4191465.html

Działa zdobyte na wrogu przetapiano na dzwony jako symbol zwycięstwa nad wrogiem. 1875
http://bskamalov.livejournal.com/4191508.html
Вспоминаем "1612=1812" Игоря Шкурина и понимаем почему ЦАРЬ-КОЛОКОЛ поломан и не реставрируется (были десятки проектов реставрации в "ЖО"). Если этот ЦАРЬ-КОЛОКОЛ символ поражения папуасов, тоему никогда не дадут вякнуть и спецом заломали …

Katapulty do miotania granatami I WŚ. Także kusze i trebuszety
http://bskamalov.livejournal.com/4174071.html

Grenadierzy i ich granaty
http://bskamalov.livejournal.com/4121727.html
http://bskamalov.livejournal.com/4129088.html

Grenadier – specnaz
http://bskamalov.livejournal.com/4143169.html

Granaty 1915. Dziwne granaty. Jak z wojen napoleońskich!
http://bskamalov.livejournal.com/4137149.html

Dalej granaty
http://bskamalov.livejournal.com/4125778.html
http://bskamalov.livejournal.com/4137941.html
http://bskamalov.livejournal.com/4139400.html /dyski-granaty/

Dlaczego uczyli ludzi palić papierosy? Bo ta umiejętność bardzo była pomocna w wojsku!
https://bskamalov.livejournal.com/4229394.html

Młoty do rzucania I WŚ – więc stąd taka dyscyplina olimpijska???
http://bskamalov.livejournal.com/4140114.html

Strzelali też karbidem??
http://bskamalov.livejournal.com/4129475.html

Karbid służył też do oświetlania?
http://bskamalov.livejournal.com/4148741.html

Takich lamp nie powinno być w przyrodzie przed ich oficjalnym wynalezieniem
http://bskamalov.livejournal.com/4149356.html

Jak naród produkował karbid – nie czytał „Wikipedii”?
http://bskamalov.livejournal.com/4149559.html

Produkcja karbidu i wapna
http://bskamalov.livejournal.com/4149817.html
http://bskamalov.livejournal.com/4151388.html

Broń pneumatyczna I WŚ
http://bskamalov.livejournal.com/4125618.html

plus
http://bskamalov.livejournal.com/4138917.html

Artyleria I WŚ. Archaiczna niezwykle! Jak z 1870 a może wojen napoleońskich. A „tiubitejki” artylerzystów – znak przynależności do „klanu”?
http://bskamalov.livejournal.com/4137431.html

Niemcy bez broni do ataku idą
http://bskamalov.livejournal.com/4126133.html

Miecze i pałki I WŚ
http://bskamalov.livejournal.com/4129088.html

Rosyjska armia jest współczesna niezwykle w porównaniu z zachodnimi. Rosyjska armia „nie zauważyła” średniowiecza?
http://bskamalov.livejournal.com/4126217.html

Porównania. Brak dokumentacji wojny 1877-1878 rosyjsko-tureckiej. Jak robiono podkopy?
http://bskamalov.livejournal.com/4126723.html

Ciekawostka
http://bskamalov.livejournal.com/4140442.html
Старая загадка:
– Почему матросы в 1917 г. были увешаны пулеметными лентами?  Неужели они были все пулеметчики?
Ответ :
– Матросы были в не в пулеметных лентах, а в английских Cartridges которые привезли с собой гангстеры Бронштейна.

Broń I WŚ. Jak z dawnych bardzo wieków – zupełnie średniowieczna
http://bskamalov.livejournal.com/4122034.html

Armata średniowieczna na wyposażeniu armii włoskiej I WŚ
http://bskamalov.livejournal.com/4122468.html

Czy trójgraniaste bagnety I WŚ służyły by przebić kolczugę wroga?
http://bskamalov.livejournal.com/4120566.html

"Zbroje" I WŚ na Kaukazie
http://bskamalov.livejournal.com/4120686.html

Słonie robocze / bojowe I WŚ
http://bskamalov.livejournal.com/4128906.html

Wojna japońska 1905
http://bskamalov.livejournal.com/4123122.html

Turcja w czasie „wojny krymskiej” Oni nie mieli broni! Jak chcieli prowadzić wojnę?
http://bskamalov.livejournal.com/4191108.html

Wojna krymska 1806??? No to ładnie się przepisywacze historii popisali! A z kolei na rysunku rzekomej bitwy o Taganrog z 1855 żołnierze jakby „napoleońscy”?
http://bskamalov.livejournal.com/4136090.html
Источников по Крымской войне по ходу было много и она описывалась как в "ВИ" вполне нормально, но потом их "иллюстрейтед" как то пропали и не показываются или показываются обрезанными … почему то пришлось делать постановочную фотосессию с "единственным" фотокором на которого теперь все ссылаются …

Странненько … может быть был жуткий дефицит пороха и пушки работали как "картофельные" … может быть пороха хватало только на ружья и применение пороха как ВВ вызвало шок у обороняющихся и они повально сдавали крепости от Балтики до Черного моря … может быть после этого пилюнули на карбид и прочие "пневматики" …

Wojna krymska ostrzał rakietami. Twierdzy szwedzkiej?
http://bskamalov.livejournal.com/4136421.html

Ubrania żołnierzy I WŚ. A może takie mundury?
http://bskamalov.livejournal.com/4131090.html

1896 Dziwne buty u niemieckich żołnierzy
http://bskamalov.livejournal.com/4139642.html

Jeszcze dziwniejsze nosi się podczas wojny Północ-Południe w USA. Standardowe buty wojskowe pojawiły się podczas tej wojny. To jak wojowano wcześniej?
http://bskamalov.livejournal.com/4158769.html

Sprzedaż butów w Londynie na „Bazaarze”
http://bskamalov.livejournal.com/4159209.html

Bez STALI nie ma butów!
http://bskamalov.livejournal.com/4159461.html

Buty dla saperów czyli saperki
http://bskamalov.livejournal.com/4159662.html

Od butów do saperów i grenadierów (od granatów) – patrz w innych miejscach
http://bskamalov.livejournal.com/4159886.html

1893 elektryczna obróbka skóry. A więc niemożliwe by wcześniej produkowano masowo obuwie dla wielkich armii
http://bskamalov.livejournal.com/4163800.html

 1. Rosyjska artyleria otrzyma nowe działa. Wszystkie „miedziane i gwintowane z żelaznymi lawetami, ładowane odtylcowo”. W tym czasie wojska francuskie używają armat ładowanych od przodu. Działa produkowane w Rosji. Uruchomiono też nowe pociski.
  http://bskamalov.livejournal.com/4073423.html
  http://forum.worldoftanks.ru/index.php?/topic/495502-31-%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0-1860-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8-%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B0/

Buńczuki – znak armii rosyjskiej w 1901 roku
http://bskamalov.livejournal.com/4172113.html

1874 Turcja praktycznie nie ma armii. To jak wojują? Do 1856 roku „niemuzułmanie” nie służą w armii, za to płacą specjalny podatek. W 1874 wprowadza się możliwość rekrutowania „niemuzułmanów”
http://bskamalov.livejournal.com/4178272.html

Pierwsze torpedy? 1876
https://bskamalov.livejournal.com/4208472.html

= = = = = = = = =

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/18/34/d2/1834d2a805cc6f195bb43aa379baf59e.jpg
Aerial view of the pyramids near Giza taken from a German airplane, 1918


3. Imperium Osmańskie i XIX wieczny Bliski Wschód

Bliski Wschód mało znany. Dużo zdjęć i grafik. Grafiki pochodzą z ówczesnej prasy – i są grawiurami wykonywanymi na podstawie fotografii z uwagi na ówczesne możliwości poligraficzne.
Generalnie biorąc Bliski Wschód wygląda jak po Wielkiej Katastrofie. Dużo zniszczeń a wśród nich niedawno zbudowane miasta tureckie. Ludność mało „arabska”. Żadnych zasłoniętych kobiet, słowiańskie rysy. Przybysze z zalanych Katastrofą terenów?

1871 pierwsi Europejczycy w Arabii
http://bskamalov.livejournal.com/2949416.html

 1. „Pogańscy” Arabowie zaczynają się uczyć „martwego języka arabskiego”
  http://bskamalov.livejournal.com/2633040.html

Bosfor i Turcja
Может быть я туп глуп и чего то не понимам в торговле – транзите. Но возникает странная ситуация … Турчатник как бы сидит на Босфоре и гребет бабло с ТРАНЗИТА кораблей.
Чем больше прошло через пролив кораблей хоть с грузай хоть с пустоей, тем больше они отбашляют тугриков гражданину ИМПЕРАТОРУ (таков его реальный титул в Сан-Стефанском договорняке) Турции ? Правильно ?
Сам главтурок ничего не делает и делать не умеет, его шкурный интерес в увеличении ТРАНЗИТА. Но эта сцука бьет копытом при виде КОРАБЛЕЙ с ТОВАРОМ из нашей Папуасии. ПОЧЕМУ ?
ТрадГУАНИтарные хмыри как всегда наврут с три короба потомкам крепостного быдла за шо их прадеды полегли штабелями на Балканах.
http://bskamalov.livejournal.com/2916657.html
Шо вырисоывается ?
Донбас – УГОЛЬ / ЖЕЛЕЗО – Босфор – СУЭЦ – прочие аборигены.
Англия – УГОЛЬ / ЖЕЛЕЗО – Гибралтар – СУЭЦ – прочие аборигены.
Главтурку кто то хорошо наступил на промежность и заставил прикрыть ТРАНЗИТ для конкурентов.

Historia Turcji wymyślona w 1871
Наследование по прямой у турок в 1871 года НОВОСТЬ. А что звездят традГУАНИтарии ?
http://bskamalov.livejournal.com/2959866.html
„Дгевняя” история Турции придумана после 1871 года.

Turkom wymyślono alfabet
https://bskamalov.livejournal.com/4242810.html

Młyny teraz stały się „zamkami”
https://bskamalov.livejournal.com/4238278.html

Drewniane domy w Stambule w 1870 były nowiutkie. Odbudowywali zniszczenia?
https://bskamalov.livejournal.com/4238022.html

 1. Pożar Stambułu. Czemu wiele miast wtedy całkowicie się spaliło na całej planecie?
  http://bskamalov.livejournal.com/4066016.html

Anglik – turecki admirał
http://bskamalov.livejournal.com/4045183.html

1869 Pielgrzymka do Ziemi Świętej. Ciekawe grafiki
http://bskamalov.livejournal.com/4051871.html

Wcale nie arabskie „ciotki”. Obrazki z Turcji. Autor pisze że ma dostęp do ogromnej ilości zdjęć z XIX wiecznej Turcji. A jest zupełny brak zdjęć z Rosji z tego okresu.
https://bskamalov.livejournal.com/4237170.html
https://bskamalov.livejournal.com/4237646.html
https://bskamalov.livejournal.com/4238504.html
https://bskamalov.livejournal.com/4238745.html
https://bskamalov.livejournal.com/4239096.html
https://bskamalov.livejournal.com/4240644.html
https://bskamalov.livejournal.com/4241266.html
https://bskamalov.livejournal.com/4241545.html

Kobiety tureckie teraz by pewnie zostały ukamienowane
https://bskamalov.livejournal.com/4240040.html

Siedzą sobie te Turki jak ludzie a nie na jakichś dywanach
https://bskamalov.livejournal.com/4243461.html

Nakrycia głowy tureckie takie jak faraonów z Egiptu. Przypadkowa moda? Piękne gwiazdy Dawida – jak na kościołach z innych linków z Niemiec.
https://bskamalov.livejournal.com/4243269.html

Turkish basi bozuk in Bulgaria 1877-78. Bashi-bazouk or bashibazouk (Turkish literally „damaged head”, meaning „free headed”, „leaderless”, „disorderly”) was an irregular soldier of the Ottoman army. Particularly noted for their lack of discipline.
https://bskamalov.livejournal.com/4242628.html

Kim byli janczarzy? To była policja?
https://bskamalov.livejournal.com/4244551.html

Żołnierze
https://bskamalov.livejournal.com/4242005.html

Kto z kim walczył w pierwszej wojnie bałkańskiej? Plus „Turczynki”
https://bskamalov.livejournal.com/4244772.html

Ile razy Tatarów z Krymu deportowano?
https://bskamalov.livejournal.com/4241804.html
ак что странное толкание во время Крымской войны может быть совсем совсем другим … То ли англо-франки напали на пока свободный Крым, то ли „наши” только только его отжали или взяли под протекторат как Бухарию, а англо-прочие решили его переотжать.

ЕНо в любом случае там обе стороны списывали какой то свой не нужный элемент общества. Англичане допустим СТАРУЮ элиту Англии положили в одной атаке, а с остатками стариков на родине потом разобрались по другому. „Наши” под шумок могли выкосить неудобные элементы по всей Новороссии.

Потом Крым продали в кредиты германским колонистам, а пустынные земли заселили бабаями из Бабайстана и потому все родо-племенные названия Бабаев в Крыму присутствуют. Так язык кого то там бывшего стал бабайским и концы в воду. Осталось как то переформатировать Османщину и ею занялись после 1920 годов.

Ismail Enver Pasza – niemiecki agent. Plus „ciotki” bez namordników.
https://bskamalov.livejournal.com/4240341.html
https://bskamalov.livejournal.com/4240621.html

Bogactwo Izmiru – cyna!
https://bskamalov.livejournal.com/4243865.html

Izmir – Efez
https://bskamalov.livejournal.com/4246450.html

Smyrna
https://bskamalov.livejournal.com/4244229.html

Obrazki ze zniszczonej potopem Turcji
https://bskamalov.livejournal.com/4235872.html
https://bskamalov.livejournal.com/4237029.html

„Zamek Jedikule” – a może zakład przemysłowy poprzedniej cywilizacji?
https://bskamalov.livejournal.com/4251935.html

Rysunki z Egiptu. Czy w 1875 wszystko stało na miejscu w pierwotnym stanie?
https://bskamalov.livejournal.com/4253572.html

Niepojęte zdjęcia Egiptu
http://bskamalov.livejournal.com/4116581.html

Kolejne – Giza ok 1930. Hotel dla turystów pojawił się dopiero wtedy koło piramid. Zniknęła woda i tramwaje? Czy dopiero się pojawią za 10 lat? W 1870 były tam ogromne tłumy na otwarciu Kanału Sueskiego. Potem 30 lat przerwy i nagle pierwsi turyści i pierwszy hotel? Do tego momentu turyści korzystali z jurt tubylców?
http://bskamalov.livejournal.com/4118653.html

 1. Kanał Sueski. Tubylki bez namordników i z odsłoniętymi piersiami. Kanał Sueski pod piramidami, nie ma Kairu. Достаточно сравнить сегодня и в 1869 году как выглядит озеро у Порт-Саида. Тогда это был просто ВХОД в канал и не более.
  http://bskamalov.livejournal.com/4064615.html

Kopanie kanału Sueskiego przez błota
http://bskamalov.livejournal.com/4182406.html

Sfinks zasypany. 1906 / 1898
http://bskamalov.livejournal.com/4119027.html
http://bskamalov.livejournal.com/4146624.html

plus 1874
http://bskamalov.livejournal.com/4189571.html

W 1874 podają skład cementu (betonu) jaki służył do budowy wielkiej piramidy
http://bskamalov.livejournal.com/4179342.html

Oraz dziwy dotyczące zasolenia Morza Martwego
https://bskamalov.livejournal.com/4209580.html

W prasie XIX wieku nigdzie nie ma wzmianek o piramidach. Plus w 1915 Rosja ratuje Japonię dostawami amunicji
http://bskamalov.livejournal.com/4146381.html

Budowanie zabytków na Bliskim Wschodzie
http://gorojanin-iz-b.livejournal.com/80010.html
http://elemental1111.livejournal.com/41123.html
http://gorojanin-iz-b.livejournal.com/80593.html

Jakaś góra na Synaju z doprowadzonymi drogami?
http://bskamalov.livejournal.com/4147931.html

Forty budowane przez Anglików w Mezopotamii w XIX wieku teraz są „babilońskimi zamkami”?
http://bskamalov.livejournal.com/4146704.html

Odkopywanie Babilonii końcem XIX wieku. To samo zdjęcie raz datują na 1855 a raz na 1950. Czy oni zakopują zabytki? A może budują?
http://bskamalov.livejournal.com/4119589.html

Teheran 1871
http://bskamalov.livejournal.com/2951901.html

Przedrewolucyjny Iran
http://bskamalov.livejournal.com/4117474.html

Egipcjanki – normalne kobiety
http://bskamalov.livejournal.com/4116978.html

Sari w Indiach nieznane na początku XX w. O Rotszyldach kręcą filmy?
http://bskamalov.livejournal.com/4133362.html

Lata 70-te XIX wieku – stroje w imperium Ottomanów. Żadnych namordników. Twarze mało „arabskie”
http://bskamalov.livejournal.com/4117138.html

Ciekawy plan Św Zofii (H. Sophia) w Konstantynopolu. Plus Wojna Krymska
http://bskamalov.livejournal.com/4150740.html

Jerozolimski dąb „znany wszystkim pielgrzymom”. Grawiura z fotografii. 1869
http://bskamalov.livejournal.com/4061696.html

Meczety bez półksiężyców +”old Kaaba”. Do początku 20 wieku niemal żadnej „religijności”. Półksiężyc stał się symbolem w XX wieku
http://bskamalov.livejournal.com/4119392.html

Poganie z Heratu. Afganistan
http://bskamalov.livejournal.com/2960000.html

Legzinka na Kaukazie
http://bskamalov.livejournal.com/2953989.html

1871 год. Ну турки ЗВЕРИ !!! Христиан заставляли работать ЧИНАРИКАМИ !!!
http://bskamalov.livejournal.com/2954845.html

Biedny i półdziki naród w Egipcie pod podwójną władzą sułtana i wicekróla (angielskiego)
http://bskamalov.livejournal.com/2960861.html

Osmanowie 1871
http://bskamalov.livejournal.com/2920767.html

Książe Afgański
http://bskamalov.livejournal.com/2912154.html

 1. Anglik, niejaki Palmer wybiera się do Arabii na Synaj by badać Palestynę. Będzie sprawdzał „Izraelczyków” mieszkających w Arabii
  http://bskamalov.livejournal.com/4070071.html

Zdjęcia stare z Bliskiego Wschodu. Wszędzie ulice i chodniki jak dla klimatu współczesnej Anglii. Drzwi dla ludzi o wzroście 3 m. A może drzwi do przejazdu na koniu czy wielbłądzie?
http://bskamalov.livejournal.com/4114889.html
http://bskamalov.livejournal.com/4115687.html

Zdjęcia z BW. Stary zamek zasypany potopem, rzemieślnicy, droga pustynna a rowy na odprowadzanie wody jak w naszym klimacie
http://bskamalov.livejournal.com/4115188.html

Północna Afryka: mnóstwo rzek i nazwy: Nowa Petra, Nowa Sparsa (Sparta?), Tibilis, Germani… Jak Ziemię przebiegunowało to tam się przeniesiono wraz z nazwami? Mapa 1829
Нуми́дия (лат. Numidia) случайно не New Midia ?
Глянем карты „дгевней” Нуми́дии (лат. Numidia) в … 1829 году :
http://bskamalov.livejournal.com/4115399.html


= = = = = = = = =

http://m1.tart-aria.info/wp-content/uploads/2017/08/Smena-polyusov-pomemokodu-1.jpg


4. Przebiegunowanie Ziemi

Na początku przedstawiam Państwu teorie i dociekania na temat „przeskoku ziemskiej osi obrotu”.

Dalej są linki które w nieodparty sposób wskazują nie tylko na taką możliwość, ale na to że jakaś wielka katastrofa dotknęła naszą planetę i to w bardzo nieodległej przeszłości…

Fałszowanie historii przez Oldenburgów utrudnia dociekania ale nie zabrania składania pucla z okruchów jakie możemy napotkać…

OPIS
http://the-small-joys.blogspot.ru/2017/03/25032017_25.html

chispa1707
2017-07-31 12:05 (UTC)
Катастрофа протекает поэтапно.
1. Сначала гибнет Арктика
2. Сразу вслед за ней песком и глиной накрывает кривую полосу от Зауралья через Афганистан, в Сахару и даже Мексику
3. Затем начинают садиться шельфы, и тонут атлантические города
4. Затем смещается ось, и пассаты-муссоны в Африке начинают приходить иначе. Северная Африка гибнет
5. И лишь затем прорывает Босфор, и главные купеческие города гибнут
По моим сегодняшним оценкам весь процесс занял 115-117 лет

Plus
http://www.tart-aria.info/sdvig-polyusov-chast-1-fizika-protsessa/
http://www.tart-aria.info/sdvig-polyusov-pozitsionirovanie/

Wytłumaczenie „wpuku i wypuku”, czyli jak zmiana położenia bieguna wpływa na poziom morza i oceanu
https://bskamalov.livejournal.com/4229955.html

http://bskamalov.livejournal.com/2915433.html
Zmiana biegunów
Значит ориентировочно переполз Сев. ПОЛЮСА был где то в 1750-х годах. На Новой Земле климат в 1750-х годах был как у нас в 1871 году. Значит СТАРЫЙ Сев. ПОЛЮС был где то в Сев. Америке.

Природа Черноземья после БП менялась НЕДАВНО в 19 веке. Kończem XIX wieku zaczynaja rosnąć lasy. Pisze się o zmianie klimatu na gorszy
https://bskamalov.livejournal.com/4266487.html

Zatopienie Japonii
https://ru-hidden.livejournal.com/125965.html
https://gilliotinus.livejournal.com/150102.html
https://starmidgard.livejournal.com/271938.html

O przebiegunowaniu. Экономика ТОЙ цивилизации.
Понятно что „наши” Ольденбурги постарались затереть все следы ТОЙ цивилизации
https://bskamalov.livejournal.com/4220170.html
https://chispa1707.livejournal.com/2476701.html#comments
https://bskamalov.livejournal.com/4220524.html
https://bskamalov.livejournal.com/4221341.html
https://bskamalov.livejournal.com/4221666.html
https://bskamalov.livejournal.com/4221933.html
https://bskamalov.livejournal.com/4222201.html
https://bskamalov.livejournal.com/4222297.html
https://bskamalov.livejournal.com/4222607.html

Jak to wyglądało końcem XVIII wieku?
https://bskamalov.livejournal.com/4225044.html
https://bskamalov.livejournal.com/4225297.html
https://bskamalov.livejournal.com/4225767.html
hhttps://bskamalov.livejournal.com/4225805.html
https://bskamalov.livejournal.com/4226139.html

Kolejna książka z XIX wieku (1858) . Książka opisuje aktualne wtedy Niemcy! Piszą że kiedyś / niedawno/ Śródziemne Morze było połączone z Oceanem Lodowatym – dlatego i stąd bierze się podział na Europę i Azję a nie traktuje Europy jako półwyspu Azji. Morze Kaspijskie i Aralskie wraz w wieloma słonymi jeziorami są resztka niedawnego morza. Morze Śródziemne było zamknięte a Anglia złączona z lądem. A wszystko to było jeden wiek temu.

Obecne Niemcy północne (to wtedy jak pisano książkę) to „błota, torfowiska i pustynia”. Miast tam jest mało w porównaniu z centralną częścią Niemiec. Ale bardzo duże zaludnienie w porównaniu z Centralną Europą (63 / 4-9)

Piszą o „ustąpieniu wód” wokół gór koło Hanoweru. Wzgórza na granicy z Holandią stoją wśród bagien a piasek z nich służy do celów budowlanych (wydmy). Piasek hula po polach. Na wschód od Ems wiele piaskowych diun.

Niedawno rzeka Lejna wpadała do Wezery (jak wszystkie rzeki Niemiec popłynęła nagle na wschód – podobnie jak w czasie Katastrofy Wołga popłynęła na wschód). Wszędzie torfowiska i bardzo płytkie jeziora. Burger-Moor = Burtagerskie Błoto – 1400 km kwadratowych. Wszędzie błota i torfowiska. Mieszkańcy muszą na nogi ubierać „łyżwy” i jak Kanadyjczycy by się poruszać. W 1818 holenderski inżynier zaczął budować drewniane mostki – zbudował taka drewniana drogę przez błota (10 km). Na wschód od Ems mniej jest wielkich błot i torfowisk. Ziemia którą się uprawia pływa na warstwie błot. Warstwa błota sięga 3 metrów. Tubylcy rozkładają jedlinę i na tym uprawiają „ziemię”. Często wieją straszliwe wiatry. W zimy tworzą się wielokilometrowe szczeliny które niszczą domy i tamy. Te szczeliny są tak szerokie że latem mogą tam pływać barki. Następuje też szczegółowy opis „barbarzyńskiej” obróbki roli. Przez pierwsze 6 lat sieje się greczke, potem owies i ryż. Następnie zostawia się ziemię na 30 lat. Pożary torfowisk dają się we znaki na wiele kilometrów (w całych Niemczech). Dym podnosi się na wysokość 3 km. W maju 1857 te dymy czarne i szare doszły do Wiednia i Krakowa, a w 1863 do Genewy. Ale obróbka ziemi torfowej przez wypalanie jest zezwalana. Masowo sadzi się lasy. Masowo sprzedaje Holendrom dolmeny stare które są używane jako kamień budowlany na tamy. Helgoland = Hallaglun = Hallig-Land = ziemia zalana. Borkum był na mapach XVIII wieku a teraz go nie ma.
https://bskamalov.livejournal.com/4226963.html
https://bskamalov.livejournal.com/4227096.html
Niemcy szukają wzorca rasy – ale niedawno te ziemie zamieszkiwał całkiem inny naród. Czyli uciekinierzy z tonącej północnej Europy zajęli cudze ziemie i wymordowali tubylców. Hanower do niedawna był Krajem Wendów (Wendalia). Także Frisladia. Oldenburgia – kraj z największą ilością idiotów. Ludzie z Frislandii uciekają do Holandii i dalej. W Bilefeld świeżo zbudowano zakłady do obrabiania żelaza i produkcji maszyn. Ale głównie trudnią się tam produkcją mięsa.
Mimo otrzymanych od Francji ogromnych kontrybucji (1871) życie jest tak ciężkie że trwa masowa emigracja do Ameryki

Badania ryb i skorupiaków mórz: Kaspijskiego, Aralskiego i Czarnego. O równinie wokół Kaspijskiego co niedawno była dnem morza, połączonym z morzem leżącym na północy. Dla badaczy jest oczywiste, że próg Manczyński to dno morskie (pomiędzy Morzem Czarnym i Kaspijskim). Piszą że 100 lat wcześniej rzeka Ural stała się mała przez to że zniknęły lasy.
Na wschód od Wisły 300 tysięcy ludzi biegle mówi po francusku. Zaginiona armia Napoleona?
Raskolniki czy starowiery to po prostu „wolni Rosjanie” którzy nie zgadzali się na nowe porządki podatkowe Oldenburgów.
https://bskamalov.livejournal.com/4227329.html
https://bskamalov.livejournal.com/4227828.html
Moskwa to stolica starowierów. Otwarto domy modlitwy które wcześniej pozamykano – w 1853. Kanał pod Permem co wysechł. Zboże wysyła się dalej do Archangielska – a miejscy głodują. Metody nic się nie zmieniły! Mapy od strony Finlandii dokładne z od strony Syberii nie. Mieszkańcy Karelii kiedyś mówili po słowiańsku i polowali niedawno na mamuty. Z ziemi zaczyna tryskać ropa.

Jak było? Bardzo ciekawy dalszy ciąg opisu Niemiec, Danii itd…
https://bskamalov.livejournal.com/4227974.html
https://bskamalov.livejournal.com/4228326.html
https://bskamalov.livejournal.com/4228433.html
https://bskamalov.livejournal.com/4228896.html
Persja – Iran – Farsistan to wtedy niezwykle nieliczny kraj. Rysunki i zdjęcia zniszczeń.

Dalej
https://bskamalov.livejournal.com/4229318.html
W 1870 ekspedycje szukające połączeń starych pomiędzy Obem a Jeniesiejem

https://bskamalov.livejournal.com/4229850.html
Запомнили цепочку „ПОТОП – КЛАДБИЩЕ ОРГАНИКИ 200-летней давности – НЕФТЬ” ?
Bagdad przed katastrofą był portem?

Dalsza część opowieści o katastrofie
https://bskamalov.livejournal.com/4230356.html
https://bskamalov.livejournal.com/4230416.html
https://bskamalov.livejournal.com/4232299.html

Resztki starej cywilizacji
Książka o Syberii. 1881. Można uznać że opisuje powiedzmy rok 1870. Ogromne ilości /zwały/ starych drzew, Rosną lasy mające TYLKO 60-70 lat. Stary las leży pokotem i zwałami w jednym kierunku – jak po Meteorycie Tunguskim. Plemiona które tam jeszcze żyją – wymierają… Rysunek monastyru „starowierów” (zniszczony). Władze likwidują resztki cywilizacji która przetrwała potop. Rozbiera się ocalałe budowle i pali na stosach staroobrzędowców którzy uważają że ziemia i woda są wspólne. Produkcja dziegciu i drewna (staroobrzędowcy sprzedawali do Hiszpanii przez Archangielsk)
https://bskamalov.livejournal.com/4223151.html
https://bskamalov.livejournal.com/4223618.html
https://bskamalov.livejournal.com/4223897.html
Bursa to kołchozowa brygada Starowierów (kartel). Pogost – terytorium „kołchozu”.

https://bskamalov.livejournal.com/4224032.html
Starowierzy zasiedlali też Nową Ziemię! Jeszcze niedawno kraje te były niezwykle bogate a karawany kupieckie szły do Kaspijskiego. Na Nowej Ziemi pełno wyrzuconych na brzeg drzew.

Drogi na Syberię w XIX wieku. Ciekawe informacje. Prości wieśniacy kupowali sobie jedwab z Buchary. Potem wprowadzili „system kredytowy”
https://bskamalov.livejournal.com/4272024.html
https://bskamalov.livejournal.com/4271780.html
O regularnych rejsach parowców od 1842 do Tobolska i braku lasów.

Przedpotopowy świat wersja z roku 1881. Podnoszenie się lądu idzie w tempie 2 stopy na stulecie. Osadki węgla kamiennego ciągną się od Wołgi na północny wschód. Toponimy – kiedyś Kubań był na północy. Niedawno Anglia i Irlandia stanowiły całość w Mały i Wielki Bełt stały się spławne. „dokazano, że w Zachodniej Europie historia została zniszczona”. Przyszło nowe i kazało za wszystko płacić.
https://bskamalov.livejournal.com/4224390.html

Co działo się z Piterem po Katastrofie? Doggerland i Frislandia
https://bskamalov.livejournal.com/4230885.html

Озерный = Питерский край до Ж/Д и не подозревал о сухопутных дорогах. Petersburg drogami połączono zresztą Rosji po wybudowaniu kolei? O fałszowaniu historii. Pierwsza kolej żelazna szła z Petersburga do Warszawy a nie do Moskwy
https://bskamalov.livejournal.com/4267635.html
https://bskamalov.livejournal.com/4267868.html
https://bskamalov.livejournal.com/4268232.html

Handlowe drogi wodne Rosji
https://bskamalov.livejournal.com/4266946.html
https://bskamalov.livejournal.com/4267234.html

Jak było na terenach obecnej Bułgarii
https://bskamalov.livejournal.com/4245873.html

Perm
https://bskamalov.livejournal.com/4245514.html

Zasypane miasta. Czym odróżnia się cokół od zasypanego parteru?
https://ru-hidden.livejournal.com/124426.html

Czy dinozaury odeszły w niebyt taka samą metodą?
https://bskamalov.livejournal.com/4231053.html
https://bskamalov.livejournal.com/4233393.html

Do tego by organika skamieniała potrzebne są: wilgoć, glina i torf
https://bskamalov.livejournal.com/4288437.html

Ural i Kirgizja. Geologia. Piaski, gliny, nieużytki na miejscy wyschniętego morza. Niedawno rosła tam normalna roślinność „południowej Europy”. „Proces osuszania się zakończony”. Żyją tam jeszcze tygrysy. Ślady wysoko rozwiniętej cywilizacji. Naród „Czudź” miał własne piśmiennictwo, był tam długi czas. Był przemysł. Alfabet nie runiczny ale typu „starogreckiego”. Syberyjscy Kozacy czyli „Mordwa”. Dużo tam „starowierów i raskolnikow”. Oldenburgowie uczą przede wszystkim tubylców a mniej Rosjan / tubylcom tworzą muzułmańską historię/. Kirgiskie łodzie typu „wiking”
https://bskamalov.livejournal.com/4270855.html
https://bskamalov.livejournal.com/4271170.html
https://bskamalov.livejournal.com/4271542.html

Szlaki lądowe pojawiły się po roku 1858 (Orenburg Taszkient), inne po 1881
https://bskamalov.livejournal.com/4272627.html
Ранее торговля между Ср. Азией и Сибирью / Уралом  должна быть по ВОДНЫМ путям.
Как давно ? В   томе про Сибирь писалось что еще до 1814 года не могли реально перебить поток товаров из Бухары и только в районе 1830-х годов как бы ввели жуткие пошлины и „бухарики” в ужасе забросили торговлю на Сибирь / Урал, а москалики шустро заполнили эту торговую нишу своими товарами через …   полуостров Ямал и Обь … апупеть …

Прикинем что там могло быть. После БП вода не могла разом исчезнуть, стояла на каком то высоком уровне и потихоньку высыхала. Значит водные пути из Ср. Азии в Сибирь / Урал могли работать до их отруба в связи с пересыханием в 1830-х годах.
Upadek handlu na początku XIX wieku. Sól z Jeziora Inderskiego. Mapy Turkiestanu. Wysychanie Morza Aralskiego które 114 lat wcześniej było słodkim jeziorem połączonym z innymi. Niedawno rosły tam lasy liściaste. Jeszcze rosną resztki lasów reliktowych. Pisane w roku 1913.

1875 Mieszkańcy Penzy masowo znajdują kości „przedpotopowe” a nawet jest jakiś rodzaj przemysłu ich przerabiana (na mączkę, nawóz?). Musiały być tego faktycznie duże ilości… I nie mogły być to kości sprzed milionów lat bo by uległy fosylizacji.
https://bskamalov.livejournal.com/4254064.html

Szlaki handlowe – Orenburg – Azja Środkowa. Jak prywatyzowano tubylców po Potopie. Turkiestan
https://bskamalov.livejournal.com/4272767.html
https://bskamalov.livejournal.com/4273163.html
Kazań = stara Buchara.
Описаны два государства в составе империи „наших” Ольденбургов.  В титуле „наших” Ольденбургов проходят под „и прочая и так далея”. Сравним с Московией, Черноземьем, Малороссией, Новороссией, Уралом, Сибирью и Дальним востоком.  Там все могло быть точно так же, „наши” Ольденбурги прошли по рекам, выставили на новых границах свои посты, а государства внури кольца потом сами падали им в „карманы”. Что бы окончательно убрать местную элиту „наши” Ольденбурги провоцировали „восстания”-„мятежи” и на законных основаниях снимали прежних царей-королей-князей-султанов-и т.д.
orda = sotnia
https://bskamalov.livejournal.com/4273656.html
Budowa kanałów, zdjęcia

Znaleziska sprzed katastrofy. W ogromnych ilościach. Głównie z kości ale nie tylko. Także widelce. A kiedy w Europie zaczęto używać widelców? Wyroby nie tylko z kości ale z miedzi i żelaza
https://bskamalov.livejournal.com/4263601.html

Całkiem niedawno zmienił się bieg Wołgi wpadającej do Kaspijskiego. Atlas 1910
https://bskamalov.livejournal.com/4221132.html

W Kambodży Angkor był portem! (1866). Ekspedycja na dwóch kanonierkach!
https://bskamalov.livejournal.com/4253787.html

http://bskamalov.livejournal.com/4116125.html
Mezopotamia – kraina błota gdy biegun był na Grenlandii – to poziom morza był dużo wyższy
http://chispa1707.livejournal.com/

 1. Rosyjscy osadnicy w Ameryce mają problemy, bo jest tam bardzo cienka warstwa gleby. Pod spodem warstwa na której łamią się łopaty i pługi. Nie ma jak orać
  http://bskamalov.livejournal.com/4178506.html

Czemu mieszkańcy Nowogrodu zniknęli? Plus przepisywanie historii
https://bskamalov.livejournal.com/4224867.html

 1. Holendrzy (protestanci) ewakuują się do Niemiec
  http://bskamalov.livejournal.com/4289001.html

Tatarów Krymskich przesiedla się do Turcji, stamtąd bierze się jeńców i zasiedla nimi Rosję a do tego osiedla się w Rosji Niemców i Francuzów. Także o wykopanym i zakopanym mamucie
https://bskamalov.livejournal.com/4256165.html

Podstawy geologii 1947
Do Darwina panowało przekonanie o okresowych potopach i odtwarzaniu się życia pod postacią nowych gatunków. W 1947 Morze Aralskie
http://bskamalov.livejournal.com/4038417.html
http://bskamalov.livejournal.com/4039982.html

1875 zmarł w Anglii twórca geologii (pierwsze prace 1830 r)
http://bskamalov.livejournal.com/4192444.html

1890-1893. Kordyliery uchodzą wtedy za świeżo powstałe góry. O „wszechświatowym potopie” niedawnym i zatapianiu lądów w jednych miejscach oraz podnoszeniu się lądów w innych miejscach świata. Uznaje się że „teoria lodowcowa” powinna być zweryfikowana, a jeżeli lodowce kiedyś były to w bardzo niedalekiej przeszłości.
http://bskamalov.livejournal.com/4164693.html

Mapy sprzed potopu
http://bskamalov.livejournal.com/4043187.html

Morze URALSKIE a nie Aralskie?
http://bskamalov.livejournal.com/4208874.html

Zamek się sam zatopił? Plus o starostach i pisarzach wiejskich i elektryczności statycznej wykorzystywanej w USA
https://bskamalov.livejournal.com/4203348.html

Stałe podnoszenie się brzegów Morza Bałtyckiego. 1875. Przy czym brzegi Zachodniej Europy toną. Kalifornia szybko się podnosi. New York tonie.
https://bskamalov.livejournal.com/4203793.html

Przedpotopowy las w Anglii
https://bskamalov.livejournal.com/4203577.html
https://sibved.livejournal.com/47355.html

Indie (info z 1875). Przed pojawieniem się tam Kompanii Indyjskiej kraj był rozwinięty. Kompania pojawiła się w Indiach akurat wtedy jak w Europie problemy po potopie. Zastano w Indiach wysoka cywilizację (granitowe tamy na rzekach). Ale potem następuje głód (1864-66) który likwiduje dużą część mieszkańców Indii. Jakaś katastrofa około roku 1848. Przy okazji – „postanie Sipajów” to kopia scenariusza powstania polskiego. Do przyjścia Anglików rolnicy płacili 6% podatek od urodzaju. Po przyjściu Angoli – 50%. Gdzie to wywożono? Do głodującej Europy! Podobnie było w Rosji!
http://bskamalov.livejournal.com/4199530.html

Porównanie systemów Rosji i Indii. Radżowie uważają Anglików za swoich sługusów.
https://bskamalov.livejournal.com/4199866.html

Indie a fala bankructw w Anglii 1870-71. Mieszkańców Indii uczy się „dawnego sanskrytu”. Dawniej były tamy, jeziora, pola ryżowe dookoła (Dekan) – ale wszystko wyschło.
https://bskamalov.livejournal.com/4200108.html

Rosyjska Oldenburgia a Indie. Francuzi władają Indiami? Tak – do umowy Wersalskiej (1871 – wtedy też zabrano Francji Kanał Sueski a Prusy nałożyły straszliwą kontrybucję) . Tylko pojawienie się masowo produkowanych i tanich towarów z Europy mogło spowodować powstanie kasty najbiedniejszych w Indiach
https://bskamalov.livejournal.com/4202468.html

Morze Czerwone połączone ze Śródziemnym. Kanał Sueski
http://bskamalov.livejournal.com/4045508.html

Jeszcze raz o Kanale Sueskim. Pisze się o niedawnym morzu na miejscu zbudowanego Kanału. Kanał budowano na dnie niedawnego morza. Niedawno liczba wody w morzach była „znacząco większa”. Badania wskazują że wyspy na obecnym Kanale Angielskim w ciągu ostatnich 500 lat opuściły się w dół o 13 metrów
http://bskamalov.livejournal.com/4068921.html

Środkowosyberyjska płyta wyróżnia się brakiem mezozoicznych i trzeciorzędowych pokładów. Do Bajkału wszystko wymyte! Nie było nigdy lodowców ani epoki lodowcowej. Teoria Kropotkina z którą wielu się nie zgadzało
Plus o przyroście humusu
http://mylnikovdm.livejournal.com/1990.html
http://bskamalov.livejournal.com/4040390.html
http://bskamalov.livejournal.com/4040453.html
O cmentarzyskach fauny. Uczeni zauważyli że były okresy że wszędzie było zimno i woda a potem ciepło i bez wody. Tylko zmiana biegunów mogła za tym stać
http://vaduhan-08.livejournal.com/248452.html
Efekt Dżanibekowa i o tym że świat się przygotowuje do pieriepolusowki

Kiedyś Północny Atlantyk był Morzem Północnym. Z Kamczatki pływano do Brazylii?. Palmira to Petersburg
http://bskamalov.livejournal.com/4035928.html

Obniżenie poziomu rzek na Uralu i Syberii. Morze Kaspijskie wysycha gwałtownie
http://bskamalov.livejournal.com/2941047.html

W 1870 roku zauważono nagle że wokół Tobolska rosną lasy i należy powołać służby leśne. Czyli lasy wyrosły na Syberii całkiem niedawno. Teraz już nadają się do eksploatacji / wyrębu…
http://bskamalov.livejournal.com/4089769.html

Ciekawa mapa angielska z roku 1721. Autor wpisu zauważa że Anglicy nie widzą że od kilkudziesięciu lat podobno stolicą Rosji jest Petersburg, a ja dodaję że jakieś dziwne długości i szerokości geograficzne są na mapie narysowane… Polska (tak jak Europa) leży dobre 500 km bliżej bieguna?
http://bskamalov.livejournal.com/4097284.html

Оренбург 1871 года. Почему церковь оказалась обращена на ЮГО-ВОСТОК ?
http://bskamalov.livejournal.com/4100444.html

Petersburg. Powodzie – pierwsza w roku 1691, potem 1715 i 1824. „jest coraz lepiej – bo jak wszystkim wiadomo poziom miasta się podnosi”. Najgorzej jest w wodą która gnije bo błota na których stoi miasto powoduje epidemie i dużą śmiertelność. Brak dobrej wody i problemy z ułożeniem sieci kanalizacyjnej. Pogłębiane są kanały.
http://bskamalov.livejournal.com/4083668.html

„Niedawne zatopienie Jeniesieja”. Ekspedycja. O krajowcach: „domy stawiają niezwyczajnie głupio”. Piszą naukowcy że „ślady wskazują że okolice całkiem niedawno były pod wodą”
http://bskamalov.livejournal.com/4056723.html

Ślady niedawnego potopu na Syberii według XIX wiecznych naukowców. Stwierdzają że „teraz Syberia jest bezleśna a w tundrze jest dużo drzew zatopionych w torfie”. Bardzo dużo muszli jakie są w Oceanie Lodowatym. Krajobraz bez gleby która została zmyta lodowcem lub wodą. Niedawno klimat był dużo cieplejszy. W Archangielskiej Guberni „w poprzednim stuleciu był rozwinięty przemysł wydobywczy”,
http://bskamalov.livejournal.com/4053036.html

1869 Katastrofa Jeniesiejska. Pożar miasta od meteorytów? Paląca się tundra, torfy, błoto na ulicach… Taki żar, że roztopiły się dzwony na wysokich wieżach.
http://bskamalov.livejournal.com/4053936.html

Nowo-Archangielsk na Alasce.
http://bskamalov.livejournal.com/4039165.html
http://bskamalov.livejournal.com/4045745.html

Alaska zasiedlona z kierunku północnego (od bieguna?)
http://bskamalov.livejournal.com/4046661.html

Czy Meksyk to „Moskwa”?
http://bskamalov.livejournal.com/4052623.html

W 1873 roku południowa Afryka jeszcze nie zdążyła wyschnąć po potopie. Nie ma pustyni! Jest „Step Kalahari” pomiędzy rzekami. O „Nowej Aleksandrii”, zbudowanej w nowym miejscu gdy zabrakło wody i kanale zbudowanym w 1820 który połączył Nowa Aleksandrię z Nilem
http://bskamalov.livejournal.com/4171530.html

1874 Wielka biblioteka egipska. Wtedy powstała legenda o spalonej bibliotece z Aleksandrii?
http://bskamalov.livejournal.com/4180046.html

1874 na północ od Morza Aralskiego duże jezioro. Nie zdążyło wyschnąć? A gdzie Bagdad zniknął?
http://bskamalov.livejournal.com/4176429.html

W centralnej i południowej Ameryce wciąż odnajdowane są szkielety koni. Także wzmianka o świetle elektrycznym i porównaniu z innymi rodzajami światła. 1869
http://bskamalov.livejournal.com/4056516.html

Czy istniał w dawnych czasach „kanał Nikaraguański”?
http://bskamalov.livejournal.com/4052803.html
http://www.taringa.net/posts/noticias/16820758/Canal-Chino-en-America.html

O planach budowy kanału Panamskiego lub Nikaraguańskiego i o zbieraniu środków na budowę kolei żelaznej
http://bskamalov.livejournal.com/4080525.html

Porównanie z Rosją. Gubernia Archangielska. 22 czy 57 wiorst nie jest problemem a 5 wiorst w Nikaragui tak!
http://bskamalov.livejournal.com/4062947.html

Szef amerykańskich geologów wykazuje iż ludzie żyli w niedawnych czasach „mastodontów” – gdy brzegi Ameryki były niżej o 600-1000 metrów
http://bskamalov.livejournal.com/4058366.html

W Kalifornii na głębokości 180 stóp znaleziono szczątki mastodonta. „Indianie powiadają, że poprzedni mieszkańcy Ameryki żyli w czasach mamutów”. O znalezisku skarbu z monetami w Rosji
http://bskamalov.livejournal.com/4057200.html

Chińczycy masowo wycinają lasy „psując swój klimat”, podczas gdy maja pod ręką nieprzebrane ilości węgla
http://bskamalov.livejournal.com/2936138.html
На АЛЯСКЕ значит не мамантовая, а СЛОНОВАЯ кость ?
Na Alasce wydobywają masowo kość mamucią

Jezioro zniknęło na 5 lat więc ludzie pobudowali tam domy
http://bskamalov.livejournal.com/2936940.html

Baronowi Wranglowi przypisuje się sporo odkryć. Czy słusznie? O wysokości poziomu morza przy zmianie bieguna…
http://bskamalov.livejournal.com/4066094.html

Czy Wrangel pływał po morzach przed potopem. Opisuje się wyspy które wynurzyły się z morza „całkiem niedawno”. Amerykanie kładą kabel telegraficzny pod Morzem Beringa na Czukotkę
http://bskamalov.livejournal.com/4080073.html

Do 1869 roku Eparchia Jakucka przyporządkowana była Kamczackiej!http://bskamalov.livejournal.com/4059356.html
Теоретически если на Качатку добрались через Якутск, то Камчатка должна прогибаться перед Якутском.
Но получилось как то наоборот … Почему ?
А если до Камчатки просто плыли вдоль Сев. ЕЩЕ НЕ ЛЕДОВИТОГО океана, а в Якутск попали только потом, ведь при пути с севера нужно было преодолевать сильное течение реки.
Тогда становится понятным почему Якутск попал под Камчатку, Камчатка должна была быть богатым и важным посредником при торговле с южными странами, а Якутск захолустье где то вверх по реке среди мамонтов.

1870 Planowana jest ekspedycja do zbadania starego koryta Amu-Darii oraz wschodniej części Morza Kaspijskiego
http://bskamalov.livejournal.com/4073119.html

Orenburg. Woda przy soborze a nie droga
http://bskamalov.livejournal.com/2926280.html

Cywilizacja jeszcze „rzeczna”. Dworce kolejowe związane z siecią kanałów
http://bskamalov.livejournal.com/2959265.html

Ж/Д станция обращена к ПРИСТАНИ и более никаких дорог. Pod Petersburgiem. Krzyże łacińskie
http://bskamalov.livejournal.com/2952599.html

Niemiecka ekspedycja płynie przez Kanał Sueski na statkach by odkryć dla Europy drogę handlową do wschodniej Afryki! Rok 1870
http://bskamalov.livejournal.com/4079357.html

Zasypane miasta
http://bskamalov.livejournal.com/4041448.html

Samarkanda 1871. A w zasadzie ruiny. Czyli „współczesną Samarkandę” stworzono w czasach ZSRR!
http://bskamalov.livejournal.com/4084493.html

Opis Samarkandy
http://bskamalov.livejournal.com/4102165.html

O Samarkandzie jeszcze raz. Kiedyś była tam ogromna ormiańska biblioteka. Teraz są ruiny. Wielu obecnych muzułmanów niedawno było wiernymi Zoroastra („ogniemiłowanie”). O świętach „pogańskich” do niedawna praktykowanych /Kupała/. O rudowłasych Uzbekach i „aborygenach” Tadżykach („indoeuropejczykach”) ??? W Samarkandzie – małej mieścinie pełnej ruin nie ma zabytków jakie odbudowano w ZSRR
http://bskamalov.livejournal.com/4103731.html

W 1874 doszli do wniosku, że Ocean Lodowaty ciągnie się aż do Bieguna Północnego. Bo do Grenlandii przypływają niesione prądami drzewa („pływający las”) które rosną tylko w Japonii. Świadczy to o przebiegunowaniu i przeniesieniu przez tsunami tych drzew.
http://bskamalov.livejournal.com/4179920.html

Wszędzie w XIX wieku piszą o „przewrotach Ziemi”. To planeta nie stacjonarna? W XIX wieku była to oczywistość!
Как то „В 1872 году голландцы хоронили тёщу, порвали два баяна …” http://bskamalov.livejournal.com/2822177.html
Так оказывается у нас тоже самое :
http://bskamalov.livejournal.com/2962189.html

W 1869 burza piaskowa w Neapolu. Wiatr wiał 800 metrów na minutę
http://bskamalov.livejournal.com/4049856.html

 1. Dyplomaci rosyjscy przywieźli z Chin mapę pokazującą zmianę biegu Żółtej Rzeki w roku 1855, która przerwała tamę i popłynęła zupełnie inną drogą (400 wiorst na północ od poprzedniego ujścia)
  http://bskamalov.livejournal.com/4074163.html

1874 Na Kaukazie panuje „pogaństwo”, czyli mieszanka wierzeń chrześcijańskich i mahometańskich. „Mahometanie” nie świętują żadnych swych świąt ale święta chrześcijańskie
http://bskamalov.livejournal.com/4177621.html

Dodatkowo:

Przebiegunowanie – linki

Chispa1707:
Пост „Метангидратная катастрофа и Дарданов Потоп”: http://rodrigo-cortes.livejournal.com/111724.html
Пост „Этапы кометной катастрофы”: http://the-small-joys.blogspot.ru/2017/03/25032017_25.html
Пост „Идентификация монголо-татарского ига”: http://chispa1707.livejournal.com/2532708.html
Пост „Развитие металлургических провинций”: http://chispa1707.livejournal.com/2534467.html
Пост „Карты Руси” (нюансы): http://chispa1707.livejournal.com/2536686.html
Пост „Земля и метеорный поток: что из них катод, а что – анод?”: http://chispa1707.livejournal.com/2559144.html

КНИГИ:
Книга „Катастрофа 1707”: https://yafoo.ru/archives/date/2011/03
Книга „Истории Больше нет”: https://yafoo.ru/archives/date/2011/03/page/5
Книга (фрагменты) „Подложный XIX век”: http://fakexixcentury.blogspot.com/2012/01/blog-post.html
Маленькие находки: http://the-small-joys.blogspot.com/2012/01/blog-post.html

Dodatkowo zbiór linków w linku

http://memocode.asia/2014/02/ssylki-na-vse-stati-smena-polyusov-ili-budni-planety-zemlya/


= = = = = = = = =

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/0d/af/3a/0daf3ac593e1730256580cb5957b4fee.jpg
Taps from Pompeii – Naples, Archaeological Museum


5. Absurdy i nielogiczności (przepisywanie historii)

 1. Powstaje „Komitet Cenzury”. Czyli Cara Aleksandra nie ma i należy zmienić historię!
  bskamalov.livejournal.com/4095080.html

Plus o dekabrystach
http://galkovsky.livejournal.com/262252.html

1870 Car prosi świadków obrony Sewastopola by dali świadectwa. Czyli wtedy powstawać zaczęła historia wojny krymskiej?
http://bskamalov.livejournal.com/4095759.html

W 1875 wymyślają że Ruryk „chadzał na Persów” – by uzasadnić podbój Turkiestanu czy Tatarstanu, który nazywany jest Tabarystanem = Toporstanem. Dobrze że nie Sirpostanem lub Kłonicostanem! Ale maja wyobraźnię starzy wymyślacze historii! Okazuje się że Baku jeszcze lezy na wyspie – Morzez Kaspijskie jeszcze się całkiem nie przelało do Śródziemnego? A całość zaczyna się od znalezienia w Tyflisie wielkiej ilości materiałów „historycznych”. Na mapie dużo rzek wpada do Kaspijskiego. Klimat jeszcze wilgotny.
https://bskamalov.livejournal.com/4213945.html

Klonowanie historii. 1882. Plus o tym że Finowie Szwedów nazywają „Rosjanami” a Rosjan „Słowianami”. O ekonomice podbitej Finlandii
https://bskamalov.livejournal.com/4214045.html

Porównanie „logistyczne” Petersburga i Stambułu. Przenoszenie stolicy do Bizancjum było idiotyzmem i nielogicznością
https://bskamalov.livejournal.com/4283563.html

Komu potrzebny Stambuł bez Kanału Sueskiego. Mapa
https://bskamalov.livejournal.com/4260869.html

„Antyczna” Troja z roku 1870. Mapa przepływy towarów
https://bskamalov.livejournal.com/4260546.html
https://bskamalov.livejournal.com/4260789.html

Jak to zrobiono? Znaleziska z Pompei
https://bskamalov.livejournal.com/4256991.html

Czy katastrofa w Pompejach nie zdarzyła się podczas Potopu końcem XVII wieku?
https://bskamalov.livejournal.com/4257523.html
https://bskamalov.livejournal.com/4257663.html

Popmpeje były stacją wodociągową produkującą wodę dla Neapolu i zatopionego teraz miasta? Pompeje od Pompować?
https://bskamalov.livejournal.com/4258823.html
https://bskamalov.livejournal.com/4259136.html

Postarzanie Pompei
https://bskamalov.livejournal.com/4258564.html
https://bskamalov.livejournal.com/4258502.html
https://bskamalov.livejournal.com/4258196.html
https://bskamalov.livejournal.com/4257811.html << plus o tym że w Piterze była wieża monastyru która dawała wodę dla całego miasta. Oraz o znajdowaniu „starych manuskryptów” przy okazji wojen i o maszynie grawitacyjnej (?)

Szybkość rozwoju myśli technicznej a raczej jej dziwne cofanie się
https://bskamalov.livejournal.com/4288172.html

Czy historia to nauka plus trochę fizyki dotyczącej produkcji szkła, porcelany i stali…
http://vaduhan-08.livejournal.com/290258.html
http://bskamalov.livejournal.com/4155119.html
http://vaduhan-08.livejournal.com/151850.html
http://vaduhan-08.livejournal.com/13107.html

„Antyczne” szkło
http://bskamalov.livejournal.com/4157984.html
http://bskamalov.livejournal.com/4158312.html

Antyczne tkaniny. Okazuje się że technika barwienia wielokolorowego tkanin to koniec XIX wieku. Jak na obrazach z połowy XIX wieku i wcześniejszych są namalowane ubrania wielobarwne?
https://bskamalov.livejournal.com/4239510.html

Rzeźba Wenus z Milo nie była znana w roku 1880
https://bskamalov.livejournal.com/4287270.html

Wandea francuska i o tym jak historia Rosji stała się historią Francji
https://bskamalov.livejournal.com/4287806.html

Pneumatyczny zegarek 1880
https://bskamalov.livejournal.com/4287627.html

Trochę informacji z książki o elektryczności i chemii z roku 1798. Bardzo ciekawe a nawet zadziwiające. Ale najciekawsze jest że pracuje się nad zamianą bawełny lnem. Doskonałe jest to, że piszą iż elektryczność zaczęto badać po roku 1746 i „pewnie będzie tak jak z wynalezieniem prochu – gdy minęło 100 lat jak znaleziono dla niego zastosowanie”. Ale już znaleziono zastosowanie dla elektryczności dla unikania gromów i dla celów leczniczych.
Czyli w XVII wieku wszystko wymyślono!
https://bskamalov.livejournal.com/4236074.html

„Starożytny” Rzym budowany / odkopywany niedawno
https://bskamalov.livejournal.com/4247979.html
https://bskamalov.livejournal.com/4248225.html
https://bskamalov.livejournal.com/4248378.html
https://bskamalov.livejournal.com/4248637.html
https://bskamalov.livejournal.com/4249018.html

Piramide Cestia = „niekatolicki” cmentarz?
https://bskamalov.livejournal.com/4251736.html

Czy „starożytny Rzym” to „rosyjska Oldenburgia”?
https://bskamalov.livejournal.com/4231906.html
https://bskamalov.livejournal.com/4231961.html
https://bskamalov.livejournal.com/4232980.html

Panteon – miejsce spoczynku Emanuela II
https://bskamalov.livejournal.com/4251547.html

Dziwne zdjęcia – Piazza della Repubblica
https://bskamalov.livejournal.com/4252238.html

W 1877 okazuje się że nikt nic nie wie o Bułgarii, gdzie rzekomo wojska rosyjskie hulały w te i wewte. Dodatkowo – biorą do niewoli Turków i rozwożą ich po Rosji jakby uważali że to są swoi ludzie. A pewnie po wojnie ci ludzie stali się „Tatarami”. Zadziwiający rysunek „Kozaków” oglądających ruiny przypominające wyrzucone daleko na brzeg lądu łodzie. A historycy wymyślają historię Bułgarów na Wołdze
https://bskamalov.livejournal.com/4254797.html

W 1873 roku niektórzy zastanawiają się nad „powtarzaniem się” historii (Karol X i Ludwik Filip – jako przykład).
http://bskamalov.livejournal.com/4172591.html

Ulemy i softy. Ciekawostka lingwistyczna
https://bskamalov.livejournal.com/4254405.html

Bitwa pod Kłuszynem to bitwa pod Borodino. Kopiowanie historii (klonowanie). Co 202 lata te same wydarzenia (1408, 1480, 1610, 1812)
https://bskamalov.livejournal.com/4217921.html
https://bskamalov.livejournal.com/4218335.html

Шведо-французов лупили вдоль будущей Рижско-Орловской Ж/Д . Okazuje się że Kłuszyno jest w „podmoskiewskiej tundrze”, z dala od szlaków. Natomiast może chodzić w tej legendzie o Koluszyno – na szlaku kolei żelaznej. Warszawa – Piter – rok 1852 plus kolejny szlak z Rygi – bo transport rzeczny stawał się powolny i mało konkurencyjny. Plus jakieś dziwy na temat Szkłowa – ktoś słyszał o takim wielkim centrum handlu?
https://bskamalov.livejournal.com/4268759.html
https://bskamalov.livejournal.com/4268927.html

Bitwa na jeziorze Pejpus nie mogła odbyć się zimą!
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_na_jeziorze_Pejpus
http://bskamalov.livejournal.com/4162034.html
http://bskamalov.livejournal.com/4162191.html
http://bskamalov.livejournal.com/4162520.html
http://bskamalov.livejournal.com/4162677.html

Bitwa pod Kałką (nie Kulikowe Pole ale Kulikowe Błota!)
http://bskamalov.livejournal.com/4164065.html

Bitwa pod Kałką – Kulikowe Pole (Aleksander Newski / Dmitrij Doński) raz 1240 a raz w 1224 pod Mariupolem. Kozacy jako Indianie
http://bskamalov.livejournal.com/4171418.html

plus
http://bskamalov.livejournal.com/4188182.html
http://bskamalov.livejournal.com/4188634.html
http://bskamalov.livejournal.com/4188772.html

Na Kulikowym Polu Tatarzy walczyli „rzymską falangą”. Także o kolejach żelaznych budowanych wzdłuż rzek
https://bskamalov.livejournal.com/4265054.html

Wojna szwedzko – rosyjska. Początek XVIII wieku. Prowadzi ją „specnaz morski”. Ubrania, buty, „sztylpy specjalne” – kalosze. Broń prymitywna to i walka na bliskie odległości a fortyfikacje wszystkie ziemno-drewniane
http://bskamalov.livejournal.com/4193585.html
http://bskamalov.livejournal.com/4193915.html

cd. Piki i haldabardy do abordażu. Wojny na małe kanonierki rzeczne! Dziwnie tożsame mapy „pochodów Wikingów” i Szwedów. Może jakby „zabrać” 1000 lat to mówimy o tym samym?
Wszystkie bitwy „wojny północnej” na rzekach! Skąd Szwedzi pod Połtawą?
http://bskamalov.livejournal.com/4194112.html
http://bskamalov.livejournal.com/4195046.html
http://bskamalov.livejournal.com/4195148.html

Legenda o „Wikingach” to opowieść o Wojnie Północnej – gdy Szwedzi po zatopieniu swych ziem szukali nowych
http://bskamalov.livejournal.com/4195589.html
http://bskamalov.livejournal.com/4196205.html
http://bskamalov.livejournal.com/4196424.html
http://chispa1707.livejournal.com/2445646.html
http://bskamalov.livejournal.com/4197135.html

Jak wymyślano historie różne by zapełnić dodatkowe tysiąclecie. Także polonicum o Rzeczpospolitej. Opisy dotyczące podboju Rosji przez Oldenburgów. Niemieccy koloniści, wojna krymska.
http://bskamalov.livejournal.com/4197522.html
http://bskamalov.livejournal.com/4197799.html
http://bskamalov.livejournal.com/4197986.html
http://bskamalov.livejournal.com/4198323.html

Trochę techniki szkutniczej
http://bskamalov.livejournal.com/4195542.html

O abordażu
http://bskamalov.livejournal.com/4195882.html

O technice zdobywania murów i dźwigach.
http://bskamalov.livejournal.com/4198599.html

Oldenburgowie nie musieli podbijać ziem rosyjskich. Wystarczyły kanonierki rzeczne i budowa kremli gdzie miejscowi aborygeni pokornie przychodzili po sól i metal
hhttp://bskamalov.livejournal.com/4196846.html

Broń Oldenburgów-Wikingów
http://bskamalov.livejournal.com/4196953.html

Logistyka podboju – parowce!
http://bskamalov.livejournal.com/4198739.html

W związku z zapadaniem się lądów i koniecznością przesiedlenia narodów konieczna była łączność. Rozwój łączności na początku XIX wieku
http://bskamalov.livejournal.com/4198916.html

1876 Pierwsze próby z dynamitem w nabojach artyleryjskich. Jeden nabój kosztował aż 5000 florenów = 5000 złotych rubli = miesięczna zapłata 100-200 osób! Nowa wyspa na węgierskich błotach. Podobna wiara ( w życie pozagrobowe) u Wielkorusów, Małorusów, mieszkańców Indii, Czechów, Litwinów i Scytów. Także o rasach i Czarnogórze.
https://bskamalov.livejournal.com/4206372.html

1878 „Elektryczne lustro”, znaleziono najstarszy papirus egipski, parowy okręt podwodny, „prawo kułaków”, Jezuici, Florencja bankrutuje, miedziane monety w Rosji
https://bskamalov.livejournal.com/4259698.html

1787 Nocne prace w Paryżu przy świetle elektrycznym i o Briusie – Briusowie w jego czasach mało znanym
https://bskamalov.livejournal.com/4259988.html

Miliutin opisuje podboje Suworowa i dowodzi aborygenami
https://bskamalov.livejournal.com/4207256.htmlgwint
Ферштейн ? ЧЕЧЕНЫ и ШАПСУГИ точно так же как у французов в Африке мочили шпигуна Шамиля и ими командовал   нижайше давал советы Малюта Скуратов.
Także o odsalaniu wody sposobem starym czyli poznanym zaraz po odkryciu Ameryki i całkiem nowym (za pomocą promieni słonecznych). Genialne! Także o wyprawie do gwinei gdzie tubylcy chorują a białych choroba się nie ima! Według Darwina Wyspy Solomona niedawno były połączone ze stałym lądem! Niedawno Australia była połączona z Nową Gwineą

Wojna w Italii 1799 to tak faktycznie wojna 1866. O Suworowie też. Pięknie wytłumaczone! Klonowanie historii
https://bskamalov.livejournal.com/4210304.html
https://bskamalov.livejournal.com/4214575.html
https://bskamalov.livejournal.com/4214966.html

Po 1860-tym zaczyna się tworzenie „starej historii”. Prowadzi prace minister Miliutin-Skuratow. Pojawia się wtedy papier i maszyny itd. Autor dobrze to wszystko uzasadnia
https://bskamalov.livejournal.com/4210822.html
Объективные причины для этого были :
1. Появился дешевый носитель информации – БУМАГА из древесины.
2. Появились качественые печатные станки.
3. Быдло выгнали из барских колхозов.
4. Армию переводят с кастовой системы рекрутов (менее 0.5 % от населения) на поголовную воинскую повинность (до 20-30 % населения)
5. Образование стало не просто привилегией высшего класса, а необходимостью даже для обычного рабочего.
6. Нужно было как то поднять боевой дух армии перед скачками на Балканы и в Индию-Китай-Среднюю Азию-Закавказье.
7. Война перестала быть чисто речным/морским развлечением, появились Ж/Д пути и первый автотранспорт (локомобили) , канонерки заменяют бронепоезда.
и т.д. и т.п. переход с феодализма к капитализму.

Появляется нужна вводить имперские ДЕНЬГИ взамен местечковой ТОКЕННОЙ системы и эти деньги как то нужно узаконить – удревнить, мол всегда были и нефиг морду воротить.

Значит в это же время в 1860-х годах должны появиться и первые пробные втирания про монеты.
Czyli zaczynają się pojawiać „starożytne” monety – jako „historyczny dowód”. O wcześniejszych pieniądzach „skórkowych” – „kunach”. Monety tłoczyli z błędami bo nie znali języka.

https://bskamalov.livejournal.com/4211170.html
Ciąg dalszy o monetach typu „Weksza” czy „Ljec”. Opis różnych monet i systemów. Przez około 150 lat zniknęły złote monety.

https://bskamalov.livejournal.com/4211321.html
O numizmatyki początkach i masowo odnajdowanych „skarbach starych monet”. Monety bizantyjskie nie są uważane za „starożytne”. Europa Zachodnia – to kilka monet a monety niemieckie – cały wysyp różnych / w zależności od księstewka/. Bo z Niemiec szedł tłum osadników i oni zostawiali „ślad”. Polskie i gdańskie monety tylko z czasów Zygmunta.
NA końcu monety „niejasnego pochodzenia” – z opisu rzymskie! Przypisują te denary monetom kościelnym Monety greckie i rzymskie w bardzo małej ilości znane.

https://bskamalov.livejournal.com/4211503.html
W tej części jest informacja że Rosja kupowała złoto i srebro do bicia monet. Skąd? Z Uralu?
Także ciekawie o wagach i jednostkach masy.

Monety i ich fałszowanie. Na podstawie opisu numizmatów z 1865 i z 1910, gdy znano jedynie 10 greckich monet. Polonica – polskie monety. W ciągu 45 lat „znalazło się” tysiąc nowych starych monet… I całe ksiazki oraz rynek na to. A muzea czekają! Cena monet srebrnych poszła 100 razy do góry.
https://bskamalov.livejournal.com/4215970.html

O technologii bicia i odlewania monet czyli o fałszowaniu. O jakości odlewanych srebrnych łyżek i kiepskiej jakości monet.
https://bskamalov.livejournal.com/4216295.html
https://bskamalov.livejournal.com/4216413.html
https://bskamalov.livejournal.com/4216577.html

Na podstawie katalogu monet polskich można wysnuć wniosek że historię Polski skopiowano z historii rosyjskiej Oldenburgii. Historię Polski pisali cudzoziemcy. Jest spis królów polskich i inne dziwy. Piękny katalog polskich monet! Plus polskie i litewskie herby.
https://bskamalov.livejournal.com/4216887.html
Поляков гоняли и играли на их патриотических чувствах, а потому МОНЕТЫ у них все ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА с самых "древних" времен, то есть их могли штампануть только на монетном дворе с помощью мощного пресса или как в Шерлоке Холмсе заводить подпольный монетный двор.

Dlaczego złoto jest w XIX wieku droższe od srebra? W czasach Piotra I złoto było rzadkością w Rosji. Znalezienie pierwszych rud złota i srebra. I nagle pomiędzy 1804 a 1814 zaczęli dobywać złoto na Uralu – ale bardzo mało. Więcej złota zaczęto wydobywać w latach 1829-1838. Zaczęto wydobywać cenne metale w Kirgizji. Miejscowi tego nie robili choć wiedzieli o starych kopalniach (na przykład ołowiu). Jest też o wydobyciu złota w Kalifornii – „pustynnym kraju, odkrytym w 1834 roku”.
https://bskamalov.livejournal.com/4217264.html

W 1857 znaleziono wielkie złoża miedzi. Cena miedzi gwałtownie spada
https://bskamalov.livejournal.com/4217565.html

Czemu zniszczono prasę i czasopisma w latach 1891-1892? Może dlatego, że opracowano technologię pobierania energii słonecznej i jej zamiany bezpośrednio w elektryczną bez pośrednictwa pary?
http://bskamalov.livejournal.com/4163421.html

Tworzenie historii Iwana Groźnego. Tymczasem „przypadkiem” w Szwecji odnajdują się memuary Karola XII dotyczące Szwecji i Polski. Także biblię samego Lutra też przypadkiem „odnaleziono” w tym samym czasie
https://bskamalov.livejournal.com/4201700.html

Dokument o śmierci Chrystusa
http://bskamalov.livejournal.com/2950308.html

List imperatora Niemiec do przyjaciela i krewnego, imperatora Rosji. Wspomina wspólne zwycięstwo w 1812
http://bskamalov.livejournal.com/2896883.html

Kiedy pojawiła się „wojna napoleońska”? Po 1850, gdy rosyjscy Oldenburgowie przygotowywali się do wojny z Osmanami i potrzebny był „podbudowujący ducha przykład”
http://bskamalov.livejournal.com/4152403.html

Mapa „kampanii napoleońskiej” z roku 1850 (późniejsze także) – wskazują że armia Napoleona jechała koleją do Moskwy!
http://bskamalov.livejournal.com/4153254.html

W 1865 wydano książkę jaką pisał rzekomo Napoleon na zesłaniu o swoich dokonaniach i Cezarze. Podawane tam są absurdalne informacje dotyczące szybkości przemarszu wojsk napoleońskich. Odpowiadają szybkości poruszania się pociągów drugiej połowy XIX wieku
https://bskamalov.livejournal.com/4213388.html

1874-75. Znajdowane są listy „Napoleona”. Znaleziono „cały rzymski kalendarz” w Pompejach. Napoleon III dostaje od papieża kopię z grobu Karola Wielkiego. Plus polonicum o Zamościu ciekawe
http://bskamalov.livejournal.com/4189709.html

Bzdury o „Bastylii”
http://bskamalov.livejournal.com/4153784.html

„Rzeczna cywilizacja” we Francji końca XIX wieku
http://bskamalov.livejournal.com/4153482.html

Powtórki z historii na przykładzie Kazania
https://bskamalov.livejournal.com/4202556.html

W 1869 stawiaja pomnik niemieckiemu kartografowi (Gerhard Kremer „Lirkator”), który jako pierwszy na świecie w roku 1569 stworzył morską mapę świata. To jak podróżowano wcześniej? W 1869 nie słyszano o Merkatorze!
http://bskamalov.livejournal.com/4056917.html
https://bskamalov.livejournal.com/2633403.html <plus zadziwiające ciekawostki

W 1871 uczeni PRZYPUSZCZAJĄ że ocean lodowaty może być oceanem
http://bskamalov.livejournal.com/2897972.html
А как "дгевние" хмыри рисовали свои карты ? Им бог подсказал что там одна вода ? Сами они в тех краях не бывали, полярники не могли пробиться сквозь льды, а реисуют черти так лихо.

Александр Круберъ, С. Григорьевъ, Александр Барковъ, Сергей Чефрановъ, сост. "Европейская Россiя. Иллюстрированный географическiй сборникъ" 1906
O mieszkańcach Karelii
https://bskamalov.livejournal.com/2633555.html

Do lat 30-stych XIX wieku nie ilustrowało się książek (w ogóle!), poza „bibliami dla biednych” – czyli biblijnymi komiksami!
http://bskamalov.livejournal.com/4051577.html

Budowa miast XIX w
http://bskamalov.livejournal.com/4138600.html
http://bskamalov.livejournal.com/4154396.html

Budowa miast połowa XIX wieku, plus pierwsza „amfibia” – 1847
http://bskamalov.livejournal.com/4147594.html

Wojna krymska. 1855. W Taganrogu nie ma umocnień jakie rzekomo zbudował Piotr I
http://bskamalov.livejournal.com/4149158.html

Dziwne zdjęcia Panteonu z Rzymu i nie tylko (zagadki budowlane – stal w „dawnym Rzymie”). Panteonu „nie ma” przed rokiem 1860!
http://bskamalov.livejournal.com/4151261.html
http://vaduhan-08.livejournal.com/289001.html

Nowy Jork 1855. Nowo zbudowane miasto. Mury buduje się średniowieczne
http://bskamalov.livejournal.com/4144788.html

Po co w roku 1893 produkowano 200-230 gramów czystego uranu z jednego „wypału” w piecyku elektrycznym? Produkcja diamentów. Temperatura osiągana 3-3,5 tysiąca stopni Celsjusza
http://bskamalov.livejournal.com/4167084.html

Świece parafinowe zaczęto produkować na skalę przemysłową w roku 1834. To czym wcześniej oświetlano fabryki i domy?
http://bskamalov.livejournal.com/4155529.html

Światło w przemyśle początku XIX wieku
http://bskamalov.livejournal.com/4155887.html

Kiedy zaczęła się industrializacja w Anglii? Brak światła w fabrykach do końca XIX wieku oraz pokazywane na zdjęciach prymitywne urządzenia „przemysłowe” wskazują na to że industrializacja zaczęła się dopiero w połowie XIX wieku. Pojawiły się maszyny i z fabryk zniknęli mężczyźni, zastąpieni przez kobiety i dzieci. Akurat w tym czasie rozpoczynają się różne krwawe wojny dla likwidacji nadmiaru niepotrzebnego już nadmiaru męskiego społeczeństwa
http://bskamalov.livejournal.com/4156342.html
http://bskamalov.livejournal.com/4156550.html

Rewolucja przemysłowa nie może się odbyć bez tokarki, które zaczęto produkować około roku 1810! Do tego jeszcze nie produkuje się łożysk!
http://bskamalov.livejournal.com/4156853.html
http://bskamalov.livejournal.com/4157253.html

Maszyny parowe przełomu XIX i XX wieku. W muzeach te maszyny są postarzane o 100 lat!
http://bskamalov.livejournal.com/4157807.html

Realna industrializacja. W 1893 roku piszą że 70 lat wstecz nie było niemal niczego! Pierwszy cylinder dla pierwszej maszyny parowej Watta odlano bardzo niedokładnie. 40 lat wcześniej polerowano elementy ręcznie, bo nie istniały wiertarki, szlifierki i tokarki. Czyli maszyny parowe mogły powstać nie wcześniej niż w roku 1850!
http://bskamalov.livejournal.com/4165158.html

Przemysł w Anglii zaczyna się po roku 1860. O gutaperce.
http://bskamalov.livejournal.com/4171852.html

Kauczuk zaczynają stosować w eletrotechnice! 1874 Plus o chasydach i „sekcie protestancko-jewrejskiej” w Niemczech
http://bskamalov.livejournal.com/4185036.html

Parowa maszyna za 20 kopiejek, którą każdy może sobie zrobić w domu. Kocioł parowy i turbina. 1893 rok. Maszyna Herona to bardzo skomplikowane w porównaniu z tym patentem.
http://bskamalov.livejournal.com/4165773.html

Przepisywanie historii a raczej bajki o Oldze i rzece co się Msta nazywa
https://bskamalov.livejournal.com/4284916.html

Kolejne bajki
https://bskamalov.livejournal.com/4285005.html

OT. Krzyże różne
http://pokrovkorsakov.mrezha.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=227%3A2010-09-04-11-53-16&catid=68%3A2010-07-07-06-21-57&Itemid=119&showall=1

Plus o tym, że krzyże to semafory
http://vaduhan-08.livejournal.com/268353.html

1869 Silniki elektryczne zasilane z akumulatorów w maszynach do szycia
http://bskamalov.livejournal.com/4058578.html

Rozwój elektryczności od 1813 do 1893
http://bskamalov.livejournal.com/4166500.html

Amerykanie w czasie wojny domowej używają szabli (1862)
http://bskamalov.livejournal.com/4143374.html

 1. Nie pasuje
  http://bskamalov.livejournal.com/4144080.html

Silistria (Bułgaria). Jaki Dunaj? Morze!
http://bskamalov.livejournal.com/4143374.html

Magnetyt, magnes i kompas
http://bskamalov.livejournal.com/4114591.html
http://vaduhan-08.livejournal.com/282670.html
http://bskamalov.livejournal.com/4190097.html
https://bskamalov.livejournal.com/4261468.html <<< wydobycie żelaza na Uralu to wszystko meteoryty? Także o rakach które się nie chciały „osiedlić” bo woda była jeszcze słona po potopie

W 1875 roku nic nie wiadomo na temat genialnych Chińczyków co kompas wymyślili. Także o „aparatach do ogrzewania domów za pomocą elektryczności”. Również o Francuzach co na terenie Algierii powiercili pełno studni artezyjskich
https://bskamalov.livejournal.com/4254718.html

Gdzie się podział las na Uralu?
https://bskamalov.livejournal.com/4263713.html

Po tak zwanym „buncie Pugaczowa” Oldenburgowie wszystko przemianowują. Książka o Uralu. Ural to Rzym?
https://bskamalov.livejournal.com/4261304.html

Dlaczego rzeka Ufa nazywała się Rimnos. Mapy. Po Katastrowie „Wielki Perm” stał się zależny od produktów spożywczych z okolic Dniepru-Donu
https://bskamalov.livejournal.com/4261797.html

Złoto Uralu. Może „Złota Orda” od złota po prostu?
https://bskamalov.livejournal.com/4262318.html
https://bskamalov.livejournal.com/4262782.html

Przemysł Uralu
https://bskamalov.livejournal.com/4264572.html <ciekawe, także jednogłowe orły w Jekaterynburgu

Książka o górnictwie. Trochę zadziwiającej historii ogólnej oraz o Uralu. Niby Piotr I zaczął rozwijać przemysł a tymczasem na Uralu był już takowy że ho ho! Rumuńskie i Norysskie Góry. Pierwsze parowce budowano na Uralu w 1817! Pierwszy bank prywatny w Rosji powstał na Uralu w 1809
https://bskamalov.livejournal.com/4263267.html
Оказывается по сведениям "дгевних" грехов ПЕРСЫ гоняли СКИФОВ где то на УРАЛЕ и Сашок Македонский так же там что то основал .

Кто нибудь знает что то про реку Исеть (в Свердловске где то за Уралом) ? А вот "дгемучие" грехи знали что там живут иСЕДоны !!!

Зачем хуторам по 10-30 дворов 3 вала и т.д. укрепления ??? То есть лопаты и т.д. уже у них были вполне "взрослые" … Потом почему то резко забросили строительство укрепхуторов … А если в хозяйстве водились МАМОНТЫ и НОСОРОГИ ??? Тогда такие укрепления нужны, затопчут нечаянно когда ночью побегут на горшок. А как МАМОНТЫ – НОСОРОГИ вывелись, так валы перестали быть нужными.

Staroobrzędowcy a przemysł Uralu
https://bskamalov.livejournal.com/4263955.html

Sekstant wynaleziono w roku 1893?
http://bskamalov.livejournal.com/4166259.html

Kompas wynaleziony w 1754
http://bskamalov.livejournal.com/4148291.html

Wynaleziono go po to by określać czas w dowolnym miejscu?
http://bskamalov.livejournal.com/4150450.html

O czasie i zegarach
http://bskamalov.livejournal.com/4151585.html

O zegarach słonecznych używanych przez wojsko w czasie I WŚ
http://bskamalov.livejournal.com/4155263.html

6 godzinne tarcze zegarowe jeszcze w XX wieku!
http://bskamalov.livejournal.com/4157086.html

Średni czas nie jest znany końcem XIX wieku a ludzie używają zegarów słonecznych (1893)
http://bskamalov.livejournal.com/4165025.html

Mapy „Piri Reisa” odrysowano z takiego globusa? Coś nie tak z „koordynatami”
http://bskamalov.livejournal.com/4152921.html

W 1870 moskiewska policja została zobowiązana do sprawozdawczości dotyczącej meteorytów!
http://bskamalov.livejournal.com/4049658.html

Gwiazda niemal biblijna 1860 (meteor???)
http://bskamalov.livejournal.com/4180247.html

Kometa 1858. Opis innych komet
http://bskamalov.livejournal.com/4183272.html

 1. Order Św Jerzego. 100 lecie w Rosji (od czasów Katarzyny) – a wcześniej order zachodnioeuropejski
  http://bskamalov.livejournal.com/4065306.html

Dubna. Małe miasteczko a ma własną elektrownię i oranżerię w XIX wieku?
http://bskamalov.livejournal.com/4106444.html

В ПЕРВЫЙ раз о чудо Аракчееве узнали в 1871 году.
http://bskamalov.livejournal.com/2946860.html

Powrót rolnika z bazaru
http://bskamalov.livejournal.com/2960187.html

Szkolnictwo w "rzymskiej guberni". Mieszkańcy XIX Rzymu nie słyszeli o łacinie i Rzymianach starożytnych
http://bskamalov.livejournal.com/2915786.html
"Дгямучая" история Рима оказывается была не известна гражданам Рима в 1871 году как и … ИТАЛЬЯНСКИЙ ЯЗЫК !!!

Wszystko było na odwrót? Rysunki z FOTOGRAFII ruin zarośniętych okolic Moskwy! Jakiś „Aleksiej Newski” i strajki dziecięce na fabrykach. 1870 rok!
http://bskamalov.livejournal.com/4106923.html

Historię Rosji wymyślili Niemcy. Podobnie jak historię Polski! W 1881 roku tworzono i uzgadniano historię świata. Jednak uzgodniono że Hunnowie to Słowianie tak jak i Goci. W linku o geologii także
http://bskamalov.livejournal.com/3359488.html
http://bskamalov.livejournal.com/4057938.html

Cykl informacji. Wymyślanie historii dla aborygenów w Rosji (przepisywanie historii). Plus o Sałtykowych i powstawaniu „nowego życia gospodarczego” w Astrachaniu po roku 1853. Wtedy nikt nie słyszał by z Chin sprowadzać jedwab – bo od zawsze był sprowadzany z Persji. Plus o niemieckich kolonistach masowo zasiedlających Rosją których trzeba równać w prawach z miejscowymi. Znów „sądy pokoju”…
Także ciekawostki z Rumunii – związane z Prusami i wojną prusko-francuską. Czy po zwycięstwo w tej wojnie na Prusy przeszły prawa wasalne i mogą teraz dyrygować Turcją? A Rosja niezadowolona skazuje Prusaków znajdujących się wtedy przy dworze, by wszystko przerzucić wstecz historii – w czasy Dekabrystów?
http://bskamalov.livejournal.com/4098716.html
http://bskamalov.livejournal.com/4098973.html
http://bskamalov.livejournal.com/4099251.html
http://bskamalov.livejournal.com/4100076.html
http://bskamalov.livejournal.com/4100210.html

Jak tylko w Rosji aresztują „luteran-skopców”, natychmiast niemieckie ministerstwo wojny każe wykonać wagony ze zmienną szerokością osi by można było przewozić wojsko także na szerokich torach
http://bskamalov.livejournal.com/4101313.html

Natychmiast – w odpowiedzi – w Rosji każe się kolonistom którzy są na prywatnych ziemiach /swoich/ spełniać obowiązki takie jakie mają inni koloniści. Czyli mogą być mobilizowani do czegoś jak „zwyczajni koloniści”
Ciekawostka na przykładzie opisanych kolonistów żydowskich. „Obrok” to jest płatność mieszczan za arendę ziemi pod domami w mieście. A „lustracja” to wykupienie aktu własności swojej ziemi! Mechanizm zarabiania na różnicy pomiędzy „arendą” a „wykupem” ziemi. Kasa idzie do kieszeni Oldenburgów
http://bskamalov.livejournal.com/4101868.html

Niemieckie kolonie w Rosji. Skala ogromna. Czy nie wzięli się stąd, że jak na początku XIX wieku zatonęły szelfy to się tej wielkiej ilości ludzi zaproponowało kredyty i ziemię za te kredyty?
http://bskamalov.livejournal.com/4187938.html
http://gerus-ahnenforschung.de/wp-content/uploads/2011/05/siedlungsgebiete-russlandde.jpg
https://library.ndsu.edu/grhc/order/german_language/boschger.html

Niemieccy koloniści w Witebsku. A miasto kluczowe po tym jak odebrano je Karolowi XII i RP. Po roku 1864 zabiera się ziemie Polakom dla banków i „daje w arendę Niemcom”. Czy Panteon to miejsce „do palenia trupów”? W pewnym okresie tam były wieże które potem zdemontowano. To kominy krematoryjne? Dalej „w Niemczech i Szwajcarii powstało kilka systemów do kremowania”
https://bskamalov.livejournal.com/4205415.html

Kowno jak Witebsk – bo to Rzecz Pospolita. Miasto handlowe – barki kursują po rzece…
https://bskamalov.livejournal.com/4208165.html

Po 1871 powinien się pojawić nowy kościół „nowokatolicki”. A nie ma! Hierarchowie niemieccy bardzo ostro prześladują księży którzy odmawiają przyznania że papież jest „nieomylny” / „bezgrzeszny” – ten termin wszędzie się powtarza a nigdzie ani słowa o „nieomylności”. Tworzy się nowy „kościół”?
http://bskamalov.livejournal.com/4100950.html

Historia Rosji według Fiodora Emina
http://kinozal.tv/details.php?id=566473

Historię Rosji pisze w 1840 niejaki Ustriałow
http://bskamalov.livejournal.com/4080958.html

W 1870 „odnalazła się” biblioteka kniazia Woroncowa z prywatnymi i „państwowymi” dokumentami, między innymi dwóch caryc. Tworzy się historię…
http://bskamalov.livejournal.com/4092102.html

Pomnik Jermaka w Tobolsku
http://bskamalov.livejournal.com/4080822.html

Czas „dohistoryczny”
Период ДОИСТОРИЧЕСКИЙ, а пиплы тусуются не в пещерах, а в ДОМАХ, РИСУЮТ фрески да выращивают ЯЧМЕНЬ, ГОРОХ, ЧЕЧЕВИЦУ и т.д. и т.п..
Всего одна МЕДНАЯ ПИЛКА ? Так и датируем – ДОИСТОРИЧЕСКИЙ период !!!
http://bskamalov.livejournal.com/2949310.html

Cheopsowa piramida się zawaliła i turyści zginęli
http://bskamalov.livejournal.com/2950953.html

http://bskamalov.livejournal.com/2015/08/07/
O Jermaku który pojechał na Syberię nie ja "odkrywać" ale w gości do Strogonowych
http://bskamalov.livejournal.com/2891531.html

O tym, jak w 1859 Francuzi przewozili ogromne ilości towarów koleją!!! Ale czasy – przewozu towarów(600 tysięcy osób i 130 tysięcy koni) z Włoch do Francji są takie same jak Napoleon piechotą szedł z Warszawy do Moskwy
http://bskamalov.livejournal.com/2891803.html

„Napoleona nigdy nie było” Książka z 1912. Napoleon to alegoria „Apollona”
https://bskamalov.livejournal.com/4215603.html

Czasopismo z 1876 roku opisuje francuskich legionistów który brał udział wojnie w Afryce 1849, wcześniej walczył z „karlistami” w Hiszpanii (1839) – gdy te wydarzenia hiszpańskie miały miejsce w roku 1869, potem wojna krymska 1853. A w jego składzie mamy Piotra Bonaparte (z rodziny prezydenta Francji). Może to „Napoleon 1812”? Miejscowi egipscy aborygeni nazywają Francuzów „Rzymianami”. Tubylcze flagi są czerwone a nie zielone. Wały ziemne lepsze niż murowane umocnienia a obrońców bronią mokradła. Takie wielkie zwycięstwo Francji i zupełnie wykreślone z historii! A może „przypisane” Napoleonowi I?
https://bskamalov.livejournal.com/4206176.html

http://bskamalov.livejournal.com/2892302.html
Dlaczego P1 kazał się nazywać "carem". Raczej o Prusach i Anglii

Londyn należy do 9 lordów. Ten system utrzymywany jest też w USA
http://bskamalov.livejournal.com/2926546.html

 1. Corocznie na rynku pojawia się 20 ton kości mamuciej z Syberii (masówka). Uczeni zastanawiają się skąd tyle kości mamutów (i innych ssaków). Co roku odkrywa się coraz więcej. Cała tundra usłana jest szkieletami zwierząt. Chiny są głównym odbiorcą syberyjskiej kości słoniowej (tam się ja przerabia). Ludność Syberii trudni się głównie pozyskiwaniem i transportem kości słoniowej. Płaci się 21 rubli za pud (dobrej jakości) – jeden kieł może ważyć do 7 pudów. Dużo znajduje się szkieletów mamutów „pokrytych skórą i mięsem”.
  http://bskamalov.livejournal.com/4167477.html
  http://bskamalov.livejournal.com/4168258.html
  Mamuty zamarzały stojąc – nie są znajdowane w dolinach rzek ale na płaskich wzniesieniach. Uczeni sądzą że doliny rzeczne stworzyły się później niż potop uśmiercił mamuty. Znajduje się też dużo koni i nosorożców.

Plus
http://bskamalov.livejournal.com/4169158.html
O mamutach, teorie ich śmierci. O terenach od Wołgi na wschód, pokrytymi zasoloną glebą. O burzach śnieżnych i nagłych dziesiątkujących stada koczowników (1827 – doszukuje się podobnej przyczyny śmierci mamutów). Mamuty i nosorożce mają ślady uduszenia. Mamuty są nazywane słoniami i badania ówczesne dowodzą ze jest to bez wątpienia słoń europejski.
W większości przypadków tusze mamutów „śmierdzą”, ale są notowane przypadki że tubylcy po znalezieniu mamuta w dobrym stanie z łakomstwa go zjadają…

 1. Anglicy organizują ekspedycję by odkryć szlak handlowy w górę rzeki Ob. Z kim i czym chcą handlować? Kością słoniową / mamucią? Plus „już dawno dokazano że człowiek żył w czasach mamutów”
  http://bskamalov.livejournal.com/4192798.html

O dinozaurach i mamutach Ameryki
http://bskamalov.livejournal.com/4169629.html

Ciśnienie atmosferyczne i jego badanie 1893
http://bskamalov.livejournal.com/4167734.html

Historia KRK 1870
http://bskamalov.livejournal.com/4141984.html
http://bskamalov.livejournal.com/4142311.html

Konstatntyn 312 po RH?
Chrzest Chlodowiga 496 po RH
http://bskamalov.livejournal.com/4142442.html
http://bskamalov.livejournal.com/4142762.html
Sobór w Kartaginie? Czy kościół? Herezje

От кого Петя №1 узнавал куда и как идет кто то из РИГИ находясь на Днепре ?
http://bskamalov.livejournal.com/2905358.html

O Magellanie „wydumanym” i mapach Kruzenszterna na których Sachalin jest półwyspem – w komentarzach
October 4th, 2016
http://bskamalov.livejournal.com/4033795.html#comments
http://bskamalov.livejournal.com/4033722.html
http://bskamalov.livejournal.com/4033795.html

Jak Kruzensztern handlował z Chińczykami w Makao? Klimat tam ciepły a Kruzensztern sprzedał tam cały zapas ciepłych futer! Aby było śmieszniej, Amerykanie sprzedawali Rosjanom futra w Ochocku a stamtąd Rosjanie wieźli te futra do ciepłych Chin! Także o Kruzenszternie kartografie. Bo zaczał tworzyć mapy gdyż istniejące były „nieprawidłowe”. Tuż po potopie i wszystko się zmieniało?
http://bskamalov.livejournal.com/4063681.html

Mapy Kruzenszterna – przykład
http://grafika.ru/item/08-007819?r=78055

Plus o rosyjskich odkryciach morskich
http://flot.com/publications/books/shelf/explorations/11.htm?print=Y

Plus
Adam Johann von Krusenstern (Iwan Fiodorowicz)
http://www.raruss.ru/travels/717-kruzen.html

 1. Znaleziono mapy z Ameryką sprzed jej oficjalnego odkrycia (1457-59 oraz 1436)
  http://bskamalov.livejournal.com/4068578.html

Łomonosow pisał po łacinie. Na rosyjski przełożono dopiero w ZSRR w 1950 roku!
http://bskamalov.livejournal.com/4034527.html
http://bskamalov.livejournal.com/4034735.html
http://bskamalov.livejournal.com/4035011.html

Hipokratesa wymyślono końcem XIX wieku (przed 1873 o nim nikt nie wiedział). Znano jakiegoś innego „Hipokratesa”
http://bskamalov.livejournal.com/4170168.html
http://bskamalov.livejournal.com/4170370.html
http://bskamalov.livejournal.com/4172869.html

Konie zaczęto podkuwać produkowanymi „maszynowo” podkowami dopiero po roku 1892. To jak wcześniej wojowali i skąd mieli tylu kowali? „Wojskowy almanach” 1901. „Na bój ostry wystarczy 30 nabojów”
http://bskamalov.livejournal.com/4170648.html

W 1841 pierwsza ksiażka Lermontowa
http://bskamalov.livejournal.com/4038678.html
Юнкера лейб-гвардии из Питера вдруг торкнуло написать за "дгевнюю" Москву , а напечатали  его "торчек" спустя 55 лет !!! Оперативно работали !!!

Ameryka i konie / kopalne/
http://bskamalov.livejournal.com/2916969.html

Aleksaner Duma – dobre
http://bskamalov.livejournal.com/2905169.html

O mapach Krymu których nie ma w czasie wojny krymskiej
Ферштейн ??? МЕНШИКОВ главком всея Крыму на собрании генералов интерсуется есть ли у кого КАРТА КРЫМА из … КНИГИ некоего КОППЕНА !!! Не оказалось … Пришлось доставать ФРАНЦУЗСКУЮ КАРТУ Крыма …
http://bskamalov.livejournal.com/4039184.html

Budżet i statystyka Rosji 1876. O Francuzach co Bałtyk podbijali za Napoleona? Piot I zapomniał zwyczajnie swoich rzeczy w Londynie i teraz to jakiś Polak odnalazł zwyczajnie. A u papieża coś tajnie drukują
https://bskamalov.livejournal.com/4204344.html

Kabel podwodny pojawił się po 1859. W latach 1854-55 fizycznie go nie było bo w 1859 pojawiła się gutaperka!
http://bskamalov.livejournal.com/4040944.html
Dopiero po 1812 zaczęto tworzyć budżet Rosji. Speranski?

Do tego przywożono ją z Chin. Gutaperkę. Kabel był wielożyłowy, miedziany z sześcioma drutami stalowymi – stal galwanizowana! Kable zaczęto układać w 1869 bo wcześniej wszędzie były rozmieszczone miny morskie! Camera-obscura do obserwacji portów.
http://bskamalov.livejournal.com/4046979.html

W 1875 roku wymyślono sposób na prowadzenie wielu „rozmów telegraficznych na jednym drucie”. Pytanie się nasuwa proste – jak do tej pory prowadzono rozmowy czy depeszowano na już ułożonych kablach transkontynentalnych.
http://bskamalov.livejournal.com/4193392.html

Heliograf
https://bskamalov.livejournal.com/4200345.html

O zmarłym twórcy alfabetu Morse’a, o rozwoju elektrotechniki i przekazywaniu informacji za pomocą semaforów. Także katedra bez krzyży – do sygnalizowania?
https://bskamalov.livejournal.com/4203224.html

W Rosji pełną parą idzie produkcja min morskich/ 1870
http://bskamalov.livejournal.com/4090642.html

„Francusko-atlantycki” telegraf dotarł do Nowej Funlandii. Cesarz Francuzów wysłał depeszę do przywódcy USA, generała Granta. W poprzednim roku zakończyło się ułożenie kabla indoeuropejskiego (w Morzu Czarnym)
1869
http://bskamalov.livejournal.com/4055946.html

W 1869 masowo układane są kable podwodne
http://bskamalov.livejournal.com/4059948.html
http://bskamalov.livejournal.com/4081280.html
http://bskamalov.livejournal.com/4078517.html

15 lat po wojnie Krymskiej buduje się 6 linii telegraficznych na Krym (bardzo szybko!)
http://bskamalov.livejournal.com/4068687.html

W 1816 roko niejaki Karamzin odkrył „Amerykę”czyli napisał historię Rosji. Do-historyczne czasy to Hunnowie – Awarzy i Scytowie! Żadnych Rzymian, Greków i Chińczyków. Znów Speranski. Brak niemal wzmianek o Polsce. Telegraf 1820 / 1832 / 1844
http://bskamalov.livejournal.com/4041718.html

O Łomonosowie ciekawie! Łomonosow w oryginale pisał po ŁACINIE a pierwsze przekłady na rosyjski były dokonane w ZSRR! Przeszło dwieście lat wcześniej odkrył to co odkryto na przełomie XIX i XX wieku! A niektóre prace „naukowe” są na poziomie żenującym zupełnie!
http://bskamalov.livejournal.com/4034527.html
http://bskamalov.livejournal.com/4034735.html
http://bskamalov.livejournal.com/4035011.html

Jarosław I umarł w 1054 a jest „jak nowy”
1000 лет без малого саркофагу, а как новенький
http://bskamalov.livejournal.com/2958330.html
Sarkofagi "staro-jewrejskie", ornamenty jak w rzymskich katakumbach. "Teraz Kijów to mała wioseczka"

Pisanie historii na nowo
Некий Готфрид Гервиус в 1851 году написал историю … НАЧАЛА 19 века.
Власть поначалу офигела от такого сочинительства ОДНОГО из ПЕРВЫХ ГЕРМАНСКИХ ИСТОРИКОВ, даже судили гада, но народу понравилось быть "ВЯЛИКИМ" (как у нас книжки одного хроноложца) и СКАЗКА СТАЛА БЫЛЬЮ.
http://bskamalov.livejournal.com/2945480.html

W 1851 niejaki Gorg Gottfried Gerwinus napisał historię Niemiec – i mamy to co mamy
http://bskamalov.livejournal.com/2945480.html
Власть поначалу офигела от такого сочинительства ОДНОГО из ПЕРВЫХ ГЕРМАНСКИХ ИСТОРИКОВ, даже судили гада, но народу понравилось быть "ВЯЛИКИМ" (как у нас книжки одного хроноложца) и СКАЗКА СТАЛА БЫЛЬЮ.

Znaleziono mapę z 1605 na której jest Australia – na 5 lat przed jej odkryciem
http://bskamalov.livejournal.com/2965812.html
Така ВАЖНОСТЬ, така ВАЖНОСТЬ !!! Раньше на гхыр не нужна была.
Вот так и "находят" традГУАНИтарии свои "доказухи". Кто то в БЕЛЬГИИ находит ОРИГИНАЛ какого то ПОРТУГАЛЬСКОГО хмыря по наводке из БРИТАНИИ о том что якобы некие ГОЛЛАНЦЫ где то были первые.
А раньше 200-250 лет ни одна падла не знала о таком ВАЖНОМ открытии и всем было по 21 пальцу.

Chiny i Wielki Mur, oraz religie
Так значит ВКС прежде была вооружена ЧУГУННЫМИ ПУШКАМИ ? "Дгямучасть" аднака !!!
http://bskamalov.livejournal.com/2963996.html

 1. Wojsko masowo biegało z kopiami zamiast karabinów?
  http://bskamalov.livejournal.com/4074265.html

Wojna krymska a amerykańska
http://bskamalov.livejournal.com/2946233.html

Wojna krymska
http://bskamalov.livejournal.com/4144354.html

Wojna krymska a armaty „napoleońskie”
http://bskamalov.livejournal.com/4144521.html

Archaiczne statki, archaiczne armaty i wielkie twierdze
http://bskamalov.livejournal.com/4145079.html

CRIMEAN WAR View of Kerch from the Heights of the Museum – 1855
http://bskamalov.livejournal.com/4145332.html

CRIMEAN WAR Explosion of Right Siege Train nr Inkerman Hill – 1855
http://bskamalov.livejournal.com/4145541.html

CRIMEAN WAR Plan and Explosion of the Redan – 1855
http://bskamalov.livejournal.com/4146137.html

Niepoważna wojna krymska 1850
http://bskamalov.livejournal.com/2932072.html

Przypadek? 1853 – Bawaria (?), Austria i Turcja podpisują umowę o ruchu rzecznym na Dunaju. Przypadkiem w tymże roku wybucha wojna krymska. Jaki związek z Japonią (1856)? Ciekawe
http://bskamalov.livejournal.com/4102565.html

Kolejny przypadek. 1856. Turcja zgadza się pod wpływem nacisku „zachodnich partnerów” na to by chrześcijanie byli zrównani z muzułmanami w prawach obywatelskich / mogą być urzędnikami/
http://bskamalov.livejournal.com/4103474.html

Pisanie historii w Rosji. Minister Obrony Rosji z roku 1871 nie ma żadnych dokumentów z roku 1812 oraz z lat 1853-1856. Za to ponad 100 map z wojny 1799
http://bskamalov.livejournal.com/4083924.html

1871 Anglicy maja dostęp do taniej stali – pojawiają się statki i okręty
http://bskamalov.livejournal.com/2923380.html

1871 Na przykładzie syberyjskiego miasta Irbit. Wielki bank (1849) dla 4200 obywateli? Bank ma obsługiwać wielkie jarmarki i kopalnie metali. Opisy dokładne i ilustracje
http://bskamalov.livejournal.com/4104141.html

1817/1818 wojna ze Szwedem? A gdzie Napoleon?
http://bskamalov.livejournal.com/4036793.html

Ponownie wybrany król hiszpański. To królów się wybierało?
http://bskamalov.livejournal.com/2904241.html

 1. Anglia – światowy diler narkotyków. Czy X IX wieczne wojny – to chodziło o narkotyki? Ciekawy, krótki tekst
  http://bskamalov.livejournal.com/2904463.html
 2. Chiny zakazują sprowadzania maku. Anglicy natychmiast rozpoczynają uprawy maku w Bengalu. Все как и сегодня в Афгане
  http://bskamalov.livejournal.com/4069810.html

Flota francuska połowy XIX wieku
http://bskamalov.livejournal.com/2914283.html

W 1870 roku wymyślono „hulaj-gorod” czyli osłonę dla obsługi artylerii i piechoty. Można domniemywać, że średniowieczne środki do zdobywania zamków wymyslono końcem XIX wieku. Także informacja o poborze rekruta.
.http://bskamalov.livejournal.com/4072353.html

P1 o brody
http://bskamalov.livejournal.com/2913476.html

1869 Koło Meksyku są trzy niezależne kraje Kiapa, Tabasco i Jukatan
http://bskamalov.livejournal.com/4044802.html

В эпоху "ядерных" пушек в такой "царской могилке" мог быть ПОРОХОВОЙ ПОГРЕБ.
ТранГУАНИтарное чмо в армии не служит и записало эти сооружения 19 века в "дгямучие" могилки неких "дгямучих" хмырьков.
КЕРЧЬ – город крепость строили в 19 веке.
http://bskamalov.livejournal.com/2907140.html
Także zegar w Strasburgu

Przelicznik z kalendarza księżycowego. Czyli w 1869 jeszcze posługiwano się takim kalendarzem?
http://bskamalov.livejournal.com/4060931.html

O kalendarzu i styczniu różnie się nazywającym
http://bskamalov.livejournal.com/4084364.html

Wieczny kalendarz. Plus o zastosowaniu w teatrze elektryczności (1891).
http://bskamalov.livejournal.com/4165493.html

Ile dni liczył rok? 345 czy 445? Idąc tym tokiem rozumowania i informacji to „starożytny” Rzym był całkiem niedawno? W 1582 roku różnica pomiędzy kalendarzem oficjalnym a astronomicznym wynosiła 10 dni
http://bskamalov.livejournal.com/4084153.html

Anglia – rzymskie rzekomo "wykopki"
http://bskamalov.livejournal.com/2895415.html

Rosyjsko – bizantyjskie monety. VI stulecie bite Włodzimierzem z Jarosławia
http://bskamalov.livejournal.com/2896094.html

Przez 25 lat Sewastopol był opuszczony, odrodzenie zaczęło się w 1871
http://bskamalov.livejournal.com/2961641.html
25 лет Севастополь был не нужен и вдруг началось возрождение в … 1871 году.
Интересно … КаРФаген не есть ли отражение КРыМского Севастополя ?
ФИНИКийцы это случайно не venäjän (фин.) – русский ?

Masowe fałszowanie rękopisów w XIX wieku
http://bskamalov.livejournal.com/4062076.html

1875 Znaleziono w Czechach monety świetnie zachowane „z czasów Aleksandra Wielkiego”. A we Francji „rękopisy z czasów Trajana” (1802)
https://bskamalov.livejournal.com/4202995.html

1876 Odnaleziono „historię Syberii”. Plus o telegrafie i odnalezionych pismach starożytnych. Hipokratesa dalej nie znają i o nim nie słyszano. Nagle odnajdują się spalone dokumenty w czasie komuny paryskiej.
https://bskamalov.livejournal.com/4209734.html

Charty to "syberyjskie psy"
http://bskamalov.livejournal.com/2958773.html
Сибирские собаки ? Борзых / гончих еще не вывели ? Только только завезли породу из Азии ?

Chiny czy co? "bezwstydne kobiety" i kościół?
http://bskamalov.livejournal.com/2929720.html

 1. Chińczycy i Japończycy czczą dziwne bóstwa
  http://bskamalov.livejournal.com/4178040.html

„Dawna” Japonia. Wszyscy kapią się nago i razem
http://bskamalov.livejournal.com/4181636.html

1875 Indianie z Indii otrzymują na razie krótki tekst Mahabharaty i Ramajany. Potem dopisze się resztę! Ważne by zacząć historię!
http://bskamalov.livejournal.com/4190834.html

1874 Chińczycy jeszcze nie poznali swojej historii. A pismo wymyślili wtedy zobaczywszy alfabet Morsa?
http://bskamalov.livejournal.com/4179651.html

 1. Niemcy twierdzą że stulecia i sytuacje się bliźniaczo powtarzają
  http://bskamalov.livejournal.com/4046177.html

W 1874 wymyślono Aleksandra Macedońskiego
http://bskamalov.livejournal.com/4185589.html

Odnaleziono „bibiotekę Tamerlana” gdzie są dokumenty dotyczące biografii Mahometa. Znaleziono czy właśnie napisano?
http://bskamalov.livejournal.com/4181993.html

„Grecki ogień” trafił do „historii” wraz z prochem Oldenburgów? 1874
http://bskamalov.livejournal.com/4182126.html

Moskiewscy „jedynowiery”
http://bskamalov.livejournal.com/4072753.html

Towarzystwo Biblijne nadrukowało ogromną ilość biblii na 30 językach
http://bskamalov.livejournal.com/2930816.html

Papież kazał przełożyć Pismo na chiński. Pierwsze wydanie z 1670. W tedy też zmieniono 10 przykazań
Какой шустрый ПАПик !!! За полгода слепил "доказуху" !!!
Только только главПАПку поимели с его "непогрешимостью", а он уже задним числом ПЕРЕВЕЛ на КИТАЙСКИЙ язык и НАПЕЧАТАЛ "ДОКАЗУХУ" своей "непогрешимости" !!!
Учитесь сынки работать над свой "непогрешимостью" и да будет у вас свой дворец.
http://bskamalov.livejournal.com/2961922.html

Tramwaje bezprzewodowe a meczety bez znaków religijnych
http://bskamalov.livejournal.com/4170810.html

Neapol 1903 Tramwaje bez przewodów
http://bskamalov.livejournal.com/4173401.html

Zasilanie tramwajów i nie tylko. Westinghouse AC generator. The world's first single-phase AC power transmission system 1878. Tramwaj konny 1863, tramwaje parowe i elektryczne! (na akumulatory?)
http://bskamalov.livejournal.com/4174216.html

Polonica (Malbork i Gdańsk). Tramwaje bez przewodów, rzeki jako główny szlak handlowy. 1902
http://bskamalov.livejournal.com/4171185.html

Starokatolicy? W Hiszpanii?
СТАРОКАТОЛИКИ ? Их староверы ? Чет какое то чудное было недавно КАТОЛИЧЕСТВО …
http://bskamalov.livejournal.com/2959453.html

Reprint rzekomej biblii z 1692-1696 (Biblia Wasilija Korenia). Bardzo ciekawe! Biblia dla niegramotnych czyli komiks…
http://bskamalov.livejournal.com/4042140.html
http://bskamalov.livejournal.com/4042440.html
http://bskamalov.livejournal.com/4042583.html
http://bskamalov.livejournal.com/4042831.html

Smok i Żmij Gorynicz
https://bskamalov.livejournal.com/4239313.html
https://bskamalov.livejournal.com/4239625.html


= = = = = = = = =

https://2.bp.blogspot.com/-RkPci0t-Gbk/WOPX_jZdY9I/AAAAAAAAaoM/nfw7K1ug2i8khVTJ-5S4vbdTHWk5-HRxgCLcB/s1600/%25D1%2588%25D1%2588%25D1%2588%2B143.jpg

Wielu autorów uważa, że coś takiego jak „Prawo Magdeburskie” jest wymysłem „przepisywaczy historii. Dlatego, że mimo iż podobno setki i tysiące osad, miasteczek i miast powstało zgodnie z tym prawem w całej Europie – nigdzie nie zachował się nawet jeden strzęp autentycznego dokumentu lokacyjnego! Jednocześnie wmawia się wszystkim od lat brednie na temat europejskiego „feudalizmu” i amerykańskiego „niewolnictwa” – systemu będącego kopią europejskiego feudalizmu…


6. Sprawy ciekawe i ciekawostki

Prawdziwy „pańszczyźniany kołchoz”, czyli prawdziwe / realne/ „prawo pańszczyźniane”. Dobrze wytłumaczony „skok cywilizacyjny” po „uwolnieniu chłopa”. Autor tłumaczy dlaczego po Katastrofie ludność Uralu nie uciekła do Centralnej Rosji ale do Turcji. Bo w Rosji wprowadzono „uwolnienie chłopa”! Albo dlatego że jeżeli jeszcze była „pańszczyzna” czyli „kołchoz” to nie było jak się „wpisać” w te społeczności.
https://bskamalov.livejournal.com/4265896.html

1876 O pańszczyźnie i dziwach zupełnych w historii. O sprzedawaniu chłopów na początku XIX wieku.
https://bskamalov.livejournal.com/4208082.html

Pańszczyzna, czyli o tym jak „uwolnienie chłopów” było reformami w Rosji lat 1990-91. Ciekawie opisane ze zdjęciami. Jak straszliwie rosły podatki ściągane z „uwolnionych” chłopów
https://bskamalov.livejournal.com/4264834.html

Jak wykupywano ziemię z „uwolnionymi chłopami”
https://bskamalov.livejournal.com/4265562.html

Moskiewskie więzienie puste w połowie 1871
http://bskamalov.livejournal.com/2893751.html

Mendelejew o nie organicznym pochodzeniu ropy
https://bskamalov.livejournal.com/4286517.html

Koszty transportu końca XIX wieku jako przykład tego jak nas teraz łupią
https://bskamalov.livejournal.com/4286862.html

Carycyn – składowanie ropy
https://bskamalov.livejournal.com/2631985.html

Berlin i porównanie z Moskwą
http://bskamalov.livejournal.com/4130726.html

Marks ciekawie
Но о К. Марксе ни одна падла не заикнулась в 1871 году, в Парижу у краснопузых какие другие хмыри в роли „святых”. А так история 1871 года один в один перенесена в 1917 год
http://bskamalov.livejournal.com/2893976.html

1870 Oświetlenie stoczni i „drogi dla statków” w Petersburgu. Wprowadzenie miar metrycznych
http://bskamalov.livejournal.com/4096431.html

1870 Zdobycie Rzymu przez wojsko włoskie
http://bskamalov.livejournal.com/4096001.html

O spalonym w 1808 roku zamku szwedzkim
http://bskamalov.livejournal.com/4089421.html

Broń na dwóch grafikach. Rok 1871. Do porównania.
http://bskamalov.livejournal.com/4084940.html

Koszary dla żołnierzy pojawiły się w Rosji po roku 1870. A przecież rzekomo w czasie powstania dekabrystów już były koszary. Zupełna nielogiczność informacyjna. W dyskusji dodatkowe informacje
http://bskamalov.livejournal.com/4071791.html

W 1870 jeszcze ludność Rosji nie zna herbaty. Przemysłowiec co chciał ja handlować splajtował
http://bskamalov.livejournal.com/4091778.html

Obraz olejny albo 1870 albo 1880. Kąpiące się nagie włościanki i mnisi
http://bskamalov.livejournal.com/4103141.html

O tokenach i pieniądzach, oraz o Orenburgu
http://bskamalov.livejournal.com/4174505.html

Dalej o tokenach i pieniądzach
http://bskamalov.livejournal.com/4174814.html
http://bskamalov.livejournal.com/4175067.html

Tokeny także w Japonii i innych krajach
http://bskamalov.livejournal.com/4179091.html

Bardzo dobre wytłumaczenie tego dlaczego wybuchają wojny – jak I WŚ i dlaczego spokojnie niszczy się całe miasta. Okazuje się że w XIX wieku dawano robotnikom kredyty na domy i mieszkania które mogli potem wykupić na własność. A jak kredyty spłacili, domy wykupili to trzeba było rozpocząć kolejny proces kredytowania. Czyli pod pozorem wojny zniszczyć te domy.
https://bskamalov.livejournal.com/4250135.html

1876 Ciekawa informacja ile pieniędzy Niemcy wybili. Czemu tak dużo monet ze złota a tak mało z miedzi?
https://bskamalov.livejournal.com/4206709.html

Drewniane pieniądze i weksle
http://bskamalov.livejournal.com/4185140.html

1870 W Anglii podatki od wszystkiego. Ale chyba od niedawna bo społeczeństwo się nie może przyzwyczaić. Porównanie z Polską z roku 1649 gdy wprowadzono podatek od bogactwa. Piękne! Jak żona za długo śpi to jest podatek! Jak nie wierzy mężowi – także!
http://bskamalov.livejournal.com/4184193.html

„Bilet bankowy”. Co to jest w 1869? Od tego momentu zaczęto otwierać w Rosji „międzynarodowe banki”
http://bskamalov.livejournal.com/4056270.html

Te wszystkie”powstania” jacyś „dekabryści” to była walka mafii różnych o władzę i ziemię. W efekcie wprowadza się „bilety bankowe” i nacjonalizuje banki „komercyjne”
http://bskamalov.livejournal.com/4091316.html

Niezły fragment felietonu z roku 1871. Po co toczyć wojny? Nie lepiej by państwa prowadziły rodzaj walki hazardowej pomiędzy ich bankami? W roku 1871 pojawiają się w Rosji i głównie w Polsce banki które biorą pieniądze za to że ktoś posiada ziemię. Albo robi się „kolorową rewolucję” by odebrać ziemię. Banki stały się bronią.
http://bskamalov.livejournal.com/4102719.html

1871 Konfiskata mienia KRK w Warszawie?
http://bskamalov.livejournal.com/4103355.html

 1. Jak grabiono katolików-Polaków, czyli jak kazano płacić za swoja własność. Żydzi stanowią połowę władz miejskich / a może miast?/ Czy pojawili się tam jak „niemieccy koloniści”?
  http://bskamalov.livejournal.com/4104877.html

Jak za zabraną ziemię dostać złote czy srebrne monety. Na przykładzie banku warszawskiego i odesskiego. Ciekawie opisany mechanizm – jak korzystnie powstania w Polsce wpłynęły na banki! Schemat do dziś stosowany!
http://bskamalov.livejournal.com/4091521.html

Banki
.http://bskamalov.livejournal.com/4060553.html

Schemat grabieży narodu przez rosyjskich Oldenburgów (wcześniej to co wyżej oraz to http://bskamalov.livejournal.com/4104141.html) DOBRE!
http://bskamalov.livejournal.com/4105248.html

W 1861 dają chłopom „wolność” i pojawia się wyjaśnienie „nowej linii partii” czyli sprawy „biblijne” po nowemu tłumaczy
https://bskamalov.livejournal.com/4212718.html
https://bskamalov.livejournal.com/4212919.html

https://bskamalov.livejournal.com/4212272.html
A z książki o geodezji można się dowiedzieć, że „nadanie chłopom wolności” było wojskową operacją bo wojskowi dzielili ziemię.
Так же и крепостным крестьянам в барских колхозах пришли и объявили : „Вы теперь швабодны, будете сами искать покупателя и рынки сбыта на своих картошек-огурцов, а не как раньше это за вас всех делал председатель колхоза с бухгалтером и экпедитором барин ”

Zaraz po likwidacji układu „chłop (pańszczyźniany)” – „pan” – pojawia się konieczność wśród „chłopów” nauki czytania i pisania. Dużym popytem cieszą się abecadła i książki do nauki czytania i pisania. Bo do tej pory wszystkie sprawy urzędowe za chłopa pan wykonywał. 1871. Dodatkowym efektem wojny prusko-francuskiej był brak towarów z tych krajów. Rośnie zapotrzebowanie na produkcje towarów „lokalnego pochodzenia”. Pojawiają się „handlowcy kułacy”. Czyżby niemieccy koloniści?
http://bskamalov.livejournal.com/4107221.html

https://bskamalov.livejournal.com/4214387.html
Ekonomia Pribałtyki. O tym jak masowo sprzedawano ziemię „baronów” i uwolnionych chłopów, którzy zębami i nogami chcieli wrócić do dobrej pańszczyzny. Jest kontrakt „nowej pańszczyzny” (arendy) z „baronem”. Polonica.
Так вывод прост, перед нами развалины после польско-литовского „восстания” в 1860-х годах и перепродажи земли попавших под „косяк”.

W 1861 bank komercyjny staje się państwowym. Prawo z 1843 o „biletach państwowych”. Ilustracja – palenie kredytowych biletów przed bankiem państwowym w Petersburgu
http://bskamalov.livejournal.com/4076255.html

1870 Powstanie banku azjatyckiego z siedzibą w Taszkiencie i z filią w Orenburgu
http://bskamalov.livejournal.com/4075671.html

1870 powstaje Bank Niemiec
http://bskamalov.livejournal.com/4070269.html

Banki angielsko rosyjskie. 1870
http://bskamalov.livejournal.com/4073950.html

1859 odkryto w Sierra Nevada wielkie złoża srebra. W roku 1869 dochód z kopalń wyniósł prawie 100 mln dolarów / 25-50 dolarów za tonę rudy/. Do końca 1870 planuje się dwukrotne zwiększenie wydobycia rudy
http://bskamalov.livejournal.com/4067170.html

1870 Ktoś tanio skupuje ziemie i komuś sprzedaje. Może o to chodziło w tych bezsensownych polskich „powstaniach”? O przejęcie ziemi?
http://bskamalov.livejournal.com/4075889.html
Вот на карте как раз именно в это время 1868-1872 годах и появляются их КОЛОНИИ :

По этому вопрос у очень интересны „польские восстания” 19 века. Вроде без смысла, вообще не понятно зачем и почему там дергался народишко.

А если смотреть под этим углом, то все понятно. Допустим Польша разделена между „нашими” и „их” Ольденбургами, местные паны-казаки присягнули новой власти и живут поживают припеваюче, частная собственность как бы (читаем об этом в „Пан Халявский”). Что делать ? Раскачиваем ситуацию „восстанием” , гасим его по быстрому , КОНФИСКУЕМ ИМЕНИЯ у панов-казаков НА СОВЕРШЕННО ЗАКОННОМ ОСНОВАНИИ и продаем их переселенцам из ГЕРМАНИИ , потом рассказываем сказки про Екатерину и прочих дур 18 века.

Продажа кучи имений западных областей в том числе Радзивилов по ценам за 100.000 рублей описана в 1 томе „Всемирной иллюстрации” и их там очень много. По ходу это результат „польских восстаний”.

Один в один ситуация с „запорожскими казаками” и прочими аборигенами Кубани. Точно так они типа „восстали” и их пинками вышвырнули куда подальше, а на их землях совершенно случайно оказались германские колонисты.

Dlaczego w połowie XIX wieku masowo we wszystkich krajach „uwalniano chłopów” z tak zwanej „pańszczyzny”. Pańszczyzna była świetnym rozwiązaniem – właściciel ziemi / włościanin/ płacił pracą / w naturze/ niezwykle mały podatek – kilka – kilkanaście dni pracy na rok. Teraz chodzi o odebranie ziemi chłopom. Własną ziemię chłopi „dostają” za pieniądze – lub muszą wziąć kredyt. Powstają więc „banki ziemskie” a kto nie zapłaci jest rugowany z ziemi własnej. Co ciekawe – koloniści niemieccy pojawiają się tam gdzie toczy się „walka o sprawę narodowa lub sprawiedliwość społeczną”. A skąd „koloniści niemieccy”? Ano stąd, że po skoku osi ziemskiej planeta się stabilizowała i Doggerlandia / terytorium łączące Anglię z Europą na miejscu obecnego Morza Północnego szła pod wodę!
http://bskamalov.livejournal.com/4081502.html

 1. „Kijowianin” donosi o konfiskacie majątków, ale ubolewa że tylko nominalnie przechodzą w „rosyjskie ręce” i nadal należą do Polaków i „Jewrei”. Majątki się konfiskuje i tak naprawdę przekazuje niemieckim kolonistom. Mapka „etnograficzna” czyli narodowościowa. Oraz Deutsche Kolonien Slawien und in Polen. Warszawskie gazety piszą że wszystkie te informacje są plotkami jedynie, choć prasa kijowska i niemieckie mapy pokazują coś przeciwnego. Oficjalnie się mówi o jakichś „powstaniach”, studentach, socjalistach – a naprawdę konfiskuje się szlacheckie ziemie by dać je niemieckim kolonistom!
  Niewiarygodne! Sprzedaje się na aukcjach nie tylko majątki jak Radziwiłłów ale całe miasta z mieszkańcami. Oficjalnie „w ręce rosyjskie” a naprawdę Niemcom. Mniejszość niemiecka rządzi w miastach!
  Jest też ciekawa informacja o budżecie Rosji. Większość dochodów wyciekała na kwatery dla żołnierzy bo nie było koszar!
  Tworzono „banki ziemskie” i golono ludność do zera a jak się komuś nie podobało, to mógł zostać oskarżony o cokolwiek i wysłany na Syberię. A dodatkowo, wprowadzono zbiorową odpowiedzialność „narodową”.
  http://bskamalov.livejournal.com/4082971.html

https://4.bp.blogspot.com/-_KERr5a-8mw/WBZDjVDDBKI/AAAAAAAAXk8/dXhFfGmhrlIh9HE7VBLGWK9ad6yduPpYwCLcB/s1600/00031.jpg
Mapa etnograficzna pokazująca skalę niemieckiej kolonizacji

https://imgprx.livejournal.net/57d7b2e9f8b377238b7b1693271b2e23b3c42069/RLAE-URp_qf3HUNQFVnfbR-gqfe3po9VAm2_DxSY0R6lCtM8GEHmIxKtyo8R4VQBssTurVeWFP8ES9LMryczqrSI-0tw2OMQflalklC7LOrK-FoFg6l8w3bpQi2QT6Jv
Kolonie niemieckie w Polsce

O tym jak niemieccy Oldenburgowie i „rosyjscy” Oldenburgowie (zwani „Romanowymi”) podzielili Polskę w roku 1815. Do tej pory podatki były niewielkie – kilka dni w roku „pańszczyzny” lub najdalej 10% dochodu. Teraz można grabić ziemię do woli! Prowokuje się „powstania” w „obronie konstytucji 1815” by konfiskować majątki i ziemię! Powstają banki z niebotycznymi obrotami z powietrza.
O to samo chodziło w 1917 – do momentu az Dżugaszwili w latach 30-tych nie przegonił towarzystwa. Podobnie w FR w latach 90-tych XX wieku.
http://bskamalov.livejournal.com/4082058.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Oldenburgowie
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F

Jeszcze o podatkach w carskiej Oldenburgii. Koszty „urzędów skarbowych” były NIEZWYKLE niskie! 10%. Wyjaśnienie budżetu Rosji 1869-1870. Ogromne wydatki na zbrojenia i budowę koszar we wszystkich guberniach. Skąd na to brano kasę? Ano dzięki „polskiemu powstaniu” Rosja się wydźwignęła finansowo i stanęła na nogi militarnie i gospodarczo! Chytrze pomyślane!
Dodatkowo, absolutnie rewelacyjne dokumenty dotyczące Watykanu, Jezuitów, obrad w Watykanie ochranianym przez Napoleona III i jego żuawów. Watykan ochrania płatna, profesjonalna armia.
Czyli zgodnie z nowymi dogmatami i pod zwierzchnictwem jezuitów i papieża Napoleon III zamierza ograbić katolicka Francję (chodzi o akty własności ziemi – jak na terenach Polski po powstaniach – szczególnie po roku 1864). Według mnie / na podstawie przeczytanych tu i przytoczonych w różnych miejscach informacji/ mechanizm miał być następujący. Absurdalnie prowokacyjne nowe dogmaty papieskie oraz „syllabus” i jezuicka inkwizycja miały spowodować odbieranie majątków od „heretyków”, czyli wszystkich którzy by protestowali przeciwko nowym „porządkom religijnym”. Nowe akty własności miały być sprzedawana a dzięki temu miały powstawać banki. Napoleon III zamierzał „wydoić” Francję „pokojowo” – bez wojny.

Po wojnie prusko-francuskiej były prezydent a teraz cesarz Napoleon III ma udać się do swoich włości w Szwajcarii lub do Anglii. Jest też o regularnej korespondencji z oblężonego Paryża „aerostatami” i „łodzią podwodną”.

Także o bombardowaniu Paryża. Celem było zmuszenie do kapitulacji poprzez bombardowanie celów cywilnych. Celem nadrzednym wojny było ograbienie Francji poprzez nałożenie na ludność ogromnych kontrybucji. Należy dodać, że do tego momentu waluta francuska (franki) była pieniądzem rozliczeniowym – „międzynarodowym”. Dopiero po tej wojnie, Prusy tworzą własne pieniądze – „markę”.

O tym, że sądy ziemskie („światowe” – „pokojowe”?) zaczęto tworzyć w Rosji w 1870. To jakim prawem i kto odbierał majątki i ziemie, zanim te sądy powołano? W latach 1869-71 jak grzyby po deszczu pojawiają się banki. Bo ziemię odebrano, teraz powołano sądy by zaklepać sytuację a Niemcy dają kasę za ziemię…
Dzieje się tak wszędzie tam gdzie były „powstania” – Polska, Pribałtyka, Powołże, Kaukaz…
http://bskamalov.livejournal.com/4087915.html

Car pomiłował „młodzieńców z powstania styczniowego” a na Kaukazie trwa niemiecka kolonizacja
http://bskamalov.livejournal.com/4091071.html

Jak odbierano majątki w Polsce i „zwyczajnie” oddawano je Niemcom / o czym płacze prasa, że majatki nie ida w rosyjskie ręce/. Komu Polacy płacili podatki…
http://bskamalov.livejournal.com/4089182.html

O tym jak działa mechanizm podatkowo-grabieżczy. Wprowadza się „prawo herbowe” i jak szlachciura chce udokumentować swą własność do ziemi musi pokazać papier a za każdy dokument / za okazanie/ i wpis należy wpłacić ogromne pieniądze. Wprowadza się też sposób kontroli przez wydawanie wszystkim mieszkańcom / nie tylko szlachcie i mieszczaństwu/ obowiązek paszportowy (posiadania paszportów – dokumentów). Jak było linkowane w innym miejscu, także w Polsce / podobnie jak na przykład na Powołżu czy Kaukazie/ pojawiają się sądy które mają zastąpić sądy „szlacheckie”. Mechanizm opisany w powieści „Pan Chałański”
http://bskamalov.livejournal.com/4093295.html

Panów szlachciurów do woja lub na Sybir a resztę bydła wyrzuca się z domów i własności rolnej – bez możliwości wzięcia czegokolwiek z gospodarstwa. Zasada: „teraz jesteś wolny od Pana”. Ale musisz płacić podatki!
W Warszawie kupuje się za pruskie marki. Prusacy skupują konie i bydło w każdych ilościach (trwa wojna z Francją). Podwyższa się podatki – głównie od rolników. I oferuje kredyty, kredyty, kredyty…
http://bskamalov.livejournal.com/4093846.html

1870 W Warszawie zamykają Pawilon X (jeszcze tam kogoś trzymają po powstaniu z 1863???) i likwidują wojenno-polowy sąd. Tworzy się w Warszawie towarzystwo kredytowe. Wielu księży nie chce „łacińskich obrządków” jako wsparcie władz. A w Kijowie zezwalają na sprzedaż gazet. Czyli do tej pory gazety były – ale dla „swoich”. Tworzy się sądy i towarzystwa akcyjne na Syberii i południu Rosji. Idzie zawłaszczanie ziemi…
http://bskamalov.livejournal.com/4094222.html

W linku także o „sekcie chrześcijańskich komunistów” w Nowym Jorku.
http://bskamalov.livejournal.com/4086048.html

O masowo wydawanych książkach w Niemczech w roku 1870. Dużo więcej niż rok wcześniej. W tym masońskich
http://bskamalov.livejournal.com/4077104.html

Zyski z wydobywanej ropy na Kubaniu
http://bskamalov.livejournal.com/4060300.html

O produkcji soli na Krymie ciekawie
http://bskamalov.livejournal.com/4087354.html

1870 . „Bezgrzeszność” papieża ogłoszona 17 ijula /po nowym stylu!!!!/ Statystyka kościelna. Znacznie wzrosła ilość klasztorów w Belgii
http://bskamalov.livejournal.com/4092613.html

 1. Malarze wymyślają starożytność
  http://bskamalov.livejournal.com/4075066.html

Koniec XIX wieku. Masowo giną stare obrazy.
http://bskamalov.livejournal.com/4057851.html

Jak rozmnażano obrazy. W 1869 znano jedynie TRZY obrazy znanego malarza (Jan van der Meer van Utrecht )
http://bskamalov.livejournal.com/4065197.html

Zmarł bardzo znany wtedy malarz. Nie zostawił do naszych czasów NIC! Ale może był znany bo malował „stare obrazy”?
http://bskamalov.livejournal.com/4181324.html

 1. Znaleziono „Rafaela”!
  http://bskamalov.livejournal.com/4063017.html

1870 w Hiszpani przypadkowo znaleziono duża ilość starych obrazów
http://bskamalov.livejournal.com/4070825.html

Portret Napoleona z roku 1773, gdy miał 4 latka
http://bskamalov.livejournal.com/4059723.html

Każdy Napoleon miał swojego Murata (tak jak i panią Walewską)
http://bskamalov.livejournal.com/4071035.html

Wszystko wymyślili Niemcy! Tak ich zaczęli uczyć w 1875 roku! Nawet Kolumb był Prusakiem!
https://bskamalov.livejournal.com/4200593.html

O przechowywaniu mięsa w 1875 roku
https://bskamalov.livejournal.com/4200826.html

 1. Ustalanie granicy z Chinami
  http://bskamalov.livejournal.com/4059418.html

Powieść z XIX wieku. Naród od dawna podejrzewał, że „niuchanie tabaki” to było zażywanie kokainy! A teraz jest dowód!
http://bskamalov.livejournal.com/4035801.html

Synagoga. Modlitwa z szablami. Ciekawostka
http://bskamalov.livejournal.com/2911570.html

Pojawiają się informacje o kokainie 1893
http://bskamalov.livejournal.com/4166022.html

W 1875 pojawia się nowa technologia taniej produkcji sody
http://bskamalov.livejournal.com/4192196.html

Armatka jakiegoś radży!
http://bskamalov.livejournal.com/4089872.html

Po co odlali dzwon większy od wieży? A odlali nie dawniej jak w 1812! Car Dzwona!
https://bskamalov.livejournal.com/4223357.html

O runach i fałszywych monetach które są masowo produkowane. 1870
http://bskamalov.livejournal.com/4074650.html

Cuda nie widy! „Znaleziono” jeden z „judaszowych srebrników”! Także o znalezionych pamiatkach po Mahomecie który napisał swe posłanie / Koran/ dla wszystkich chrześcijan. Koran napisał Ali własnoręcznie w prywatnym meczecie proroka Mahometa!
Plus ocena wartości spadku po zmarłym Anzelmie Rotszyldzie.
http://bskamalov.livejournal.com/4190602.html

1875 Barona Antoniego Rotszylda skazano na karę 35 !!!! rubli – za niezachowanie zasad w jego zakładach złotniczych
https://bskamalov.livejournal.com/4201933.html

Moabicki kamień znaleziony na brzegu Morza Martwego zapisany runami „podobnymi do greckich”. Dla mnie to jakiś etrusko-fenicki alfabet
http://bskamalov.livejournal.com/4078867.html

 1. Tworzone są muzea które potrzebują eksponatów. Masowa produkcja „artefaktów”
  http://bskamalov.livejournal.com/4072630.html

Spis ksiąg ogólny z biblioteki w Kamieńcu Podolskim. Większość cenzura nie zezwala czytać
http://bskamalov.livejournal.com/4058860.html

Podróżnik Narow. Jest wzmianka o sprawozdaniu starym o podróżach do Palestyny z XII wieku
http://bskamalov.livejournal.com/4048315.html

W 1868 w Szwecji odsłonięto pierwszy pomnik Karola XII /dopiero!/. W tekście o tym, że w roku 1700 na Szwecję napadły Dania, Rosja i Polska (wojna trwała 20 lat „jak wszyscy wiedzą”)
http://bskamalov.livejournal.com/4047878.html

W Szwecji odkopano szkielety ludzi „bardzo dużego wzrostu” w warstwie muszli morskich (sto stóp nad obecnym poziomem morza). „Czerepy należały do ludzi długogłowych”.
http://bskamalov.livejournal.com/4047703.html

Archeologiczne ciekawostki z Włoch plus pomiar odległości Ziemia – Słońce (20 035 000 mil geograficznych). 1869
http://bskamalov.livejournal.com/4052047.html

Archeologia. Herculanum, Ren i Londyn
http://bskamalov.livejournal.com/4051233.html

Pompeje
http://bskamalov.livejournal.com/4053722.html

I nie tylko
http://bskamalov.livejournal.com/4058942.html
https://bskamalov.livejournal.com/4201146.html

Poszukiwania archeologiczne w Grecji. W wulkanicznych tufach – doskonałych do produkcji cementu znaleziono kamienne narzędzia oraz duże ilości ceramiki wykonywanej na kole garncarskim. Z uwagi na brak glin w bliższych i dalszych okolicach „garnki” przywożono prawdopodobnie z Fenicji. Autor notatki zauważa że z uwagi na brak narzędzi metalowych a dużą ilość kamiennych oraz obsydianowuch (poza złotymi ozdobami) – należy z ostrożnością podchodzić do podziału na wiek „miedziany” i „kamienny”
http://bskamalov.livejournal.com/4072106.html

Archeologiczne odkrycia w Atenach i Moskwie
http://bskamalov.livejournal.com/4067354.html

Amerykański konsul na Cyprze robił wykopki i znalazł „masę rzeźb greckich, azjatyckich i egipskich”. Carowi radzono by zakupił wszystko dla Ermitażu ale nie doszło do transakcji
http://bskamalov.livejournal.com/4085063.html

Wykopaliska w monastyrze Daniłowa wskazują że obok chowano cudzoziemców. Znaleziono cmentarz z XV-XVI wieków gdzie są napisy łacińskie, armeńskie, niemieckie, tatarskie, angielskie „i inne”
http://bskamalov.livejournal.com/4080331.html

Archeologia. Krzyż kamienny znaleziony pod Nowogrodem. Na krzyżu runy a raczej swastyki słowiańskie a datują go na ok 1425 rok. Odlotowa rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem – kość słoniowa XIV wiek – wykonana w Niemczech
http://bskamalov.livejournal.com/4083242.html

O archeologu co Niniwę rozkopywał
http://bskamalov.livejournal.com/4076984.html

Rysunki Dore według Dantego
http://bskamalov.livejournal.com/4076639.html

Miasteczko obuwników Kimera szyło buty dla całej Europy
http://bskamalov.livejournal.com/4076291.html

Do Luwru trafiła rzeźba podarowana przez Ludwika XIV dla Chińczyków a która wróciła jako trofeum wojenne
http://bskamalov.livejournal.com/4050803.html

W pogoni za mumiami w Europie – sprowadza się do muzeów mumie z Ameryki Południowej jako „egipskie”
http://bskamalov.livejournal.com/4050304.html

1868 / 1869. Nowi właściciele rosyjskiej „Kolonii Alaska” w Nowo Archangielsku polubili patriarchę, że kościoły są pełne. Wielu kozaków zauralskich wraca do „jedynej wiary”
http://bskamalov.livejournal.com/4051233.html

Kim byli rolnicy / włościanie/ a kim „dworzanie?
http://bskamalov.livejournal.com/4036793.html

Ojciec Gette. Ciekawe. Francuz / ksiądz/ który pisał historie kościoła francuskiego. Dotarł do nieznanych materiałów historycznych i był sekowany przez jezuitów którzy jego książek zakazali czytać. Został prawosławnym i uczonym uznanym przez Serbów, Rumunów i Konstantynopol.
http://bskamalov.livejournal.com/4050495.html

Francuz Thierre (?) napisał w 1830 roku historię rewolucji francuskiej
http://bskamalov.livejournal.com/4085606.html

 1. Zbiór różności. Piramidy wciąż są rysowane jak nowe, opis gruzińskiego Tyflisu jako niemieckiej kolonii, o cerkwi „jedynowierców” w Kazaniu, o gazecie chińskiej co się ukazuje stale od roku 741
  https://bskamalov.livejournal.com/4204127.html

1874 Coroczne płacenie daniny papieżowi – piszą że „zwyczaj feudalny”. Uroczystość na „Piotra i Pawła (29 czerwca). Dlaczego latem a nie po zbiorach?. Także o monetach i tokenach.
http://bskamalov.livejournal.com/4182722.html

Opis krótki reklamujący książkę francuską, w której autor pisze o propagandzie dla mas na przykładzie Watykanu, gdzie są tylko dwie klasy panów i służących
http://bskamalov.livejournal.com/4078083.html

O soborze, gdzie przez długi czas większość kardynałów-delegatów bardzo ostro sprzeciwiała się nowym dogmatom. 1870
http://bskamalov.livejournal.com/4088410.html

Plus o opozycji na soborze i jezuitach. Walka o dogmaty.
http://bskamalov.livejournal.com/4090560.html

Kościeja nieśmiertelnego wymyślił Prusak, Автор „Кощея бессмертного” и „Емели” муж честный из Прусс ВЕЛЬТМАН
http://bskamalov.livejournal.com/4071648.html

Tworzenie historii. O Janie Husie także
http://bskamalov.livejournal.com/4087683.html

O Dekabrystach ciekawie
https://vaduhan-08.livejournal.com/302786.html

Opis rosyjskiej floty, maszyny parowej oraz o słoniach bojowych
https://bskamalov.livejournal.com/4202152.html

1870 Turcja zamierza budować flotę wojenną
http://bskamalov.livejournal.com/2911974.html

Bismark -Chan czyli szach perski
http://bskamalov.livejournal.com/4181222.html

Chińczycy drukowali książki na kamieniach? Raczej grawerowali znaki na kamieniach lub deskach. (Litografia). 900-1040 rok
http://bskamalov.livejournal.com/4182903.html

W innym miejscu piszą, że od lat używają „maszyn Gutenberga”. Rysunek z powstania antytureckiego w Bośni ciekawy oraz statystyka długów państw. „Od 1715 roku państwa zaczęły zaciągać kredyty”
https://bskamalov.livejournal.com/4205291.html

Bogowie Indii to nasi „święci”?
https://bskamalov.livejournal.com/4232540.html

O archeologii – wykopki „husyckie” w Pradze, wykopano amfiteatr rzymski w Paryżu oraz odkopano „korytarz cały wycięty w skale” w Rosji
http://bskamalov.livejournal.com/4090357.html

Jak Walter Scott historię wymyślał
http://bskamalov.livejournal.com/4081690.html

W 1876 nikt nie słyszał o bajce Puszkina z 1833 roku
https://bskamalov.livejournal.com/4207735.html
https://bskamalov.livejournal.com/4209216.html

Od tygodnia płonie góra. Może to nie góra a stara hałda?
http://bskamalov.livejournal.com/4066716.html

1870 Tworzenie mitu o Buddzie
http://bskamalov.livejournal.com/4065585.html

Czy istnieje związek pomiędzy pożarami w miastach XIX wieku a gazociągami? Bo gaz był masowo używany do oświetlania miast i rozwinięta była sieć gazociągów
http://bskamalov.livejournal.com/4079623.html

O masowo płonących miastach w Europie. Likwiduje się dzięki temu archiwa a ziemie mogą przypaść nowym właścielom
http://bskamalov.livejournal.com/4088638.html

Londyn. Otwarcie Royal Albert Hall
http://bskamalov.livejournal.com/2941443.html

Krótka historia KRK (1870 Imprimatur Josephus Maximilianus Staniewski). O historii i herezjach. O nestorianach i powtarzającej się historii (431 rok i 1871)
http://bskamalov.livejournal.com/4141984.html
http://bskamalov.livejournal.com/4142311.html
http://bskamalov.livejournal.com/4142442.html
http://bskamalov.livejournal.com/4142762.html

Kto to wymyślił w roku 1872?
http://bskamalov.livejournal.com/4163243.html

Horoskopy zaczęto wymyślać końcem XIX wieku?
http://bskamalov.livejournal.com/4162861.html

A z takiego punktu widzenia na historię i numerologię jeszcze nikt nie spoglądał?
http://bskamalov.livejournal.com/4180896.html

Dodatkowo o numerologii
http://bskamalov.livejournal.com/4184350.html

O skale pod pomnikiem znanym w Petersburgu i o ilości złota czy srebra jaka jest tracona w czasie używania monet
http://bskamalov.livejournal.com/4172452.html

USA. 1874. Dzicy czarni z Afryki stają się kulturalnymi, zadbanymi i dobrze odżywionymi robotnikami („niewolnikami”) w USA
http://bskamalov.livejournal.com/4176936.html

W 1859 prasa zauważyła że w USA jest niewolnictwo. Zaczyna się obrabianie społeczeństwa przed wojną o niewolników. Chodziło o przejęcie ziemi oraz niewolników którzy mieli pracować na Północy. Prasa pisze, że „niewolnik” choć nie posiadał osobistej wolności to nigdy z nim się nie obchodzono jak z „rzeczą”, miał swoją przydzieloną ziemię i musiał płacić z niej panu podatki. A właściciel nie miał prawa rozdzielać rodzin niewolników ani sprzedać ich ziemi. Jeżeli niewolnik wstąpił do wojska to zwalniano go od tej pańszczyzny. Niewolnik zarabiał więcej niż „uwolniony”.
Dalej „od dawna nie ma wśród amerykańskich niewolników czystej krwi Murzynów” i w żyłach większości niewolników jest krew białych. W Północnych Stanach jest bardzo dużo właścicieli niewolników. John Brown chciał zrobić powstanie niewolników ale niewolnicy nie chcieli i Browna wraz z dwoma synami powiesili.
http://bskamalov.livejournal.com/4178893.html

Handel niewolnikami w Konstantynopolu w roku 1853. Plus o Wyborgu gdzie znajdują się zakłady produkujące szkło, świece i zwierciadła (1875)
Są opisy miast różnych, w tym Konstantynopol – ciekawy bardzo opis!
http://bskamalov.livejournal.com/4190300.html

Dlaczego takie zniszczenia podczas I WŚ? Paralela do wojny Północ Południe i niewolników rzekomo uwolnionych, którym było lepiej „za niewolnictwa” jak „po uwolnieniu”. Schemat taki sam jak „uwolnienie chłopa pańszczyźnianego”. Schemat wciąż jest ten sam – co kilkadziesiąt lat robi się „powstanie” czy wojnę by strzyc papuasów!
http://bskamalov.livejournal.com/4187580.html

Powstania, kredyty i pieniądze
http://bskamalov.livejournal.com/4187751.html
http://chispa1707.livejournal.com/2441663.html

1874 Panie żądają wielożeństwa z uwagi na brak mężczyzn w Ameryce
http://bskamalov.livejournal.com/4177213.html

1871 USA w Korei
http://bskamalov.livejournal.com/2952288.html

MAPY

Mapa Rosji europejskiej 1874
http://bskamalov.livejournal.com/4173740.html

Mapa wojny rosyjsko-japońskiej
http://bskamalov.livejournal.com/4194541.html
http://bskamalov.livejournal.com/4194709.html

Mapa która odpowiada wydarzeniom 1480, 1708 i 1812
https://bskamalov.livejournal.com/4213753.html

Mapa Rosji. W latach 1865-71 tam było więcej wody!
https://bskamalov.livejournal.com/4219054.html

1871 Jakaś sekta w Kałudze
http://bskamalov.livejournal.com/4104326.html

1875 Sekta śpiewająca psalmy pod Jekaterynburgiem
http://bskamalov.livejournal.com/4191844.html

O Rewolucji Październikowej krótko i ciekawie
http://bskamalov.livejournal.com/4098420.html

Czarni witają białych w Afryce. Ale uprzejmość!
http://bskamalov.livejournal.com/4180574.html

Herold. Polski zwyczaj przyjęty w Rosji
https://bskamalov.livejournal.com/4205843.html

Szkielety wielkoludów mające 400-500 lat
http://bskamalov.livejournal.com/4185735.html

Verdun – słowiańskie miasto? Jakiś opat ma cały słownich słowiańskich słów do tej pory używanych przez mieszkańców tamtejszych ziem. A są też świadectwa pisane z XI wieku o słowiańskim pochodzeniu mieszkańców tych terenów. „Rzymianie to słowainie”.
https://bskamalov.livejournal.com/4213167.html

 1. Jeden „ser” ze Szkocji ma od stuleci jako podatek od swojego rodowego lasu dostarczać na dwór śnieg
  https://bskamalov.livejournal.com/4210056.html

O jurtach
.https://bskamalov.livejournal.com/4215201.html

O „tataro-mongołach”
.https://apxiv.livejournal.com/292204.html

Wykopaliska dinozaurów
https://bskamalov.livejournal.com/4233517.html
https://bskamalov.livejournal.com/4233841.html
https://bskamalov.livejournal.com/4234185.html
https://bskamalov.livejournal.com/4235254.html

O budżecie książęcego dworu na Rusi i o tym że nie było niewolnictwa. A „Celt” = litewskie keltis = pomoc domowa, osoba zależna jak dziecko od dorosłego
https://bskamalov.livejournal.com/4283002.html

Cerkiew staroobrzędowców i kościół katolicki
https://bskamalov.livejournal.com/4250550.html

Michał Anioł, podatki, Żydzi
https://bskamalov.livejournal.com/4260164.html

Raj w środku Rosji
https://bskamalov.livejournal.com/4265345.html
https://bskamalov.livejournal.com/4266102.html

Do odbudowy miast potrzebny jest papier i linijka!
https://bskamalov.livejournal.com/4272929.html

Arki Nowego
http://vaduhan-08.livejournal.com/318089.html

Jak to się robi w XX wieku
https://bskamalov.livejournal.com/4283283.html

Hehehe
http://bskamalov.livejournal.com/4141682.html


= = = = = = = = =

7. Polonica

Polonicum? Pan Chaławski? Chaławczenko to młody Chaławski. Ciekawa XIX wieczna powieść. Opisuje stosunki w Polsce i Rosji.
http://bskamalov.livejournal.com/4037034.html
http://bskamalov.livejournal.com/4037297.html
http://bskamalov.livejournal.com/4037447.html
http://bskamalov.livejournal.com/4037656.html
http://bskamalov.livejournal.com/4038090.html
https://bskamalov.livejournal.com/4206880.html

ХАЛЯВА это ГОЛЕНИЩЕ САПОГА и если в 19 веке  „Пан Халявский” был известен. то и выражение „получить на халяву”  вполне могло идти от этой книги так как истопник стал дворянином благодаря ХАЛЯВЕ.

А вот здесь ясно сказано различие между окончаниями фамилий на -ЕНКО и -СКИЙ.
Первый это юНаК или юноша, а когда женился да появились дети, то фамилия меняется на окончание -ский

Сегодня уже никто не помнит этого и все типа „вьношами” ходят, исторической памяти никакой, а читать своих же писателей влом.

Каждый 4 генерал ЛЮТЕРАНИН и ни одного нижнего чина лютеранина
http://bskamalov.livejournal.com/2935477.html
1870 223461 rekrutów z Imperium Królestwa Polskiego. Tyle powołano – „zabrakowano” 55771 osób – dalsze wyliczenie ciekawe. Przyjęto ostatecznie 105952
Wyliczenie ile było „czytających” – 1870 – 11%

http://bskamalov.livejournal.com/2015/08/17/
Кладбищенские празднества 1872 года. Dziady

Polska kaczka dziennikarska. 1869. Ale didaskalia są ciekawe! Zobacz Gette! Do XIX wieku Jezus miał normalnych rodziców. Wtedy wydumano dogmat o „niepokalanym poczęciu”. Zobacz – „biblię dla niegramotnych”. Cerkiew zaczyna źle patrzyć na nagłe tłumaczenia „katolickich modlitw” na rosyjski, choć prowadzone są rozmowy pomiędzy Rzymem a Cerkwią w celu zjednoczenia.
(http://bskamalov.livejournal.com/4050495.html) plus http://bskamalov.livejournal.com/4050495.html
http://bskamalov.livejournal.com/4055660.html

W 1870 „niepokalane poczęcie” uważano za świetny dowcip. Także o tym, że w Paryżu stworzono katedrę nauki języka chińskiego. Po 8 latach okazało się że „uczony” nauczał język bretoński. Spis listów i pism fałszywych „starożytnych” – od czasów greckich i rzymskich. Dobre! Pismo Kleopatry do Cezara / fałszywe/ z VCCIX od założenia Rzymu czy listy Adama i Ewy z raju!
http://bskamalov.livejournal.com/4073551.html

Komplikacje religijne czyli do Trójcy dokładają Dziewicę
https://bskamalov.livejournal.com/4232730.html

1870 Bulla papieska o „bezgrzeszności papieża” oraz o „poczęciu” niemal doprowadza do podziału KRK. Ludzie śmieją się z „bezgrzeszności papieża”
http://bskamalov.livejournal.com/4078669.html

Wymyślona historia Polski przez Prusaków. Georg Bandtke – „Historia państwa polskiego 1830”. Jest to PIERWSZA historia Polski! Ciekawe kiedy to napisane bo piszą tam, że Władysław IV ustanowił order „Niepokalanie Poczętej Matki Boskiej” – a wszak dopiero wymyślono to w roku 1870 i ledwie przepchnięto przez jezuitów na soborze w roku 1871. Czyli ta „historia” jest napisana w roku 1870! Fałszywka! Ale dobrze wydruczona! Cudne bajki! Wzięte z Pana Chaławskiego? Powtórzenia i kalki z „historii” Rosji.
http://bskamalov.livejournal.com/4106205.html
Короче вся эта лабуда была списана с „истории России” с небольшими заменами дат-имен-названий и „история Польши” стала слишком сильно напоминать „историю России”, там даже местность подогнали под карты России типа Краков = Харьков, Мазовия = Московия, Померания = Поморие и т.д. уже как то разбирали.

СТЕФАН РЕЗВАНА в Молдавии это СПЕПАН РАЗИН на Волге , Сигизмунд № 3 шпыняет своего сына и заставляет носить немецкие обноски это Петя № 1 который бегал за своим сыном с немецкими колготками и т.д. и т.п.

Historia Polski Samuela Bandtke. 1830. Jest o tym ze historię Polski pisali nam tacy jak Schletzer. Tak jak historię Rosji
https://bskamalov.livejournal.com/4217782.html

Klonowanie historii. Rok 1408 to kopia 1812. Duplikat Grunwaldu to bitwa narodów pod Lipskiem 1813. CO robiły pod Grunwaldem „ruskie pułki” i tatarskie na dokładkę, gdy w tym czasie podobno Tatarzy „palili Moskwę”?
https://bskamalov.livejournal.com/4218580.html

Rok 1610 kopiowany w 1812. Polskę najeżdżają krymscy Tatarzy a bronią jej Tatarzy Wołżańscy. Dalej same niedorzeczności. „Historycy” się całkiem pogubili. Rosjanie wybierają na cara Michała który jest w niewoli u Zygmunta!
https://bskamalov.livejournal.com/4218725.html

Klonowanie historii. Dotyczy Wojen Napoleońskich. Logistyka tych kilku wojen w jednej
https://bskamalov.livejournal.com/4219172.html
https://bskamalov.livejournal.com/4219394.html
https://bskamalov.livejournal.com/4219866.html
https://bskamalov.livejournal.com/4220060.html

O akcjach Królestwa Polskiego
http://bskamalov.livejournal.com/2915005.html


= = = = = = = = =

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/9e/82/c2/9e82c288e00418a64fe9ff86fee9ade9.jpg
Aspendos near Antalya Lycian theater.

8. Akwedukty, wieże / minarety, amfiteatry

Zasada działania amfiteatrów – według Autora starożytnych pieców hutniczych, wykorzystujących promieniowanie Słońca. Autor zauważ że amfiteatry zbudowane są dziwnie bo promienie słoneczne nie pozwalają widowni oglądać występów (jeżeli były to teatry). Budowane są „na wyrost” – wielokrotnie za duże w stosunku do liczby mieszkańców. Budowane są na górach lub zboczach górskich. Itd…
https://bskamalov.livejournal.com/4226712.html

Jak to mogło pracować? Plus obrazki tureckie
https://bskamalov.livejournal.com/4244103.html

Czy tak działało?
https://bskamalov.livejournal.com/4252789.html

„Starożytne WC” czy raczej obiekt „energetyczny”?
https://bskamalov.livejournal.com/4252453.html

Jak to pracuje dziś?
https://bskamalov.livejournal.com/4246805.html
https://bskamalov.livejournal.com/4247416.html
https://bskamalov.livejournal.com/4247786.html

Obiekty
https://bskamalov.livejournal.com/4245412.html

Czemu budowano w górach?
https://bskamalov.livejournal.com/4246626.html

Amfiteatr przed i po potopie. A przy okazji Spartakusa nie było, bo go wymyślono! Do amfiteatrów doprowadzano wielkie ilości wody!
https://bskamalov.livejournal.com/4246164.html

Nemrut = NIE MA RUDY?
https://bskamalov.livejournal.com/4245123.html

Źródełko wody z rurociągu
http://bskamalov.livejournal.com/2905879.html

Suchy dok na Bałtyku w wieku XIX taki jak „greckie hippodromy”. Może to tez były suche doki?
http://bskamalov.livejournal.com/4055389.html

Suchy dok w Kronsztadzie (1860-1873)
http://bskamalov.livejournal.com/4063851.html

Cysterny w Turcji. Cysterny są wszędzie spotykane. Czy służyły do PRODUKCJI wody?
https://bskamalov.livejournal.com/4236383.html

Cysterny oraz o pustynnym Krymie. Od 1785 zaczyna się przesiedlanie Tatarów do Turcji. W domyśle – Krym zasiedlają Niemcy
https://bskamalov.livejournal.com/4255680.html

Produkcja wody z powietrza? A minarety to „cargo kult”?
https://bskamalov.livejournal.com/4253121.html

Ochrona odgromowa. Minaret
https://bskamalov.livejournal.com/4236694.html

Czy kolumny „starożytne” odlewano czy toczono? Plus mapa etniczna Europy
https://bskamalov.livejournal.com/4241147.html

Czy Kolumna Trajana służyła do produkcji energii?
https://bskamalov.livejournal.com/4249917.html

Zielone technologie które kiedyś stosowano
https://bskamalov.livejournal.com/4255194.html
https://bskamalov.livejournal.com/4255465.html
https://bskamalov.livejournal.com/4256338.html
https://bskamalov.livejournal.com/4256581.html <<patent dobry


= = = = = = = = =

 1. Heraldyka

Skąd gryf w herbie Liflandii
http://bskamalov.livejournal.com/2913734.html

Heraldyka – Kutuzow to Niemiec
http://bskamalov.livejournal.com/2900746.html

Heraldyka „Kristiani”
http://bskamalov.livejournal.com/2916036.html
\

Heraldyka – Gruzja
Царь врет !!! В Грузии были христиане !!! Были были были !!! Просто маскировались …
http://bskamalov.livejournal.com/2917205.html

Heraldyka
Briułłowy z Francji
http://bskamalov.livejournal.com/2918066.html

http://bskamalov.livejournal.com/2944422.html
Heraldyka

http://bskamalov.livejournal.com/2956040.html
А ведь традГУАНИтарии звездят про некую республику в Новгороде. Откуда там такое количество АРИСТОКРАТИИ тогда ?

plus

http://bskamalov.livejournal.com/2956492.html

Heraldyka – Golicyny
http://bskamalov.livejournal.com/2958579.html

Heraldyka
http://bskamalov.livejournal.com/2951299.html

Heraldyka
http://bskamalov.livejournal.com/2949680.html

Dodatkowy blog ciekawy
http://vaduhan-08.livejournal.com/

np o Rzymie
http://vaduhan-08.livejournal.com/323104.html

Język łaciński był językiem obcym – międzynarodowym „do podboju”

O łacinie
http://vaduhan-08.livejournal.com/323539.html

plus dodatkowo co to jest „republika”
http://vaduhan-08.livejournal.com/324177.html

Heraldyka Essen
http://bskamalov.livejournal.com/2922195.html

Андрей Степаненко chispa1707 http://chispa1707.livejournal.com/

Heraldyka
http://bskamalov.livejournal.com/2940530.html
Некий ПРУССАКИ прибыли в НОВГОРОД и шустро расплодились 50 ДВОРЯНСКИМИ фамилиями, то есть стали БАРАМИ над некими холопами.

Потом некий Сашка Невский якобы собрал всю эту дворянгруппу и начал ЗАЩИЩАТЬ Новгород от вторжения … ТАКИХ же ПРУССАКОВ ? Типа „эта наша корова и мы её доим” ?

plus
http://bskamalov.livejournal.com/2944422.html

= = = = = = = = =

 1. Rosja

Starożytności znalezione w Rosji
http://bskamalov.livejournal.com/2916141.html

Rzymskie monety znalezione pod Kijowem
http://bskamalov.livejournal.com/2917827.html

Гуляли по селам и городам да ЗАЗЫВАЛИ пипл в БАНЮ …
O łaźniach ciekawie
http://bskamalov.livejournal.com/2950744.html
Да усь … еже в Питере одна баня на 14.000 – 35.000 рыл, то сколько было в „отстающем” Мацквабаде ?
А как поют про немытую Гейопу …

Zagadkowa Moskwa XIX wieku. Mapy i grafiki
http://bskamalov.livejournal.com/4186222.html
Dobry podpis jeden na angielskiej mapie:
In 1827, the new military conscription policy, which for the first time included Jews in the Tsar’s draft, had the unintended effect of creating Moscow’s first permanent Jewish community. Jewish soldiers, garrisoned there for a 25-year term of service, settled down with their families, established houses of worship named after their regiments and founded their own cemetery. Theirs was a small community; in 1848 it numbered only 313 persons.
Jewish Moscow expanded and flourished during two subsequent periods: first, in the latter half of the 19th century, especially during the reign of Tsar Alexander II (1855 – 1881) when an estimated 40,000 Jews called the city home, and second, from the Russian Revolution of 1917 until the mid-1930s, by which time about a quarter of a million Jews lived in Moscow. The Zarayadye and Marina Rostcha neighborhoods had a predominantly Jewish population.

Ruryk zaprosił włoskich majstrów by zbudowali kreml w Nowogrodzie po roku 1876? Pic błysk i fotomontaż?
http://bskamalov.livejournal.com/4186604.html

Carski pułk ułanów na biwaku
http://bskamalov.livejournal.com/2931249.html

Petersburg i okolice
http://bskamalov.livejournal.com/2931460.html
http://bskamalov.livejournal.com/2934102.html
http://bskamalov.livejournal.com/2934673.html
http://bskamalov.livejournal.com/2945620.html
http://bskamalov.livejournal.com/4052273.html

Imperatorski „jacht”
http://bskamalov.livejournal.com/2926845.html

Włodzimierz na Wołyniu
http://bskamalov.livejournal.com/4100733.html

Perm
http://bskamalov.livejournal.com/4175204.html

Astrachań
http://bskamalov.livejournal.com/2929070.html

Wałdajski monastyr
http://bskamalov.livejournal.com/2940342.html

Kazań jak Astrachań. Żadnych meczetów
http://bskamalov.livejournal.com/2930110.html

Kazań zbudowany w XIX wieku?
http://bskamalov.livejournal.com/4175556.html

O Kazaniu jeszcze raz. Słynna baszta to resztka monastyru!
https://bskamalov.livejournal.com/4204757.html

O „kremlach”
http://bskamalov.livejournal.com/4175671.html

Zabytek z ruin powstaje
http://bskamalov.livejournal.com/4183338.html

A dodatkowo jak we Francji starożytne ślady driudów ludność na budulec przerabia
http://bskamalov.livejournal.com/4183893.html

Średniowiecze XIX wieku
http://bskamalov.livejournal.com/4175913.html

Żelazne Wrota Dunaju
http://bskamalov.livejournal.com/2930316.html

Ujście Dunaju
http://bskamalov.livejournal.com/2945863.html

Meteoryt
http://bskamalov.livejournal.com/2942404.html

Podróże cara
http://bskamalov.livejournal.com/2932392.html
http://bskamalov.livejournal.com/2939559.html

Narwa
http://bskamalov.livejournal.com/2932654.html

Smoleńsk ciekawa grafika
http://bskamalov.livejournal.com/2939822.html

МУРУ варють … старинную папуасью хрень
http://bskamalov.livejournal.com/2944076.html

Prymitywna zabudowa Rosji Europejskiej i „zachodnia” Rosja wschodnia.
Wszędzie zabudowa i kościoły jak „zachodnie”
http://bskamalov.livejournal.com/2948269.html
Как „древни” эти „древние” города или райцентры ?
„Наш” Ольденбург или царь батюшка шлялся по Волге в 1871 году и оставил на память потомкам виды „дгямучих” папуасьих городов.
Владимир. ТрадГУАНИтарии врут с три короба, а в реале в 1871 году деревенька меньше нашего райцентра у китайской границы да шибко свеженькие кремли-монастыри :

Mordwa
http://bskamalov.livejournal.com/2916567.html

S Petresburg. Lampy naftowe
http://bskamalov.livejournal.com/2903720.html

Samarkanda „nieodbudowana”. Grób Tamerlana i cerkiew
http://bskamalov.livejournal.com/2903968.html

Młyn w Petersburgu
http://bskamalov.livejournal.com/2902295.html

Kamień – krzyż ze swastykami z nowogródzkiej guberni
http://bskamalov.livejournal.com/2906358.html
http://1.bp.blogspot.com/-ZRDOgfwrAm4/VcUHM9BCzyI/AAAAAAAAFCk/5vKdUzSpwck/s1600/1871%25D0%25A25.002.jpg

Syberia. Grób Ostermana. Krzyż łaciński
http://bskamalov.livejournal.com/2906433.html

Carska Syberia 25 lat do Jermaka
http://bskamalov.livejournal.com/2907091.html

Sołowki „ascetyczne”
http://bskamalov.livejournal.com/2892823.html

Nerczyńsk
http://bskamalov.livejournal.com/2893544.html

O architekcie soboru w Wiatce
http://bskamalov.livejournal.com/2894320.html

Kamieniec Podolski
http://bskamalov.livejournal.com/2894850.html

Miasto Złatoust
http://bskamalov.livejournal.com/2908328.html

Wybudowany w Belgii parowiec
http://bskamalov.livejournal.com/2908465.html

Krym / Teodozia
http://bskamalov.livejournal.com/2909325.html

Kercz
http://bskamalov.livejournal.com/2909794.html

Krym podrabiany
Феодосия. Такой же „дгямучий греческай” храмик как в Керчи или Парижу.
http://bskamalov.livejournal.com/2948571.html

Morze Czarne. Kercz to najnowsza twierdza /wtedy/
http://bskamalov.livejournal.com/2901221.html

Sewastopol
http://bskamalov.livejournal.com/2912320.html

Orka
http://bskamalov.livejournal.com/2937935.html

Wojsko carskie
http://bskamalov.livejournal.com/2937212.html

Dworzec kolejowy w Tambowie
http://bskamalov.livejournal.com/2939055.html

Sceny rodzajowe
http://bskamalov.livejournal.com/2938714.html

Włościanie
http://bskamalov.livejournal.com/2943146.html

Petersburg
http://bskamalov.livejournal.com/2945620.html

Twierdza Pietropawłowska. Ciekawe berła…
http://vaduhan-08.livejournal.com/251975.html

Ujscie Dunaju
http://bskamalov.livejournal.com/2945863.html

Petersburg
http://bskamalov.livejournal.com/2909494.html

Jak car zabrał sobie prywatne kopalnie złota
http://bskamalov.livejournal.com/2917435.html

Petersburg urodziny imperatorowej
http://bskamalov.livejournal.com/2918435.html

Jacht imperatorski Dzierżawa
http://bskamalov.livejournal.com/2960962.html

Podróże Imperatora

http://bskamalov.livejournal.com/2955577.html
Wioska w Gruzji typowa, Tyflis

http://bskamalov.livejournal.com/2957564.html
Kaukaz

Pałac pod Moskwą
http://bskamalov.livejournal.com/2920591.html

Gdzieś pod Nowogrodem. Rysunki
http://bskamalov.livejournal.com/4088304.html

Kijów
http://bskamalov.livejournal.com/2924654.html
http://bskamalov.livejournal.com/2925035.html
http://bskamalov.livejournal.com/2925238.html

Żadna jaskinia – stary bunkier prochowy!
И это вход в ПЕЩЕРУ ? Не смешите. Это бывший порохой склад.
http://bskamalov.livejournal.com/2961254.html
Точно такой же как „царский курган” в Керчи или подобный „курган” в крепости где то во Франции.

Bal w Rosji
http://bskamalov.livejournal.com/2952032.html

Archeologia. Chersoń i Krym
http://bskamalov.livejournal.com/2962982.html
http://bskamalov.livejournal.com/2962756.html

O Donbasie ciekawe filmy w linku. O zasypanych budynkach
http://bskamalov.livejournal.com/4169386.html
.https://youtu.be/SgUHrvdQGSM
.https://youtu.be/W-OQH4-fluY

200 lecie urodzin Piotra Wlk.
http://bskamalov.livejournal.com/2964656.html

Livingstone
.http://bskamalov.livejournal.com/2963214.html

Kompania rosyjsko-indyjska wywozi z Mombaju kokos, bawełnę i ryż a przywozi węgiel z Donbasu. 1872
http://bskamalov.livejournal.com/2962557.html

Autor się raczej myli!
Raczej chodzi o Liwonię a nie Liban.
Князь ЛИВЕН … ЛТВЕНская Ж/Д … Где был ЛИВАН в 1871 году ?
http://bskamalov.livejournal.com/2953609.html

= = = = = = = = = =
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/2a/33/60/2a336051f92934de684e32f92d7e7ec9–cork-city-irish-people.jpg
http://fotopolska.eu/foto/223/223831.jpg
Tramwaj „bez drutów” był typowym środkiem lokomocji ziemskich miast do roku 1880


11. Wynalazki XIX wieku, świat

Prawo patentowe pojawia się końcem XIX wieku. Także o powszechnym stosowaniu elektryczności (1893)
http://bskamalov.livejournal.com/4169980.html

Plus ilustracja – oświetlenie Placu Czerwonego w roku 1801
.http://mos-sfera.ru/img/0-kremlin/cathedral-square/uspen-sobor/6-6.jpg

Ciepło i światło z elektrycznych baterii od roku 1803
https://bskamalov.livejournal.com/4289426.html
https://bskamalov.livejournal.com/4289549.html
https://bskamalov.livejournal.com/4290029.html
https://bskamalov.livejournal.com/4290286.html

W 1869 budowę mostu w Rosji oświetla się za pomocą elektryczności z akumulatorów.
http://bskamalov.livejournal.com/4049296.html

Elektryczność z powietrza? Czyli o tym jak oświetlano pomieszczenia w XIX wieku. Bezprzewodowe oświetlenie elektryczne. Dodatkowe linki z innego źródła
http://midgard-edem.org/?p=3513
http://midgard-edem.org/?p=3736
http://midgard-edem.org/?p=3511
http://midgard-edem.org/?p=3714
http://midgard-edem.org/?p=3729
http://midgard-edem.org/?p=3740
http://midgard-edem.org/?p=3758
http://midgard-edem.org/?p=3771
http://midgard-edem.org/?p=3796

O Tesli, czyli o oświetleniu oraz o tym po co w murach są takie stalowe „zbrojenia”. Czyli elektryczność „z powietrza”. 1893
http://bskamalov.livejournal.com/4164525.html

O produkcji telefonów, akumulatorów i generatorów („dynamomaszyny”) w 1893. Pierwsza maszyna elektryczna w roku 1650?
http://bskamalov.livejournal.com/4167384.html

1890-1893. Rosjanie wymyślają maszyny elektryczne a pewnie zagraniczniacy je patentują i produkują. Ciekawe. Wzmacniacz prądowy.
http://bskamalov.livejournal.com/4167968.html

Archeologia pomaga obejść patenty! W 1849 opatentowano agrafkę. Aby coś z tym zrobić, archeolodzy znaleźli mającą rzekomo 3 tysiące lat agrafkę i teraz można produkować! Wszak to kulturalna spuścizna ludzkości!
http://bskamalov.livejournal.com/4062440.html

Rosyjskie zdobycze na Wystawie Światowej 1867. Ciekawe! Nawet niesamowite!
https://bskamalov.livejournal.com/4249507.html
Просто смотрите на год основания фабрики и её ДВИГАТЕЛЬ, часто указана ПАРОВАЯ МАШИНА, а не ВОДЯНОЕ КОЛЕСО.
https://bskamalov.livejournal.com/4249804.html

Plus:
https://bskamalov.livejournal.com/4253272.html

Album parowozów 1896. Produkcja parowozów w jakichś wioskach w Rosji (lata 1870) była w tym samym czasie jak w Europie i na poziomie techniki europejskiej
https://bskamalov.livejournal.com/4249323.html

Zanim zaczęto produkować parowozy to w Rosji były już koleje żelazne „z napędem konnym”. 1846 rok! Dodatkowo mapki świadczące że niemieckich kolonistów w Małorosji i na Krymie osadzano na czarnoziemach. A Dniepr to „główna rzeka wielkiego szlaku od Warjagów do Greków”. Zdjęcia z Krymu
https://bskamalov.livejournal.com/4269061.html

Małorosja / Noworosja 1905. Zdjęcia i informacje. Rosyjscy Oldenburgowie mieli przywilej na kabotaż na akwenie Morza Czarnego!
https://bskamalov.livejournal.com/4269403.html

Małorosja / Połtawa. Ciekawie.
https://bskamalov.livejournal.com/4269920.html

Jak spawano szyny w 1870 roku? To możliwe? Żelazo dla Putiłowa dostarczano z Syberii. Opracowano technologię szybkiego ochładzania stali dla polepszenia jej własności. Ponieważ stare szyny z Anglii się łamały opracowano technologię ich spawania stali z żelazem. Technologia spawania otrzymywano szyny dwukrotnie dłuższe niż to robiono za granicą. A w ogóle to piec martenowski wymyślono w roku 1864.
https://bskamalov.livejournal.com/4251337.html

Wielki Perm (=”Fer” = żelazo?)
Techniki szybkiego schłodzenia przy odlewaniu dział wielkich. Tokarka specjalna o masie 400 pudów (x `~16kg). Takie unikalne na skalę światową technologie stosuje się w jakichś wioskach uralskich.
https://bskamalov.livejournal.com/4250874.html

 1. Lokomotywy Thompsona używane na drogach. Aby nie niszczyć dróg Thompson zastosował rodzaj opon z wulkanizowanej gumy. Najwięcej takich „drogowych lokomotyw” (ciężarówek) stosuje się na Cejlonie. Dodatkowa informacja o „herbacie z Paragwaju” – chyba herwa (yerba mate?). Także notatka o napędzie maszyn szyjących. Napęd elektryczny za drogi (dwa razy droższy niż maszyna), proponuje się napęd grawitacyjny lub wodny. Także o „platynowanych lustrach” oraz o zegarach elektrycznych i elektrycznym zapalaniu gazu lamp ulicznych. (1867) Od czterech lat tak oświetlany jest Kapitol w Waszyngtonie (gazowe lampy (2500 szt) zapalane wszystkie naraz elektrycznie).
  http://bskamalov.livejournal.com/4067001.html

Kawałeczek starego świata. Jakiś stary zakład i kanalik na Onedze. Tubylcy nie wiedzą co to jest. 1877
https://bskamalov.livejournal.com/4255890.html

Diamentowe wiertła i piły. 1874
http://bskamalov.livejournal.com/4177736.html

Silnik na wodór / wodę / 1874
http://bskamalov.livejournal.com/4184606.html

Nowy silnik na parę / wodę. Opis interesujący ale trudno pojąć. Silnik zużywa 30% mniej paliwa.
http://bskamalov.livejournal.com/4186102.html

Produkcja wodoru / rozkładanie wody tanie/. Wodoru używa się do specjalnych lamp których jasne światło pomaga przy pracy z mikroskopem (1875). Także do ogrzewania…
http://bskamalov.livejournal.com/4192558.html

Budowa „kanonierki żelaznej z taranem”
http://bskamalov.livejournal.com/2911170.html

Tramwaj pneumatyczny. Podziemny / podwodny las w Londynie (dno Tamizy). Niedawno zatopiony jak się okazuje. Zaczyna rosnąć?
https://bskamalov.livejournal.com/4204928.html
https://bskamalov.livejournal.com/4205735.html

Przemysłowe wydobycie złota maszynami w 1864
http://bskamalov.livejournal.com/2892066.html

Maszyna do wydobywania złota
http://bskamalov.livejournal.com/2908116.html

Irkuckie laboratorium złota 1870
http://bskamalov.livejournal.com/2906856.html

„Pionowa” maszyna parowa. 1869. Wydajna, mała…
http://bskamalov.livejournal.com/4047268.html

Maszyna parowa zasilana ciepłem słonecznym
http://bskamalov.livejournal.com/4096812.html

Domowy silnik parowy zasilany gazem. Plus o podnoszeniu angielskiego statku ze złotem w Bałakławie
http://bskamalov.livejournal.com/4193275.html

Technologie budowy tuneli z roku 1869 chyba przewyższały te z XX wieku?
http://bskamalov.livejournal.com/4064371.html

Ciekawa kolej żelazna we Francji. Sześć razy mniej energii trzeba do poruszania się na niej.
http://bskamalov.livejournal.com/4048589.html

Krótki opis małej szalupy z dwoma silnikami parowymi która może zawracać w miejscu. Piszą że testy przeszła pomyślnie i mają budować dwa razy większą jednostkę
http://bskamalov.livejournal.com/4078024.html

O kopalniach antracytu. Opis i rysunki
http://bskamalov.livejournal.com/4077780.html

Maszyny rolnicze 1869
http://bskamalov.livejournal.com/4061595.html

Uprawa tytoniu przynosi największe dochody. Potem idą winnice
http://bskamalov.livejournal.com/4060915.html

Podwodne miny. 1869
http://bskamalov.livejournal.com/4057516.html

Komentarz do powyższego:
То есть военные в 1869 году довольствуются металлическими судами до 6 тыс. тонн с машинами до 400 лошадиных сил, в то время как якобы в каком-то 1858 гражданские строят некий Грейт Истерн массой в 32 тыс. тонн и машинами в 8000 (восемь ТЫСЯЧ!) лошадиных сил. Хотя к реальной прокладке телеграфа (то есть с поломкой изоляции на „сырых” версиях проводов) этого Левиафана почему-то привлекают лишь в 1865 году. Но пусть даже 1865 – все равно в любой стране всё лучшее вроде-бы военным… – как так? – неужели Вадухан прав?

Szybkostrzelna broń Krnka. 20 strzałów na minutę. Metalowe naboje „współczesnego typu”.
http://bskamalov.livejournal.com/4048735.html

Pod Kijowem produkują karabiny systemu Krnka
http://bskamalov.livejournal.com/4074871.html

 1. O uzbrojeniu rosyjskim. 0,5 mln nabojów dziennie produkowali!
  http://bskamalov.livejournal.com/4053325.html

Nowy rodzaj prochu. 1869
http://bskamalov.livejournal.com/4087181.html

W 1870 wymyślono statki-tarany. Potem przypisano to dawnym Grekom
http://bskamalov.livejournal.com/4070642.html

 1. Budowano okręty-tarany. Karabin maszynowy Gatlinga pierwszy raz użyty próbnie w 1866
  http://bskamalov.livejournal.com/4049943.html

Działko Gatlinga. 1869
http://bskamalov.livejournal.com/4065022.html

Działa odtylcowe „francuskiego typu” (kartaczownice odtylcowe). Porównywano je w USA z działami Gatlinga
http://bskamalov.livejournal.com/4067735.html

Samochód elektryczny na nowych bateriach Edisona. Przejechał 1000 mil.
http://bskamalov.livejournal.com/4099403.html

Masowa produkcja samochodów elektrycznych końcem XIX wieku
http://bskamalov.livejournal.com/4157615.html

Produkcja sztucznych diamentów
http://bskamalov.livejournal.com/4047534.html

Maszynka do strzyżenia koni
http://bskamalov.livejournal.com/2927927.html

Autobus 1895
http://bskamalov.livejournal.com/4107529.html

Dzwony jako system łączności w XIX wieku. I lampki także! A „ogni św. Elma” jakoś nikt od XIX wieku na oczy nie widział!
http://bskamalov.livejournal.com/4109595.html
http://bskamalov.livejournal.com/4109958.html
http://bskamalov.livejournal.com/4110150.html
http://bskamalov.livejournal.com/4110760.html
http://bskamalov.livejournal.com/4110973.html

1870 prace teoretyczno-praktyczne nad wykorzystaniem energii słońca do napędu maszyn
http://bskamalov.livejournal.com/4069249.html

 1. Maszyny do obróbki kamienia
  http://bskamalov.livejournal.com/4062685.html

Wystawa techniki w Moskwie
http://bskamalov.livejournal.com/2957828.html

Oświetlenie dworca kurskiego 1871
http://bskamalov.livejournal.com/2956865.html

Petersburg. Giełda oświetlona elektrycznie?
http://bskamalov.livejournal.com/2926002.html

+
http://bskamalov.livejournal.com/2939147.html

http://bskamalov.livejournal.com/2957572.html
Artyleria i broń odtylcowa

Rewolwer Galanda
http://bskamalov.livejournal.com/4061193.html

Do chodzenia po wodzie
http://bskamalov.livejournal.com/4139146.html

Pierwszy pociąg pancerny
http://bskamalov.livejournal.com/2931078.html
http://bskamalov.livejournal.com/2941870.html

1871 szybkość budowania kolei
http://bskamalov.livejournal.com/2947860.html

1871 telegraf Londyn – Kercz – Mombaj
http://bskamalov.livejournal.com/2945011.html

Nowy Jork 1871 Kolej / Metro
http://bskamalov.livejournal.com/2923911.html

+
http://bskamalov.livejournal.com/2938339.html
Projekt

Czym różni się stary trebuszet od współczesnego dźwigu? O maszynach prostych ciekawie.
http://bskamalov.livejournal.com/4043660.html
http://bskamalov.livejournal.com/4044547.html

Dwóch ludzi podnosi armatę
http://bskamalov.livejournal.com/4046566.html

Technika „dźwigowa” XIX wieku nie różni się od starożytnej
http://bskamalov.livejournal.com/4063248.html

Epidiaskop? Mikroskop? Zbiorowe czytanie gazet i oglądanie zdjęć. Rzutnik
http://bskamalov.livejournal.com/2941266.html

Żaglowiec „podwodny”
http://bskamalov.livejournal.com/2943807.html

Telegraf Londyn – Kercz – Mombaj
http://bskamalov.livejournal.com/2945011.html

Strój nurka 1876
http://bskamalov.livejournal.com/4141554.html

Pneumatyczna wiertnia 1876
http://bskamalov.livejournal.com/4136614.html

Rosja. Szybkostrzelne działa na eksport do Anglii – na moje oko to ówczesne GRADy
http://bskamalov.livejournal.com/2935878.html

Angielskie lokomobile w Rosji
http://bskamalov.livejournal.com/2932864.html

Angielski projekt tunelu z Konstantynopola
http://bskamalov.livejournal.com/2934811.html

Sposób czyszczenia rur
http://bskamalov.livejournal.com/2942944.html

Bojery w USA
http://bskamalov.livejournal.com/2943369.html

Walec parowy
http://bskamalov.livejournal.com/2951674.html

Amerykański dom do przenoszenia
http://bskamalov.livejournal.com/2949961.html

Nowa bateria elektryczna pomaga przy oświetlaniu – na długo przed żarówką!
http://bskamalov.livejournal.com/2949083.html

Elektryczność XIX wieku
http://bskamalov.livejournal.com/4150225.html

Przemysł w Rosji – Żyrardów
http://bskamalov.livejournal.com/2919182.html

1871 Maszyna elektromagnetyczna
http://bskamalov.livejournal.com/2919660.html

Ciepła i zimna woda w Ermitażu
http://bskamalov.livejournal.com/2919805.html

Ermitaż zaczęto przebudowywać w 1840 a zakończono w 1850
http://bskamalov.livejournal.com/4045847.html

Wykładzina mostu Adamsa
http://bskamalov.livejournal.com/2910125.html

1871 Paryż okrążony przez Prusaków a uczony skonstruował maszynę parową zasilaną energia słońca
http://bskamalov.livejournal.com/2907769.html

Francuzi w Paryżu a teraz Anglicy wykorzystują słońce do pracy mechanicznej / Ericsonn
http://bskamalov.livejournal.com/2958997.html

Chicago przez pożarem. Wieża ciśnień
http://bskamalov.livejournal.com/2955091.html

Okręty podwodne
http://bskamalov.livejournal.com/2963672.html

Drukarnia
http://bskamalov.livejournal.com/2963801.html

Корешок книги ЖЕЛТОВАТ ? 1872 -10 = 1862 год. Эта книга из „деревянной” бумаги и не старше 1862 года
http://bskamalov.livejournal.com/2964448.html

Ceramiczne noże produkowano. Lepsze niż kamienne
http://bskamalov.livejournal.com/2964860.html

O używaniu elektryczności przy produkcji metali – w tym aluminium (1872)??
http://bskamalov.livejournal.com/2965164.html

Wiki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Glin

Amerykanin Charles Martin Hall i Francuz Paul-Louis Toussaint Héroult w 1886 opracowali produkcję glinu na skalę przemysłową. Niezależnie od siebie opracowali metodę otrzymywania aluminium w procesie elektrolizy stopionej mieszaniny kriolitu i boksytu, obecnie znanym jako proces Halla-Heroulta.

Było w innym miejscu o aluminiowych hełmach i kaskach. W innym artykule stoi że jest to stop tytanu z aluminium! 1893 rok!!! Także o kolorowej fotografii oraz o elektrycznym chodniku. Butelka lejdejska i elektrostatyka
http://bskamalov.livejournal.com/4168602.html

 1. Zaczyna się szeroko stosować fotografię w kartografii
  http://bskamalov.livejournal.com/4168936.html

1872 И все 10-12 проводов типа ТЕЛЕГРАФ на выставке ?
http://bskamalov.livejournal.com/2965312.html

Ze świecą pod wodą szukają
http://bskamalov.livejournal.com/2965584.html

O wykorzystywaniu parowozów na istniejących od 100 lat liniach szynowych w Rosji! 1871. Stosowano gumowe opony na kołach !
http://bskamalov.livejournal.com/2955367.html

Pierwsze malutkie pociągi w USA
http://bskamalov.livejournal.com/2954349.html

Maszyna rolnicza 1871
http://bskamalov.livejournal.com/2954635.html

W Rosji od dawna w Niemczech dopiero od 1871 stalowe kule.
1871 год. Металлический патрон введен в Германии.
http://bskamalov.livejournal.com/2953983.html

Obuchowska stal i pracownicy
http://bskamalov.livejournal.com/2904967.html

Japonia 1871
http://bskamalov.livejournal.com/2902010.html
http://bskamalov.livejournal.com/2902773.html

Wynalazek amerykański. Maszyna korzystająca z energii wiatru a gdy nie wieje to ma nagromadzoną energię
http://bskamalov.livejournal.com/2900623.html

Rady dla fotografów ~1870
http://bskamalov.livejournal.com/2898911.html

Petersburg transport po szynach
http://bskamalov.livejournal.com/2894440.html

Tani papier pojawił sie dopiero w 1854 w Finlandii (rosyjskiej)
http://bskamalov.livejournal.com/2897572.html
http://bskamalov.livejournal.com/2900177.html

Sztuczny kamień. Wynalazek. Anglia
http://bskamalov.livejournal.com/2897773.html

W 1862 po raz pierwszy herbata pojawiła się na światowej wystawie w Londynie
http://bskamalov.livejournal.com/2898350.html

Kawą zaczęto handlować w roku 1859
http://bskamalov.livejournal.com/4176813.html
Вот эту хрень и приложим к шкале времени … если за 3-4 года до 1834 только посадили кофе в Бразилии, то и урожаев не было. Потом с 1834 года пошла какая то отдача первых 4-6 лет и далее 20 лет стабильного УРОЖАЯ и как раз последняя дата через 20 лет – 1859.

Bal ze świecami
http://bskamalov.livejournal.com/2899623.html

W 1870 zaczynają stosować stal / żelazo/ w budowaniu umocnień w twierdzach. Wpierw stosowano w Kronsztadzie i w Antwerpii. Na razie sceptycznie podchodzi się do stosowania żelaza bo jest to bardzo drogie!
http://bskamalov.livejournal.com/4075419.html

W Kronsztadzie próby nocnego strzelania przy oświetleniu elektrycznym (?) 1871
http://bskamalov.livejournal.com/4104456.html

Około 1870. W Rosji produkują rocznie 1000 min morskich itd
http://bskamalov.livejournal.com/2901374.html

Wybuch kotła parowego
http://bskamalov.livejournal.com/2953020.html


= = = = = = = = =

 1. DODATKI

Rodzaj podsumowania autora „bskamalov”. Jeżeli ktoś przebrnął przez powyższy „kosmos”

Новый свет стал действительно НОВЫМ так как освобождающиеся от льда земли стали покрываться травой и дали резкий рост копытных типа бизонов и т.д.
https://bskamalov.livejournal.com/4275415.html
https://bskamalov.livejournal.com/4275516.html
https://bskamalov.livejournal.com/4275923.html
https://bskamalov.livejournal.com/4276098.html
https://bskamalov.livejournal.com/4276740.html
https://bskamalov.livejournal.com/4277371.html
https://bskamalov.livejournal.com/4277646.html
https://bskamalov.livejournal.com/4278223.html
https://bskamalov.livejournal.com/4278338.html
https://bskamalov.livejournal.com/4278664.html
https://bskamalov.livejournal.com/4279151.html
https://bskamalov.livejournal.com/4279417.html
https://bskamalov.livejournal.com/4279653.html
https://bskamalov.livejournal.com/4279934.html
https://bskamalov.livejournal.com/4280153.html
https://bskamalov.livejournal.com/4280323.html
https://bskamalov.livejournal.com/4280628.html
https://bskamalov.livejournal.com/4281480.html
https://bskamalov.livejournal.com/4282040.html
https://bskamalov.livejournal.com/4282191.html

Блог пользователя Юрий-Западная Сибирь
https://aftershock.news/?q=blog/25847

Interesujące opracowania dotyczące Azji, Tartarii i Imperium Czyngis Hana

Алчная, Хищная, Великая Империя Чингисхана – 1. География и логистика.
.https://aftershock.news/?q=node/506845

Алчная, Хищная, Великая Империя Чингисхана – 2. Исторические источники.
https://aftershock.news/?q=node/507280

Алчная, Хищная, Великая Империя Чингисхана – 3. Путешествие Рубрука или где был Каракорум.
https://aftershock.news/?q=node/513733

Алчная, Хищная, Великая Империя Чингисхана – 4. Гунны, Керкисы, Каракорум, Онан-Керуле и древний Китай (Чин).
https://aftershock.news/?q=node/514970

Алчная, Хищная, Великая Империя Чингисхана – 5. Локализация древнего Китая.
https://aftershock.news/?q=node/514981

Алчная, Хищная, Великая Империя Чингисхана – 6. Локализация Моголистана.
https://aftershock.news/?q=node/517290

Алчная, Хищная, Великая Империя Чингисхана – 7. Географическая катастрофа 800 лет назад.
https://aftershock.news/?q=node/519099

Алчная, Хищная, Великая Империя Чингисхана – 8. Кара-Мурен, море Джурдже и Великая Стена.
https://aftershock.news/?q=node/520727

Алчная, Хищная, Великая Империя Чингисхана – 9. Русь в Монгольской Империи, часть первая.
https://aftershock.news/?q=node/523589

Алчная, Хищная, Великая Империя Чингисхана – 10. Русь в Монгольской Империи, часть вторая.
https://aftershock.news/?q=node/524869

Алчная, Хищная, Великая Империя Чингисхана – 11. От Руси до России, путь в 300 лет.
https://aftershock.news/?q=node/527678

Алчная, Хищная, Великая Империя Чингисхана – 12. Тюрки, татары, монголы, кто они?
https://aftershock.news/?q=node/530304

Алчная, Хищная, Великая Империя Чингисхана – 13. Потрясатель Вселенной и его ближайшие потомки.
https://aftershock.news/?q=node/532361

Алчная, Хищная, Великая Империя Чингисхана – 14. Могила Чингисхана, где она?
https://aftershock.news/?q=node/532873

Алчная, Хищная, Великая Империя Чингисхана – 15. Скифский Океан, что это такое.
https://aftershock.news/?q=node/533135

Алчная, Хищная, Великая Империя Чингисхана – 16. Арктика, Антарктика и Ледовитые моря Сибири.
https://aftershock.news/?q=node/533351

Алчная, Хищная, Великая Империя Чингисхана – 17. Ледовитые моря Сибири и глобальный климат за 2 000 лет.
https://aftershock.news/?q=node/536480

Алчная, Хищная, Великая Империя Чингисхана – 18. Так сколько же лет Байкалу?
https://aftershock.news/?q=node/540777

Алчная, Хищная, Великая Империя Чингисхана – 19. Ледовитые моря Сибири и изменение географии за последние 2000 лет
https://aftershock.news/?q=node/545025


= = = = = = = = =

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Poprzednie tematy „OT” – od początku

♫ OFF TOPIC
https://kodluch.wordpress.com/2016/04/10/%e2%99%ab-off-topic/

♫ OFF TOPIC -2 blog Pana Andrieja Gołubiewa : http://kadykchanskiy.livejournal.com/
https://kodluch.wordpress.com/2016/09/23/%e2%99%ab-off-topic-2/

♫ OFF TOPIC-3
O cyrylicy, języku etruskim, arabskim i historii…
https://kodluch.wordpress.com/2016/12/23/%e2%99%ab-off-topic-3/

♫ OFF TOPIC-4 Od geologii i archeologii do fizyki atomowej…
https://kodluch.wordpress.com/2017/01/22/%e2%99%ab-off-topic-4-od-geologii-i-archeologii-do-fizyki-atomowej/

♫ OFF TOPIC-4.1 Podróż do przeszłości – od Tartarii do Szczytii (1)
https://kodluch.wordpress.com/2017/02/21/%e2%99%ab-off-topic-4-podroz-do-przeszlosci-od-tartarii-do-szczytii/

♫ OFF TOPIC-4.2 Podróż do przeszłości – od Tartarii do Szczytii (2)
https://kodluch.wordpress.com/2017/02/22/%e2%99%ab-off-topic-4-2-podroz-do-przeszlosci-od-tartarii-do-szczytii-1/

♫ OFF TOPIC-4.3 Podróż do przeszłości – od Tartarii do Szczytii (3)
https://kodluch.wordpress.com/2017/02/22/%e2%99%ab-off-topic-4-3-podroz-do-przeszlosci-od-tartarii-do-szczytii-3/

♫ OFF TOPIC-4.4 Podróż do przeszłości – od Tartarii do Szczytii (4)
https://kodluch.wordpress.com/2017/02/22/%e2%99%ab-off-topic-4-4-podroz-do-przeszlosci-od-tartarii-do-szczytii-4/

♫ OFF TOPIC – Filistyni – nasi bracia
https://kodluch.wordpress.com/2017/03/05/%e2%99%ab-off-topic-filistyni-nasi-bracia/

♫ Trochę teorii spiskowych…
https://kodluch.wordpress.com/2017/04/10/%e2%99%ab-troche-teorii-spiskowych/

♫ OFF TOPIC – Nowa era kamienia łupanego czyli to i owo o naszych przodkach, Etruskach
https://kodluch.wordpress.com/2017/04/21/%e2%99%ab-off-topic-nowa-era-kamienia-lupanego-czyli-to-i-owo-o-naszych-przodkach-etruskach/

Korea
https://kodluch.wordpress.com/2017/04/22/%e2%99%ab-off-topic-korea/

Luźne tematy „OT”
https://kodluch.wordpress.com/2017/06/12/%e2%99%ab-off-topic-luzne-tematy/

♫ – OFF TOPIC – Wojna światów 1812
https://kodluch.wordpress.com/2017/08/03/%e2%99%ab-off-topic-wojna-swiatow-1812/

10 uwag do wpisu “♫ – Alternatywna czy prawdziwa rzeczywistość?

 1. DORZUCAM JESZCZE JEDNĄ PRAWDZIWĄ RZECZYWISTOŚĆ…

  Źródło: Paul Anthony Taylor, Aleksandra Niedzwiecki, Matthias Rath, August Kowalczyk – „Nazistowskie korzenie brukselskiej UE”.

  To, co zawsze chciałeś wiedzieć o „brukselskiej UE” – lecz nikt nie śmiał ci powiedzieć!

  Rozdział I: „Podsumowanie dowodów”
  Rozdział II: „Wybitny nazistowski prawnik i główny architekt Brukselskiej Unii Europejskiej”

  Przez prawie trzy czwarte stulecia, mówiono światu, że II wojna światowa została wywołana przez psychopatę, Adolfa Hitlera, i jego świtę rasistowskich chuliganów, nazistów. Jednakże, fakty są takie, że II wojna światowa była wojną podboju prowadzoną w imieniu kartelu chemiczno-naftowo-farmaceutycznego w celu objęcia kontrolą wartych wiele biliardów dolarów globalnych rynków w wyłaniających się obszarach produktów chemicznych, które można było opatentować. Oficjalne dokumenty Kongresu USA i norymberskich trybunałów zbrodni wojennych jednoznacznie pokazują, że II wojna światowa była nie tylko przygotowana, lecz także logistycznie i technicznie wsparta przez największy i najbardziej znany w owym czasie kartel naftowo-farmaceutyczny, a mianowicie, niemiecki kartel IG Farben, w którego skład wchodziły Bayer, BASF, Hoechst i inne firmy chemiczne. Podsumowanie aktu oskarżenia z Norymbergi dowodzi, ze bez IG Farben II wojna światowa nie miałaby miejsca. Z tej książki można się także dowiedzieć, że I wojna światowa, druga największa tragedia XX wieku, była właściwie pierwszą próbą podbicia świata przez te korporacyjne interesy. Co więcej, po tym, jak obie te militarne próby podporządkowania Europy upadły, kartel naftowo-farmaceutyczny zainwestował w trzecią próbę: ekonomiczne i polityczne podbicie Europy za pomocą „brukselskiej UE”.

  Nic więc dziwnego, że kluczowych architektów brukselskiej UE rekrutowano spośród tych technokratów, którzy już kreślili plany Europy po II wojnie światowej pod kontrolą koalicji nazistów i kartelu. Książka ta przedstawia tych udziałowców kartelu – ubranych nie w wojskowe mundury ale w szare garnitury – z których najbardziej znanym był Walter Hallstein, pierwszy prezydent tzw. Komisji UE. Odpowiedź na pytanie, dlaczego prawdopodobnie nie słyszeliście o tych wstrząsających faktach przedtem, jest prosta. Po 1945 roku kartel zainwestował setki miliardów dolarów w tylko jeden cel: napisanie historii od nowa i zatuszowanie jego kryminalnej przeszłości. To zatuszowanie, w odniesieniu do korporacyjnych źródeł dwóch wojen światowych, było oczywiście wstępnym warunkiem trzeciej próby kartelu – tym razem poprzez brukselską UE – podboju i kontroli Europy. Najwidoczniej, interesy kartelu miały nadzieję na scementowanie ich kontroli nad Europą poprzez brukselską UE bez wyciągania kiedykolwiek na światło dzienne tych ciemnych korzeni. Niestety, ten plan się nie powiódł. Publikacja niniejszej książki i dziesiątki tysięcy autentycznych dokumentów, na które się ona powołuje, oznaczają, że eksperyment brukselskiej UE skończył się. Wątpliwe jest, by jakakolwiek demokratyczna osoba, organizacja lub partia poparły teraz tą trzecią próbę podboju Europy. Książka ta jest także wyjątkową okazją dla tych wszystkich polityków i partii politycznych zwabionych, by wspierać brukselską UE bez znajomości jej historii lub rozumienia jej prawdziwego celu. Dotyczy to 27 przywódców państw, którzy podpisali „Traktat lizboński”, większość z których nie rozumiała, że ich podpisy tworzyły „Akt pełnomocnictwa” dla kartelu i jego udziałowców, umożliwiający przejęcie kontroli nad Europą. Politycy ci i partie polityczne mają teraz szansę dokonania całkowitego nawrotu i publicznego odwołania swego poparcia dla modelu Europy, który był budowany przez dziesięciolecia kłamstw i oszustw.

  http://wezwaniedoprawdy.pl.tl/Nazizm-a-UE.htm
  PRZYJEMNEJ LEKTURY ŻYCZE…

  Polubione przez 2 ludzi

  • W niemieckich firmach chemicznych głównymi udziałowcami były koncerny amerykańskie, dlatego też alianckie lotnictwo ich nie bombardowało a jeżeli już to po wojnie amerykańskie firmy-matki uzyskały za to ogromne odszkodowania od rządu USA

   Polubione przez 3 ludzi

 2. Już to kiedyś wklejałem i myślę że ku pamięci warto jeszcze raz…

  Mowa pogrzebowa wygłoszona na uroczystościach pogrzebowych króla Szwecji Karola XI w roku 1697. Tak zwani „historycy” twierdzą z rozbrajającym usmiechem, że napisano ją po słowiańsku / rusku/ aby poddani / mieszkańcy ówczesnej Szwecji / mogli to zrozumieć…

  Ale nie potrafią wytłumaczyć jak to mogło być, że jak potem Piotr I walczył z następcą Karola XI to gdy rosyjskie wojsk wylądowały w Szwecji rosyjscy żołnierze bez problemów porozumiewali się z miejscową ludnością
  https://vk.com/brusek?w=wall274493429_81123%2Fall

  Język średniowiecznej Skandynawii

  PS
  Kiedyś stolica Szwecji jak widać nazywała się Stokholm lub Stekholm – od „stiokł” szyli szkła, z uwagi na dużą ilość hut szkła tam się znajdujących..

  Polubienie

 3. 1881 rok. W Konstantynopolu wprowadzają nakaz „czarczafienia” się kobitek.
  Zaczynają badać nieznane tereny Europy, „gdzie jeszcze ludzka noga nie stała”. Chodzi o Bałkany…
  https://bskamalov.livejournal.com/4296558.html

  Około roku 1840 na siłę zaczyna sie wprowadzać uprawę ziemniaków – na razie w „przydomowych ogródkach”. Rolnicy protestują przed uprawą „diabelskich jabłek”. A nam się wmawia że około roku 1700 ziemniaki u nas wprowadzono…
  https://bskamalov.livejournal.com/4296137.html
  https://bskamalov.livejournal.com/4296289.html

  Polubione przez 1 osoba

 4. OT
  Ciekawostka prawie zupełnie nie związana z tematem. O Stonhenge w Anglii słyszeli chyba wszyscy. Może więc zainteresuje Państwa jak był budowany.
  .https://www.youtube.com/watch?v=hCHbwz-hA2I&list=PL8L0WDMmQbQElWYRudO0OilmdV2IAOGuj&index=7
  i wspomniana wyżej strona oryginalna ze zdjęciami
  http://archive.li/vvjtp
  Jak mówił nieoceniony George Orwell:
  „Kto rządzi przeszłością, w tego rękach jest przyszłość; kto rządzi teraźniejszością, w tego rękach jest przeszłość.”

  nowytoms , 1 grudnia 2017 at 10:00

  Polubienie

Dodaj komentarz

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s