♫ – OFF TOPIC-4.1 Podróż do przeszłości – od Tartarii do Szczytii (1)


♫ OFF TOPIC-4.1

Podróż do przeszłości – od Tartarii do Szczytii

Z uwagi na obszerność materiału i ilość linków WordPress zachowuje się „dziwacznie”. Dlatego dzielę całość na kilka części. Poniżej część pierwsza opracowania.

=================================

Z góry zaznaczam, że nie jestem kształconym historykiem ani specjalistą od geografii, ale przyznaję, że w szkole były to moje ulubione przedmioty. Można więc uznać iż jestem historykiem-geografem amatorem a przynajmniej miłośnikiem tych dziedzin, acz nie znawcą…

Nauczony i wychowany na dwudziestowiecznej wiedzy historycznej i geograficznej ze zdziwieniem zacząłem napotykać na starych mapach nazwę „Tartaria”. Postanowiłem zrobić małą „kwerendę” w dostępnych materiałach jakie nam oferuje internet i poniżej dzielę się z Państwem tymi informacjami…

Na początek wspomnienie jako wstęp i „smrodek dydaktyczny”.

Chyba to było w klasie piątej podstawówki gdy pani od geografii podzieliła nas na grupy i dała zadanie domowe polegające na narysowaniu „przydzielonego” kontynentu, bez używania „ułatwień” takich jak „szpilkowanie” czy przerysowywanie „z podkładu”. Moja grupa zebrała się u mnie w domu, gdzie mój Tata jako inżynier i doskonały kreślarz zainteresował się naszymi dywagacjami nad wykonaniem zadania. Poradził nam jak należy to dobrze zrobić. Ja rysowałem a koleżanki i koledzy podpowiadali. Rysowaliśmy na czystej kartce mapę Antarktydy, którą wrysowywaliśmy z nakreślone uprzednio linie południków i równoleżników. Wyszło nam bardzo ładnie – jednak ku naszemu zdumieniu nasza Pani od geografii zarzuciła nam fałszerstwo gdyż według niej nie było możliwe nakreślenie tak dokładnej mapy ręcznie, wpatrując się jedynie w mapkę z atlasu…

Mój żal z tego że nie dostaliśmy „piątki” oraz że podejrzewano nas o oszustwo nie zraził mnie do geografii, aczkolwiek przeżycie było tak silne, że pamiętam je do teraz…

Mimo, że zawsze „ukierunkowany byłem” na nauki ścisłe, nieprzyjemna przygoda w podstawówce nie zburzyła we mnie „pociągu” do historii i geografii…

Każdy, który miał do czynienia z mapka geodezyjną, wie jak ważna jest każda kreska i każdy milimetr. Mamy zaufanie do geodetów choć sam posiadam w swojej sporej kolekcji map z całego świata polskie mapy Bieszczadów „specjalnie fałszowane” – by „wróg imperialistyczny” pobłądził…

Mapy wykreślano „od zawsze” – wszak łatwiejsze było dla człowieka neolitu narysowanie na kawałku drewna czy kości schematu gdzie należy dotrzeć, niż tłumaczenie tego słownie. Każdy z nas wszak jest wzrokowcem.

Pierwsze profesjonalne mapy zaczęły powstawać w czasach złotego wieku Grecji czyli 400-300 lat przed naszą erą, choć mapy kreślili i Sumerowie i Egipcjanie i Babilończycy. Eratostenes dla zmierzenia (zresztą bardzo dokładnie) średnicy Ziemi – prócz znajomości geometrii i matematyki oraz dokładnego pomiaru odległości, a także kierunków świata, musiał posiadać mapy okolic gdzie przeprowadzał doświadczenie. Znane są mapy Ptolemeusza, dużo prymitywniejsze mapy rzymskie i jeszcze bardziej „obrazkowe” mapy średniowieczne. Znamy coraz dokładniejsze i z czasem niemal „współczesne” nam mapy z czasów wielkich odkryć geograficznych.

Oglądając mapę, zakładamy że autorzy prawidłowo i dokładnie przedstawili wszystkie dostępne im informacje. Zarówno dotyczące rzek, miejscowości, ukształtowania terenu jak i dodatkowych wiadomości dotyczących nazewnictwa.

Zdarza się że nazwa oficjalna miejscowości jest różna od nazwy „zwyczajowej”. Na mapach wojskowych stosuje się nazewnictwo „miejscowe”. Przykładem mapy hitlerowskich Niemiec, gdzie na terenach III Rzeszy stosowano polskie nazwy zwyczajowe, mimo tego że nazwy oficjalne miejscowości czy jezior były już zupełnie inne (zniemczone i zmienione). Widziałem to na mapach okolic Jedwabna na Mazurach gdzie od lat spędzam wakacje. Widziałem to na mapie Sudetów, gdzie hitlerowcy wpisywali na mapy polskie nazwy, mimo tego ze od stu lat nie mieszkał w danej miejscowości żaden Polak czy Czech…

Osobną sprawą w nazewnictwie są nazwania własne stosowane przez ludność miejscową i zupełnie inne nazwy danego obszaru czy ludu stosowane przez sąsiadów. Na ogół lud tworzący pewną społeczność, miasto czy państwo uważał swoją wyższość nad otaczającym dany teren mniej cywilizowanymi ludami nazywając ich „barbarzyńcami”. Mistrzami w negatywnym „pi-arze” byli Rzymianie – społeczność która poza zapożyczoną pewnie od Egipcjan i rozwiniętą na wielką skalę produkcją betonu w kilkunastu przemysłowo wytwarzanych odmianach niczego nie wniosła do cywilizacji poza „przyswajaniem” zdobyczy ludów podbijanych.

Słowianie nazywali Sasów czyli Saksonów jacy nadciągnęli z Jutlandii na tereny słowiańskiej Europy „Niemcami”, bo nie mówili powszechnym w Europie językiem słowiańskim. Hunowie nazwali lud który mieszkał na północ od Karpat „Lendzianami” – bo właśnie Lendzianie zamieszkiwali tereny od Wrocławia aż za Lwów.

Do tego rozróżniać należy nazwy jakie używały poszczególne ludy dla swojego „samookreślenia” od nazw nadawanych przez sąsiadów. W tym zamieszaniu związanych z nazwami ludów i krain należy przypomnieć, że do XIX wieku czyli okresu wzrostu świadomości narodowej i państwowej jaka nastąpiła pod wpływem syjonizmu, mieszkańcy danej krainy utożsamiali się przede wszystkim z miejscem zamieszkania a nie narodowością. Stąd Polak Mickiewicz uważał się za Litwina z racji zamieszkania na Litwie. Niemiec Kolberg uważał się za Polaka, tak jak wielu Anglików, Niemców, Francuzów przybyłych na służbę carską uważało się za „Rosjan” – mieszkańców Rosji…

Rzymianie nazywali mieszkańców Europy na terenach na północ od Dunaju i na wschód od Renu „Germanami” lub „Alemanami” – bo był to teren „za rzeką Men” i w tym okresie zamieszkały był przez Słowian – „Germanie” czyli Sasi mieli nadciągnąć w VI czy VII wieku – o czym zresztą świadczą słowiańskie nazwy miast i miejscowości widoczne na terenie całych współczesnych Niemiec.

Ludność podbijająca czy „oswajająca” nowe tereny nazywała je często nazwami wcześniej zajmowanych terenów dodając do nazwy odpowiednie przymiotniki. Stąd – wpierw była „Polska” na terenie dawnych Lendzian, by po zajęciu (podbiciu) terenów równin między Odrą a Wartą nazwać te ziemie „Wielką Polską” – dlatego też teren poprzedniej „Polski” stał się „Małą Polską”. Podobne zjawisko mieliśmy na wschodzie – wpierw była „Ruś” a nowe tereny stawały się „przymiotnikowymi Rusiami”.

O pochodzeniu słowa „Ruś”, postaram się napisać osobno…

Grecy nazywali bitne ludy zamieszkujące tereny znajdujące się na północ od Grecji „Scytami” – co najpewniej jest zniekształconą nazwą „Szczytów” czyli „Tarczowników”…

Najwięcej wątpliwości mogą budzić mapy polityczne, ale dotyczy to raczej map specjalistycznych, przedstawiających na przykład rozkład etniczny czy religijny ludności. Nazewnictwo obszarów czy państw powinno odzwierciedlać aktualny stan wiedzy osób kreślących mapę. Dlatego też podchodzimy z pewnym zaufaniem do danej mapy, biorąc poprawkę na okres w jakim mapa powstała i współczesny dla twórców stan wiedzy na temat obszaru jaki mapa przedstawia…

Każda mapa na ogół jest pracą zespołową, często autorzy „podnoszą jej wartość” faktograficzną otrzymując odpowiedni „imprimatur”. Z wiadomym szacunkiem podchodzimy do map znanych twórców, do map sygnowanych przez Francuską Akademię Nauk, brytyjskie czy rosyjskie towarzystwa królewskie czy carskie. Tak samo szacunkiem cieszą się mapy amerykańskiej Służby Geologicznej czy do tej pory niedoścignione mapy Romera lub naszego Wojska Polskiego.

Szacunek wzbudzają mapy wnętrza Afryki czy zachodniej części Ameryki Północnej z pierwszej połowy XIX wieku, pełne białych plam – gdyż twórcy nie fantazjowali ale szczerze przedstawiali brak wiedzy dotyczący tych, mało znanych rejonów świata…

Nauka geografii była przedmiotem nauki szkolnej już od czasów renesansu. Dlatego słysząc kiedyś o „Tartarii” zdziwiłem się niepomiernie bo o Tatarach słyszałem w przeciwieństwie do „Tartarów”. Dokonałem swoistej kwerendy kilkuset map starych i jeszcze starszych, i ku mojemu zdziwieniu dowiedziałem się że państwo „Tartaria” kiedyś nie tylko istniało ale o nim uczono w szkołach na podstawie stosownych i szacownych atlasów.

Oczywiście, można twierdzić, że na przykład znany niemiecki czy brytyjski twórca map fantazjuje kreśląc dokładne granice państwa Tartaria, natomiast rysuje rzetelną prawdę w nakreślonych rzekach i umiejscowieniu miast. Rzeki, góry, miasta nam znane – więc widzimy że twórca mapy dokładnie je zaznaczył nie korzystając z map Googla, a poniosła go fantazja jedynie co do Tartarii?

Zupełnie niemal jak z „Ukrainą” – państwem które nigdy nie istniało i z „narodem ukraińskim” wymyślonym w austriackich gabinetach na użytek doraźnej i długofalowej polityki antypolskiej i antyrosyjskiej…

I analogicznie do mitycznej „Złotej Ordy” która rzekomo przez wieku „uciskała Słowian” – czego zupełnie nie widać w markerach DNA ludów zamieszkujących tereny Rosji Centralnej.

Osobnym i dość ciekawym tematem wartym osobnego felietonu jest sprawa „Wielkiego Księstwa Litewskiego”, państwa formalnie zarządzanego z terenów obecnej Litwy, ale państwa na wskroś „ruskiego”, prawosławnego, jednoczącego ludy ewidentnie o etnosie i języku rosyjskim…

Jako krótki dodatek „litewsko-rusko-polski” – małe co nieco, czyli „zajawka” jednego z kolejnych przyszłych tematów:
.http://www.tart-aria.info/geroj-velikoj-tartarii-knyaz-dovmont/
oraz o pierwszym zwycięstwie „Mongołów” Batu-Chana nad wojskiem polskim w 1241
https://eadaily.com/ru/news/2017/02/13/etot-den-v-istorii-1241-god-pobeda-mongolov-nad-polyakami-pod-turskom

Ale wróćmy do Greków i Rzymian by przyjrzeć się temu jak widzieli i gdzie widzieli swoich sąsiadów…

Mapa naskalna 4 tysiąclecie p.n.e.
.https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/Paspardo_roccia_Vite29_rilievo_foto.jpg
.https://en.wikipedia.org/wiki/Rock_Drawings_in_Valcamonica

Mapa naskalna 6-4 wiek pne
.https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7d/Bedolina_roccia_1_foto_rilievo.jpg
.https://en.wikipedia.org/wiki/Bedolina_Map

Mapa Johannesa Schnitzera (1482), powstała na podstawie map Ptolemeusza. Widzimy „Germania Magna”, na północ od Karpat i aż do Wołgi rozciąga się „Sarmatia” – za Wołgą i nawet za Uralem – „Scythia”…
Na południowy wschód od Morza Kaspijskiego jest „Aria”
.https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f0/Claudius_Ptolemy-_The_World.jpg/1200px-Claudius_Ptolemy-_The_World.jpg

Eratostenes i Ptolemeusz – informacje z Wikipedii
.https://en.wikipedia.org/wiki/Eratosthenes
.https://en.wikipedia.org/wiki/Geography_(Ptolemy)
.https://pl.wikipedia.org/wiki/Klaudiusz_Ptolemeusz

Mapy Ptolemeusza odwzorowane w roku 1599
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/view/all?q=LIMIT%3A+RUMSEY%7E8%7E1&sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&os=15700

http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/view/all?q=LIMIT%3A+RUMSEY%7E8%7E1&sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&os=15750

http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~286158~90058676:Tabula-Europae-IV–Della-Geografia-?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no

http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~286159~90058677:Tabula-Europae-V–Della-Geografia-d?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no

Jak wyżej rok 1561
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/view/all?q=LIMIT%3A+RUMSEY%7E8%7E1&sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&os=15800

http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/view/all?q=LIMIT%3A+RUMSEY%7E8%7E1&sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&os=15850

Jak wyżej rok 1541
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/view/all?q=LIMIT%3A+RUMSEY%7E8%7E1&sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&os=15950

http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/view/all?q=LIMIT%3A+RUMSEY%7E8%7E1&sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&os=16000

http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~286289~90058808:Tabula-noua-Poloniae,-Vngariae,-&-R?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no

Mapa Ramzesa IV (ok 1160 p.n.e.)
.https://en.wikipedia.org/wiki/Turin_Papyrus_Map
.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0

Mapa babilońska VIII-VII w p.n.e.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Babilo%C5%84ska_mapa_%C5%9Bwiata
.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0

Przykład mapy starorzymskiej
.https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e9/Part_of_Tabula_Peutingeriana.jpg?uselang=ru
.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D1%8C
.https://pl.wikipedia.org/wiki/Tabula_Peutingeriana

Mapy rzymskie (drogowe) z III w ne. Odwzorowane w roku 1613
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~284859~90057366:Tabulae-Peutingerianae-segmentum-pr?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no

Więcej
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/view/all?q=LIMIT%3A+RUMSEY%7E8%7E1&sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&os=15600

1541 Lorenz Fries & Michael Servetus. Ptolemy, Claudius. Typus orbia dscriptione Ptolemaei. W Europie Sarmatia europejska i azjatycka. Na wschód Scytia „przez i za Uralem”
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY%7E8%7E1%7E286280%7E90058834:Typus-orbia-dscriptione-Ptolemaei?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY%7E8%7E1&mi=315&trs=74711

Jak wyżej – tu jest już „Tartaria”
.http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY%7E8%7E1%7E286310%7E90058829:Tabula-nova-totius-orbis?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY%7E8%7E1&mi=317&trs=74711

Mapy imperium rzymskiego i starożytności 1608. Ortelius, Abraham, 1527-1598 / Jan Baptista Vrients, Antwerpia
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~275813~90048740:-vii–Romani-Imperii-Imago-?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=11018&trs=74885

Jak wyżej, Europa celtycka. Scytia na północ od Karpat. Sarmatia az do oceanu scytyjskiego (Ptolemeusz) lub sarmackiego (Pliniusz Młodszy)
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~275815~90048738:-viii–Europam,-Sive-Celticam-Veter?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=11020&trs=74885

1548 Pietro Andrea Mattioli & Giovanbattista Pedrezano 1500-1577 Mapa świata wg Ptolemeusza. Tartaria, Catayo i China
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY%7E8%7E1%7E291377%7E90063105:Universale-Novo?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY%7E8%7E1&mi=167&trs=74711

1618 Mapa świata według Ptolemeusza. Bertius, Petrus, 1565-1629 Mercator, Gerhard, 1512-1594
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY%7E8%7E1%7E284787%7E90057294:Vniversalis-tabvla-ivxta-Pteolemaeu?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY%7E8%7E1&mi=350&trs=74711

Mapa z roku 1650 (Orbis Terrarum Veteribus Cogniti – Johannes Jansson, Johannes, 1588-1664). Regiony świata z punktu widzenia Rzymian. „Sarmatia” powyżej Morza Kaspijskiego, rozdziela „Scytie Europejską” od „Scytii Wewnętrznej”. Za Uralem jest „:Scytia Zewnętrzna”
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~286475~90059000:Orbis-Terrarum-Veteribus-Cogniti-Ty?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=12264&trs=74885

1763 J. Andriveau-Goujon, J. / Jean Baptiste Bourguignon d, 1697-1782. Paryż. Orbis Veteribus
Scytie zamiast Tartarii (Scyhia intra imaum oraz Scythia extra imaum)
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~279609~90052660:Orbis-Veteribus-Notus?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no

Ciekawostka. Europa czasów Karola Wielkiego. 1826.
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~279616~90052653:L-Europe-sous-l-Empire-de-Charlemag?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no

1818 Mapa wypraw Marco Polo. Placido Zurla, 1769-1834 Wenecia. Z mapy wynika że Marco Polo był w Catajo a nie w Chinach
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~284772~90057439:Abbozzo-della-mappa-dei-viaggi-di-M?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no

Mapy z 1838 roku odzwierciedla rzymski i grecki pogląd na świat
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~202824~3001098:Gaule,-Italie-Ancienne-?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=9947&trs=74885

Słowiańska Europa dzieli się od zachodu na „Germanię”, Sarmację i Scytię (Powyżej Morza Kaspijskiego)
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~202826~3001099:Empire-Romain-?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=9948&trs=74885

Jak wyżej – mapy „inwazji barbarzyńców”
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~202827~3001100:Invasion-des-Barbares-?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=9949&trs=74885

Wyprawy krzyżowe
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~202828~3001101:L-Europe-au-Temps-des-Croisades-?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=9950&trs=74885

Europa – mapy historycznej
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~202831~3001102:Europe-Historique-?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=9951&trs=74885

Francja
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~202832~3001103:France-Historique-?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=9952&trs=74885

1903 Mapy starożytności ( według: Heinrich Kiepert, 1818-1899 Berlin )- Orbis terrarum altero p. Chr. saeculo antiquis notus. Sarmatia i Scytia
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY%7E8%7E1%7E34457%7E1180069:Orbis-terrarum-altero-p–Chr–saecu?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY%7E8%7E1&mi=5891&trs=74885

http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY%7E8%7E1%7E34467%7E1180079:Gallia,-Britannia,-Germania,-Provin?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY%7E8%7E1&mi=5901&trs=74885

http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY%7E8%7E1%7E34468%7E1180080:Imperium-Romanum-?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY%7E8%7E1&mi=5902&trs=74885

Ciekawe zaznaczone „Indoscytharum”
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY%7E8%7E1%7E34457%7E1180069:Orbis-terrarum-altero-p–Chr–saecu?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY%7E8%7E1&mi=5891&trs=74885

http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY%7E8%7E1%7E34468%7E1180080:Imperium-Romanum-?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY%7E8%7E1&mi=5902&trs=74885

Mapy z 1837 odzwierciedlające świat według starożytnych. Conrad Malte-Brun, 1775-1826 Paryż

Geographiques de Ptolemee, de Strabon & d’Eratosthene.
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~34577~1180189:Geographiques-de-Ptolemee,-de-Strab?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=6747&trs=74885

Geographie d’Herodote.
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~34576~1180188:Geographie-d-Herodote-?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=6746&trs=74885

Geographie des Grecs Primitive
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~34575~1180187:Geographie-des-Grecs-Primitive-?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=6745&trs=74885

Monde connu des anciens.
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~34579~1180191:Monde-connu-des-anciens-?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=6749&trs=74885

Europe Ancienne.
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~34580~1180192:Europe-Ancienne-?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=6750&trs=74885

Empire Romain sous Constantin et sous Trajan.
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~34590~1180202:Empire-Romain-sous-Constantin-et-so?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=6760&trs=74885

Europe apres l’Invasion des Barbares.
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~34592~1180204:Europe-apres-l-Invasion-des-Barbare?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=6762&trs=74885

Europe en 1100
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~34593~1180205:Europe-en-1100-?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=6763&trs=74885

Epoka Karola Wielkiego
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~34594~1180206:Geographie-du-Moyen-Age-?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=6764&trs=74885

1814 John Melish, Filadelfia (USA). Terra Veteribus Nota
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY%7E8%7E1%7E250592%7E5517132:Terra-Veteribus-Nota?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY%7E8%7E1&mi=7056&trs=74885

1814 John Melish, Filadelfia (USA). Romanum Imperium
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~250596~5517133:Romanum-Imperium?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=7057&trs=74885

1815 John Melish, Filadelfia (USA). Orientis Tabula
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~250598~5517134:Orientis-Tabula?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=7058&trs=74885

1815 John Melish, Filadelfia (USA). State of Nations at the Christian aera From Pinkerton on the Goths. Scytia, Sarmatia, Tartaria
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~250610~5517139:State-of-Nations-at-the-Christian-a?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=7063&trs=74885

1838 Andriveau-Goujon, J. Soulier, E. Paryż. Mapa ludów i migracji („Slaves ou Sarmates”, Scythes occident, itd)
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~202806~3001094:Migrations-des-Peuples-?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=9943&trs=74885

1842 Philip Smith 1817-1885 Society for the Diffusion of Useful Knowledge (Great Britain). World as known to the ancients. „Sarmatia Europea”, Scytia, n aterenie Germanii „Cheruskowie”
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~20842~520035:World-as-known-to-the-ancients-?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=9484&trs=74885

1865 A.J. Johnson, Nowy Jork. Roman Empire.
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~206613~3002732:Roman-Empire-?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=7254&trs=74885

1892 Desbuissons, L.E. & Migeon, J. Monde connu des anciens. Scytia, Sarmatia
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY%7E8%7E1%7E36054%7E1200199:Monde-connu-des-anciens-?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY%7E8%7E1&mi=7072&trs=74885

1967 Stare mapy świata z Polish Army Topography Service
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~205354~3002375:Early-World-Maps–Pergamon-World-At?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=8577&trs=74885

1944 Erwin Raisz, Nowy Jork. Stare mapy świata (Tartaria = Scytia)
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~219791~5504777:Text-Page–History-Of-Maps?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=8951&trs=74885


DALEJ >>>>>
https://kodluch.wordpress.com/2017/02/22/%e2%99%ab-off-topic-4-2-podroz-do-przeszlosci-od-tartarii-do-szczytii-1/

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Część pierwsza

♫ OFF TOPIC-4.1 Podróż do przeszłości – od Tartarii do Szczytii (1)

https://kodluch.wordpress.com/2017/02/21/%e2%99%ab-off-topic-4-podroz-do-przeszlosci-od-tartarii-do-szczytii/

Część druga

♫ OFF TOPIC-4.2 Podróż do przeszłości – od Tartarii do Szczytii (2)

https://kodluch.wordpress.com/2017/02/22/%e2%99%ab-off-topic-4-2-podroz-do-przeszlosci-od-tartarii-do-szczytii-1/

Część trzecia

♫ OFF TOPIC-4.3 Podróż do przeszłości – od Tartarii do Szczytii (3)

https://kodluch.wordpress.com/2017/02/22/%e2%99%ab-off-topic-4-3-podroz-do-przeszlosci-od-tartarii-do-szczytii-3/

Część czwarta

♫ OFF TOPIC-4.4 Podróż do przeszłości – od Tartarii do Szczytii (4)

https://kodluch.wordpress.com/2017/02/22/%e2%99%ab-off-topic-4-4-podroz-do-przeszlosci-od-tartarii-do-szczytii-4/

Poprzednie części OFF TOPIC

https://kodluch.wordpress.com/2016/04/10/%e2%99%ab-off-topic/
https://adnovumteam.wordpress.com/2016/04/10/%e2%99%ab-off-topic/

https://kodluch.wordpress.com/2016/09/23/%e2%99%ab-off-topic-2/
https://adnovumteam.wordpress.com/2016/09/23/%e2%99%ab-off-topic-2/

https://kodluch.wordpress.com/2016/12/23/%e2%99%ab-off-topic-3/

https://kodluch.wordpress.com/2017/01/22/%e2%99%ab-off-topic-4-od-geologii-i-archeologii-do-fizyki-atomowej/

++++++++++++++++++++++++++++++++

© Wszystkie teksty zamieszczane na blogu są chronione prawem autorskim. Wykorzystanie możliwe pod warunkiem podania linkującego źródła.

17 uwag do wpisu “♫ – OFF TOPIC-4.1 Podróż do przeszłości – od Tartarii do Szczytii (1)

   • Witam również 🙂 Przy okazji serdeczne podziękowania za ogromną pracę w redagowaniu tego „blogu”/ tych wiadomości. Jestem czytelniczką od czasu majdanu na Ukrainie -sprzed wydarzeń na Konstytuckiej ( jeszcze z czasów gdy nie założyliście z Adnowum nowego blogu tutaj. Codziennie zaczynam wiadomości od Waszych/Twoich informacji. TV nie oglądam już z 5 lat… Co do informacji powyżej to jeżeli powiela ona Twoje linki to proszę ja skasować – szkoda zaśmiecać. To samo dotyczy „mojej” mapy Lechii pod spodem. Proszę jeszcze tylko o info w sprawie kropki przed linkiem – do czego ona służy. Często czytałam o tej kropce ale jest to moja pierwsza obecność tutaj a nie chciałabym w przyszłości robić błędów i zamieszania. Przy okazji dziękuję tez wszystkim udzielającym się na tym blogu za ich wkład w poszerzanie horyzontów dot. polityki i ekonomii. Pozdrawiam wszystkich serdecznie 🙂
    P.S. Przy okazji zapraszam na wiadomości na mojej stronie na FB – https://www.facebook.com/Fakty-inaczej-czyli-co-jest-grane-608424192628509/?ref=bookmarks

    Polubione przez 4 ludzi

    • Witam i dziękuję…

     Kropka „służy” do tego aby zdjęcie czy załączony film jako link zostały linkiem a nie wyświetlały się na ekranie. Znacznie to przyspiesza ogladanie strony na strszych i mniej wydajnych urządzeniach…

     Chciałem poprawić ale tylko popsułem wpis, w związku z czym dopiero jutro uda mi się z „brudnopisu” przetworzyć całość z „znośne” wypracowanie

     Pozdrawiam

     Polubione przez 2 ludzi

  • Witam i dziekuję za linki!

   PS
   Autor błędnie wywodzi nazwę geograficzną „Germania”. Jest proste i mające źródła pisane rzymskie wytłumaczenie, które opisałem w tekście wyżej…

   Germania – to z celtyckiego używanego w celtyckiej Galii – mówi o obszarze geograficznym „za rzeką Men”.
   Rzymianie potem zlatynizowali nazwę nazywając ten obszar „Ale Mania” – co jest kalka językową i znaczy to samo!

   Polubione przez 3 ludzi

 1. Z uwagi na obszerność materiału zmuszony byłem go podzielić na cztery części. Mimo podziału prawie 60 stron zapisanych w Wordzie, WordPress nadal nie wyświetla wszystkich z niewielu zamieszczonych a interesujących grafik. Postaram się w najbliższych dniach dokonać odpowiednich poprawek.

  Mam nadzieję, że ten materiał źródłowy stanie się komuś pomocny…

  Część pierwsza

  ♫ OFF TOPIC-4.1 Podróż do przeszłości – od Tartarii do Szczytii (1)

  https://kodluch.wordpress.com/2017/02/21/%e2%99%ab-off-topic-4-podroz-do-przeszlosci-od-tartarii-do-szczytii/

  Część druga

  ♫ OFF TOPIC-4.2 Podróż do przeszłości – od Tartarii do Szczytii (2)

  https://kodluch.wordpress.com/2017/02/22/%e2%99%ab-off-topic-4-2-podroz-do-przeszlosci-od-tartarii-do-szczytii-1/

  Część trzecia

  ♫ OFF TOPIC-4.3 Podróż do przeszłości – od Tartarii do Szczytii (3)

  https://kodluch.wordpress.com/2017/02/22/%e2%99%ab-off-topic-4-3-podroz-do-przeszlosci-od-tartarii-do-szczytii-3/

  Część czwarta

  ♫ OFF TOPIC-4.4 Podróż do przeszłości – od Tartarii do Szczytii (4)

  https://kodluch.wordpress.com/2017/02/22/%e2%99%ab-off-topic-4-4-podroz-do-przeszlosci-od-tartarii-do-szczytii-4/

  Poprzednie części OFF TOPIC

  https://kodluch.wordpress.com/2016/04/10/%e2%99%ab-off-topic/
  https://adnovumteam.wordpress.com/2016/04/10/%e2%99%ab-off-topic/

  https://kodluch.wordpress.com/2016/09/23/%e2%99%ab-off-topic-2/
  https://adnovumteam.wordpress.com/2016/09/23/%e2%99%ab-off-topic-2/

  https://kodluch.wordpress.com/2016/12/23/%e2%99%ab-off-topic-3/

  https://kodluch.wordpress.com/2017/01/22/%e2%99%ab-off-topic-4-od-geologii-i-archeologii-do-fizyki-atomowej/

  Polubione przez 1 osoba

Dodaj komentarz

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s