♫ – OFF TOPIC-4.2 Podróż do przeszłości – od Tartarii do Szczytii (2)


♫ OFF TOPIC-4.2

Podróż do przeszłości – od Tartarii do Szczytii

1562-ortelius-kult-zlotej-baby

Czy ten starosłowiański kult nie został wykorzystany analogicznie jak wierzenia mieszkańców Ameryki o „białych bogach” ze wschodu?
1665 (Blaeu, Joan, 1596-1673 Amsterdam) Łaciński opis Rosji z interesującą grafiką (kult „Złotej Baby”?)

Z uwagi na obszerność materiału i ilość linków WordPress zachowuje się „dziwacznie”. Dlatego dzielę całość na kilka części. Poniżej część druga

Wracamy do próby chronologicznego ułożenia prezentowanych map…

Mapa bizantyjska z Madaby (Jordania) – VI w ne
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%B8%D0%B7_%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B1%D1%8B

Mapa świata chrześcijan Kosmasa Indikopleustesa (VI wiek ne)
.https://pl.wikipedia.org/wiki/Topografia_chrze%C5%9Bcija%C5%84ska
.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F

Mapa typu „T-O” Izydora z Sewilli (VII wiek ne)
.https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/01/Diagrammatic_T-O_world_map_-_12th_century.jpg
.https://en.wikipedia.org/wiki/Isidore_of_Seville
.https://en.wikipedia.org/wiki/T_and_O_map

Mapa Winlandii (X / XI wiek ne). Obrazuje świat znany Wikingom. Wszystkie tereny od Morza Czarnego na północ i wschód to różne „Tartarie”
.https://pl.wikipedia.org/wiki/Mapa_Winlandii
.https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/Vinland_Map_HiRes.jpg?uselang=ru
.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0

Mały przerywnik „dydaktyczny” na temat Bolesława Chrobrego i Zjazdu Gnieźnieńskiego – najważniejszego wydarzenia politycznego średniowiecza, czyli namaszczenia naszego przyszłego króla na przyszłego władcę i cesarza projektowanego państwa, jednoczącego pod swym berłem Galię, Italię, Germanię i Słowiańszczyznę…

http://krysztalowywszechswiat.blogspot.com/2015/10/starozytna-historia-polakow-piastowie.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zjazd_gnie%C5%BAnie%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Boles%C5%82aw_I_Chrobry
https://en.wikipedia.org/wiki/Congress_of_Gniezno

Plus dodatek
http://krysztalowywszechswiat.blogspot.com/2015/08/starozytna-historia-polakow.html
http://krysztalowywszechswiat.blogspot.com/2015/04/jak-ze-sowian-zrobiono-germanow.html

Jako ilustracja znany denar Chrobrego z gallijskim kogutem
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/Denar_rys_chrobry1.png

Oraz mniej znany denar Chrobrego, świadczący według mnie o jego zamiarach „słowiańskich”
https://kodluch.files.wordpress.com/2017/02/unikatowy_denar_2.jpg

Mapa El Idrisiego (Tabula Rogeriana – północ na dole mapy) – wykreślona dla Rogera II z Sycylii w roku 1154. Tereny obecnych Węgier nad Dunajem to „Bilad Anka-Ria”. Tereny obecnej Polski i Niemiec aż do zaznaczonej Danii (Gazire Danmarśia) to różne obszary „Balunia”. Przypomnieć należy, że Arabowie nie wymawiają „P” a raczej wymawiają zamiast „P” zgłoskę „B” – stąd współczesna „Bolanda”.
Na mapie (z północą na dole mapy, co było jeszcze standardem przez długi czas), mamy opisy alfabetem łacińskim w języku arabskim a raczej chyba tureckim. Jednak nazwy są całkiem swojskie.
Na południe od Danii leży Ard Balunia, na zachód Ard Sasunia Alamania (Sasi?). Zmierzamy na wschód i mamy Bilad Balunia, Ard Balunia, Ganub Bilad Al Rusia, Ard Rusia. Wyżej Krymu Ard Al Rusia i Ard Maled Unia.
Na północ od Morza Kaspijskiego „Minel Rusia Al Tuani”, na zachód „Ba Kija Bulgar Min Al turk”. Na południe „Bilad Allania”.
Najdalej na wschodzie Azji Ard Magug i Ard Iagug.
Na południe znajduje się „Hadur Al Sin” z dopiskiem „Nieder China”. Jeszcze dalej na południe na terenie obecnych Chin „Bilad Al Sin”.
Na zachód od tego terenu jest – jak się można domyślić „Aksa Bilad Al Hind”.
Czy te „Ardy” nie są późniejszymi „Ordami” czy „Hodami” – z odpowiednimi przymiotnikami?
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a1/TabulaRogeriana_upside-down.jpg.
.https://en.wikipedia.org/wiki/Tabula_Rogeriana

XIII wieczna mapa z Ebstorf umiejscawia Scytię za morzem Kaspijskim
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/Ebstorfer-stich2.jpg?uselang=ru
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mapa_z_Ebstorf
.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0

Ciekawa jest mapa z Hereford, choć z uwagi na to, że nie dotarłem do dobrej jakości pliku, zaznaczam jej istnienie i mimo bardzo prymitywnego „schematu T-O), zawiera sporo ciekawych informacji. Mapa datowana jest na przełom XIII i XIV wieku
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/Hereford-Karte.jpg?uselang=ru
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mapa_z_Hereford
.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0

Podobnie rzecz się ma z mapą z Ebstorf (ok 1300)
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/Ebstorfer-stich2.jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mapa_z_Ebstorf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0

XIV wieczny „Atlas Kataloński” przedstawia na północny wschód od zaznaczonej Polski „Rossów” a „Alanów” na północny wschód od Morza Czarnego
.https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b1/Europe_Mediterranean_Catalan_Atlas.jpeg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%81
https://pl.wikipedia.org/wiki/Atlas_katalo%C5%84ski

Nawet XV wieczna (~1410) mapa wenecjanina da Virga, mimo braku nazw wydaje się niezwykle „prawdziwa” i zadziwiająco szczegółowa
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ef/DeVirgaWorldMap.jpg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%B4%D0%B5_%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B0
https://en.wikipedia.org/wiki/De_Virga_world_map

Mapa Fra Mauro (ok 1450). Niestety, trudno znaleźć mapę dobrej rozdzielczości
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%BE
https://en.wikipedia.org/wiki/Fra_Mauro

1450 Wenecka mapa Manuel Francisco de Fra Mauro. Sarmatia over Rossia in Asia, Sithia in Asia, Rossia Biancha, Rossia Negra
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY%7E8%7E1%7E289827%7E90061349:Composite-map–Mappemonde-Pl–1-6?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY%7E8%7E1&mi=211&trs=74711

Mapa Fra Mauro w częściach. Dokładna.
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/view/all?q=LIMIT%3A+RUMSEY%7E8%7E1&sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&os=13700

1492 Martin Behaim,1459-1507 – Ernest George Ravenstein, 1834-1913.Composite: Globe Gores 1 – 4. Martin Behaim’s Erdapfel, 1492. (Facsimile of Behaim’s Globe). Tartaria i Cathaia. Jest tez Tartaria na zachód i północ od Morza Kaspijskiego. Dalej na zachód Secarum Regio = Cathaia tartaria.
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY%7E8%7E1%7E291869%7E90063414?qvq=sort%3Apub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no%3Blc%3ARUMSEY%7E8%7E1&mi=136&trs=74711

1492 Paullin, Charles O. & Wright, John K. 1492-1867. Behaim Globe Gores, Og i Magog, Cathaja, na południe Chiny – „Ciangli”. Na zachód „Taria”
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~248238~5516020:Plate-8–Facsimile-Cartography-1492?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=8198&trs=74885

1500 Paullin, Charles O. & Wright, John K. 1492-1867. Facsimile Cartography 1492-1867. La Cosa Map, Europa i Nowy Świat.
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~248243~5516022:Plate-10–Facsimile-Cartography-149?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=8200&trs=74885

1568 Paolo Forlani, Universale Descrittione Di Tutta la Terra Conosciuta Fin Qui Venecja. Catayo na północ od Indii. Na północ od Bułgarii „Russia”. Tartari na północ od Morza Kaspijskiego. Na północny zachód od Samarkandy miasto Cath.
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY%7E8%7E1%7E276066%7E90049229:Universale-Descrittione-Di-Tutta-la?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY%7E8%7E1&mi=430&trs=74711

Europa regina in Sebastian Münster’s „Cosmographia”, 1570. Jak widzimy, Scytia jest na wschód od „Moskowii” a na południe od „Tartarii”
.https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Europe_As_A_Queen_Sebastian_Munster_1570.jpg

Sarmatia Europejska. Tereny słowiańszczyzny aż po Ural (połowa XVI wieku)
.https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f3/Sebastian_Munster_-Tabvla_europae_VIII%28Sarmatia%29.jpg
.https://en.wikipedia.org/wiki/Sebastian_M%C3%BCnster
.https://en.wikipedia.org/wiki/Cosmographia_(Sebastian_M%C3%BCnster)

Mapa Niemiec Munstera (Germania ograniczona Renem – na zachód jest Galia), Dunajem i Odrą (na wschód jest Sarmacja)
.https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/Deutschlandkarte_aus_der_Ausgabe_der_Cosmographia_von_1538.jpg/1024px-Deutschlandkarte_aus_der_Ausgabe_der_Cosmographia_von_1538.jpg

1570 Ortelius, Abraham, 1527-1598 Antwerpia . Typus Orbis Terrarum Tartaria na północny wschód od Moskwy. Idąc na północ: Chiny, Cathaio, Mongol
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~275224~90048541:-1–Typus-Orbis-Terrarum-?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=1080&trs=74885

Dla porównania tego samego autora i z tego samego roku mapa Ameryki
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~275226~90048539:-2–Americae-Sive-Novi-Orbis-?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=1082&trs=74885

1570 Ortelius, Abraham, 1527-1598 Antwerpia, Azja. Tartaria, Chiny i Cataio
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~275228~90048537:-3–Asiae-Nova-Descriptio-?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=1084&trs=74885

1570 Ortelius, Abraham, 1527-1598 Antwerpia. Europa. Krym = Gazaria. Ob wypływa z Kitaia Lacus. Oceanus Schiticus. Tartaria.
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~275232~90048533:-5–Europae-?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=1088&trs=74885

1570 Ortelius, Abraham, 1527-1598 Antwerpia. Ciekawa mapa Polski z opisem
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~275310~90048455:-44–Poloniae-?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=1166&trs=74885

Opis
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~275309~90048456:Text–Poloniae-Regnum-44-?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=1165&trs=74885

1570 Ortelius, Abraham, 1527-1598 Antwerpia. Rosja – opis
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~275313~90048452:Text–Russia–46?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=1169&trs=74885

1570 Ortelius, Abraham, 1527-1598 Antwerpia. Russiae, Moscoviae Et Tartariae.
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~275314~90048451:-46–Russiae,-Moscoviae-Et-Tartaria?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=1170&trs=74885

1570 Ortelius, Abraham, 1527-1598 Antwerpia. Tartaria sive Magni Chami Imperium. Opis Tartarii (Tartaria Magni Chami Imperium)
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~275315~90048450:Text–Tartaria-sive-Magni-Chami-Imp?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=1171&trs=74885

1570 Ortelius, Abraham, 1527-1598 Antwerpia. Mapa Tartarii z opisami. np. „Magnus Cham, (quod lingua Tartarorum imperatorem fonat) maximus Asie princeps). Cataio, niżej China.
„Tartaria que Sarmatiam Asiaticam, utramque Scythiam veterum comprehendit”.

Ilustracje z map Orteliusa przedstawiające Tartarów


https://kodluch.files.wordpress.com/2017/02/1570-ortelius-_tartaria.jpg
https://kodluch.files.wordpress.com/2017/02/1562-ortelius1.jpg
https://kodluch.files.wordpress.com/2017/02/1562-ortelius-tartarzy.jpg
https://kodluch.files.wordpress.com/2017/02/1562-ortelius-tartarzy-casacki.jpg
https://kodluch.files.wordpress.com/2017/02/1562-ortelius-mhogol.jpg

http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~275316~90048449:-47–Tatariae-?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=1172&trs=74885

1584-ortelius_chiny

https://kodluch.files.wordpress.com/2017/02/1584-ortelius_chiny.jpg
1584 Ortelius, Abraham, 1527-1598 / Jan Baptista Vrients, Antwerpia – Chiny. Ilustrowane wozami żaglowymi

http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~275769~90048778:-118–Chinae?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=10974&trs=74885

1519 / 1589 Paullin, Charles O. & Wright, John K. Facsimile Cartography 1492-1867. Magiolo Map ca. 1519. Ortelius Map, Na północ od Chin (muru chińskiego) jest Tartaria
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~248246~5516023:Plate-11–Facsimile-Cartography-149?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=8201&trs=74885

1590 Mapa świata. Ortelius, Abraham, 1527-1598 / Jan Baptista Vrients, Antwerpia
Od zachodu: Germania, Scythia Sive Sarmatia Europea (na północ Russia), na wschód Sarmatica Asiatica, Scythia Intra Imaum, Scythia Extra Imaum
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~275811~90048742:-vi–Aevi-Veteris,-Typus-Geographic?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=11016&trs=74885

Mapa Orteliusa 1595 (Między obszarem „Wołogdy” i „Moskowią” a Uralem widzimy „Tartarię
.https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Abraham_Ortelius_Map_of_Europe.jpg/1200px-Abraham_Ortelius_Map_of_Europe.jpg

1598 Ortelius, Abraham, 1527-1598 / Jan Baptista Vrients, – Antwerpia. Europa, Geographia Sacra. – Afryka
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~275799~90048753:-i–Geographia-Sacra-?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=11004&trs=74885

Mapa Ameryki XVII wiek – dla porównania…
.https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d4/America_noviter_delineata.jpg/1185px-America_noviter_delineata.jpg

1607 Gerhard Mercator, 1512-1594, Iodocus Hondius, 1563-1612. Typus Orbis Terrarum
Tartaria Casackia, Cathaia, China
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~283038~90055451:Typus-Orbis-Terrarum?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no

1607 Gerhard Mercator, 1512-1594, Iodocus Hondius, 1563-1612.. Europa.
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~283041~90055454:Europa?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no

1607 Gerhard Mercator, 1512-1594, Iodocus Hondius, 1563-1612. Azja. Scythiaextra imaum
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~283047~90055460:Asia?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no

1607 Gerhard Mercator, 1512-1594, Iodocus Hondius, 1563-1612. Russia cum Confinijs
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~283133~90055546:Russia-cum-Confinijs?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no

1607 Gerhard Mercator, 1512-1594, Iodocus Hondius, 1563-1612 Moscovia
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~283135~90055548:Moscovia?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no

1608 Ortelius, Abraham, 1527-1598 – Jan Baptista Vrients, Antwerpia. Mapa świata. Tartaria nad Wołgą. Od południa idąc na północ: China, Cathaio i Mongol. Jest Nowa Ziemia…
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~275521~90048991:-1–Typus-Orbis-Terrarum-?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=10726&trs=74885

1608 Ortelius, Abraham, 1527-1598 – Jan Baptista Vrients, Antwerpia. Europa. Ob wypływa z jeziora „Kitaia Lacus”. „Tartar” nad „Moskowią” i Permem
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~275523~90048989:-2–Europae-?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=10728&trs=74885

1608 Ortelius, Abraham, 1527-1598 – Jan Baptista Vrients, Antwerpia – Azja. Na północny zachód od Chin, nad Bajkałem jest „Cataio”. Na północy Syberii jest Tartaria – i na północny wschód od Samarkandy (Napis: His Magnus Cham Tartarorum Et Chataiae Imperator Or Longe Late Qve Dominator). Różne „hordy” zaznaczone. Morze „Scytyjskie”
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~275525~90048987:-3–Asiae-Nova-Descriptio-?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=10730&trs=74885

1608 / 1562 Ortelius, Abraham, 1527-1598 – Jan Baptista Vrients, Antwerpia – Russiae, Moscoviae Et Tartariae. (Tartaria od Krymu za Morze Kaspijskie – po Taszkient). Mapa ilustrowana. Ob i Kitaia Lacus. Opis kultu „Złotej Baby”.
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~275765~90048782:-116–Russiae,-Moscoviae-Et-Tartari?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=10970&trs=74885

Patrz niżej: .http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~279838~90053112:Text%E2%80%94text-page-with-illustration-?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=11522&trs=74885

1608 / 1562 Ortelius, Abraham, 1527-1598 – Jan Baptista Vrients, Antwerpia – Tatariae Sive Magni Chami Regni, Oceanus Scythicus, Cataio, Moin. China. Na wschód od Morza Kaspisjkiego Zagatai. Sarmachand. Nad Kazaniem i „Kytaia lacus” i na zachód od rzeki Ob: „Ducis Mosco Viae Con Final”
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~275767~90048780:-117–Tatariae-?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=10972&trs=74885

1608 Włoski opis do map: „la tartaria Overo L’Impero Del Gran Cham”
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~275766~90048781:Text–La-Tartaria–117?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=10971&trs=74885

1608 Opis Chin
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~275768~90048779:Text–La-China–118?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=10973&trs=74885

http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~275770~90048777:Text–La-China–118–cont-d-?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=10975&trs=74885

1613 Mapa „Moskowii” drukowana w Niderlandach według informacji i mapy Fiodora Godunowa. Карта Московии Гесселя Герритса, по материалам Фёдора Годунова.
Tartaria na wschód od Wołgi. Oraz na północ od Krymu (Crimea, Sev Tartaria Perecopensis). Należało by zwrócić uwagę, że jest to jedna z pierwszych map gdzie istnieje „Nowa Ziemia”. Podobnie jak należy zwrócić uwagę na tytulaturę władcy aktualnie panującego (Car astrachański, kazański, syberyjski)
.https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/K2godun.jpg?uselang=ru

1665_tartarzy

Późniejsza wersja mapy niżej:

http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~279832~90053106:Tabvla-Rvssiae&#8212

 

1630 Willem Janszoon Blaeu, 1571-1638 Amsterdam. Nova Totius Terrarum Orbis Geographica ac Hydrographica Tabula. Na północ od Morza Kaspijskiego Tartaria. Do Muru „China”. Na północ od Muru „Cathaya”. Nad rzeką Ob „Cassaki Grustina”
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY%7E8%7E1%7E285940%7E90058458:Nova-Totius-Terrarum-Orbis-Geograph?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY%7E8%7E1&mi=326&trs=74711

1632 Gabriel Michel de La Rochemaillet 1561-1642 & Jean Le Clerc, (1560-1621)
Orbis Terrae Novissima Descriptio. Kolejna kopia mapy francuskiej (narodowej) z 1594 Maurice Bouguereau
China i Cathay. Syberia = Tartaria. Na wschód od Obu = Kithaisko, na południe „Kasakhi” (między rzeką Ob a M. Kaspijskim)
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY%7E8%7E1%7E289375%7E90060871:Orbis-Terrae-Novissima-Descriptio-?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY%7E8%7E1&mi=241&trs=74711

1637 Mercator. Russia or Moscovia. Zbiór map i opisów
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/view/all?q=LIMIT%3A+RUMSEY%7E8%7E1&sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&os=14900

http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~293942~90064750:Russia-or-Moscovia–Russia-cum-Conf?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no

http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~293944~90064752:A-more-particular-description-of-so?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no

1637 Mercator. Tartaria z opisami i Chiny
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/view/all?q=LIMIT%3A+RUMSEY%7E8%7E1&sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&os=15350

http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~294421~90065229:Tartarie–Tartaria?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no

http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~294425~90065233:The-Kingdome-of-China–China?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no

1665 (Blaeu, Joan, 1596-1673 Amsterdam)
Mapa Azji z rysunkami przykładowych mieszkańców – są „Moskwici” i „Tartarzy”. Jest Tartaria i „Kaski Tartary” na terenie Kazachstanu (na północ i wschód od Morza Kaspijskiego). Za kołem podbiegunowym na wschodzie kontynentu „Mongul”. Tartaria sięga na południe Wielkiego Muru. Wschodnia granica Rosji na Wołdze.
.http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~282851~90054357:Asia-noviter-delineata?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=12037&trs=74885

1665 (Blaeu, Joan, 1596-1673 Amsterdam) Polska i Rosja – Tabvla Rvssiae…
Crimea Sev Tartaria Perecopensis. Na wschód od Rosji Tartariae z przedstawieniem „Tartarów” oraz „Pega Orda”
https://kodluch.files.wordpress.com/2017/02/1665_tartarzy.jpg
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~279832~90053106:Tabvla-Rvssiae—?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=11516&trs=74885

1665 (Blaeu, Joan, 1596-1673 Amsterdam) Bardzo interesująca mapa Moskwy


Moskwa => dzielnice: Kitaygorod, Streletz Svoboda = Scorodum oraz Tzargrad. Jest wyliczenie co wchodzi w poszczególne dzielnice miasta
https://kodluch.files.wordpress.com/2017/02/moskwa-1665_.jpg
https://kodluch.files.wordpress.com/2017/02/moskwa-1665.jpg
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~279834~90053108:—-hac-tabulam-Vrbis-Moskvae?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=11518&trs=74885

1665 (Blaeu, Joan, 1596-1673 Amsterdam). Kreml w Moskwie. Bardzo ciekawa tytulatura carska

1665-tytulatura-carska
https://kodluch.files.wordpress.com/2017/02/1665-tytulatura-carska.jpg
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~279835~90053109:Kremlenagrad?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=11519&trs=74885

1665 (Blaeu, Joan, 1596-1673 Amsterdam). Rvssiae, Vulgo Moscovia dictae, Pars Occidentalis
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~279836~90053110:Rvssiae,-Vulgo-Moscovia-dictae,-Par?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=11520&trs=74885

1665 (Blaeu, Joan, 1596-1673 Amsterdam) Łaciński opis Rosji z interesującą grafiką (kult „Złotej Baby”?)

https://kodluch.files.wordpress.com/2017/02/1562-ortelius-kult-zc582otej-baby.jpg

1665_tartara
Czy ten starosłowiański kult nie został wykorzystany analogicznie jak wierzenia mieszkańców Ameryki o „białych bogach” ze wschodu?

Patrz wyżej>>> .http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~275765~90048782:-116–Russiae,-Moscoviae-Et-Tartari?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=10970&trs=74885

http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~279838~90053112:Text—text-page-with-illustration-?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=11522&trs=74885

1665 (Blaeu, Joan, 1596-1673 Amsterdam) Ciekawa mapa Polski i Śląska
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~279841~90053115:Polonia-Regnum,-et-Silesia-Ducatus?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=11525&trs=74885

1665 (Blaeu, Joan, 1596-1673 Amsterdam). Czajka kozacka
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~279851~90053125:Text—page-of-text-with-illustrati?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=11535&trs=74885

1665 (Blaeu, Joan, 1596-1673 Amsterdam) Krymska Tartaria i Tartaria
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~279853~90053127:Tavrica-Chersonesvs?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=11537&trs=74885

Opisy do powyższego
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~279855~90053129:Text—page-of-text-with-illustrati?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=11539&trs=74885

http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~279854~90053128:Text—page-of-text-with-illustrati?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=11538&trs=74885

1665 (Blaeu, Joan, 1596-1673 Amsterdam) Mapa Persjia i na wschód i północ od Morza Kaspijskiego „Tartaria Sive Imperii Magni Chami”. Na zachód od Wołgi (razem z Armenią) to „Ducis Moscoviae Sive Russiae Imperatoris Confinia”
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~282857~90054363:Persia,-sive-Sophorvm-Regnvm?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=12043&trs=74885

1665 (Blaeu, Joan, 1596-1673 Amsterdam) Magni Mogolis Imperivm – czyli Indie północne
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~282858~90054364:Magni-Mogolis-Imperivm?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=12044&trs=74885

1665 (Blaeu, Joan, 1596-1673 Amsterdam) Tartaria sive Magni Chami Imperivm (Nagaia Horda, Zagatay Tart., Kasakki Tartari) Granica z Rosją to rzeka Ob wypływająca z jeziora Kithay Lacus na południe od gór Iovghoria Kithaisko. Na Północnym wschodzie „Mongul”. Na wschodzie w skład Tartarii wchodzi Cathaya)
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~282861~90054367:Tartaria-sive-Magni-Chami-Imperivm?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=12047&trs=74885

1665 Opis do map Joan Blaeu. Interesujący krzyż „cruces Russicis”
https://kodluch.files.wordpress.com/2017/02/crucis-russicis.jpg
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~277675~90050690:Mavritivs?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=11452&trs=74885

Mieszkańcy Europy wraz z mapą. 1665 Joan Blaeu. Tartaria Perecopelis
https://kodluch.files.wordpress.com/2017/02/poloni_1665.jpg
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~277677~90050692:Evropa-recens-descripta?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=11454&trs=74885

1665 (Blaeu, Joan, 1596-1673 Amsterdam) Chiny = Imperii Sinarvm Nova Descriptio – oraniczone od zachodu przez Tibet Regnum. Od północy przez Tartariae sive Samarcande Pars. Chiny siegaja do Wielkiego Muru
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~282863~90054369:Imperii-Sinarvm-Nova-Descriptio?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=12049&trs=74885

Ten sam autor, mapy chińskich prowincji
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/view/all?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&os=12050

1682 Frederick de Wit, Nova Orbis Tabula, in Lucem Edita, A.F. de Wit. Amsterdam. Mapa świata ilustrowana. Syberia to Tartaria. Na południejest Cataya. Nad Morzem Kaspijskim Kassakki Tartari. Na wschód Karakithay i Kithay Lacus. Syberia to Tartaria, w środku „Cathaya”.
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY%7E8%7E1%7E289987%7E90067425:Nova-Orbis-Tabula,-in-Lucem-Edita,-?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY%7E8%7E1&mi=208&trs=74711

1684 Giovanni Giacomo de Rossi, 1627-1691. Mappa mondo o vero carta generale del globo terestre. Na północ od Krymu – Tartaria. Na wschód od Uralu „KaraCatay”. Syberia to Tartaria (Moal als Mongal et Magog vera Tartaria”). „India del Mogol”
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY%7E8%7E1%7E290492%7E90067310:Mappa-mondo-o-vero-carta-generale-d?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY%7E8%7E1&mi=204&trs=74711

1688 Vincenzo Coronelli, (1650-1718) Globo della Terra di tre piedi, e mezzo di diametro. Wenecka mapa świata „by Father Coronelli’ in Epitome Cosmografica M DC LXXXXIII.”.Tartaria Piccola, Circaski tartari, Astrachan = Nagaia Horda, na północ „Bolgar”, Gobi to Gran Deserto o Deserto di Karakatay, na północ Kathay, na wschód Tartaria (do Wlk. Muru). Sachalin to Tartaria de Yupi
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY%7E8%7E1%7E288575%7E90060316:Composite–24-Globe-Gores,-2-Polar-?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY%7E8%7E1&mi=263&trs=74711

1704 Bodenehr Gabriel, 1664-1758. Augsburg. Africa, Europa, Asia . Syberia = Tartaria
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~283800~90056435:Africa,-Europa,-Asia?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no

1704 Bodenehr Gabriel, 1664-1758. Augsburg. Interesująca tabelka podziału terytorialnego, także Moscovite Reich oraz Tartar Reich
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~283802~90056437:Text-Page–Europa-Nach-der-Dritten-?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no

1705 Atlas świata 1718  (Fer, Nicolas de, 1646-1720 – Mappe-Monde ou Carte Generale de la Terre. Paryż ) Ameryka północna mało rozpoznana. Kalifornia to wyspa. Wyżej Krymu „Petite Tartarie”. Nowogród, Moskwa, do Nowej Ziemi to „Moscovie”. Na wschód „Siberie Tartarie Moscovitet”. Cała Syberia to Grande Tartarie. Mongolia = Grande Mugalie. Indie= Mogol Indies . Chiny („Chine”) sięgaja na północ do Pekinu. Wyżej jest „Tartarie Chinoese”
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~279502~90052596:Mappe-Monde-ou-Carte-Generale-de-la?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=12099&trs=74885

1716 Gabriel Bodenehr, 1664-1758. Augsburg. Assoph, Azow oder Azak, mit der Kleinen Tartarey, dem Schwarzen Meer … Okraina, Mała Tartaria
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~283896~90056531:Assoph,-Azow-oder-Azak,-mit-der-Kle?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no

1716 Gabriel Bodenehr, 1664-1758. Augsburg. Jak wyżej. Mapa Podola
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~283897~90056532:Die-Gegend-Zwischen-Pultava-und-Ben?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no

1716 Gabriel Bodenehr, 1664-1758. Augsburg. Russlands oder Moskoviens Nord-West Theil
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~283899~90056534:Russlands-oder-Moskoviens-Nord-West?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no

1717 Nicolas de Fer. Mapa świata ilustrowana. Syberia to (od północy na południe): Tartarie Moscovite, Grande Tartarie, Grande Mugalie, Tartarie Chinoise (razem z Pekinem). Indie to „Etats Mogol Indie”
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY%7E8%7E1%7E288756%7E90060443:Mappe-Monde-ou-Carte-Generale-de-la?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY%7E8%7E1&mi=260&trs=74711

1719 Polska . John Senex (c.1678-1740) Londyn. Na północ od Podola „Vkrain”. Na południe „Tartaria Oczakow”
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~287577~90059991:Poland-?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=11191&trs=74885

1721 Europa. John Senex (c.1678-1740) Londyn
Mała Tartaria = Donbas obecny (na wschód jest terytorium kozackie). Koło Mołdawii Budziacz Tartary
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~287554~90059968:New-Map-of-Europe-?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=11168&trs=74885

1721 Europa. John Senex (c.1678-1740) Londyn. Moscovey in Europe Ilustrowana.
Na wschód od Białej Cerkwii „Country of the Cosaques”. Na południe „Cosaques Donski Szercasses”. Na wschód „Szarstwo Astrakanskoi”. Wyżej „Duchy of Bulgar” (Bulgar or Belojer). Terytorium od Nowogrodu (Małego! I Włodzimierza) do Astrachania to „Tartarum Moscovine”. Nazwy sugerują iż Rosja to zbiór księstw. Każde „księstwo” jest z angielskim opisem!
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~287571~90059985:Moscovey-in-Europe-?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=11185&trs=74885

1721 Europa. John Senex (c.1678-1740) Londyn. New Map of Asia.
Little Tartary (na północ od Krymu), na wschód Circassi Tartary, Astrachań, wraz z Independent Tartary i wielu podobnymi obszarami wchodzi w skład „Moscovite Eastern Tartary” – razem z Koreą. Tamże „Mogul India”
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~287729~90059771:New-Map-of-Asia-?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=11343&trs=74885

Dla porównania – 1721 Europa. John Senex (c.1678-1740) Londyn. Ameryka
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~287785~90059827:New-Map-of-America-?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=11399&trs=74885

1722 Azja. (Nicolas de Fer, 1646-1720)
Chiny sięgają do Wielkiego Muru na północy. „Wielki Tybet” należy do „Wielkiej Tartarii” obejmującej całą Syberię. Granica wschodnia Tartarii – rzeka „Tobol R.” (Ural?) i Morze Kaspijskie. W środku Grande Mugalie (Mongolia). Powyżej Morza Kaspijskiego „Roy d’Astracan”, „Roy de Bulgar”
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~279504~90052598:L-Asie-?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=12101&trs=74885

1740 Johann George Schreibern, 1676-1750. Lipsk. Mapa Europy oraz Azji. Opis Tartarii.

http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~290092~90061679:Vol-1-4–Europa?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no

http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~290093~90061680:Vol-1-5–Asia?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no

1742 Europa (i Moscowia). (Nicolas de Fer, 1646-1720)
Petite Tartarie i Tartarie Moscovite
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~279503~90052597:L-Europe-?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=12100&trs=74885

1745 Joseph Nicolas de L’Isle, Academy of Sciences, St. Petersburg. Generalnaia karta Rossiiskoi Imperii
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~277617~90050661:Generalnaia-karta-Rossiiskoi-Imperi?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=q:LIMIT%3A%2BRUMSEY~8~1;sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=13290&trs=75024

Więcej tych map
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/view/all?q=LIMIT:%20RUMSEY~8~1&sort=pub_list_no_initialsort,pub_date,pub_list_no,series_no&os=13250

http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/view/all?q=LIMIT%3A+RUMSEY%7E8%7E1&sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&os=13300

http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~277631~90050665:Composite–Sheets-1-13–Atlas-Russi?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no

1745 Joseph Nicolas de L’Isle, Academy of Sciences, St. Petersburg. Malaia Tatariia s pogranichiymi zemliami, lezhashchimi okolo Dnepra, Dona i Dontsa
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~277624~90050654:Malaia-Tatariia-s-pogranichiymi-zem?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no

1745 Joseph Nicolas de L’Isle, Academy of Sciences, St. Petersburg. Tsarstvo Kazanskoe s okolnymi provintsiiami i chastiu reki Volgi
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~277626~90050652:Tsarstvo-Kazanskoe-s-okolnymi-provi?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no

1745 Imperium Rosyjskie. St. Petersburg
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~277617~90050661:Generalnaia-karta-Rossiiskoi-Imperi?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=13280&trs=74885

1746 Johann Baptist Homann,, 1663-1724 Planiglobii Terrestris Mappa Universalis. Atlas szkolny, kolejne wydanie (od 1719), Tartaria Oczakow. Chiny i Mandżuria to „Regnis Ino Tartaric”
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY%7E8%7E1%7E290958%7E90067351:Planiglobii-Terrestris-Mappa-Univer?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY%7E8%7E1&mi=190&trs=74711

1753 Leonhard Euler Nicolaus Friedrich Sauerbrey 1707-1783 Tabula geographica partis Septentrionalis Maris Pacifici. Interesujący „polski” orzeł. Tartaria Chińska i rosyjska (Syberia)
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY%7E8%7E1%7E290954%7E90062590:Tabula-geographica-partis-Septentri?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY%7E8%7E1&mi=195&trs=74711

1758 Emanuel Bowen Londyn. Rosja i Azja. „Kingdom of Syberia”, Western Tartary, Eastern Tartary. Moscovite Tartary & Siberia or Russian Empire in Asia. Tobolsk stolicą?
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~239171~5511675:Russia-In-Asia?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=4718&trs=74885

1769 Joseph Priestley, (1733–-1804) A new chart of history . Graficzne przedstawienie historii i narodów
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY%7E8%7E1%7E254828%7E5519513:A-new-chart-of-history–J–Priestle?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY%7E8%7E1&mi=776&trs=74711

Plus opracowania podobne ale późniejsze

1815 An Historical Chart representing … of the principal Empires of the World
Philadelphia

http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~250611~5517140:An-Historical-Chart-representing—?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=790&trs=74711

1881 Adams, Sebastian C.
Composite: Adams’ Synchronological Chart.

http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~226099~5505934:Composite–Adams–Synchronological-?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=896&trs=74711

1776 Thomas Jefferys. Londyn (by The Imperial Academy of St. Petersburg). The Russian Discoveries . Chińska Tartaria
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~1898~120005:The-Russian-Discoveries?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=5403&trs=74885

1784 Paolo Santini. Wenecja. Mapa świata. Różne „Tartarie”
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY%7E8%7E1%7E285746%7E90058263:1–Mappe-Monde-ou-Description-du-Gl?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY%7E8%7E1&mi=329&trs=74711

1787 Samuel Dunn, Londyn. Mapa Świata. Między Morzem Kaspijskim a Aralskim „Kasaccia Horda”. Północna Syberia to „Siberia Russia Tartary”. Na północ od Wielkiego Muru „Chinese Tartary”.
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY%7E8%7E1%7E3628%7E420003:Composite–World-or-terraqueous-glo?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY%7E8%7E1&mi=5941&trs=74885

http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY%7E8%7E1%7E3626%7E420001:A-general-map-of-the-world-or-terra?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY%7E8%7E1&mi=5939&trs=74885

1787 Thomas Kitchin – Londyn, Europa. Mapy z ciekawymi opisami. Little Tartars (Zaporoski Cosaks). Na wschód „Tartars of Kuban”
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY%7E8%7E1%7E3629%7E420004:Europe-divided-into-its-empires,-ki?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY%7E8%7E1&mi=5942&trs=74885

http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY%7E8%7E1%7E3631%7E420006:Composite–Europe-?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY%7E8%7E1&mi=5944&trs=74885

1787 Thomas Kitchin – Londyn, Mapa Polski. Podano liczbe ludności Rzeczpospolitej = 14 mnl 260 tysiecy
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY%7E8%7E1%7E3651%7E420026:A-new-map-of-the-Kingdom-of-Poland-?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY%7E8%7E1&mi=5964&trs=74885

1787 Thomas Kitchin – Londyn. Azja. Pekin na skraju Chin. Wyżej „Moguls”. Wyżej na północ „Kingdom of Siberia”. Kuban Tartars. Little Tartars (dzikie pola = Kazak Zaporosky). Syberia to „Kingdom of Syberia”
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY%7E8%7E1%7E3653%7E420028:Asia-and-its-islands-according-to-d?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY%7E8%7E1&mi=5966&trs=74885

http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY%7E8%7E1%7E3655%7E420030:Composite–Asia,-islands-according-?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY%7E8%7E1&mi=5968&trs=74885

1789 Abbe Grenet, Rigobert Bonne. Wenecia. Carte generale de l’Asie . Mapa szkolna z Tartarią niezależną, chińska i rosyjską
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~285445~90057714:Carte-generale-de-l-Asie?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no

1790 Thomas Kitchin – Londyn, The European part of the Russian Empire (From maps published by Imperial Academy St. petersburg). The Asiatic Part of the Russian Empire. Interesujący „słownik” rosyjsko-angielski. „Han or Kan. Title of Soveren Tartars”. Na zachód od Japonii „Tungusian Tartars”. Na południowy wschód od Bajkału „Chinese Tartary”. Na północ od Karakum „Step Kazaczei Ordy”
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY%7E8%7E1%7E3652%7E420027:The-European-part-of-the-Russian-Em?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY%7E8%7E1&mi=5965&trs=74885

1789 Abbe Grenet, Rigobert Bonne. Wenecia. Mapa Chin. Chińska Tartaria oraz niezależna.
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~285446~90057715:Empire-de-la-Chine?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no

1795 Vinzenz Georg Franz Kininger, Johann Joseph von Reilly (1766-1820). Mapa Świata Karte von der Erde oestlicher und westlicher Halbkugel. Kasatschia Horda oraz Chinese Tartarey
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~278967~90052044:I–Karte-von-der-Erde-oestlicher-un?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no

1795 Vinzenz Georg Franz Kininger, Johann Joseph von Reilly (1766-1820). Azja
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~278970~90052041:IV–Karte-von-Asien?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no

1795 Vinzenz Georg Franz Kininger, Johann Joseph von Reilly (1766-1820). Rosja europejska
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~278989~90052022:XXIII–Karte-von-dem-Russischen-Rei?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no

1795 Vinzenz Georg Franz Kininger, Johann Joseph von Reilly (1766-1820). Polska
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~278990~90052021:XXIV–Karte-von-Polen?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no

1796 Aaron Arrowsmith, Londyn
Mapa Europy. Tartaria na Kaukazie
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY%7E8%7E1%7E233040%7E5509635:Composite–Map-of-Europe-?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY%7E8%7E1&mi=954&trs=74711

1799 La Perouse’s Voyage. Jean-Francois de Galaup, comte de, 1741-1788
Na północ od Morza Kaspijskiego Kasakia Horda. China i Chinese Tartary. Wyżej Russian Tartary of Syberia
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY%7E8%7E1%7E35618%7E1200106:La-Perouse-s-Voyage-?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY%7E8%7E1&mi=5990&trs=74885

1800 Charles Francois Delamarche / Jean Lattre – Paryż. Tartaria „niezależna” koło Samarkandy i „Tartaria Chińska”
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY%7E8%7E1%7E28256%7E1120265:Mappe-monde-?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY%7E8%7E1&mi=6348&trs=74885

1800 Charles Francois Delamarche / Jean Lattre – Paryż. Europa. „Dziekie Pola” = „Petite Tartarie”
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY%7E8%7E1%7E28257%7E1120266:L-Europe-?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY%7E8%7E1&mi=6349&trs=74885

1800 Charles Francois Delamarche / Jean Lattre – Paryż. Polska. Petite Tartarie
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY%7E8%7E1%7E28265%7E1120274:La-Pologne-?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY%7E8%7E1&mi=6357&trs=74885

1800 (Avec Privilege du Roi 1783) Charles Francois Delamarche / Jean Lattre – Paryż. Azja. Różne „Tartarie”. Chiny z „Tartaria Chińską”. Istnieje „Niezależna Tartaria” oraz „tartaria Rosyjska” = Syberia. W opisie Tartarie = Russe + Chinoise + Independente. Podział Imperium Wielkich Mogołów (Indie)
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY%7E8%7E1%7E28270%7E1120279:L-Asie-?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY%7E8%7E1&mi=6362&trs=74885

1800 (Avec Privilege du Roi 1783) Charles Francois Delamarche / Jean Lattre – Paryż. Mapa Chin. Od północy „Chińska Tartaria”. Zachodnia część Chin to „Western Tartary”
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY%7E8%7E1%7E28272%7E1120281:Chine,-Japon-?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY%7E8%7E1&mi=6364&trs=74885

1801 Aaron Arrowsmith, Londyn. Azja. „Tataria” dzieląca się na „hordy” wokół Morza Aralskiego
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY%7E8%7E1%7E233054%7E5509637:Asia?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY%7E8%7E1&mi=956&trs=74711

1808 Aaron Arrowsmith, Londyn. A Chart of the World upon Mercator’s projection exhibiting all the new discoveries. Sheets 1-8.. Nad Morzem Azowskim Little Tartary. W środku L i G Bucharia i „Kitayans”. N terenie Mongolii – „Moguls”. Na północ od Wielkiego Muru „Chinese Tartary”
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY%7E8%7E1%7E291626%7E90063199:Composite–A-Chart-of-the-World-upo?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY%7E8%7E1&mi=148&trs=74711

1808 Charles Smith Londyn. Eastern Hemisphere. Tartaria składa się z małej i wielkiej Bucharii oraz Turkistanu i Turcomanii, sięga aż do Omska i Tobolska
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~241222~5512520:Eastern-Hemisphere-?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=9736&trs=74885

1808 to samo źródło jak wyżej, mapa Europy i świata.

The World on Mercator’s Projection. West Tartary oraz „East tartary or Chinese Tartary”
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~241224~5512521:The-World-on-Mercator-s-Projection-?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=9737&trs=74885

 1. Europa
  http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~241227~5512522:Europe-?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=9738&trs=74885

1808 Charles Smith Londyn. Poland
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~241271~5512542:Poland-?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=9758&trs=74885

1808 Charles Smith Londyn. Rosja
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~241275~5512543:Russia-in-Europe-?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=9759&trs=74885

http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~241280~5512544:Russian-Empire-?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=9760&trs=74885

1808 Charles Smith Londyn. Mapa Chin. Od północy ChińskaTartaria
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~241308~5512553:China-?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=9769&trs=74885

http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~241311~5512554:Central-Asia-?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=9770&trs=74885

1808 Charles Smith Londyn. Dla porównania mapy Ameryki Północnej i Afryki

Ameryka Północna 1808
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~241321~5512558:North-America-?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=9774&trs=74885

Afryka 1808
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~241314~5512555:Africa-?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=9771&trs=74885

1810 A. Arrowsmith, Londyn. Czteroczęściowa mapa Europy. Polityczna i fizyczna
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~261790~5523004:-Northeast-Section–Map-Exhibiting-?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=658&trs=74711

http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~261791~5523005:-Southwest-Section–Map-Exhibiting-?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=659&trs=74711

http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~261792~5523006:-Southeast-Section–Map-Exhibiting-?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=660&trs=74711

http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~261789~5523003:-Northwest-Section–Map-Exhibiting-?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=657&trs=74711

http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~261793~5523007:Composite-Map–Map-Exhibiting-the-G?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=661&trs=74711

1812 Pinkerton, John, 1758-1826 London Eastern Hemisphere. Tartaria Independent oraz Chińska Tartaria z Tybetem i Mandżurią, niezależna od Chin.
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~3778~360006:Eastern-Hemisphere-?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=8484&trs=74885

1812 Pinkerton, John, 1758-1826 London. Mapa Świata z Niezależną i Chińską Tartarią
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~3840~370032:The-World-On-Mercator-s-Projection-?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=8546&trs=74885

1812 Pinkerton, John, 1758-1826 London. Dla porównania, mapa Ameryki północnej
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~3818~360024:North-America-?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=8524&trs=74885

1814 Pinkerton, John, 1758-1826 London. Mapa Europy
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~3781~360009:Europe-?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=8487&trs=74885

1814 Pinkerton, John, 1758-1826 London. Mapa Polski przedrozbiorowej
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~3797~370009:Poland-?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=8503&trs=74885

1814 Pinkerton, John, 1758-1826 London. Azja. Niezależna Tartaria i Chińska Tartaria ( oraz Chiny)
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~3808~370020:Asia-?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=8514&trs=74885

1814 John Thomson (Edynburg). Russian Empire. Step Kozaczej Ordy na północ od Morza Aralskiego
Dońscy Kozacy pomiędzy Dnieprem i Wołgą. Południe graniczy z „Persia Tartary” i „Chinese Tartary”. Prawie cała Syberia od Uralu Jakucka do „Tobolsk”. Na północ od Morza Kaspijskiego „Plains Kirghis Kaissaks”
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~28359~1120788:Russian-Empire-?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=12346&trs=74885

1814 John Melish, Filadelfia (USA)
Western Tartary, Chinese Tartary (z Pekinem), Russian Tartary. Chiny na południe od Huang Ho
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~218963~5504377:The-World–On-Mercator-s-Projection?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=7010&trs=74885

http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~218973~5504385:Europe?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=7018&trs=74885

Opis
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~218964~5504378:Text-Page–Study-Of-The-World-In-Ge?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=7011&trs=74885
Azja
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~218978~5504390:Asia?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=7023&trs=74885

1814 John Melish, Filadelfia (USA). Informacje o demografii Europy
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY%7E8%7E1%7E218977%7E5504389:Text-Page–Study-Of-Europe?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY%7E8%7E1&mi=7022&trs=74885

1814 G.H. Von Langsdorff, (U.S.) Government Printing Office Waszyngton. Mapa świata z Chińskim Imperium od Morza Kaspijskiego. Jest też Tartary i „Coast of Tartary”
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~204762~3002144:Facsimile–Langsdorff-s-Map-of-the-?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=1470&trs=74885

1815 John Thomson Eastern Hemisphere (Edynburg). Tartaria od Samarkandy po resztę południowej Syberii (na południe od Bajkału). Zaznaczono sporą ilość miast na Syberii.
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~28325~1120756:E–Hemisphere-?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=12312&trs=74885

1815 John Thomson (Edynburg). Chiny
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~28362~1120791:China-?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=12349&trs=74885

1816 William Faden, (1749-1836) Mapa Centralnej Europy. Londyn. Map of the Central States of Europe Situate between France and Russia
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY%7E8%7E1%7E267431%7E90041883:Map-of-the-Central-States-of-Europe?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY%7E8%7E1&mi=589&trs=74711

1817 John Thomson (Edynburg). Azja. Od Morza Kaspijskiego po Chimy i Tybet jest „West Tartary” – z Pustynia Gobi. Na wschód „Chinese Tartary” = wraz z obecnym rosyjskim dalekim wschodem i Koreą (w środku „Mongols called Kalkas”). Chiny ograniczone Wielkim Murem
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~28358~1120787:Asia-?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=12345&trs=74885

1819 Daniel Adams. Boston. Azja. Z niezależną i chińską Tartarią
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~28008~1120151:Asia-?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=1451&trs=74885

1821 J. Andriveau-Goujon / Adrien Hubert Brue, 1786-1832. Chiny i Japonia. Tartaria
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~279638~90052846:Carte-generale-de-l-Empire-Chinois-?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no

1822 C. G. Reichard, Norymberga. Mapa Azji. Nie ma niezależnej Tartarii, jest „wielka” Buchara (niezależna)  oraz „mała” Buchara w składzie Chin
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~33019~1170382:Asien-?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=9040&trs=74885

1826 J. Andriveau-Goujon / Adrien Hubert Brue, 1786-1832. Carte generale d’Europe en 1813
Tartarie Independent za Uralem
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~279617~90052652:Carte-generale-d-Europe-en-1813?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no

1828 Jedidiah Morse & Sidney Edwards Morse 1794-1871 Boston, „Mongolia or Chinese Tartary”
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY%7E8%7E1%7E28285%7E1120294:The-world-?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY%7E8%7E1&mi=7888&trs=74885

http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY%7E8%7E1%7E28289%7E1120298:Europe-?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY%7E8%7E1&mi=7892&trs=74885

http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY%7E8%7E1%7E28290%7E1120299:Asia-?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY%7E8%7E1&mi=7893&trs=74885

 1. Zbiór map Imperium Rosyjskiego
  http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/view/all?q=LIMIT%3A+RUMSEY%7E8%7E1&sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&os=14650

http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/view/all?q=LIMIT%3A+RUMSEY%7E8%7E1&sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&os=14700

1829 J. Andriveau-Goujon / Adrien Hubert Brue, 1786-1832. Carte generale du globe terrestre . Niezależna Tartaria
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~279618~90052651:Carte-generale-du-globe-terrestre?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no

1829 J. Andriveau-Goujon / Adrien Hubert Brue, 1786-1832. Europa
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~279619~90052650:Carte-physique-et-politique-de-l-Eu?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no

1829 J. Andriveau-Goujon / Adrien Hubert Brue, 1786-1832. Carte physique et politique de l’Asie . Mapa Azji z Niezależną Tartarią
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~279635~90052849:Carte-physique-et-politique-de-l-As?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no

DALEJ >>>
https://kodluch.wordpress.com/2017/02/22/%e2%99%ab-off-topic-4-3-podroz-do-przeszlosci-od-tartarii-do-szczytii-3/

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Część pierwsza

♫ OFF TOPIC-4.1 Podróż do przeszłości – od Tartarii do Szczytii (1)
https://pp.vk.me/c604720/v604720945/2c81c/Q84C2DBLQIE.jpg
https://kodluch.wordpress.com/2017/02/21/%e2%99%ab-off-topic-4-podroz-do-przeszlosci-od-tartarii-do-szczytii/

Część druga

♫ OFF TOPIC-4.2 Podróż do przeszłości – od Tartarii do Szczytii (2)
https://kodluch.files.wordpress.com/2017/02/1562-ortelius-kult-zc582otej-baby.jpg
https://kodluch.wordpress.com/2017/02/22/%e2%99%ab-off-topic-4-2-podroz-do-przeszlosci-od-tartarii-do-szczytii-1/

Część trzecia

♫ OFF TOPIC-4.3 Podróż do przeszłości – od Tartarii do Szczytii (3)
https://kodluch.files.wordpress.com/2017/02/marco_polo_-_costume_tartare.jpg
https://kodluch.wordpress.com/2017/02/22/%e2%99%ab-off-topic-4-3-podroz-do-przeszlosci-od-tartarii-do-szczytii-3/

Część czwarta

♫ OFF TOPIC-4.4 Podróż do przeszłości – od Tartarii do Szczytii (4)
https://kodluch.files.wordpress.com/2017/02/1852-stroje-kobiece_03.jpg?w=680
https://kodluch.wordpress.com/2017/02/22/%e2%99%ab-off-topic-4-4-podroz-do-przeszlosci-od-tartarii-do-szczytii-4/

Poprzednie części OFF TOPIC

https://kodluch.wordpress.com/2016/04/10/%e2%99%ab-off-topic/
https://adnovumteam.wordpress.com/2016/04/10/%e2%99%ab-off-topic/

https://kodluch.wordpress.com/2016/09/23/%e2%99%ab-off-topic-2/
https://adnovumteam.wordpress.com/2016/09/23/%e2%99%ab-off-topic-2/

https://kodluch.wordpress.com/2016/12/23/%e2%99%ab-off-topic-3/

https://kodluch.wordpress.com/2017/01/22/%e2%99%ab-off-topic-4-od-geologii-i-archeologii-do-fizyki-atomowej/

++++++++++++++++++++++++++++++++

© Wszystkie teksty zamieszczane na blogu są chronione prawem autorskim. Wykorzystanie możliwe pod warunkiem podania linkującego źródła.

9 uwag do wpisu “♫ – OFF TOPIC-4.2 Podróż do przeszłości – od Tartarii do Szczytii (2)

  • Tekst taki zacząłem zamieszczać zaraz po tym jak taki dopisek pojawił się „u Adnovum”. Przyjąłem iż jest to istotne – ja mam wszak mniejsze doświadczenie „dziennikarskie”. 🙂

   Ale w mojej wersji chodzi o to, by teksty Komentatorów jako ciekawe – w przypadku ich cytowania czy powielania – zawierały odnośnik do źródła (Autora wpisu)…

   Jest to mój ukłon do Komentatorów których uważam za równoprawnych autorów tego miejsca…

   Ja tu tylko czasem ogarniam mały chaos… 😀

   Polubione przez 1 osoba

 1. El Or napisała:

  Nie jestem ekspertem ale „ard” to po arabsku kraina, ziemia – ziemie polskie, alemańskie, bretońskie itd. „Bilad” z kolei brzmieniowo mogłoby oznaczać liczenie…tylko nie pasuje… za to słowo „balad” oznacza kraj i moim skromnym zdaniem o to tu chodzi 🙂

  Polubienie

Dodaj komentarz

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s