♫ – OFF TOPIC – Wojna światów 1812


♫ – OFF TOPIC – Wojna światów 1812

http://m3.tart-aria.info/wp-content/uploads/2017/07/Pierre-Nolasco2BBergeret2B-2BAlexandre2BIer2BpreCC81sente2BaCC802BNapoleCC81on2BIer2Bles2BKalmouks2C2Bles2BCosaques2Bet2Bles2BBaskirs2Bde2BlE28099armeCC81e2Brusse2C2B92Bjuillet2B1807.jpg
Пьер-Ноласк Бержере. «Александр I знакомит Наполеона с калмыкскими и башкирскими казаками своей армии 3 июля 1807 года».

Znany francuski obraz przedstawiający jakoby przedstawienie Napoleonowi przez Aleksandra „swoich kozaków” z Baszkirii i Kałmucji.

Problem jest taki, że ci „kozacy” z racji ubiorów i czapek nie wyglądają na poddanych ale na jakąś delegację – wypisz wymaluj polskie pospolite ruszenie z XVI wieku. Widać też w tej scenie ich niezadowolenie…

Dodatkowo – Aleksander jest w zielonym, rosyjskim mundurze…

Większość „malunków z epoki” przedstawia Napoleona w zielonym, rosyjskim mundurze…

Istnieją opisy tej sceny, według których „delegaci” wyszli na ulicę, rzucili czapkę, strzelali do niej ze swoich łuków i takiego „jeża” wręczyli Napoleonowi.

Był to ewidentny znak wypowiedzenia wojny a nie „dar pokoju”…

http://www.tart-aria.info/smotret-i-videt/
Подробнее о странностях войны 1812 года смотрите в фильмах Сергея Игнатенко, я же лишь озвучиваю версию, касаемую крепостного права.
Как заметил Сергей, это не подданные Александра. Они в головных уборах! Это равные с равными причем на картине явно видно противопоставление одних другим. Тем кто умеет видеть понятно все и без моих объяснений.
http://www.tart-aria.info/slave/
http://www.tart-aria.info/mona-liza-o-potope/

Powyżej parę linków wstępnych i „na rozgrzewkę”. Poniżej przejrzana dla Państwa książka-album.

https://kodluch.files.wordpress.com/2017/08/aleksander_001.jpg

Jest to książka-album, poświęcona 100-leciu zwycięstwa nad armią Napoleona. Opisuje pomniki i medale związane z tą wojną. Zawiera dużą liczbę szczegółów, które często są dziwne lub niespójne…

Książką zainteresowałem się po oglądnięciu filmów Siergieja Ignatienki a dotyczących pochodowi Napoleona na Moskwę. Trzeba przyznać, że Autor celnie dobiera mało znane materiały próbując odpowiedzieć na pytanie „z kim wojował Napoleon”.
http://www.tart-aria.info/author/ignatenkosergey/

https://youtu.be/xeJaFLK-Jd4
https://youtu.be/-B4gMRlr7xU
https://youtu.be/JSYCQXH6s_4
https://youtu.be/8PJGJse0eVA

Poniżej moje komentarze do niektórych stron tego albumu…

Krótkie podsumowanie.

Wszystkie opisane pomniki i medale powstały po zagadkowej śmierci cara Aleksandra w Taganrogu, w roku 1826. Większość opisanych pomników czy medali powstała po roku 1830.
Przeważająca większość pomników poświęcona jest zagadkowemu „opołczeniu”. Reszta poświęcona jest Napoleonowi – „tu był” czy „tu się przeprawiał przez rzekę”. Praktycznie brak pomników i medali poświęconych armii rosyjskiej.
Częstym motywem medali czy rzeźb na pomnikach jest masońskie „wszechwiedzące oko”. Większość pomników jest w typie egipskich obelisków, bez znaków religijnych (krzyży), często zwieńczonych kulą. Jeżeli pomnik zwieńczony jest krzyżem, to w większości krzyżem łacińskim.
Pomniki i medale poświęcane są tym co walczyli z nienazwanym „wrogiem”.

https://kodluch.files.wordpress.com/2017/08/aleksander002.jpg

Ашик, Владимир Антонович (1849-).

Памятники и медали в память боевых подвигов русской армии в войнах 1812, 1813 и 1814 годов и в память императора Александра I : Снимки памятников, медалей и гравюр / В.А. Ашик, действ. чл. Рус. воен.-ист. о-ва и О-ва ревнителей истории. – Санкт-Петербург : тип. т-ва п/ф. „Электро-тип. Н.Я. Стойковой”, 1913. – XII, 393 с. : ил.; 27

http://search.rsl.ru/ru/record/01003800290

http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=4

http://search.rsl.ru/ru/record/01003800290

Inwazja na Rosję zwana jest „drugą wojną polską”
https://pl.wikipedia.org/wiki/Inwazja_na_Rosj%C4%99_(1812)

Aleksander
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_I_Romanow

http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=56
Komentarz – Napoleon w Moskwie – Rosjanie i Francuzi modlą się w cerkwi o darowanie życia Gratyńskiemu który został wzięty do niewoli „przez wroga”

Na początku opis wojny. Dziwne. Aleksander w Wilnie daje ukazy o tworzeniu „narodowego opołczenia” przed tym jak „Napoleon rusza na Moskwę”. Mało tego – „bskamalov” przytacza skan dokumentu który jest podobną odezwą Napoleona do mieszkańców Rosji. (znaleźć link i wkleić).

Rosjanie siedzą na Litwie a Murat z armią idzie nie na Rosjan ale „na Moskwę”

Wszędzie „wsjewidiaszcze oko” masońskie – np.
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=62

Triumfalne arki
np 1826 (budował Mikołaj I)
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=68
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=69

„Carowi za restytucje ojczyzny”

Pomnik zatwierdzony przez Aleksandra ale nie zbudowany. Ciekawe napisy
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=71
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=72
„pozorna ucieczka Francuzów”, orły rosyjskie i francuskie „które pilnują kolumny” ?
Kolumna nawiązuje do Kapitolu rzymskiego, Palmiry i Edessy, na dalszych stronach opis bitwy pod Moskwą. Ciekawe!

http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=77
Do tej strony opis walk o Połock

http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=78
Pomnik w Połocku. „Wzięto do niewoli… nieprzyjaciela”. Nigdzie nie piszą kto był „nieprzyjacielem”

Poza skromnymi pomniczkami nad grobami „armii napoleońskiej” – nie ma wielkich cmentarzy – a przecież „z 700 tysięcy wróciło 70 tysięcy”

„bskamalov” podaje link na spis ludności z lat 1830-1835. W spisie jest informacja że na wschód od Wisły żyje 300 tysięcy obywateli mówiących tylko po francusku

12.09.1812
Bitwa pod Mało-Jarosławiem (małym-Jarosławcu) – „skończyły się 20-letnie marzenia Napoleona o podbiciu Galaktyki” – tak głosi napis!
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=80

http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=81
Kres najazdu, początek ucieczki i śmierć wrogów

„Europa i świat uratowany” – centralna i najważniejsza bitwa?

Wcześniej i tu – bitwa o Smoleńsk – październik 1812
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=86
„Wsjewidjaszcze oko”

Pomnik w Smoleńsku poświęcony bitwie 5 sierpnia 1812 przeciwko 20 państwom Europy

3-6 nijabra Napoleon opuszcza Smoleńsk
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=89

Wszędzie bili medale dla „narodowego opołczenia”
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=92

Medal narodowego opołczenia
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=97

Pomnik Studzianki na Białorusi. Z jednej strony Aleksander a z drugiej Napoleon
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=98
„W tym miejscu przez Berezynę przeprawiał się ze swoją armia Cesarz Napoleon”
27-novembra 1812

Nadeszły mrozy

Napoleon ucieka, jego żołnierze skandują że „ucieka jak z Egiptu”

http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=100
medal narodowego opołczenia z okazji ucieczki Napoleona za Niemien

Grudzień 1812 Napoleon w Kownie
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=100

Wszystkie pomniki na jedno kopyto

http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=104
Kolumna zwycięstwa w Rydze. Ciekawy napis

Tamże pomnik w Łucku

http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=105
Nowogród / Nowogródek?
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=106

odlew z 1816
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=107

Pomnik pod Grodnem
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=108

Informacja że w roku 1827 Mikołaj I powołał komisję budowy pomników

http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=109
Arka triumfalna w Petersburgu

Medal z okazji otwarcia „Arki” 1834
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=110

Carskie Sioło – arka
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=111

Manifest 25 12 1812 o wyzwoleniu „z rąk nieprzyjaciela”
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=112

Ani słowa o Napoleonie – jedynie że „20 europejskich krajów napadło na serce Rosji”
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=113

1813 Wojna o wyzwolenie Niemiec
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=114

26 stycznia / 7 lutego wyzwolono Warszawę. Obywatele przynieśli klucze do miasta – ci sami co klucze wręczyli Suworowowi
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=115
Medal – dojście do Odry – dla „narodowego Opołczenia”

Zdobycie Berlina – nieopisana radość mieszkańców na widok rosyjskich wyzwolicieli.
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=116
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=117

Umowa w Kaliszu
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=118

http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=119
Dziwny medal rosyjsko – pruski. Moim zdaniem to nie jest pruski ale polski orzeł!
medal wybity w Berlinie

Śląsk i Czechy. Wojna. Ciekawy medal, ciekawy napis
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=120
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=121

http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=122
pokój rosyjsko-prusko-austriacki
Kolejny medal opołczenia

http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=124
medal opołczenia „za Pragę”

Pomnik w Kulm – 1835
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=125

Polskie nazwiska na pomniku zmarłych z ran oficerów w Pradze
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=126

Bitwa pod Gdańskiem
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=127
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=129

Lipsk
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=133

Ciekawy medal z „okiem”
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=134

Wojna 1814
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=135
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=135

Medal – przekroczenie Renu

http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=139
Kolejne medale – wszystkie bite w latach 1834-1835
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=140

Paryż
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=141
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=143
Mieszkańcy radośnie witają Aleksandra

Medal 1814
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=145

Medal: Rosja zwraca Europie Francję
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=146
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=147

Medal ciekawy z wszystkimi krajami sojusznikami Rosji. W tym Polska, obok Szwecji, Francji, Watykanu
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=148
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=149
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=150

Przybycie do Anglii
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=152

Medale Angielskie
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=153
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=154

Kongres Wiedeński
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=156

O Polsce i Saksonii – wielki spór – należało by to koniecznie przetłumaczyć – zupełnie inaczej niż w Wiki a tak jak kiedyś w szkole!
Ciekawe! Car koniecznie chciał restytucji Polski w jej starych granicach jako kraju „samodzielnego” lub „skonfederowanego” z Rosją. Przeciwni idei byli Austria, Prusy i Anglia. Najciekawsze, że idea Aleksandra wygrywała do momentu jak Napoleon zwiał z Elby (100 dni Napoleona). Teraz piszą, że jak Napoleon zwiał z Elby to skończyły się spory w Wiedniu!
Czyli działania Napoleona podkopały pozycję Aleksandra. Napoleon był sojusznikiem Aleksandra? Jak to wytłumaczyć? Dlatego, ostatecznie i po targach wyszło Królestwo Polskie pod berłem Aleksandra bez Wielkopolski i Pomorza (Prusy), bez Galicjii i Sląska (Austria) – w wyniku ustaleń największe zdobycze terytorialne i ludnościowe „na Polsce” miały Prusy i Austria, najmniej korzystnie dla Rosji
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=157
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=158

Ukaz nakazujący święcić przez cerkiew datę wypędzenia „Gallów”
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=164
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=165
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=166

Masońskie krzyże i medale
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=167

Medal Napoleona – „zdobycie Moskwy” oraz medal francuski „francuski medal nad Wołgą”
Medal ciekawy francuski „odwrót armii”. Ciekawe!
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=168

http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=170
1912 medal pamiątkowy pożar Moskwy z wszechwidzącym okiem

http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=171
1912 – medale w 100 lecie z Napoleonem

http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=172
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=173
Opis pomnika w Kaliszu oraz opis wyjazdu Fryderyka Wilhelma III z rodziną do Moskwy w 1818, gdzie nie było anie jednego nie rozwalonego budynku. Nic o spaleniu budynków tylko o ruinach. Wilhelm wyszedł wraz z rodziną na jeden z ocalałych budynków (dopiero co odbudowany Dom Paszkowa), obejrzał panoramę, upadł na kolana i kazał to zrobić synom mówiąc ze łzami w oczach „oto nasza zbawicielka” (Moskwa). Gazeta miejscowa z 1818 roku pisała o tym, że Wilhelm i synowie byli w rosyjskich mundurach
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=174

Spis ikon i krzyży jakie wywieźli Francuzi – potem wykupione we Francji lub odbite po drodze
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=175
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=176

„W Woskresieńskim Monastyrze jest… wielki medal na cześć „kończyny Napoleona”

…w cerkwii / innej/ są ikony ocalałe od wybuchu… – jaki „wybuch”?

http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=177
W Mikołajskiej Bramie Kremla znajduje się cudowny obraz Mikołaja Cudotwórcy – ocalały od wybuchu – jaki wybuch?
Napis poświęcony walce o odbiciu dział od nieprzyjaciela w Moskwie.

„Oręże odbite od nieprzyjaciela na terenie Rosji przez zwycięską armię rosyjską i bohaterski, wierny tronowi i wierze rosyjski lud” – dalej wyliczenie…
Odbito od „nieprzyjaciela” dział /w roku 1812 i przekazano do Moskwy/ 366 dział francuskich, 189 austriackich, 123 włoskich, 70 neapolitańskich, 40 bawarskich, 34 holenderskich, 22 saksońskich, 12 hiszpańskich, 8 wittemberskich, 5 polskich, 4 westfalskich, 1 hanowerskie działo. Razem wszystkich dział 875. Drugi napis jest po francusku…

W Pawłowsku pod Moskwą napis / opis że o Francuzach/ ale nic o nich nie ma tylko o „nieprzyjacielu”

Riazań, napis o „pułku opołczenia”

http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=178
Ciekawy napis wotywny „z nami Bóg, zrozumcie poganie!”

coś o Francuzach modlących się do ikony? Gdy Moskwa była zdobyta i opustoszała.

kolejny napis ciekawy o „wrogach”

o kolejnej ikonie z napisem poświęconym manifestowi Aleksandra z Połocka (6 lipiec 1812) do Opołczenia
Znów w tekście jest o „gallach” i ich współpracownikach 20-języcznych ?
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=179

Znowu o „gallach i soosbszczinnikach ich”

http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=180
Tu o piramidzie którą na pamiątkę opołczeńcy zbudowali ale się nie zachowała oraz o obronie „przed Szwedami”

Smolensk
kolejna ikona z napisem – tu jest o złym Napoleonie

http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=181
o zdobycznym sztandarze napoleońskim – miasteczko Juchnow (pod Smoleńskiem) – Siemen Jakowlewicz Chrapowicki ?

Car ustanowił święto Matki Boskiej Częstochowskiej w roku 1813
O zdobyciu Częstochowy 6 marca 1813. Ciekawe!

http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=182
Pamiętniki i medale na cześć Imperatora

http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=185

  1. Pomnik „comes Ireneus Chreptowicz” – Bieszenkowicze – wileńska gubernia

http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=186
Pomnik Warszawa 19 nojabra 1835

Opis pomnika po śmierci Imperatora
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=188
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=189

http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=196
Pomnik w Orenburgu na cześć Imperatora który 1.01.1822 zwolnił miasto od postoju wojska
Czyżby Orenburg był „ukarany” wcześniej?

Pomnik 1824 na pamiątkę wizyty /wizytacji Aleksandra/ miasta Perm

Petersburg
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=196
Kolumna Aleksandra. W 1814 roku zaproponowano wzniesienie pomnika z napisem o „błogosławionym carze” . Imperator zabronił. Pisemnie, odezwą kazał błogosławić go w sercach

Projekt pomnika zatwierdzono w 1829 po zgodzie Mikołaja I. Opis kolumny. Wszechwidzące oko patrzy na pałac Zimowy
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=197
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=198
1 lipca 1832 kolumna przypłynęła na pokładzie specjalnie skonstruowanej barki ciągniętej przez dwa parowce? Opis budowy.
Слово «пароход» ввёл в употребление русский морской офицер П. И. Рикорд[3], участник первого официального рейса первого русского парохода, построенного на базе баржи «Елизавета» в 1815 году. До этого судно, приводимое в движение па́ром, в России называли на западный манер «пироскаф» (по названию первого французского парового судна «Пироскаф» (от др.-греч. πῦρ (pýr) — огонь и σκάφος (scaphos) — судно) или «стимбот» (от англ. steamboat: steam — пар, boat — лодка)[1].[3]

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4

Odsłoniecie pomnika. Opis uroczystości
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=201

Kolejny pomnik Aleksandrowi – w Mohylewie. Ciekawe że są to wszystko czworościenne kolumny z kulą na czubku
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=205

http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=206
Nie wiedziałem że Piotr I odwiedzał 3 razy Archangielsk

http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=207
Łomża. Stanisław Kisielnicki. Na pamiątkę 7 miesięcznego wypoczynku Aleksandra w 1825 ????

http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=209
Waza na szczycie – „zoroastriańska”? Sporo takich odniesień w różnych miejscach.

Aleksander uruchomił kopalnie złota? Wrzesień 1824
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=209

Imperator zwiedza Iżewska Fabrykę
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=210
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=211

Pomniki Aleksandra w Niemczech
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=212

Koronacja Aleksandra w Moskwie (15.09.1801) a wcześniej w Petersburgu! 24.03.1801
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=219

http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=220
Wszechwidzące Oko

Medale koronacyjne „Petersburskie” – bite w Niemczech. Piękne i bogate. Medale „moskiewskie” – bardzo skromne

Jeden bogatszy medal „moskiewski” bity w Berlinie (koronowany w Moskwie 27 09 1801)
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=221

http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=222
medal na pamiątkę spotkania z Wilhelmem. Obaj władcy patrzą na siebie – jak na plakiecie „Napoleon – Aleksander”

Bardzo ciekawy medal, także rewers!

Aleksander Pawłowicz w Berlinie – interesujący medal
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=223

Cesarz i król – dwie wielkie dusze zjednoczone przyjaźnią
1805

1811 Medal od byłych żołnierzy z Finlandii z roku 1814 ?
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=224
plus medal angielski „Aleander I Emperor of all the Russians”. Czyżby wcześniej car nie był imperatorem „wszystkich Rosjan”?
„Mściciel Europy” 1812

Odbudowa Królestwa Polskiego
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=225
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=226

http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=227
Car jednoczacy narody. Trzy wieńce laurowe i wszechwidzące oko 19.03.1814

Odezwa Senatu o budowie pomników Aleksandrowi i przyznaniu tytułu „błogosławionego”

Jak Europa mogła spodziewać się swojej śmierci po upadku ostatniej bariery swej niezależności?
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=228
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=229

1.09.1825 Aleksander wyjeżdża z Petersburga do Taganrogu, sam bez żadnej świty (?) Uroczyste pożegnanie Monarchy i rozmowy z metropolitami???? Wszyscy płaczą? Skąd wiedzą że car nie wróci? Przecież był w doskonałym zdrowiu a wyjazd był związany z podleczeniem zdrowia carycy?
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=230

http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=231
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=232

Imperator żegna się ze stolicą.
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=233

Śmierć w Taganrogu 19 nojabra / 1 dekabra 1825
Ciało było balsamowane w Tagarogu

Transport trumny – zawsze na każdym postoju w chronionej cerkwii
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=234
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=235

15 lut. 1825 Trumna jest w Moskwie
Policja została postawiona w stan gotowości bo pojawiły się pogłoski o „możliwych nieporządkach”. Kreml pod obstawą wojska – tak jak i w całym mieście wojsko na ulicach. Władze bały się „wybuchów żalu” po śmierci ukochanego monarchy?

http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=236
26 lutego ciało dojechało do Tosno na specjalnej lawecie zrobionej w Moskwie. Potem Carskie Sioło.
Otwarto trumnę w obecności imperatorowej i księcia pruskiego Wilhelma

Ciało przełożono potem do innych trumien (z drewnianej w ołowianą i następnie brązową). Skrzynka z wnętrznościami została włożona do trumny – w nogach, a waza z sercem z lewej strony ciała…

W Warszawie od 26 marca do 11 kwietnia codzienne procesje żałobne i uroczystości w katedrze Jana. Tak samo było w kościołach luterańskich i synagogach. Ogromny żal po śmierci cesarza.
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=237

http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=237

poprzednio wyżej

Wszystkowiedzące Oko. Medal z roku ?1825
Plus medal 1835 „Fryderyka Wilhelma III”
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=238

http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=239

Medal „Dobroczyńcę swoiego opłakująca Polska” 1826
http://foto.wcn.pl/44/full/44_1118a.jpg
http://foto.wcn.pl/44/full/44_1118r.jpg

Plus inny medal. Gwiazda nad głową Cara

http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=240
O Carze i starcu Kuźmiczu”

Kamień węgielny pod Sobór Kazański w Petersburgu
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=241
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=242

http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=243
„Żal marszała Davu”
Dwujęzyczne

http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=244

Nowa giełda w Petersburgu
Stary budynek z 1782 (giełda wtedy została przeniesiona z Wyspy Wasilewskiej)
Nowy zaczęto budować w 1802, komisja 1804, koniec budowy 1810, uroczyste otwarcie 1816

300 lat Uniwersytetu Wileńskiego – ciekawy medal 1828
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=245
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=246

Uniwersytet Warszawski 1817 / 1862 / 1869

http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=247
100 – lecie przyłączenie Rygi

http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=248
Towarzystwo Rolnicze w Moskwie 50-lecie 1864 (1820-1870)
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=249
Poświęcenia Isakija w Petersburgu

Projekt Monferana nie został zatwierdzony!
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=250
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=251

Akademia Nauki i Sztuki
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=252
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=253

http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=254
Akademia Inżynieryjna
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=255
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=256

Akademia Artylerii Michajłowska
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=257

http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=258
Korpus wojskowych topografów – 50 lecie 1872

http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=259
50 -lecie uniwersytetu w Petersburgu 1819
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=260

Kanały łączące Morze Kaspijskie z Bałtyckim
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=261

http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=262
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=263
Stulecie Rady Państwowej 1801

http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=264
Stulecie Rady Ministrów i Senatu 1802

W marcu 1812 Aleksander wyjeżdża z Petersburga.
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=265
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=266

Rada ministrów ciekawe 1802
Adam Adamowicz Czartoryski
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=267

http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=268
100 lecie MON

100 lecia innych ministerstw
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=269
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=270
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=271

O Piotrze I i „paziach na niemiecka modę”
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=272
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=273

Leśny Instytut, Forest Instytut od 1803 do 1839
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=274
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=275

Kawaleria paradna
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=276

Ciekawy krzyż na piersi orła
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=278

100 lecie fabryki szlifierskiej w Ałtaju (Tomsk) 1802 ciekawe
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=280

http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=282
100 lecie Pułku Wołyńskiego 1806

Medale dowódców 1812-1814

Bagration – Augustów
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=290

Prusy Wschodnie – Mazury? Barclay de Tolly
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=294

Warszawa 1815 medal „Warszawa wdzięczna”
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=296

http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=300
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=301
Graf Wittgenstein – twórca kongresu wiedeńskiego

http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=302
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=303
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=304
Śmierć Goleniszczewa Kutuzowa Smolenskiego
16.04.1813

Paskiewicz
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=315
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=316
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=317
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=318

ciekawy pomnik
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=319

http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=319
Pomnik atamana – hetmana – grafa (kozackiego generała) Płatowa – według mnie francuski mundur

http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=321
Nie tylko medale z nim ale i monety
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=322

Pomnik dla Skalona z krzyżem rzymskim („szef irkuckiego pułku dragonów)
Pochowany przez Francuzów w obecności cesarza Napoleona ???
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=323

http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=324
Ciekawa grawiura Smoleńska. Ciekawa historia
Po zdobyciu Smoleńska Napoleon planował powołać tam „rząd tymczasowy” ale nie wykonano jego rozkazu
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=325

http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=327 i dalej ciekawa opowieść
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=328

http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=329
Pomnik z krzyżem rzymskim w tle krzyż prawosławny

Pomniki i medale dla Woroncowa (od Francuzów Ludwik XVIII)
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=331

Tez ciekawe. Wilno, Grodno (Łański)
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=335

Ciekawy pomnik
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=336

http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=339
Pomniki w Niemczech

Pomniki wokół Borodino
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=343

Polskie nazwiska na pomnikach
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=344

Krzyż rzymski
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=345
Dlaczego rozformowano pułki syberyjskie?

Pułk grenadierów Meklemburgii
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=351

http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=353
Jednogłowy (napoleoński orzeł) polskie nazwiska

http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=355
Potoccy, Dąbrowa-Kulikowski, Michałowski, Fufawski, Lechowicz, Grum-Grzymajło, Karpiński, Łaszkiewicz, Pluszyński – dowódcy

http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=357
Seczyński, Malinowski, Skorinsowski, Kosjarowski, Zagorski, Borszczewski,

Krzyż rzymski
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=358

Kolejny
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=359

http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=360
Pułk warszawski został ponownie leib gwardią pułku litewskiego

Pułk finlandzki. Krzyż maltański (którym „nagradzało się duchowieństwo”
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=361

Krzyż maltański w wieńcu
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=364

http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=366

Na kolumnie krzyż maltanski, orzeł może dwugłowy ale jak wszystkie poprzednie – rozpostarte skrzydła jak napoleońskich orłów
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=366

http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=367
Nareszcie krzyż prawosławny – jeden z nielicznych takich. Pomnik na ziemi cerkiewnej

Generał Lejtnant Kapcewicz
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=368
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=369
Krzyże maltańskie, płaskorzeźby francuskiej kawalerii

http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=371
Pobukowski, Zaliwski, Saruszewski, Gzowski, Wróblewski, Gormiński, Strażewski, Czernucki, Mamwicz,

http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=372
Ogoń-Doganowski, Lisakowski, Kancewicz, Nabożyński-Rain, Hekowicz, Hiliński, Wołoszyński, Kamornicki, Czechowicz,

Pomniki we Francji
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=375

Krzyż łaciński
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=377

http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=380
Typowy pomnik z wielu budowanych w 100 rocznice: „… za wygnanie nieprzyjaciela z…”

Kobryń
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=382
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=383
Opis działań wojennych 1812 Generał Czaplic
Rota kapitana Kucewicza

medal 100-lecia z krzyżem łacińskim
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=384
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=385

medali dużo, jeden z Napoleonem
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=388

http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=389
napoleon oraz Aleksander i Napoleon

Napoleon
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=390
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=391

„Los gra człowiekiem” – o Napoleonie

Napoleon na tle Moskwy
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=392

Napoleon
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=393
Krzyz łacinski
Napoleon na sw Helenie

Napoleon i Aleksander
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=394

http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=395

„Z nami Bóg, zrozumcie poganie i ukorzcie się”

Krzyż prawosławny i łaciński
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=397
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=398

Moskiewski pułk leib Gwardii – ciekawy medal
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=401

Jacob Wylie
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=404

Admirał Greig. Walki o Gdańsk zajęty przez Napoleona (grudzień 1813)
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=405
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=406

https://kodluch.files.wordpress.com/2017/08/aleksander003.jpg
https://kodluch.files.wordpress.com/2017/08/aleksander004.jpg

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Poprzednie tematy „OT” – od początku

♫ OFF TOPIC
https://kodluch.wordpress.com/2016/04/10/%e2%99%ab-off-topic/

♫ OFF TOPIC -2 blog Pana Andrieja Gołubiewa : http://kadykchanskiy.livejournal.com/
https://kodluch.wordpress.com/2016/09/23/%e2%99%ab-off-topic-2/

♫ OFF TOPIC-3
O cyrylicy, języku etruskim, arabskim i historii…

https://kodluch.wordpress.com/2016/12/23/%e2%99%ab-off-topic-3/

♫ OFF TOPIC-4 Od geologii i archeologii do fizyki atomowej…
https://kodluch.wordpress.com/2017/01/22/%e2%99%ab-off-topic-4-od-geologii-i-archeologii-do-fizyki-atomowej/

♫ OFF TOPIC-4.1 Podróż do przeszłości – od Tartarii do Szczytii (1)
https://kodluch.wordpress.com/2017/02/21/%e2%99%ab-off-topic-4-podroz-do-przeszlosci-od-tartarii-do-szczytii/

♫ OFF TOPIC-4.2 Podróż do przeszłości – od Tartarii do Szczytii (2)
https://kodluch.wordpress.com/2017/02/22/%e2%99%ab-off-topic-4-2-podroz-do-przeszlosci-od-tartarii-do-szczytii-1/

♫ OFF TOPIC-4.3 Podróż do przeszłości – od Tartarii do Szczytii (3)
https://kodluch.wordpress.com/2017/02/22/%e2%99%ab-off-topic-4-3-podroz-do-przeszlosci-od-tartarii-do-szczytii-3/

♫ OFF TOPIC-4.4 Podróż do przeszłości – od Tartarii do Szczytii (4)
https://kodluch.wordpress.com/2017/02/22/%e2%99%ab-off-topic-4-4-podroz-do-przeszlosci-od-tartarii-do-szczytii-4/

♫ OFF TOPIC – Filistyni – nasi bracia
https://kodluch.wordpress.com/2017/03/05/%e2%99%ab-off-topic-filistyni-nasi-bracia/

♫ Trochę teorii spiskowych…
https://kodluch.wordpress.com/2017/04/10/%e2%99%ab-troche-teorii-spiskowych/

♫ OFF TOPIC – Nowa era kamienia łupanego czyli to i owo o naszych przodkach, Etruskach
https://kodluch.wordpress.com/2017/04/21/%e2%99%ab-off-topic-nowa-era-kamienia-lupanego-czyli-to-i-owo-o-naszych-przodkach-etruskach/

Korea
https://kodluch.wordpress.com/2017/04/22/%e2%99%ab-off-topic-korea/

Luźne tematy „OT”
https://kodluch.wordpress.com/2017/06/12/%e2%99%ab-off-topic-luzne-tematy/

= = = = = = = = =

7 uwag do wpisu “♫ – OFF TOPIC – Wojna światów 1812

Dodaj komentarz

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s