♫ – Trochę teorii spiskowych…


Wśród linkowanych Państwu informacji, zdarzają się takie z gatunku „sajens und politykal fykszyn”. Ponieważ sporo osób w to miejsce zaglądających to miłośnicy SF, postanowiłem streścić kilka co smakowitszych kąsków…

Dla tych także co narzekają, że za krótko opisuję wklejane linki…

Uprzedzam, że są to streszczenia, choć starałem się w miarę wiernie tłumaczyć fragmenty by oddać przekaz autorów tych opracowań, zgodnie z ich intencjami.

Poprawne i wierne przetłumaczenie zajęło by mi niestety wiele czasu, a świat kręci się niezwykle szybko…

Obydwa teksty, mimo różnego podejścia do tematu, w sposób dość zbieżny zauważają i opisują pewne wydarzenia, mechanizmy i procesy…

Pozdrawiam wszystkich spiskowców całego świata!

Brusek


~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Йеллоустоун. Переполюсовка. Мировой кризис. Третий звонок.
23.03.2017
https://cont.ws/@sahalara/564144

Skrót.

Trochę spiskowo i długo, ale logicznie przez Autora wykoncypowane…

Autor wypracowania opisuje ciąg zdarzeń historycznych, politycznych i gospodarczych, które świadczą o długofalowym kierowaniu rozwojem świata przez „tajną elitę” – coś jak KOB-owski – „Globalny Prediktor”. Autor kolejnego opracowania (poniżej) – wprowadza swoją nazwę „OP Kartel”.

Z fragmentów docierających do nas informacji Autor stara się wysnuć logiczne wnioski i odkryć „plan działania”.

Główną tezą Autora jest bliska, nieuchronna i znana „elitom” rządzącym światem, globalna, planetarna katastrofa. Autor twierdzi, że może chodzić o światowy potop spowodowany przeskokiem biegunów w inne miejsca. Przeskok taki spowoduje ogromną falę tsunami, która wyrzuci na kontynenty olbrzymie ilości zalegających na dnie oceanów hydratów metanu. Spowoduje to lokalne i gwałtowne zamrożenie terenów na które wedrze się ocean.

Autor dowodzi, że takie katastrofy są cykliczne i towarzyszą gatunkowi ludzkiemu „od zawsze”. Braki w możliwościach komunikacji i przechowywania informacji przez poprzednie cywilizacje pozostawiły ślady tych wydarzeń jedynie w mitach o potopie / potopach/, jakie przetrwały w różnych kulturach na terenie całej planety.

Swoje tezy Autor uzasadnia następująco, grupując wszystkie fakty i rozważania w odpowiednie grupy.

Pierwsza grupa dowodzi, że „przeskok biegunów” już był w historii (1)
Druga grupa dowodzi, że ostatnie takie zdarzenie było „stosunkowo niedawno” (2)
Trzecia grupa mówi o tym, że kolejny „przeskok” nastąpi w niedługim czasie. (3)

Ad 1.

1.1
Istnienie na Syberii i północnej części Ameryki Północnej wiecznej zmarzliny o grubości 500-1200 metrów, która stosunkowo szybko taje. Istnienie wiecznej zmarzliny jest wynikiem nagłego zamrożenia ogromnego terytorium po zalaniu go falą tsunami wraz z wyrzuconymi w głąb lądu złożami hydratów metanu. Istnienie zmarzliny i bieguna zimna koło Ojmiakonu to dowód na istnienie ogromnej fali jaka zalała Azję od północy.

1.2
Martwe zwierzęta, takie jak mamuty , lwy jaskiniowe, nosorożce włochate – które zostały w sposób natychmiastowo zamrożone, tak szybko, że w zębach znajduje się trawa a w żołądkach kwasy nie rozłożyły zawartości. Zwierzęta udusiły się lub utonęły (albo utopiły) po uduszeniu.
Fakt, iż spotykanymi w tundrze zamrożonymi tuszami mamutów tubylcy skarmiali zwierzęta i sami też spożywali, według Autora przeczy tezie iż ich natychmiastowa zagłada nastąpiła 10 tysięcy lat temu. Najlepiej zamrożone mięso po tak długim okresie uległo by mumifikacji lub zbutwieniu.

1.3
Coroczna wędrówka ptaków na północ. Nauka nie potrafi wytłumaczyć tego fenomenu. Autor uważa, że jest to dowód natychmiastowego kataklizmu, jaki nastąpił w północnej części EurAzji i zmusił ptaki do ucieczki na południe. Pamięć genetyczna powoduje, że coraz więcej ptaków zimuje i zostaje na cały rok…

1.4
Zadziwiające drogi migracji ryb.

1.5
Złoża muszli morskich na terenach lądów, w wielu miejscach i bardzo daleko od morskiej linii brzegowej

1.6
Morze Aralskie. Oficjalnie jego wysychanie spowodowane jest nawadnianiem pól przez wpływające do tego morza Amu Darię i Syr Darię. Ale, nawet gdyby nie podbierano wody z tych rzek i nawet gdyby toczyły więcej wody do Morza Aralskiego, to i tak ilość wody parującej z Morza jest dużo większa niż możliwa ilość wody jaka może wpłynąć rzekami. Jak więc powstało Morze Aralskie. Czy nie jest pozostałością ogromnej fali wody morskiej która wlała się od Morza Lodowatego? Jeżeli tak, to niezwykle szybkie wysychanie Morza Aralskiego świadczy że fala powodziowa była nie 10 tysięcy lat temu ale całkiem niedawno…

1.7
Mity i opowieści o potopie

1.8
Ciepły klimat „przedpotopowej”Syberii – co wynika z badania resztek zwierząt znajdowanych w wiecznej zmarzlinie

1.9
Antarktyda a raczej ślady ogromnego potopu jakim jest kilkukilometrowa warstwa zamrożonego lodu, będącego śladem ogromnej fali powodziowej, która natychmiast została zamrożona.

1.10
Archipelag Kerguelena a raczej niezwykły na tej szerokości istniejący tam jeszcze wielki lodowiec. Może to być miejsce ostatniego położenia bieguna południowego. Wtedy biegun północny znajdował by się w okolicach Wielkich Jezior.
Archipelag na szerokości Krakowa, otoczony oceanem, z lodowcem który do tej pory istnieje…

Druga grupa dowodzi, że ostatnie takie zdarzenie było „stosunkowo niedawno”

2.1
Średniowieczna „dżuma” i świadectwa malarskie obrazujące wszechobecne ruiny. Po „potopie” epidemie musiały być nieuniknione.

2.2
Mapa Piri Reisa. Mapa datowana na rok 1513 pokazuje Antarktydę bez lodu, czyli przed „potopem”. Możliwe, że mapa została skopiowana z map wcześniejszych, ale nie starszych niż kilkaset lat, z uwagi na nośnik zapisu…

2.3
Obserwowany fakt globalnego ocieplenia. Jeżeli założyć, że w przeszłości Eurazję zalało lodowe tsunami które zamroziło ogromne terytoria lądu to logicznym się wydaje iż obserwować powinniśmy stałe cofanie się wiecznej zmarzliny i ocieplanie klimatu…

2.4
Brak na terenie Ameryki Północnej przedkolumbijskich cywilizacji. Cywilizacje takie spotykamy na południe od Meksyku. Pierwsi Europejczycy zastali klimat w Ameryce Północnej zupełnie inny niż teraz. Zimno, błota, choroby, surowe zimy. Indianie ciepło odziani…

2.5
Brak na Syberii i na terenie Ameryki Północnej drzew starszych niż 200-letnie. Jedynie w Kalifornii rosną drzewa starsze niż 200 lat…

2.6
Na terenie całej Rosji oraz dużej części Europy znajdujemy stare budynki z zasypanymi całkowicie parterami. Tłumaczy się to naniesieniem przez mieszkańców wielometrowej „warstwy kulturowej”. Dzicy mieszkańcy zasypywali swoje domy – o dziwo nie śmieciami – ale warstwą gliny i piasku, by potem korzystać z pierwszego pietra jako parteru…

2.7
Orientacja starożytnych budynków na ówczesne położenie Bieguna Północnego

2.8
Warstwy osadowe – czyli wielometrowej grubości warstwy pisaku czy gliny, rozdzielane warstwą gleby – świadczą o cykliczności i skali zjawiska…
(http://www.origins.org.ua/page.php?id_story=607)

Autor wykazuje że mamy do czynienia z cyklicznością zjawiska „potopu” planetarnego, którego „rozkład jazdy” jest doskonale znany „elicie świata”, która właśnie przygotowuje się do kataklizmu…

Trzecia grupa mówi o tym, że kolejny „przeskok” nastąpi w nieodległym czasie.

3.1
Niedawny przeskok biegunów na Europie – księżycu Jowisza.

3.2
Elity zaprzestały inwestowania w szkolnictwo i przemysł Ameryki Północnej oraz Europy, przenosząc ogromnym kosztem przemysł do południowo-wschodniej Azji.

3.3
Przyśpieszająca „wędrówka” ziemskiego bieguna magnetycznego

3.4
Wybudowanie na chińskich wyżynach ponad 20 wielkich i do tej pory pustych miast

3.5
Po roku 1993 USA zaprzestają budowania broni nuklearnej. Niszczyć terytorium przeciwnika bronią jądrową USA nie planują. W planach jedynie konwencjonalny podbój.

3.6
Zaprzestanie inwestowania w przemysł kosmiczny przez USA. Nie opłaca się inwestować, jeżeli nie będzie już zwrotu inwestycji.

3.7
Przemysł kinematograficzny USA nastawiony na produkcję filmów katastroficznych, z jednej strony przygotowujących ludzi do niedalekiej przyszłości, a z drugiej strony filmy te są niejako szkoleniem mówiącym jak starać się przeżyć w obliczu planetarnej katastrofy. Odnosi się to także filmów o „zombie”. Wszak po wielkiej katastrofie będą setki tysięcy oszalałych ludzi – jak w średniowiecznej Europie, gdy w czasie zarazy od rozumu odchodziły całe miasta…
Nikt nikogo nie będzie leczyć, wszyscy zostaną zabici… Patrz trailer filmu „Gray State”…
(http://chronologia.org/dcforum/DCForumID2/12980.html

3.8
Przerwanie budowania atomowych elektrowni w USA i Europie. Fukuszima pokazała co może się stać w przypadku katastrofy…

3.9
Niewyobrażalnie duże inwestycje w tak zwaną „zieloną” energię. Energię wiatraków i paneli słonecznych. W chwili obecnej niezwykle drogą energię. Ale po ewentualnym „potopie” energię jedynie dostępną, a więc bezcenną…
Trzeba dodać, że kapitalizm ZAWSZE kieruje się zyskiem. Dlaczego USA inwestują setki miliardów dolarów w budowanie energetyki słonecznej i wiatrowej, która NIGDY nie będzie rentowna a rezygnuje się z niezwykle zyskownej energetyki nuklearnej?

3.10
Likwidacja przemysłu i infrastruktury w rejonie Wielkich Jezior. Z likwidowanych 19 wielkich ośrodków przemysłowych najbardziej znane jest Detroit. Zlikwidowano jedyny zakład który produkował „Abramsy” – można je tylko remontować.

3.11
Przeniesienie przemysłu i technologii na teren Chin, które otrzymały także kredyty, specjalistów i zamówienia na produkcję z USA i Europy Zachodniej. USA zrobiły wszystko by postawić na nogi swojego największego konkurenta…

3.12
Wybudowanie „kompleksu przetrwania” w Denver…

3.13
Wycofywanie się przez USA z programów socjalnych z jednoczesnym przygotowywaniem się policji do walki z cywilami. Wybudowano obozy koncentracyjne i przygotowano ogromną ilość plastikowych trumien. Kraj przygotowuje się na tłumienie masowych rozruchów.

3.14
Tworzenie baniek finansowych i finansowego kryzysu. Gdy na początku lat 90-tych upadł ZSRR wydawało się, że walka się skończyła. A jednak z jednej strony zwiększono wydatki wojenne a z drugiej strony rozpoczęto ryzykowne machinacje finansowe. Morduje się finansową kurę znoszącą złote jajka, czyli kura finansów niebawem zdechnie…

3.15
Wywożenie złota z USA przez kraje jakie tam go składowały. Abstrahując od pytania – czy jakiekolwiek złoto w USA jeszcze jest. W tym punkcie można też dodać wyprzedawanie strategicznych i nienaruszalnych do tej pory zapasów amerykańskiej ropy.

3.16
Boom ropy i gazu wydobywanych metodą łupkową. Związane z tym niszczenie przyrody – zatrucie wody pitnej na olbrzymich obszarach USA – świadczy o tym, że na tych terytoriach nie planuje się przebywania ludzi…

3.17
Psychologiczne wpływanie na Europę i zalew „emigrantami” ma służyć do przygotowania ludzi (głównie specjalistów) do dobrowolnego porzucenia USA i terenów Europy w celu masowego przeniesienia się w inne rejony świata. Na – w przyszłości – „martwe terytoria” przesuwa się dajeszowców, resztę ich (na terenie Bliskiego Wschodu) zlikwiduje się przez zastrzyki szczepionkami „przeciwko Eboli” – która na pewno znów się objawi.

Takie samo „czyszczenie terytorium” z Aborygenów czeka Ukrainę.

3.18
Po co, po rozwaleniu ZSRR wydatki wojenne USA tak mocno zwiększono? Po co bazy wojenne USA na terenie całego świata? Po co tak duża flota wojenna? To jest cudownie nieefektywne i przerażająco rozrzutne działanie! A przy tym ta wojenna flota nie jest w stanie z nikim na poważnie walczyć. To jest teraz – w czasie pokoju. Ale PO Katastrofie – to co ocaleje z tej floty, będzie dyktować warunki i może zająć dowolne ocalałe terytorium.

3.19
Budowa ogromnej ilości pasażerskich „wycieczkowców”, piekielnie drogich w budowie i eksploatacji. Wycieczkowce te nie zarabiają na siebie a nadal buduje się nowe. Ale gdy ktoś bierze pod uwagę scenariusz katastrofy w którym przez wiele tygodni będzie wisiał w powietrzu pył uniemożliwiający lot samolotom, to istnienie takiej floty statków pasażerskich jest całkiem zrozumiały.

3.20
Zniszczenie wszystkich bliskowschodnich i afrykańskich „imperiów”. By tworzyć coś nowego, należy wcześniej zlikwidować stare a Bliski Wschód, jako ośrodek tworzenia nowego centrum cywilizacyjnego – to bardzo cenna rzecz.

3.21
W ciągu tylko dwóch lat (2013-2014) Chiny wyprodukowały więcej cementu niż USA w całym XX wieku. Chiny rocznie produkują 40 razy więcej cementu niż USA. To daje prawdziwą informację o rozwoju danego terytorium i realną perspektywę…
(https://cont.ws/@mao/90681)

3.22
Dziwny kraj o nazwie Szwajcaria. Zadziwiające jak silną mają armię, jaką ilość umocnień, bunkrów i schronów. Jak uzbrojone i przygotowane jest społeczeństwo. Na wojnę? Raczej nie. Na chaos jaki może zapanować wokół tego kraju „po”.

3.23
Likwidacja infrastruktury i liczebności aborygenów na terenie Ukrainy i Pribałtyki. Nikt z Zachodu nie zamierza z tych miejsc atakować Rosji. Te tereny muszą być oczyszczone przed rozpoczęciem ich skolonizowania…
Podobnie dzieje się w Argentynie, tylko innymi środkami. Dwukrotne bankructwo kraju umożliwiło na wykupienie olbrzymich terytoriów Argentyny pod przyszłe przesiedlenie…

3.24
Falstart z wirusem Ebola w Afryce i związane z tym biolaboratoria na terenie Gruzji i Ukrainy. Nie ma to jak w odpowiednim momencie przyjść na te terytoria z „lekarstwem”. Dzięki Rosji program został chwilowo powstrzymany.

3.25
Umocnienie Federacji w Arktyce. Wybudowano aż sześć nowych, wielkich baz. Czy Federacja nie ma co budować? Wykupiono była bazę norweską – za ogromne pieniądze. W budowie cztery wielkie atomowe lodołamacze. W budowie kosmicznie drogie linie kolejowe z południa do Arktyki. Nawet buduje się pływające, „arktyczne” elektrownie atomowe. Oficjalna wersja głosi – „umacniamy się w Arktyce”. Przed kim lub przed czym? Druga oficjalna wersja mówi, że to dla ochrony „szlaku północnego”. Kto lub co może zagrażać handlowym okrętom które tamtędy będą płynąć? Piraci eskimoscy? Co mają zamiar torpedować patrolujące te tereny atomowe okręty podwodne?
A może przewiduje się „przemieszczenie biegunów” i związane z tym ocieplenie Arktyki oraz obniżenie poziomu morza o kilkadziesiąt metrów? A jak wszystko już wyschnie to ten będzie tym terenem władał kto będzie miał bazy?

3.26
Wybudowanie odpornych „na wszystko” przetrwalników w których gromadzi się nasiona roślin z całej planety. Jeden „przetrwalnik” znajduje się w górach Norwegii a drugi w Jakucji.

Autor „wyliczanki” na koniec opracowania twierdzi, że ewentualne przemieszczenie biegunów spowoduje ogromne trzęsienia i ruchy tektoniczne. Ziemia nie jest kulą a geoidą spłaszczoną na biegunach. Odległość środka Ziemi od bieguna jest mniejsza o 21 km od odległości do równika. Przebiegunowanie o powiedzmy 25 stopni spowoduje stopniową ale dość szybką zmianę tej odległości o jedną czwartą! Tak jak teraz jest w starożytnym morskim porcie jeziora Titicaca, wypełnionego wodą morską…

To niewątpliwie spowoduje zdetonowanie drzemiącego teraz superwulkanu Yellowstone. Aby przeciwdziałać niekontrolowanej jego erupcji, należy go wcześniej częściowo „rozbroić” i świadomie zdetonować…


~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Kolejny tekst jest ogólnie biorąc o Rotszyldach ewakuujących się do Rosji…

Ротшильды переезжают в Россию. Испытание медными трубами
31.03.2017
https://cont.ws/@kgb/572133

Skrót.

Według autora tekstu z powyższego linku, „zarząd planety” planuje końcem tego lata „zamknięcie projektu USA” by rozpocząć „nowy projekt” kontroli świata poprzez stworzenie na bazie Federacji planetarnego, finansowo – transportowo – naukowo – wojskowego ośrodka. Ten nowy „ośrodek” ma poprzez stopniowe „przyciąganie” do siebie – na początku krajów byłego ZSRR – potem całej Eurazji, stworzyć centrum kumulacji kapitału i sterowania planetarnego…

Wszak byle handlarze „czymkolwiek” mogą się dogadywać i ustalać ceny dzieląc między siebie rynek i klientów. To samo dotyczy bankierów. Autor informuje, że nie jest „konspirologiem” i jeżeli ktoś podchodzi do tekstu jak do „konspirologii”, to lepiej by go dalej nie czytał…

Dalej we wstępie autor pisze o „kierownikach świata”, czyli grupie rodzinnych klanów które to grupy zdobyły kontrolę nad niemal wszystkimi państwami i ich zasobami. Nazywa ich „pasożytami społeczeństwa” czyli w terminologii autorskiej „OP Kartelem”. Poznając historię działalności tego „kartelu” i etapy zawładnięcia światem, można wyjaśnić wiele zjawisk i zdarzeń, a także próbować prognozować przyszłość. Autor nie chce cofać się daleko w przeszłość, zaczyna od początku wieku XX-go.

Kim oni są?

Streszczając kolejne akapity, autor twierdzi, że Rotszyldowie (właściciele firm, nieruchomości, surowców) oraz współpracujący z nimi Rockefellerowie (energetyka) to tylko płotki, gdyż rekinów prawdziwych nie widać i może nigdy ich nie poznamy. Forbes publikuje „bogaczy” – których lista to tylko spis niektórych menadżerów tego nieprzeliczalnego, gromadzonego wiekami majątku. Zaś spotkanie „Klubu Bilderberg” to tylko seminarium tych menadżerów zatytułowane „Jak najlepiej wypełnić postawione przed nami zadania na rok bieżący”.

Autor zaznacza, że zdecydowana większość klanów „OP kartelu” jest pochodzenia starozakonnego, bo ta struktura „zarządzania” pojawiła się w czasach przedbiblijnych a Tora i Talmud są w istocie instrukcjami działania dla „żołnierzy globalizacji”, która teraz są zamieniana na wewnątrzkorporacyjne „instrukcje etyki”.

Istnieją w „kartelu” także nie-Żydzi, jak Rockefellerowie, którzy jako AngloSaksi zostali ze względu na talenty włączeni w ostatnim etapie realizacji „planu”, gdy efektywność działania stała się ważniejsza od zachowywania etniczno-religijnych tajemnic poprzednich przywódców wywodzących się z elity Lewitów.

Czego oni potrzebują?

Potrzebują panowania nad światem. Do tego potrzebna im jest Rosja, „Heartland”…
https://pl.wikipedia.org/wiki/Heartland_(geografia)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)

Poza okresem trwania tak zwanego „mongolskiego jarzma”, przez cały okres historii szły z Europy zagony pragnące zawładnąć Rosją. Co ciekawe, nikogo nie interesowała północ Rosji, na przykład Petersburg, ale „peryferia centralne” czyli Moskwa. Zarówno Napoleon, jak i Hitler…
Stąd wniosek – „północ” nie jest celem – z punktu widzenia „kierownictwa”, czyli wszystkich żydowskich sponsorów tych wypraw krzyżowych…

Autor informuje, że wydawać by się mogło niemożliwe likwidowanie Żydów w Europie i ZSRR przez Hitlera kierowanego i sponsorowanego przez Judejczyków. Czy swoi mogli mordować „swoich”? Autor twierdzi, że obozy koncentracyjne były przede wszystkim dla Słowian i niewielkiej części Żydów – bo większość wysyłano do Palestyny. / tu mój dopisek – faktem jest na przykład wysyłka pociągami około 15 tysięcy „wybranych” do Szwajcarii z Węgier. Niepotrzebna reszta poszła do komór gazowych…
Filmy dla judeosceptyków w linku: https://vk.com/brusek?w=wall274493429_68479%2Fall /

Autor dorzuca też informacje, że w Wehrmachcie służyło 120-150 tysięcy Żydów i „półŻydów” – od szeregowych do generałów, a przyczyna likwidacji Żydów przez Żydów była banalna i wynikała z „Prawa” – kto zaprzedaje Lewitów i Jahwe musi być natychmiast zlikwidowany. Do roku 1940 Lewici uważali że można wziąć pod kontrolę swych byłych podwładnych /komunistów w ZSRR/, ale po zamordowaniu obywatela USA – Bronsztajna – Trockiego (głównego organizatora Rewolucji w Rosji którą wywołał Kartel ), okazało się że dialog nie jest możliwy i wojna Europy z ZSRR jest nieunikniona…

Chazarski Kaganat – przeszłość i przyszłość

Autor przypomina w sposób skrócony historię Kaganatu – jako według niego „pierwszy projekt” panowania nad światem. Państwo to było stworzone i rządzone przez „elity białych Aryjczyków”, początkowo wieloreligijne i wielokulturowe, potem dominującą religią było chrześcijaństwo. Kraj był niezwykle bogaty z racji położenia na przecięciu szlaków handlowych wiodących z południa na północ i ze wschodu na zachód. Następnie elity zostały zdominowane przez starozakonnych poprzez podsuwanie elitom wyszkolonych w seksie Judejek. Zapędy Kaganatu by podbić Ruś skończyły się likwidacją judejskich elit przez kniazia Światosława Chrobrego. Państwo upadło, ale pozostały judejskie faktorie rozsiane od Persji, przez Bucharę, Bizancjum do Europy Zachodniej. Zostały kontakty, wielkie pieniądze i „genetyczna pamięć” dobrych czasów w Chazarii, ziemi gdzie klimat przyjazny i brak tornad, powodzi, trzęsień ziemi i palącego słońca…

Dwudziesty wiek

Autor przeskakuje tysiąclecie, wyliczając daty i zdarzenia:

1900-1905. Jacob Henry Schiff jako emisariusz „Kartelu” przeznacza ogromne środki na modernizację armii Japonii, która ma zaatakować Rosję. /Od siebie dodam, że ten bankier jest uważany za zleceniodawcę zabójstwa rodziny carskiej, po tym jak zachodnie dwory i państwa odmówiły zdetronizowanemu przez bolszewików carowi udzielenia azylu/…

.https://en.wikipedia.org/wiki/Jacob_Schiff
.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%84%D1%84,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B1
.http://mixednews.ru/archives/7958

1913 – USA zostają „sprywatyzowane” przez Kartel, poprzez FED / FRS. Od tego momentu rząd USA nie może „drukować pieniędzy” – musi zaciągać kredyt w FED / FRS. Amerykańskie rządy stają się wykonawcami poleceń Kartelu. Mając „w posiadaniu” wszystkie kolejne amerykańskie rządy, Kartel chcąc zdobyć „władzę nad światem”, musi uczynić z USA „żandarma planety”…
.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
.https://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Reserve_System

1914 – Kartel rozpoczyna I WŚ. Finansowe elity uciekają z „niestabilnej Europy” do „cichej amerykańskiej przystani”. Wojna jest także potrzebna do obniżenia poziomu życia w Europie i Rosji – jako podglebia dla przyszłych wojen i rewolucji…

/Ku uwadze – ciekawostka na temat poziomu rozwoju energetyku w roku 1912 .http://kadykchanskiy.livejournal.com/689281.html
http://engineering-ru.livejournal.com/172978.html /

1917 – rewolucja w Rosji. Do rosyjskiego „rewolucjonisty” a amerykańskiego obywatela Lejby Bronsztajna zwanego „Trockim” dołącza Jakub Schiff. Przed wypłynięciem Trockiego z USA do Rosji na czele judejskiej grupy bojowników, rozmawia on z prezydentem USA. Trocki poprzez żonę jest skoligacony z Rotszyldami. W Rosji zdobywa władzę, używając Lenina jako „przykrywki”. Gdy Lenin zaczyna walkę z ekipą Trockiego, natychmiast zostaje postrzelony i jako zupełnie niepełnosprawny zostaje izolowany, by wkrótce umrzeć.

Kartel tworzy plan zdobycia świata przez rozniecenie światowej rewolucji komunistycznej. Jednak plan ten nie jest po myśli drugiemu odłamowi starozakonnych, którzy są potomkami Chazarów, i którzy zdobyli absolutną władzę w Rosji Radzieckiej. Nie mają zamiaru walczyć dla amerykańskich „Lewitów” w momencie jak zdobyli absolutną władzę w Rosji. Ta grupa, którą kierować zaczyna Stalin, zaczyna odsuwać od władzy grupę Trockiego, fizycznie likwidując tego ostatniego. Co ciekawe, Trockiego wypuszczają za granicę ZSRR wraz z całym archiwum partii bolszewików (archiwum jest obecnie w USA). Według Autora, w danym momencie, Stalin nie chciał jeszcze palić wszystkich mostów z „Lewitami” i Kartelem OP. Dopiero zamordowanie Trockiego spowodowało, że Stalin uzyskał faktyczną władzę…
.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
.https://pl.wikipedia.org/wiki/Lew_Trocki

1920 i dalej…
Kartel tworzy narodowy socjalizm w Niemczech, którego głównym zadaniem ma być fizyczna likwidacja Żydów w Rosji, tych którzy sprzeciwiają się Lewitom z Kartelu. W wyniku przyszłej wojny Niemcy powinni przegrać a osłabioną Europę i Rosję ma „przejąć” Kartel przez AngloSaksonów, z którymi zawsze Kartelowi było po drodze…

Jednocześnie zamysłem Kartelu była likwidacja prostych Żydów. Część zlikwidować fizycznie, część przesiać przez obozy koncentracyjne by następnie przesiedlić do Palestyny. Autor zadaje pytanie – dlaczego Rommel próbował zdobyć Bliski Wschód. Chodziło nie tylko o ropę, ale o stworzenie nowej żydowskiej społeczności na Bliskim Wschodzie.
Autor twierdzi że pasożyt nie może dominować nad zdrowym organizmem, dlatego co jakiś czas Lewici czują się zagrożeni przez współwyznawców i przeprowadzają akcję „samooczyszczenia” – zgodnie z biblijnymi nakazami. (Księga Wyjścia 32:27)

1930 i dalej
Kartel wkłada olbrzymie pieniądze w gospodarkę niemiecką. Jednak gdy gdzieś pieniędzy przybywa, to w innym miejscu notuje się ubytek – stąd amerykański Wielki Kryzys. Okres Depresji jest wykorzystany do przejęcia całkowitego wszystkich jeszcze nie zajętych i nie będących pod zwierzchnictwem Kartelu banków oraz przedsiębiorstw. Ten sam schemat„strzyżenia owiec” jest realizowany w roku 2008.

1939 – rozpoczęcie II WŚ. Niemcy zdobywają / dzięki aneksji Czechosłowacji i przejęciu złota Austrii/ ogromną bazę przemysłową do skoku na Wschód.

1941 – cała kontynentalna Europa pod kierownictwem Hitlera uderza na ZSRR. USA i Anglia czekają na rozwój wydarzeń, by włączyć się do wojny po stronie ZSRR, w momencie dostatecznej klęski ZSRR, by następnie zdobyć osłabione wojną Niemcy. Dopiero zagrożenie dojścia Armii Czerwonej do Kanału La Manche i Gibraltaru, powoduje reakcję Aliantów.

1945 – zwycięstwo nad Niemcami. Niewprowadzony w życie plan Kartelu (Operation Unthinkable)
.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5%C2%BB

.http://www.coldwar.ru/bases/operation-unthinkable.php
.http://www.opoccuu.com/unthinkable.htm

1953 – po zamordowaniu Stalina kartel uruchamia głęboko ukrytą sieć starych trockistów

1953-1991 – tworzenie mitu „dobrego Zachodu” i „straszliwego ZSRR”. Urobione społeczeństwo obojętnie lub bez protestów przyjmuje likwidację ZSRR. Z radością czeka się późniejszego „ukraińskiego scenariusza” – pod nazwą „pokój – przyjaźń – guma do żucia”…

Nowy plan

Już wszystko w latach 90-tych wydawało się iść zgodnie z planem. Pełny chaos i bajzel w byłym ZSRR, wprowadzenie sił ONZ by przejąć broń jądrową i następnie podział Rosji na sektory jak Niemcy w 1945. Można by było zacząć realizować wiekowe marzenia – likwidację Rosjan i Słowian, by zacząć budować „Heartland”.

Niestety, pojawił się człowiek na miarę Stalina, więc zmieniono wcześniejszy plan. Dlaczego nie wykorzystać teraz potencjału Rosji do zarządu światem. Należało tylko przekształcić rosyjskie społeczeństwo na wzór amerykańskiego – przeciętny Rosjanin miał się stać jak Amerykanin – człowiekiem z kalkulatorem w sercu i telewizorem zamiast mózgu.

Według „nowego planu” nowym narodem wybranym staną się „Ruscy” a w kierowaniu światem pomoże szara eminencja, „młodszy brat Jewriej”, tak by największe powierzchniowo państwo świata stało się światowym centrum nauki, technologii, transportu i centrum kontroli planety. Tą drogą zbuduje się „Imperium Ziemia”.

Realizacja planu

Autor przechodzi do ciekawych map pokazujących pomysł OP Kartelu.
We współczesnym świecie istnieją dwa podstawowe surowce – to ropa i gaz ziemny. Złoża gazu i ropy znajdują się w wielu miejscach świata, ale największe znajdują się w Zachodniej Syberii oraz na Bliskim Wschodzie.


Rysunek 1

Jak wiadomo, ze względów klimatycznych, tańsze jest wydobywanie ropy na Bliskim Wschodzie:


Rysunek 2

Jak widać, główne złoża i zapasy ropy oraz gazu znajdują się w basenie Zatoki Perskiej oraz wokół Morza Kaspijskiego.

Poniższa mapa przedstawia strukturę wydobycia i przewozów surowców naftowych


Rysunek 3

Co ciekawe, poza Rosją nie ma nigdzie dużych ropociągów i gazociągów (poza połączeniem Irak – Syria oraz ropociągu centralno-europejskiego). Rurociągi krajów wschodnioeuropejskich także można uznać za „rosyjskie”, z uwagi na historię ich budowy i kierunek transportu surowca. Powyższa mapa zawiera błąd – wszak niemal całość surowców z Zatoki Perskiej jest transportowana przez Bab El Mandeb, Kanał Sueski i Morze Śródziemne a nie wokół Afryki.

Aby sobie uzmysłowić całość szlaków planetarnego transportu (a nie tylko ropy i gazu), warto zapoznać się z kolejną mapą:


Rysunek 4

Mapka powyższa pokazuje wąskie gardła transportu morskiego. To Kanał Sueski, Kanał Panamski, cieśniny Bab El Mandeb, Gibraltar, cieśnina Malajska i Kanał La Manche.

Wszystkie pozostałe kanały i cieśniny można „opłynąć” innymi drogami.

Autor zwraca uwagę na „jasne miejsca” na lądach. Szczególnie widać to na mapie Europy. Wewnątrz europejskie przewozy są „najjaśniejsze” na świecie, czyli najbardziej intensywne. Na terenie Chin, transport wewnętrzny jest mniej rozwinięty niż w europejskiej części Rosji. Od razu widać, że Chiny „pracują” na rynki zewnętrzne, na eksport.

Ciekawa jest też Kanada – jakby wyżej niż szerokości Paryża nikt nie zamieszkiwał…

Autor w tekstach znajdujących się niżej, będzie niejednokrotnie się odwoływać do powyższych map.

Aby Kartel uzyskał pełną kontrolę nad światowym przepływem towarów, należy wszystko kierować przez Rosję a resztę zmniejszyć lub zlikwidować. W pierwszym kroku należy skierować ropę i gaz z Zatoki Perskiej i Morza Kaspijskiego na północ, do Rosji. Stamtąd będą one wysyłane (wraz z ropą i gazem rosyjskim) do Europy Zachodniej i Chin. A także do innych krajów Wschodniej Azji (Japonia, Korea itd.)…

Głównym czynnikiem jest Iran, który był przez lata sankcji „trenowany” w nienawiści do świata zachodniego (USA i Europy). Jeżeli porównacie Państwo poniższą mapę religii z mapką z rysunku nr 2, to stanie się zrozumiałe jakie złoża przypadną Iranowi, który prędzej czy później skupi wokół siebie wszystkie terytoria szyickie. Inne tereny (sunnickie) będą zlikwidowane (jako państwowości i ośrodki wydobywcze) i nie będzie się stamtąd wywozić ropy.
.http://cont.ws/uploads/pic/2016/1/%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8B-%D0%B8-%D1%88%D0%B8%D0%B8%D1%82%D1%8B-%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%281%29.jpg
Rysunek 5

Warto w tym miejscu przypomnieć sprawę Azerbejdżanu. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że więcej Azerów żyje w Iranie niż w Azerbejdżanie. Wydaje się, że w pierwszej kolejności cały Azerbejdżan, lub jego znaczna cześć zostanie włączona do Iranu. A w jeszcze dalszej perspektywie, cały Iran zostanie przyłączony do Rosji czy raczej nowego ZSRR-2, w którym to nowym państwie fundament stanowić będzie Rosja. Tylko taka możliwość rozwoju stoi przed Iranem – „iść na Północ”. Na zachód i na wschód od Iranu powstaną terytoria anarchii i niekończących się wojen…
Zresztą, już teraz Iran nie ma żadnych dróg „wyjścia”, zarówno na wschód jak i na zachód…

By dokładniej przedstawić tok rozumowania, Autor zamieszcza mapę etniczną Bliskiego Wschodu.

Rysunek 6

Jakich wydarzeń można oczekiwać?

TURCJA

Z powodu kryzysu ekonomicznego, dojdzie w Turcji do zamieszek, wojny domowej i chaosu. Turcja utraci część terytorium. Powstanie Kurdystan, którego zręby państwowe już są stworzone na terenie Syrii i Iraku. Z uwagi na dużą społeczność kurdyjską w Iranie – nowe państwo Kurdów będzie protektoratem Iranu.

W momencie wybuchu rewolucji, Turcja przestanie być członkiem NATO – zresztą już USA wycofały z Turcji systemy Patriot a Niemcy swój wojskowy personel…

Jedna jest sprawa interesująca, kto będzie kontrolował Bosfor. Cieśninę dostanie Rosja. Może na początku z udziałem Greków i Bułgarów…

Do tego dochodzi fakt zamieszkiwania na terytorium obecnej Turcji takiej liczby Gruzinów jaka niemal jest w samej Gruzji. W odpowiednim momencie Gruzji będzie bliżej do Rosji (z podarowanym przez Rosjan kawałkiem Turcji) niż do Europy i NATO….

AZERBEJDŻAN

Gdy tylko rozpocznie się wojna domowa w Turcji, Azerbejdżan będzie mógł eksportować ropę jedynie poprzez Rosję. Azerbejdżan w obliczu powiększającej się terytorialne Armenii o kawałek obecnej Turcji może albo zjednoczyć się z Iranem albo z Rosją.

SYRIA

Prezydent Assad nie będzie w stanie wyzwolić całego terytorium obecnej Syrii. Kontrolować będzie wybrzeże i terytoria szyitów i alawitów – tak powstanie Nowa Syria. To ważne terytorium Nowej Syrii będzie niezwykle istotną drogą przyszłego transportu światowego.

DAJESZ

Niestety, Autor prorokuje że takiego „państwa ludożerców” nikt nie jest w stanie ot, tak zlikwidować. Jedynie całkowita eksterminacja ludności popierającej dajesz może przynieść jakieś rezultaty. Można jedynie próbować wygnać terrorystów wraz z popierającą ich ludnością do Turcji lub Arabii Saudyjskiej.

KURDYSTAN

Kurdystan niebawem pojawi się na mapach. Po rozpoczęciu rewolucji i zamieszek w Turcji, Kurdystan ogłosi niezależność. Do terytorium niezależnego, tureckiego Kurdystanu dołączą kurdyjskie terytoria Syrii i Iraku. Kurdystan będzie współpracował blisko z Syrią i Federacją oraz z Iranem. Wolny Kurdystan będzie walczył z Turcją oraz dajesz. Przez terytorium Kurdystanu zostaną skierowane arterie transportu do Rosji przez Azerbejdżan i/lub Gruzję.

JEMEN

W chwili obecnej trwa tam wojna i interwencja Arabii Saudyjskiej. Kraj z ogromną ilością dostarczanej tam przez wszystkich broni. Po rozpadzie Arabii Saudyjskiej, Jemen stanie się konkurentem dla somalijskich piratów. Europa będzie musiała zapomnieć o transporcie przez cieśninę Bab El Mandeb i poprosi Rosję o jej „niedemokratyczną” ropę…

Arabia Saudyjska

Arabia przekształci się w małe Święte Państwo Islamskie – od Medyny do Mekki, ale już bez Saudów u władzy. Część nad Zatoką Perską stanie się częścią Arabskiej Republiki Szyickiej (ARSz), w skład której wejdzie Kuwejt, szyicka część Iraku i szyickie szejkanaty takie jak Katar, Bahrajn – możliwe że i ZEA (Emiraty). ARSz znajdzie się pod protektoratem politycznym i wojskowym Iranu by po latach zostać włączona do Wielkiego Iranu.

Dajesz będą zagrażać ARSz, dlatego tylko Iran będzie w stanie bronić tego państwa…

Południe dzisiejszej Arabii wejdzie w skład Jemenu – lub tego co powstanie po wojnie w Jemenie.

Północ Arabii przypadnie Jordanii, o ile sama Jordania nie zostanie podbita przez dajesz. Całą resztę obecnej Arabii zdobędzie dajesz, tworząc niby-państwo które stale będzie próbowacćpodbić terytorium Mekki i Medyny.

Autor dopuszcza możliwą wojną Arabii z Iranem, co umożliwi i przyśpieszy szybki rozpad obecnej Arabii…

IZRAEL

Według Autora nastąpi nowy Holokaust, bo poprzedni „już się zapomniał”. Lewici od czasu do czasu „czyszczą” swój naród wybrany likwidując niepotrzebne „nadwyżki”, zgodnie z aktualnym planem. Autor twierdzi, że jakieś 200-300 tysięcy obecnych żydowskich obywateli Izraela zostanie zlikwidowanych przez dajesz – tak by cały świat żałował i opłakiwał tych Żydów przez kolejne 50 lat. Ale na terenie Palestyny i Bliskiego Wschodu starozakonni już nie będą potrzebni. Lewici postarają się stworzyć nowy „naród wybrany” ze Słowian, „Ruskich”…

Połowa żydowskich mieszkańców obecnego Izraela zostanie tam nadal. Reszta wyjedzie albo do Nowego Jorku albo do Rosji – szczególnie ci co znają język rosyjski.

Terytorium nowego Izraela stanie się jak Syria i Liban częścią wielkiego szlaku handlowego północ-południe…

TURKMENIA

Wkrótce teren Turkmenii zostanie podbity przez dajeszowców z Afganistanu. To będzie kara i odwet za to, że Chiny zdążyły zbudować gazociąg z Turkmenistanu z ominięciem Rosji a wszystkie węglowodory powinny iść /zgodnie z planem Kartelu/ poprzez Rosję. Nie jest ważne kto wyzwoli Turkmenię od dajesz – czy Federacja czy Iran. Skutek będzie ten sam – utrata suwerenności i przyłączenie tego terenu do Iranu i Rosji.

Uzbekistan

Kraj ten będzie częściowo lub w pełni okupowany przez dajesz na długie lata. Celem ma być zapobieżenie przesyłu gazu i ropy przez to terytorium (z ominięciem Rosji).

Istnienie dajesz na granicy z Kazachstanem (od strony Turkmenii) – rzuci Kazachstan w objęcia Rosji, co doprowadzi do szybkiej integracji tych krajów.

AFGANISTAN i PAKISTAN

Będą to terytoria nieustannego chaosu i wojny pomiędzy dajesz i talibami. Celem jest – jak wyżej – niedopuszczenie do bezpośredniego przesyłu gazu i ropy z Iranu do Chin…

ROSJA – KAZACHSTAN – KIRGIZJA – TADŻYKISTAN – BIAŁORUŚ – ARMENIA

Wyżej wymienione kraje to aktualny Związek Celny – fundament nowego ZWIĄZKU. I nie jest ważne jak to mocarstwo będzie się nazywać „Związek Eurazji” czy jakoś inaczej – to będzie ROSJA (coś na miarę ZSRR-2). W dalszej kolejności do Związku będą się dołączać kolejne republiki byłego ZSRR, później kolejne „nieradzieckie kraje”…

A dołączać będą się dobrowolnie i z pieśnią na ustach…

A wszystko dlatego, że życie poza Związkiem będzie bardzo trudne – Kartel już o to się dobrze postara!

Autor podkreśla, że wszystko co złe na świecie będzie się działo rękami USA, NATO i dajesz…

Rosja będzie jedynie /biernie czekać/ i ratować, pomagać wszystkim którzy poproszą o ratunek…

Tak to wykoncypował OP-Kartel, bo tak ma rosnąć i rozszerzać się moralny autorytet nowego Światowego Imperium (które w odróżnieniu od poprzedniego Planu – tworzenia Imperium w oparciu o USA – będzie oparte na słowiańskiej moralności.

EUROPA

Europa całkiem już osłabła, migranci robią swoje, ale jeszcze niedostatecznie. Wkrótce Europejczycy zaczną żyć mniej komfortowo, zaczną sobie przypominać ile ciężkiej pracy trzeba włożyć by wykarmić siebie i swoje dzieci. Ciągłe walki z Arabami i Afrykańczykami trzymać będą Europę w ryzach.

Europa i Chiny będą bezpośrednimi konkurentami, co stanie się główną siłą napędową świata.

Autor wtrąca, że Chiny dopiero rozpoczęły rozwijanie swego rynku wewnętrznego. Gdy w każdej chińskiej rodzinie pojawi się samochód, ambasadorzy Europy i Chin będą koczować przy rosyjskich ropociągach i w pas się kłaniać Gazpromowi…

Handel morski

Gdy wrócimy na chwilę do rysunku nr 4, który przedstawia stan obecny – musimy sobie uświadomić że już tak to w przyszłości nie będzie wyglądało. A wszystko będzie tak jak niżej – zaznaczone na czerwono:

Rysunek 7

Jak widać, Droga Północna liczy 6 tysięcy mil, zaś szlak przez Kanał Sueski ma 13 tysięcy mil. A teraz wyobraźmy sobie, że Morze Czerwone stało się niebezpieczne dla statków (Jemen, Somalia, dajesz…) – wtedy szybciej byłoby z Chin płynąć do Europy przez Kanał Panamski a nie wokół Afryki. A jeżeli powstaną jakieś „problemy” w rejonie Kanału Panamskiego czy w cieśninie Malakka? Wtedy alternatywą stanie się Droga Północna.

Jakie w chwili obecnej ta trasa ma niedostatki? Pokrywa lodowa i trudne warunki pogodowe. Zimą bez lodołamacza nie przepłyniesz, a i latem należy dokładnie śledzić położenie gór lodowych i większych pól lodu. Czyli duże ryzyko i dodatkowy koszt ubezpieczenia przewozu. I to jest w chwili obecnej przyczyną korzystania z dotychczasowych, dwa razy dłuższych tras transportu.

A teraz zastanówmy się po co Federacja tak aktywnie /i za ogromne środki/ tworzy Drogę Północną? Dlaczego remontuje się stare bazy wojenne i buduje całkiem nowe?

Wszystko pod hasłem „ochrony zasobów rosyjskiej Arktyki”. Przed kim ma być ta „ochrona”? Wszak na świecie jest wiele nieeksploatowanych zasobów węglowodorów leżących w dużo bardziej sprzyjających warunkach klimatycznych…

Piraci XXI wieku

Jest na świecie /jeszcze/ pewien bogaty kraj. Walutą tego kraju rozlicza się między sobą cały świat.

Kraj ten niczego cennego nie produkuje, prócz broni.

Kraj pozbawiony niemal już całkowicie przemysłu.

Kraj w którego infrastrukturę nie inwestowano od prawie 30 lat. A siły nuklearne tego kraju uległy mocnej degradacji, a to co zostało z broni jądrowej wywozi się do zamorskich baz.

Kraj który dzięki /degradującym środowisko/ wydobyciu węglowodorów metoda łupkową niemal całkowicie uniezależnił się od zagranicznych zakupów ropy.

Więc jeżeli tego kraju by nagle zabrakło – fakt ten nie wpłynął by na światowy bilans wydobycia i handlu ropą i na całą światową gospodarkę.

W kraju tym nie tylko społeczeństwo zostało poddane totalnemu ogłupieniu, ale i politycy to głowy gadające jedynie niedorzeczności.

Kartel przewidział odpowiedni scenariusz dla USA. Kraj z dotychczasowej bazy światowego centrum finansów będzie przekształcony w kraj piratów, w czystym tego słowa znaczeniu.

USA zostały pozbawione bazy przemysłowej. Posiadają tylko możliwość produkcji broni oraz firmy typu Hollywood z Microsofrem, Googlem i Applem na dokładkę. Te ostatnie firmy można za pstryknięciem palcami przenieść w dowolną część świata – szczególne że w wielu krajach są ich wielkie filie. Cały kapitał show-biznesu i informatyki to są ludzie, których można przerzucić w dowolną stronę świata natychmiastowo. Wystarczy ich tylko odpowiednio nastraszyć – sami wyjadą! I to na swój koszt!

Twierdzi się, że USA posiadają wielki zapas złota, który powinien ich zabezpieczyć w przypadku krachu piramidy dolarowej.

Rysunek 8

Ale największa cześć rezerw krajów to faktycznie nie złoto, ale waluty /i obligacje/ innych krajów.

Rysunek 9

Jednak wielu ekspertów twierdzi od lat, że nawet jeżeli w USA znajduje się „złoto”, to fizycznie są to fałszywki…

Jak wyjaśniono w artykule i filmie poniżej:

http://ru-an.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D1%88%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8/
.https://youtu.be/wjxrMVOGPOQ

W momencie krachu dolara w USA, natychmiastowo bogacz który nigdy nie pracował stanie się nędzarzem. Aby żyć potrzeba pieniędzy a dla wykonywania jakiejś pracy, potrzebne są środki produkcji, a ich w USA już nie ma! Zostanie tylko marzenie by dalej żyć tak jak niegdyś!

Ale OP Kartelowi potrzeba by świat został przekonany, że Stany nie zawaliły się pod naporem własnych błędów ekonomicznych a przegrały z Rosją cywilizacyjnie – należy wywołać wojnę pomiędzy Federacją a USA, ale bez wywoływania wojny nuklearnej.

Według Autora, jest to niezwykle istotna sprawa z punktu widzenia Kartelu, by klęska USA była dotkliwa i otrzymana ze strony FR lub koalicji dowodzonej przez Rosję.

Bo gdyby nastąpił jedynie ekonomiczny krach USA, wtedy ktoś mógłby dotrzeć do śladów wiodących do OP Kartelu. A tego koniecznie Kartel chce uniknąć.

Jeżeli USA które nastawiły przeciwko sobie cały świat, przegrają wojnę z Rosją – stworzą tym samym moralno-polityczny autorytet Rosji.

W tym momencie Autor dochodzi do Ukrainy. Przewiduje, że właśnie tam dojdzie do wojny pomiędzy Kijowianami a Noworosjanami. Po stronie Kijowian będą walczyć kraje NATO. Po stronie Opołczenia „dobrowolcy” oraz „kadyrowcy” z Rosji.

Będzie to długa, krwawa wojna pozycyjna, ale „nienuklearna”. Amerykanie będą zabijać mieszkańców Ukrainy nie patrząc, kto wróg kto przyjaciel. Aż po pewnym czasie słowo „ukrainiec” będzie dla każdego mieszkańca Ukrainy najbardziej obraźliwym przekleństwem, zaczną przypominać sobie że są „Ruskimi”, czyli „Małorusami”.

Te wojnę Amerykanie przegrają, po czym nastąpi ich kollaps ekonomiczny. Zacznie się od idącej w dziesiątki razy spadku wartości akcji jakiegoś „Apple’a”. Wartość dolara będzie mniejsza niż koszt papieru na jakim jest wydrukowany. Wszyscy specjaliści w te pędy ruszą za pracą do Europy i Rosji. Giełda w Petersburgu już jest gotowa do działania i przejęcia roli giełd amerykańskich i handlu ropą i gazem za ruble.

Przyszłość Ameryki to terytorium nędzy pełne broni. Jeszcze przed końcem amerykańskiej wojny domowej wybuchnie Yellowstone. Ładunki już są tam założone – czekają na odpalenie.

I nie jest ważne czy USA zachowają się w całości czy podzielą się na fragmenty. Będzie to kraj bandytyzmu i piractwa. Wszak kraje takie jak Anglia czy Japonia zaczynały od tego procederu. USA staną się bazą piratów i wszelkich złoczyńców.

Rosja będzie chronić przez piratami Drogę Północną – dlatego stanie się ona głównym szlakiem handlowym świata.

A co na lądzie?


Rysunek 10

Tak będzie wyglądał „Nowy Szlak Jedwabny”. Oczywiście, Chiny będą szukać jakichś równoległych szlaków by nie wpaść w uzależnienie od Rosji, ale nic z tego nie wyjdzie…

A później Chiny pozbędą się i Tybetu i Ujgurstanu, tak jak północnych terytoriów, które wrócą do Rosji. Chiny powrócą za Wielki Mur by podporządkować się Rosji…

Rosja

Autor pisze, że w końcu „przyszedł czas Rosji”, jednak narzeka na mało rozumny „plankton w Rosji”. Podaje przykład Amerykanów, którzy przez ostatnie 70 lat stracili wszystkie cenne cechy społeczne. To samo grozi Rosjanom – przekształcenie w „pindosów”. W Rosji może być jeszcze łatwiej sterować społeczeństwem niż w USA, wystarczy 10% „rozumnych” by kierować 90% bezwolną resztą .

Graficznie

Podsumowanie na mapie

Rysunek 11

Niebieskimi strzałkami oznaczone przepływy towarów. Strzałkami fioletowymi eksport ropy i gazu. Czarnymi okręgami zaznaczone terytoria niestabilne (dajesz, taliban, radykalni muzułmanie), które mogą przekształcić się w klerykalno-średniowieczne państwa, walczące z wszystkimi swoimi sąsiadami. Te terytoria to obszar przyszłych, wieloletnich wojen.

Jasnozielono zaznaczono przyszłe państwo Kurdów.

Ciemnozielono przyszły Iran i terytoria podległe.

Granice pokazane są jako umowne, mogą się zmieniać w jedną czy drugą stronę. Najważniejsze jest to, że Iran będzie miał zablokowane wszystkie szlaki handlowe, poza jednym – w kierunku Rosji.

Alaska dość szybko wróci do Rosji.

Rosja jak widać jest na skrzyżowaniu wszystkich dróg handlowych

Putin

Kim on jest i kogo popiera? Ależ to nie jest ważne!

Istotne, że:

 • całą duszą wraz z Kartelem chce stworzyć z Rosji Światowe Imperium
 • może on sobie nie zdawać sprawy, dlaczego Rosji całkiem dobrze się teraz wiedzie / w porównaniu z latami 90-tymi/. On po prostu robi swoje, otrzymując niespodziewaną i niezauważaną pomoc od Kartelu
 • On rozumie do czego dąży Kartel, widzi zagrożenia w przyszłości /wynikające ze współpracy z Kartelem teraz/, ale uważa że alternatywy są dużo gorsze i bardziej niebezpieczne…
 • On zna plany Kartelu, które mu się bardzo nie podobają. Dlatego gdy tylko WWP próbuje swoich własnych działań, Kartel zmusza go do działań w ramach stworzonego przez Kartel Planu, poprzez zamachy i różne „wypadki”…

WWP stara się ciągle wyskoczyć z kolein „Planu”.

Jeszcze raz o Ukrainie

Autor opisuje wydarzenia na Ukrainie. Podsumowując je tak – zwracając się do obywateli tego kraju: „obywatelu Ukrainy! Jeżeli usłyszysz że władza mówi „Ameryka nam zacznie pomagać” – uciekaj! Lepiej być żywym uciekinierem niż martwym „bohaterem”…

To dotyczy nie tylko Ukrainy, ale i obywateli wszystkich sąsiadujących z Rosja krajów.

Działania Kartelu są w chwili obecnej tak silne, że próby sprzeciwiania się straszne a zwyciężyć go teraz nie można. Jedynym ratunkiem jest poddanie się jego działaniom skierowanym na tworzenie wielkiego imperium, porównywalnego z carską Rosją czy ZSRR.

Kiedy to się wydarzy?

Nie są tu ważne dokładne daty, ale następstwo wydarzeń.

Wojna na Ukrainie rozpocznie się gdy skończy się w Europie sezon grzewczy i można zaryzykować będzie zniszczeniem ukraińskiej infrastruktury gazowej. W chwili obecnej pierwsza część Nord-Stream pracuje na 50%. Jeżeli zwiększyć przepływ do 100% to Niemcy przeżyją i kolejną zimę – do momentu uruchomienia NS-2.

Dla zorganizowania wojny w wyniku której USA przegra wszystko – potrzeba co najmniej pół roku. Stąd Autor wyciąga wniosek, że ekonomiczna zapaść USA zacznie się nie wcześniej niż w sierpniu-wrześniu tego roku – zaraz po wojskowej i politycznej kapitulacji USA. Wtedy też światło dzienne ujrzą wszystkie sprawy związane z malezyjskimi samolotami. Uderzenie informacyjne na USA będzie silne i idące z kilku kierunków. Do tego trzeba dołożyć pół roku, albo i rok – by wszyscy ważni Kartelowi specjaliści wyjechali jak najdalej od USA. Wtedy można będzie „topić Kalifornię” lub detonować Yellowstone…

Dajesz zaatakuje Turkmenię dopiero po uruchomieniu syberyjskiego gazociągu do Chin.

W tym czasie dajesz zaatakują Arabię Saudyjską by dolać oliwy do ognia w momencie wybuchu powstaniu szyitów – jakie nastąpi po jakiejś prowokacji pomiędzy Arabią i Iranem. Dajesz już zostaną w Arabii, tworząc swoje państewko w rejonie zamieszkałym przez sunnitów…

Iran zacznie ratować szyitów w Zatoce Perskiej. Zajmie przy tej okazji wszystkie tereny gdzie jest ropa i gaz.

W tym czasie Rosja zajmie się ratowaniem w miarę neutralnych Turkmenów od obcinaczy głów spod znaku dajesz i talibanu.

Kraje powstałe na terenie upadłego USA zaczną wojny podjazdowo-pirackie od brzegów Chin po Zatokę Perską. Wtedy Iran wpadnie na genialny pomysł na temat wysyłania ropy i gazu na północ, przez Rosję. W tym czasie Droga Północna będzie już sprawnym i w pełni bezpiecznym szlakiem handlowym.

Do Rosji zaczną się przyłączać kolejne kraje. Na początku wszystkie które tworzyły ZSRR. A po 20-30 latach właściwej propagandy nawet Polska i Finlandia przypomną sobie o szczęśliwym życiu pod skrzydłami Imperium Rosyjskiego. Powstanie Zjednoczony Słowiański Związek. Potem dołączą pewnie Grecja, Korea, Wietnam, Kuba – najlepsi przyjaciele ZSRR…

Warto się uczyć rosyjskiego!Reklamy

34 uwagi do wpisu “♫ – Trochę teorii spiskowych…

 1. jestem sceptyczny co samej analizy i przypomina mi to trochę przepowienie o Wielkiej Polsce od Morza do Morza o których mówili jasnowidzowie jak: O. Klimuszko, franciszkanin Lodovic Rocca, Teresa Neumann, kadrynał Hlond, Biskup CIeplak etc. Tutaj podobnie sny o Wielkiej Rosji. Myślę że mimo wszystko Rosji brakuje to stania się przywódcą narodów (podobnie jak USA nim nie jest). Ale dzięki za materiał bo choć z nimi się można nie zgadzać to warto znać tego typu opinie.

  Polubione przez 1 osoba

  • Jeszcze uzupełnienie 🙂 , myślenie że jakaś katastrofa naturalna nie wydarzy się jest myśleniem życzeniowym, meteoryt Tunguski pokazał jakie mogą być konsekwencje, gdyby to się zdarzyło nad terenem zaludnionym w czasach w których obecnie żyjemy to byłby totalny armagedon. Taką skromną zajawką był meteoryt z Czelabinska a on był zaledwie mikroskopijnym meteorem …..

   Polubione przez 1 osoba

  • to poszlo, wiec moze jeszcze raz :

   w zwiazku z filmem „Grey state” i tzw teoriami spiskowymi :

   „Oficjalnie Crowley zabił swoja rodzinę i popełnił samobójstwo. Niezwykle dziwne, że zrobił to przed premierą filmu, który mógłby obudzić wielu ludzi.”

   <>

   Polubione przez 2 ludzi

 2. Wklejam bo się to wiąże z tematem

  Scenariusz Sacharowa , nie wiem czy było :
  .https://www.youtube.com/watch?v=oMv2oyL9A24&feature=youtu.be&app=desktop

  gogush , 29 Kwiecień 2017 at 08:11

  Tu jest jakby streszczenie tego samego plus linki do źródeł rosyjskich http://ag.108.pl/index.php/globalizm-zagrozenia/157-zatopic-usa-gigantycznym-tsunami
  
  Dominik Krzysztof Dezowicz , 29 Kwiecień 2017 at 17:54 (Edytuj) 
  
  
    Zgodnie z tym co tłumaczyłem tutaj:
  
    https://kodluch.wordpress.com/2017/04/10/%e2%99%ab-troche-teorii-spiskowych/
  
    nie sądzę by do wywołania mega-tsunami potrzebna by był ładunek nuklearny. W związku z odkryciem w ostatnich kilkudziesięciu latach ogromnych złoży klatratów metanu które zalegają na dnie oceanów, sądzę że możliwy jest „nienuklearny scenariusz Sacharowa” wywołany zdetonowaniem dużego, ale konwencjonalnego ładunku w takim złożu. Bo okazuje się że nagła zmiana ciśnienia złoża może powodować jego wybuchową reakcję łańcuchową, która z kolei spowoduje mega tsunami. Wyrzucone na brzeg, setki kilometrów w głąb lądu resztki klatratów (dalej w ogromnych ilościach) spowodują zamrożenie ogromnych połaci lądu.
  
    Możliwe że Rosjanie zabezpieczają się przed taką detonacją którą mogą planować Amerykanie u północnych wybrzeży Syberii i FR, poprzez budowanie w ostatnich latach w szaleńczym tempie baz wojennych na całym wybrzeżu Arktyki…
  
    Teoria jak każda inna…
  
  
    brusek , 29 Kwiecień 2017 at 19:18
  

  Polubione przez 2 ludzi

 3. OT 1812 rok..
  gdzieś chyba było coś o tym wspominane, ale tak dla porządku
  .https://www.youtube.com/watch?v=xeJaFLK-Jd4&feature=youtu.be
  .https://www.youtube.com/watch?v=-B4gMRlr7xU
  z analizy wynika że:
  1. Rosja i Francja działały wspólnie przeciwko stronie trzeciej
  2. Jedna i druga strona miały umundurowanie zbieżne kolorystycznie i w kroju – zielone i niebieskie i takie samo uzbrojenie (karabiny i szable)
  2. Miastem do oswobodzenia była Moskwa, a zajmował je rodzaj pospolitego ruszenia z głębi Azji (łuki i dzidy)
  3. na medalu wydanym przez francuzów z okazji zdobycia Moskwy w 1812 roku, na kremlowskich wieżach NIE MA krzyży.(cz.1 21:30)
  4. wydano w 1812 roku medal za dojście do Wołgi
  5. rosyjski medal za bitwę pod Borodino przedstawia 3 walczące ze sobą strony a nie dwie (Francuzów i Rosjan)
  6. Napoleon opuszczając Moskwę napisał pismo do swego przyjaciela cara Rosji Aleksandra 1 (cz.1 28:37)
  7. wg. francuskiej mapy z 1812 roku ówczesna Rosja dzieliła się na Moskiewską Rosję i Moskiewską Tartarię. (cz.1 34:05) i to właśnie z Moskiewską Tartarią walczyli Rosjanie i Francuzi jako sojusznicy
  8. W ST.Petersburgu, w Pałacu Zimowym jest sala poświęcona Wojnie 1812 roku, z portretami 332 rosyjskich generałów (cz.2 0:27) U większości z nich angielsko, niemiecko i francusko brzmiące nazwiska. W większości rodzili się oni i umierali w zachodniej Europie (czyli nie byli Rosjanami obcego pochodzenia)
  9. Rosyjscy generałowie dostawali austryjackie i pruskie ordery np. Kutuzow (zginął w 1813 wiec nie mógł ich dostać w wojnie w Prusach przeciwko Napoleonowi). A poprzednik Kutuzowa – Michaił Barclay de Tolly miał nawet 2 francuskie ordery.
  10. z rosyjskich archiwów – wiele oficjalnych rosyjskich wojskowych dokumentów z czasów wojny 1812 roku pisano od razu w języku francuskim (cz. 2 5:50) Dokument w języku rosyjskim sygnowany przez Michaił Barclay de Tolly z 1812 roku okazał się w rzeczywistości z 1821 roku (Michaił Barclay de Tolly zmarł w 1818)
  11. w Rosji znaleźć można pomniki poświęcone współpracy rosyjsko-francuskiej z 1812 roku (cz.2 13:30)
  12. na pomniku pod m. Stydinki upamiętniającym przeprawę Rosjan i Francuzów w 1812 są podobizny cara i cesarza oba w wieńcach laurowych czyli jako zwycięzcy

  .https://www.youtube.com/watch?v=6GrXrarhUn0
  .https://www.youtube.com/watch?v=gGSL8NTin0s
  .https://www.youtube.com/watch?v=O3E_O5q8WFY
  .https://www.youtube.com/watch?v=92bhzSYwvOg

  Polubione przez 2 ludzi

  • Znalezione i nieoglądane jeszcze

   https://www.tart-aria.info/neudobnye-artefakty-vojny-1812-goda/


   Napoleon i Aleksander. „W jedności siła”

   Плакет художественный «В единении сила: промысел Божий, твердость монарха, любовь к родине народа»

   Medal wybity w roku 1834
   http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=67

   Россия. 1912 г. Бронза. Мастерская А. Жаккара. Памятная прямоугольная медаль (плакет), выпущенная в Санкт-Петербурге мастерской А. Жаккара к 100-летию Отечественной войны 1812 года для массового покупателя. На ее оборотной стороне (на лентах, перевивающих рамку из лавровых ветвей) указаны места основных памятных сражений войны: Витебск, Смоленск, Бородино, Москва, Вязьма, Березина и др. (Из коллекции А. М. Макарова)

   Dodam też że niezwykle ciekawy jest link na który powołuje się autor powyższego:
   Ашик, Владимир Антонович (1849-).
   Памятники и медали в память боевых подвигов русской армии в войнах 1812, 1813 и 1814 годов и в память императора Александра I : Снимки памятников, медалей и гравюр / В.А. Ашик, действ. чл. Рус. воен.-ист. о-ва и О-ва ревнителей истории. – Санкт-Петербург : тип. т-ва п/ф. „Электро-тип. Н.Я. Стойковой”, 1913. – XII, 393 с. : ил.; 27.
   http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=1

   Przerzuciłem strony na szybko i zauważyłem kilka niezwykle ciekawych rzeczy – w wolnym czasie postaram się dodac swoje uwagi (o masońskiej symbolice i napisach dotyczących „nowego porządku świata” nie będę pisał, bo rzuca się w oczy…

   na przykład…
   Niezwykle ciekawy jest medal wybity 19 marca 1814, gdzie na rewersie znajdują się herby koalicji rosyjskiej (Aleksandra) – obok Watykanu, Szwecji, Prus itd. Jak wół widnieje herb Polski po „prawicy” orła rosyjskiego, zresztą widnieje on (polski orzeł) na co najmniej jednym pamiatkowym medalu – opisany błędnie jako „herb pruski”
   http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=148
   http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=149
   http://dlib.rsl.ru/viewer/01003800290#?page=150

   Autor posługiwał się też książką o Puszkinie – wydaje się być interesujące
   http://dlib.rsl.ru/viewer/01003575148#?page=1
   Российская Государственная Библиотека. Постраничный просмотр документа.
   Бартенев, Петр Иванович (1829-1912).
   Пушкин в Южной России : Материалы для его биогр., собранные Петром Бартеневым.

   Polubione przez 2 ludzi

 4. Wklejam z 20.06.2017.

  Godne polecenia opracowanie na podstawie prac naukowych a dotyczące katastrof planetarnych.

  Okazuje się że epoka lodowcowa może powstać w pół roku a lodowce moga się rozpłynąc w kilkadziesiąt lat itd…

  http://the-small-joys.blogspot.ru/2017/03/25032017_25.html?m=1

  Plus
  . http://rodrigo-cortes.livejournal.com/111724.html

  Ciekawy wpis z wieloma linkami
  . http://chispa1707.livejournal.com/2608325.html

  Zawsze mnie fascynował ten obraz. Może i naszą historię należy napisać na nowo?
  . http://ic.pics.livejournal.com/rodrigo_cortes/69860854/16570/16570_900.jpg
  . http://2.bp.blogspot.com/-RDop-42swgI/Uqz0yIViliI/AAAAAAAACEA/T7nFijxBTT8/s1600/Wisniowiec6.JPG
  . http://chispa1707.livejournal.com/2536357.html

  O „mongolskim jarzmie”
  . http://chispa1707.livejournal.com/2532708.html

  Jak pewien angielski grawer odczytał stworzone przez siebie pismo klinowe
  . http://historyisnomore.blogspot.ru/2011/03/blog-post_2710.html?m=1

  O mapach ciekawie
  . http://chispa1707.livejournal.com/2536686.html

  Inna ciekawostka
  . http://rodrigo-cortes.livejournal.com/119982.html

  O tym, że może uda się odtworzyć zafałszowaną historię
  . http://rodrigo-cortes.livejournal.com/119736.html

  Cyganie – czy to klucz do poznania historii Europy?
  . http://rodrigo-cortes.livejournal.com/119099.html

  Jak papież na mapie dzielił świat. Tylko że nie pasuje to do współczesnych map
  . http://rodrigo-cortes.livejournal.com/118159.html

  Jezuici z Paragwaju
  . http://rodrigo-cortes.livejournal.com/117883.html

  Polubione przez 1 osoba

 5. Aby nie zginęło – ciekawe informacje ze strony Андрей Тюняев
  http://www.prezidentpress.ru/andrewtyunyaev.html

  O cyrylicy

  Кирилл и Мефодий как устоявшаяся фантасмагория

  http://istorya.ru/forum/index.php?showtopic=1439
  http://istorya.ru/forum/index.php?showtopic=1439&page=2
  http://www.prezidentpress.ru/news/prezident/2357-kirill-i-mefodiy-kak-ustoyavshayasya-fantasmagoriya.html

  Государство на Руси возникло одновременно с Египтом и Шумером
  http://www.prezidentpress.ru/news/russia/1315-gosudarstvo-na-rusi-vozniklo-odnovremenno-s-egiptom-i-shumerom.html

  О Русском Китае и экспорте цивилизации в книге Андрея Тюняева
  http://www.prezidentpress.ru/news/prezident/2517-o-russkom-kitae-i-eksporte-civilizacii-v-knige-andreya-tyunyaeva.html

  Русский язык как основа мировой цивилизации
  http://www.prezidentpress.ru/news/prezident/1611-russkiy-yazyk-kak-osnova-mirovoy-civilizacii.html

  Plus

  A całe życie myślałem że tylko ja jeden na całej planecie dostrzegam to zjawisko! 🙂
  http://www.prezidentpress.ru/news/2946-zagadki-privychnogo-mira-chto-ne-tak-s-nashey-lunoy.html

  ДНК-генеалогия как историческая наука. А. Клёсов
  Сообщество по изучению истории и просвещению с помощью ДНК-генеалогии.
  https://vk.com/dna_history

  30 лет назад в Челябинской области обнаружили «Аркаим»
  http://dostoyanieplaneti.ru/4868-30-let-nazad-v-elyabinskoj-oblasti-obnaruzhili-rkaim

  Polubione przez 1 osoba

 6. OT. Kilka linków od których można dostać „pieriepolusowki mozga” czyli „przebiegunowania mózgu” a potem ciężko rozczesać włosy…

  Ciekawie napisane i udokumentowane o fałszerstwie historii na przykładzie Latarnii z Aleksandrii
  . http://historyisnomore.blogspot.ru/2011/03/blog-post_4977.html?m=1

  A niżej o Jerozolimie która była w Elefantynie zatopionej przez Angoli z końcem XIX wieku
  . http://historyisnomore.blogspot.ru/2011/03/blog-post_7629.html?m=1
  . http://historyisnomore.blogspot.ru/2011/03/blog-post_5320.html?m=1
  . http://historyisnomore.blogspot.ru/2011/03/blog-post_3523.html?m=1

  Polubione przez 1 osoba

 7. Troche ciekawych linków w linku
  http://kadykchanskiy.livejournal.com/710260.html?view=33967732#t33967732

  Między innymi
  Развитие металлургических провинций
  http://chispa1707.livejournal.com/2534467.html

  Поведение посткатастрофической экономики
  http://chispa1707.livejournal.com/2569993.html

  Тамплиеры. Как в романе
  http://chispa1707.livejournal.com/2576418.html

  Юлий Цезарь и Палестина во Франции
  http://chispa1707.livejournal.com/2547587.html

  Решаем проблему с Наполеоном
  http://chispa1707.livejournal.com/2589930.html

  Работорговля и национальная государственность в Африке
  http://chispa1707.livejournal.com/2566125.html

  Аболиционизм. Финансовый смысл
  http://chispa1707.livejournal.com/2592404.html

  Снимаю три обвинения с капитала
  http://chispa1707.livejournal.com/2592915.html

  Godne polecenia linki

  chispa1707. Новым френдам
  Даю ссылки на то, что для меня основное. Сам пока восстанавливаю хронологию, – это надолго.
  Базы постоянно чищу, правлю и пополняю. Поэтому они каждый раз чуток точнее.

  САМОЕ ВАЖНОЕ ДЛЯ МЕНЯ:
  Пост „Метангидратная катастрофа и Дарданов Потоп”: http://rodrigo-cortes.livejournal.com/111724.html
  Пост „Этапы кометной катастрофы”: http://the-small-joys.blogspot.ru/2017/03/25032017_25.html
  Пост „Идентификация монголо-татарского ига”: http://chispa1707.livejournal.com/2532708.html
  Пост „Развитие металлургических провинций”: http://chispa1707.livejournal.com/2534467.html
  Пост „Карты Руси” (нюансы): http://chispa1707.livejournal.com/2536686.html
  Пост „Земля и метеорный поток: что из них катод, а что – анод?”: http://chispa1707.livejournal.com/2559144.html

  КНИГИ:
  Книга „Катастрофа 1707”: https://yafoo.ru/archives/date/2011/03
  Книга „Истории Больше нет”: https://yafoo.ru/archives/date/2011/03/page/5
  Книга (фрагменты) „Подложный XIX век”: http://fakexixcentury.blogspot.com/2012/01/blog-post.html
  Маленькие находки: http://the-small-joys.blogspot.com/2012/01/blog-post.html

  ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ:
  Книга „Истории больше нет” (word, 3,6 Mb): http://www.fayloobmennik.net/6969591
  Книга „Катастрофа” (word, 109 Mb): http://www.fayloobmennik.net/6969598

  База данных по состоянию на 09.08.2017 г. (на сегодня 140 тысяч датированных событий)
  http://fayloobmennik.cloud/7068637

  База катастроф отдельно: http://www.fayloobmennik.net/6940595

  БЕЛЛЕТРИСТИКА:
  Еретик (роман): http://eresiarh.blogspot.com/2012/03/blog-post.html
  Великий Мертвый (роман): http://great-dead.blogspot.com/2012/03/blog-post.html
  Часовщик (роман): http://horologer.blogspot.com/2012/03/blog-post.html

  Polubione przez 1 osoba

 8. Przeskoki biegunów
  http://balanseeker.livejournal.com/955392.html
  http://balanseeker.livejournal.com/957296.html
  http://balanseeker.livejournal.com/957072.html

  Efekt Dżanibekowa i przeskok biegunów
  http://www.tart-aria.info/sdvig-polyusov-chast-1-fizika-protsessa/
  http://www.tart-aria.info/sdvig-polyusov-pozitsionirovanie/

  Plus

  Efekt Dżanibekowa – podstawowa przyczyna, po Polsku

  http://pinopa.republika.pl/01_FunZasMat.html
  jest o tym bardzo dużo i po polsku

  https://www.google.pl/search?client=opera&q=efekt+Dżanibekowa&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
  Na Ziemi (bez wywoływania nieważkości) zbliżone obroty wokół osi, ale już nie w tak spektakularnej formie zaobserwujemy, gdy podrzucimy np. rakietę tenisową.
  http://polimaty.pl/2017/03/efekt-dzanibekowa/

  Plus
  ZIEMIA tak może FIKOŁKI zrobić jak w animacji na samym dole w linku, bardzo pouczające
  Animacja leci w kółko, więc fikołki się powtarzają, jednak w samej rzeczy jest tylko jeden fikołek
  LINK :
  https://www.salon24.pl/u/arkadiusz-jadczyk/719182,efekt-dzanibekowa-ujawniony

  andrzejwblog , 17 sierpnia 2017 at 07:18

  Plus o „wielkim Potopie”
  http://lah.ru/text/sklyarov/potop-text.htm
  http://memocode.asia/2014/02/ssylki-na-vse-stati-smena-polyusov-ili-budni-planety-zemlya/

  Polubienie

Dodaj komentarz

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s